Jetstar đã hợp tác với các hãng hàng không lớn để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khi đến với chương trình khách hàng thường xuyên.

Rất dễ để nhận được điểm tích lũy hoặc dặm bay thưởng với gói Tiện lợi (Plus), tối ưu (Max) hoặc gói thương gia tối ưu (Business Max) của Jetstar khi bạn di chuyển. Đơn giản chỉ cần chọn chương trình khách hàng thân thiết từ danh sách khi bạn đặt vé gói Tiện lợi (Plus), tối ưu (Max) hoặc gói thương gia tối ưu (Business Max) và nhập mã số thành viên của bạn.

Chọn từ danh sách các hãng đối tác dưới đây để tìm hiểu thêm.