Khi mua vé hoặc gói giá vé đủ điều kiện, quý khách sẽ được chọn nhận Phiếu ưu đãi Thưởng chuyến bay của Jetstar hoặc điểm khách hàng thân thiết từ các chương trình liên kết đối tác khách hàng thường xuyên của chúng tôi (chỉ dành cho hội viên).

Nếu quý khách chọn nhận Phiếu ưu đãi Thưởng Chuyến bay của Jetstar, phiếu ưu đãi sẽ được xuất trong vòng 7 ngày kể từ khi hoàn thành mỗi chuyến bay và gửi qua email đến địa chỉ đã đăng ký trong đặt chỗ của hành khách. Hành khách không có mặt trên chuyến bay sẽ không nhận được Phiếu ưu đãi Thưởng Chuyến bay của Jetstar.

Đơn vị tiền tệ của phiếu ưu đãi được xuất sẽ phụ thuộc vào đơn vị tiền tệ đặt chỗ và số tiền này thay đổi tùy thuộc vào giá vé và gói đã mua. Có áp dụng điều kiện.

Điều khoản và Điều kiện của Phiếu ưu đãi Thưởng Chuyến bay của Jetstar..