Vui lòng chọn từ các liên kết dưới đây để xem bộ quy định về giá vé liên quan đến giá vé hoặc gói dịch vụ của quý khách.

Quan trọng: Gần đây, chúng tôi đã cập nhật quy định về giá vé đối với một số loại giá vé và gói. Để biết quy định về giá vé đối với các gói Starter Plus, Flex và Starter Max đặt chỗ trước ngày 4 tháng 6 năm 2024, hãy tham khảo Gói không còn được cung cấp.

Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem Cập nhật giá vé và gói của Jetstar..

Thay đổi đặt chỗ: Nếu quý khách thay đổi đặt chỗ hiện tại sang một giá vé hoặc gói khác, các quy định cho giá vé hoặc gói dịch vụ mới sẽ được áp dụng.

Giá vé và gói dịch vụ hiện được cung cấp

Quy định về giá vé đối với đặt chỗ qua GDS

Một số đại lý du lịch và hãng hàng không sử dụng Hệ thống Phân phối Toàn cầu (GDS) để tạo và quản lý đặt chỗ. Đặt chỗ qua GDS sử dụng bộ quy định về giá vé khác đã được cập nhật và quản lý trong hệ thống GDS. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quy định giá vé áp dụng cho đặt chỗ qua GDS, vui lòng liên hệ với đại lý du lịch hoặc hãng hàng không mà quý khách đã đặt chỗ để được hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng Điều lệ vận chuyển áp dụng cho tất cả các chuyến bay với Jetstar.

Gói dịch vụ không còn được cung cấp

Các gói dưới đây không còn được cung cấp cho các đặt chỗ mới từ ngày 4 tháng 6 năm 2024.