Bất cứ khi nào quý khách đặt vé trên jetstar.com, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận đặt vé với thông tin hành trình và hóa đơn thuế của quý khách.

Nếu quý khách bị mất thông tin hành trình và hóa đơn thuế – xin đừng lo lắng! Quý khách có thể nhận lại qua mục quản lý đặt vé. Quý khách sẽ cần cung cấp mã tham chiếu đặt vé, và họ của quý khách hoặc địa chỉ email mà quý khách đã sử dụng.

Khi đang trong phần quản lý đặt vé, quý khách có thể tìm thấy nút 'Gửi lại thông tin hành trình' bên dưới chi tiết chuyến bay của quý khách.Tìm hành trình của quý khách trong mục quản lý đặt vé


Hành trình là gì?

Hành trình của quý khách có các thông tin hữu ích, chẳng hạn như mã tham chiếu đặt vé, ngày giờ đi lại và bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào mà quý khách có thể đã thực hiện khi đặt vé.

Hãy chắc chắn rằng quý khách đã thêm các dịch vụ bổ sung mà mình cần cho mỗi chuyến bay trong chuyến đi của quý khách. Quý khách có thể thấy thông tin này dưới mục ‘Chuyến bay của quý khách’ trên hành trình hoặc trong mục quản lý đặt vé.

Mang theo bản in thông tin hành trình của quý khách có thể hữu ích nhưng quý khách vẫn có thể đi mà không cần phải làm vậy. Trong hầu hết các trường hợp, có thể sử dụng mã tham chiếu đặt vé hoặc hộ chiếu để nhận thẻ lên máy bay.

Quý khách sẽ nhận được thông tin hành trình của mình trong vòng 24 giờ. Nếu quý khách không thấy trong hộp thư đến, hãy xem mục thư rác hoặc thư quảng cáo vì nó có thể nằm trong đó.

Hành trình của quý khách không phải là vé điện tử hay thẻ lên máy bay và không thể sử dụng để lên máy bay.

Điều gì xảy ra nếu tôi đã đặt vé qua một đại lý du lịch hoặc trang web của bên thứ ba?

Nếu quý khách đặt vé qua một bên thứ ba như đại lý du lịch, hãng hàng không khác hoặc đại lý du lịch trực tuyến, vui lòng xem hành trình quý khách được gửi khi đặt vé.

Trong một số trường hợp, hành trình có thể đã được gửi đến đại lý du lịch của quý khách, tùy theo địa chỉ email nào đã được sử dụng trong khi đặt vé. Vui lòng liên hệ với đại lý du lịch hoặc kiểm tra trang web mà quý khách đã đặt vé để lấy lại thông tin hành trình của mình.

Địa chỉ email không đúng

Nếu quý khách đã đợi hơn 24 giờ và vẫn chưa nhận được hành trình của mình, địa chỉ email mà quý khách sử dụng trong khi đặt vé có thể không chính xác.

Quý khách có thể kiểm tra bằng cách đến phần quản lý đặt vé và sử dụng mã tham chiếu đặt vé và họ của mình để đăng nhập.

Nếu địa chỉ email của quý khách không đúng hoặc quý khách bị mất mã tham chiếu đặt vé của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Làm thế nào để tôi nhận được thẻ lên máy bay?

Quý khách có thể nhận thẻ lên máy bay qua trực tuyến hoặc tại sân bay. Cách thức nhận thẻ lên máy bay tùy thuộc vào loại đặt vé của quý khách và nơi quý khách khởi hành. Tìm hiểu thêm về việc nhận thẻ lên máy bay của quý khách.

Gợi ý nhanh để có một hành trình suôn sẻ

✔ Trước khi xác nhận đặt vé của mình, hãy đảm bảo các thông tin chi tiết của quý khách là chính xác
✔ Ghi chú lại hoặc chụp ảnh màn hình mã tham chiếu đặt vé của quý khách
✔ Kiểm tra mục thư rác hoặc thư quảng cáo nếu quý khách chưa nhận được thông tin hành trình của mình
✔ Kiểm tra xem quý khách đã thêm tất cả các dịch vụ bổ sung mà quý khách cần cho mỗi chuyến bay hay chưa
✔ Xem hoặc gửi lại hành trình của quý khách thông qua mục quản lý đặt vé bất kỳ lúc nào