Giới thiệu

Chính sách về Quyền riêng tư này giải thích cách thức Jetstar xử lý thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin cụ thể hơn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trong thông báo của chúng tôi về việc thu thập thông tin riêng tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này trên trang web của mình nếu thay đổi cách xử lý thông tin cá nhân.

Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng đối với hồ sơ nhân viên và hồ sơ nhà thầu của Jetstar.

Các loại tương tác cụ thể với chúng tôi

Ngoài các thông tin chung trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi đã đưa vào các phần cụ thể mà quý khách nên đọc nếu quý khách:

 • đi lại để làm việc với một trong những khách hàng doanh nghiệp hoặc chính phủ của chúng tôi
 • là hội viên hoặc sử dụng Club Jetstar hoặc có Tài khoản của tôi
 • có trụ sở tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) trong quá trình tương tác với chúng tôi (trừ khi quý khách đang ở tại EEA chỉ cho mục đích đi lại).

Jetstar là ai?

Chính sách về Quyền riêng tư này áp dụng cho Jetstar Airways Pty Ltd và các pháp nhân mang thương hiệu Jetstar khác (Jetstar Asia, Jetstar Japan và Jetstar là các công ty có liên quan đến thương hiệu Jetstar Airways Pty Ltd) (được gọi chung là “Jetstar”, “chúng tôi”) ngoại trừ Tập đoàn Qantas.
“Tập đoàn Qantas Airways Limited” có nghĩa là Qantas Airways Limited và các công ty liên quan, không bao gồm Jetstar, Witlist Holdings Limited và Qantas Superannuation Limited.

Trở lại đầu trang

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Quy định chung

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về quý khách sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi với quý khách. Nó sẽ bao gồm một số hoặc tất cả các vấn đề sau đây:

 • Thông tin chung về quý khách: tên, chức danh, giới tính, ngày sinh, chi tiết liên hệ, hộ chiếu hoặc các chi tiết nhận dạng khác (có thể bao gồm hình ảnh của quý khách) và câu trả lời cho câu hỏi bảo mật (ví dụ: màu sắc yêu thích của quý khách)
 • Thông tin liên hệ: ví dụ như số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email và mạng xã hội
 • Thông tin chi tiết về chuyến đi: ví dụ như hành trình du lịch, hành lý, tùy chọn chỗ ngồi, yêu cầu về chỗ ngồi và suất ăn
 • Thông tin về sức khỏe và chế độ ăn uống: yêu cầu về chế độ ăn uống và thông tin về sức khỏe, bao gồm các yêu cầu hỗ trợ cụ thể, liên quan đến việc quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Thông tin chi tiết về thanh toán: ví dụ như thông tin chi tiết về số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và ngày hết hạn
 • Việc quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: ví dụ như việc quý khách sử dụng hệ thống giải trí trên máy bay của chúng tôi cũng như bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào liên quan, hình ảnh CCTV được ghi lại trong các phòng chờ sân bay do các đối tác của chúng tôi và trên máy bay điều hành, và thông tin về các chuyến đi trước đây của quý khách với chúng tôi
 • Các tương tác của chúng tôi với quý khách: ví dụ như bất kỳ phản hồi, khiếu nại hoặc lời khen ngợi mà quý khách đã thực hiện (ví dụ như liên quan đến hành lý thất lạc), trả lời các khảo sát thị trường, hồ sơ lưu trữ về bất kỳ thư từ và tương tác nào với chúng tôi và nhân viên của chúng tôi (kể cả trực tiếp, trực tuyến, qua điện thoại hoặc email và qua mạng xã hội)
 • Sở thích của quý khách: ví dụ như các điểm đến quý khách đã ghé thăm và các sản phẩm quý khách đã mua
 • Trang web và ứng dụng di động: nếu quý khách sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, vị trí địa lý, địa chỉ IP, số điện thoại di động hoặc ID và thông tin chi tiết về cách quý khách sử dụng trang web hoặc ứng dụng và bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà quý khách đã truy cập từ đó
 • Club Jetstar và Tài khoản của tôi: thông tin hội viên và thông tin chi tiết về việc quý khách tham gia Club Jetstar hoặc Tài khoản của tôi. Nếu quý vị là hội viên hoặc sử dụng Club Jetstar hoặc có Tài khoản của tôi, hãy xem phần Club Jetstar và Tài khoản của tôi bên dưới để biết thêm các thông tin về dữ liệu chúng tôi thu thập liên quan đến tư cách hội viên hoặc tài khoản của quý khách.
 • Các chương trình và câu lạc bộ khác: số thẻ hội viên của quý khách và thông tin chi tiết về sự tham gia của quý khách trong Tập đoàn Qantas hoặc các chương trình và câu lạc bộ đối tác
 • Thông tin việc làm: nếu quý khách là nhân viên hoặc người khác bay hoặc có được các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến một trong các khách hàng doanh nghiệp hoặc chính phủ của chúng tôi, các thông tin nhất định về việc làm hoặc mối quan hệ của quý khách với khách hàng doanh nghiệp hoặc chính phủ của chúng tôi như tên người sử dụng lao động, mã số nhân viên, chức danh chuyên môn và thông tin liên hệ công việc của quý khách
 • Sự cố: thông tin chi tiết về bất kỳ sự cố nào mà quý khách có liên quan hoặc chứng kiến, liên quan đến chuyến bay của quý khách hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi
 • Thông tin được sử dụng để ngăn chặn và phát hiện gian lận: đánh giá xem giao dịch của quý khách có khả năng gian lận hay không, bao gồm cả thông tin lịch sử và thông tin khác được nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng để thực hiện đánh giá này
 • Sử dụng wifi: nếu quý khách sử dụng wifi trên máy bay của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về quý khách, thiết bị của quý khách và cách quý khách sử dụng dịch vụ wifi.

Một số loại thông tin cá nhân của quý khách, ví dụ như chi tiết về giấy tờ du lịch, thông tin chi tiết về thanh toán và thông tin liên hệ của quý khách, là bắt buộc đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và nếu quý khách không cung cấp các thông tin đó theo yêu cầu cho các dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể không cung cấp cho quý khách đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Theo luật về quyền riêng tư, một số loại thông tin cá nhân nhất định được coi là đặc biệt nhạy cảm và do đó cần được bảo vệ bổ sung. Các loại thông tin này bao gồm thông tin về sức khỏe, nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, đoàn viên công đoàn hoặc khuynh hướng tình dục của quý khách. Thông tin nhạy cảm cũng có thể bao gồm dữ liệu di truyền và sinh trắc học. Các thông tin liên quan đến tiền án tiền sự cũng được xem là nhạy cảm, ví dụ như theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin cá nhân nhạy cảm của quý khách, ví dụ:

 • khi quý khách yêu cầu hỗ trợ y tế hoặc tiếp cận đặc biệt
 • nếu quý khách cho chúng tôi biết mình có các yêu cầu cụ thể về chế độ ăn uống liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo; hoặc
 • thông tin do các cơ quan chính phủ yêu cầu vì lý do y tế công cộng hoặc để chứng minh đủ sức khỏe để bay (ví dụ như xác nhận quý khách đáp ứng bất kỳ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hiện hành nào).

Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chấp thuận để xử lý loại thông tin cá nhân này, trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, ví dụ như theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Úc hoặc Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Châu Âu.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về quý khách sẽ phụ thuộc vào mối quan hệ hoặc tương tác của chúng tôi với quý khách.

Trực tiếp từ quý khách

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin trực tiếp từ quý khách, ví dụ, khi quý khách sử dụng trang web hoặc mạng xã hội của chúng tôi, quý khách gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi, chúng tôi tương tác trực tiếp với quý khách, ví dụ như khi quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi.

Gián tiếp

Có thể có những trường hợp chúng tôi thu thập thông tin về quý khách từ người khác, ví dụ như:

 • các đối tác tham gia Club Jetstar
 • đại lý du lịch, đại lý đặt vé và các hãng hàng không khác, bao gồm cả khi quý khách yêu cầu nhưng không hoàn tất việc đặt vé
 • khi người khác đặt hoặc mua hàng hóa hay dịch vụ thay mặt quý khách
 • các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • các sân bay và nhà cung cấp dịch vụ của họ
 • các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và dịch vụ liên quan
 • các bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi khách hàng tiềm năng để tiếp thị
 • các cơ quan di trú, hải quan, biên giới, an ninh, thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý và chính phủ khác
 • các đơn vị mang thương hiệu Jetstar khác và Tập đoàn Qantas
 • các doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân tích dữ liệu
 • nhà cung cấp trang web, ứng dụng và nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba
 • Tổ chức phát hành/quản lý thẻ tín dụng Jetstar.

Nếu quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin về những người khác, bất kể quý khách và họ có đi cùng nhau hay không thì quý khách có trách nhiệm nói với những người đó và cho họ biết rằng họ có thể xem Chính sách về Quyền riêng tư này trên trang web của chúng tôi.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và quản lý các sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng tôi: để xác minh danh tính của quý khách, để liên hệ với quý khách về các đơn hàng và đặt chỗ, các thỏa thuận vận chuyển hàng hóa và các thỏa thuận khác, để xử lý thanh toán, để đảm bảo chất lượng và đào tạo, ví dụ như đào tạo nhân viên của chúng tôi, kiểm tra hệ thống của chúng tôi và quản lý các nhà cung cấp của chúng tôi.
 • Cho mục đích tiếp thị: để cung cấp cho quý khách các bản cập nhật và ưu đãi, nếu quý khách đã chọn nhận các thông tin này; để điều hành các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và sự kiện của chúng tôi; để phân phối bản tin và các thông tin liên lạc khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách để tiếp thị cho Jetstar và các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác kinh doanh được lựa chọn của chúng tôi cho quý khách qua đường bưu điện, email, tin nhắn SMS, điện thoại, và nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách đồng ý tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu của quý khách để tiến hành bất kỳ hình thức tiếp thị nào trong số các hình thức này. Chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn hủy đăng ký hoặc từ chối nhận thêm thông tin về bất kỳ thông tin tiếp thị điện tử nào được gửi cho quý khách.
 • Để cung cấp hỗ trợ khách hàng: để xử lý các truy vấn, kiến nghị và khiếu nại.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và vì mục đích sức khỏe, an toàn và an ninh: để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả hành khách, bao gồm cả điều tra các vấn đề an ninh và sàng lọc và thực hiện các bước thích hợp để ưu tiên sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý khách để tuân thủ các yêu cầu quản lý của chúng tôi, bao gồm liên quan đến nhập cư, sức khỏe cộng đồng, hải quan và an ninh hoặc đối thoại với các cơ quan quản lý, nếu có, có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba, dịch vụ tòa án, các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các yêu cầu, thủ tục tố hoặc điều tra của các bên đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới hoặc nơi bắt buộc phải làm như vậy.
 • Để vận hành và tạo điều kiện cho quý khách tham gia Club Jetstar: nếu quý khách là hội viên của Club Jetstar, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý khách để đảm bảo rằng quý khách nhận được quyền lợi của các chương trình và câu lạc bộ của Club Jetstar và các đối tác của chúng tôi, bao gồm theo dõi và ghi lại việc quý khách sử dụng các quyền lợi. Các đối tác tham gia Club Jetstar cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tạo điều kiện cho quý khách tham gia Club Jetstar.
 • Để tiến hành nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng và các nghiên cứu khác: để cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động tiếp thị của chúng tôi, bao gồm các trang web của chúng tôi và để tạo ra những hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng giúp chúng tôi tiếp thị hiệu quả hơn và phù hợp hơn với quý khách.
 • Để đảm bảo nội dung trang web liên quan: bao gồm đảm bảo rằng nội dung từ các trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho quý khách và cho thiết bị của quý khách, có thể bao gồm việc ra quyết định tự động và chuyển dữ liệu của quý khách cho các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin thu thập được và lưu giữ về quý khách, ví dụ như bằng cách liên kết đặt chỗ của quý khách với Tài khoản của tôi.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba liên quan đến:

 • hàng hóa và dịch vụ mà quý khách đã mua thông qua chúng tôi hoặc chúng tôi cung cấp cho quý khách
 • hoạt động và việc tham gia của quý khách vào Club Jetstar
 • hoạt động và sự tham gia của quý khách vào Tài khoản của tôi
 • nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, phản hồi kiến nghị và khiếu nại, điều tra bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ là gian lận
 • an ninh, hải quan, sức khỏe cộng đồng và các mục đích nhập cư

bao gồm:

 • các hãng vận chuyển khác trong hành trình của quý khách để họ có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quý khách
 • các đối tác tham gia Club Jetstar của chúng tôi cho phép quý khách nhận được các ưu đãi và quyền lợi tại Club Jetstar
 • nhà điều hành các chương trình và câu lạc bộ khác cho phép quý khách nhận được các ưu đãi và quyền lợi trong các chương trình và câu lạc bộ của họ
 • các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính phủ trên toàn thế giới và các nhà cung cấp dịch vụ của họ
 • như các bên thứ ba khác được nêu trong phần “Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách” ở trên.

Ví dụ:

 • nhà điều hành du lịch và đại lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ mặt đất (như đại lý làm thủ tục chuyến bay, xử lý hàng hóa, hỗ trợ cụ thể và vận chuyển mặt đất, nhà điều hành phòng chờ sân bay, dịch vụ tài xế, dịch vụ phục vụ ăn uống) và các tổ chức mang thương hiệu Jetstar khác có thể cần thông tin liên quan đến các mục đích này
 • Luật liên bang Hoa Kỳ yêu cầu các hãng hàng không, bao gồm cả Jetstar, phải thu thập chứng thực liên quan đến đại dịch COVID-19 cho hành khách từ nước ngoài đến Hoa Kỳ. Chúng tôi phải giữ lại một bản sao của mỗi chứng thực trong 2 năm và cung cấp bản sao này cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) theo yêu cầu. Truy cập trang web của CDC để biết thêm thông tin.

Ngoài các bên thứ ba nêu trên, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp cho các dịch vụ được liệt kê dưới đây, và nhiều công ty trong số đó thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách.

 • Lập hóa đơn và xử lý thanh toán, bao gồm phát hiện các đặt chỗ gian lận hoặc đáng ngờ
 • Dịch vụ ăn uống
 • Dịch vụ xe đưa đón
 • Hoạt động của phòng chờ sân bay
 • Dịch vụ mặt đất (ví dụ như các đại lý làm thủ tục chuyến bay, xử lý hàng hóa, hỗ trợ cụ thể và vận chuyển đường bộ)
 • Dịch vụ khách hàng và trung tâm chăm sóc khách hàng
 • Các chức năng bán hàng và đáp ứng nhu cầu đi lại của doanh nghiệp và chính phủ
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường
 • Các dịch vụ tiếp thị, in ấn và phân phối (bao gồm gửi thư và gửi email)
 • Các dịch vụ công nghệ thông tin như lưu trữ dữ liệu, hệ thống đặt và phân phối hành khách và hàng hóa, mạng truyền thông, phát triển phần mềm và hệ thống, bảo trì và hỗ trợ, điều tra và giải quyết sự cố và xử lý thông tin
 • Điều tra và ứng phó với các sự cố.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, trả lời các kiến nghị và khiếu nại, đồng thời điều tra và bảo vệ bản thân và các bên thứ ba khỏi bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ là gian lận. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính phủ trên toàn thế giới và các nhà cung cấp dịch vụ của họ liên quan đến các cuộc điều tra, sàng lọc, yêu cầu về sức khỏe cộng đồng hoặc các chức năng khác.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách giữa các công ty liên quan của chúng tôi và các tổ chức mang thương hiệu Jetstar khác không phải là công ty liên quan của Jetstar, một số trong đó được đặt ở nước ngoài tại Singapore và Nhật Bản. Các đơn vị mang thương hiệu Jetstar tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư này.

Đi công tác

Nếu quý khách đang đi công tác theo một thỏa thuận với khách hàng doanh nghiệp hoặc chính phủ, chúng tôi có thể thu thập thông tin về vai trò của quý khách với khách hàng hoặc hội viên. Ví dụ: loại công việc, vai trò và chức danh của quý khách, mã số nhân viên, ngày bắt đầu làm việc của quý khách với khách hàng và các sắp xếp về việc đi lại của quý khách.

Chúng tôi có thế tiết lộ các thông tin chi tiết về chuyến đi và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyến đi của quý khách (ví dụ như các báo cáo sự cố) cho khách hàng hoặc hội viên.

Club Jetstar và Tài khoản của tôi

Tư cách hội viên và việc tham gia Club Jetstar và tạo Tài khoản của tôi phải tuân theo Điều khoản và Điều kiện của Tài khoản của tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Việc tham gia chung vào Club Jetstar

Nói chung, chúng tôi thu thập các thông tin sau đây về các hội viên của Club Jetstar.

 • Thông tin về tư cách hội viên của quý khách: bất kỳ thông tin nào được cung cấp như một phần của các đơn đăng ký liên quan đến Club Jetstar.
 • Thông tin chi tiết về thanh toán của quý khách: bao gồm các thông tin liên quan đến thẻ tín dụng và thẻ trả trước.
 • Mục đích tiếp thị: ưu tiên, đăng ký tiếp thị, sở thích và chi tiết của các hội viên khác mà quý khách có thể có.
 • Tổng số tiền tiết kiệm và hành vi mua hàng: bao gồm giá chuyến bay và phụ trợ, chiết khấu và các sản phẩm được cung cấp cho quý khách và quý khách nhận được.

Hội viên đã đăng nhập bằng Tài khoản của tôi sử dụng jetstar.com

Chúng tôi có thể thu thập nhật ký về việc quý khách sử dụng jetstar.com trong khi quý khách đăng nhập. Thông tin này có thể bao gồm ngày và giờ truy cập, tình trạng hội viên Club Jetstar, họ, địa điểm và hành động, ví dụ như các trang đã xem và các trang đã gửi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về quý khách với tư cách là hội viên của Club Jetstar thông qua việc quý khách đăng ký và tham gia vào Club Jetstar.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin trực tiếp từ quý khách thông qua các tương tác của chúng tôi với quý khách. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên khác tương tác với chúng tôi thay mặt quý khách, các tổ chức liên quan, các đơn vị mang thương hiệu Jetstar và Tập đoàn Qantas.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn công khai (ví dụ: dữ liệu Thống kê Dân số) và kết hợp các thông tin này với các thông tin mà chúng tôi nắm giữ về quý khách.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách

Cung cấp và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ nâng cao.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cá nhân hóa cách chúng tôi cung cấp và tiếp thị các lợi ích, sản phẩm và dịch vụ thị trường nâng cao cho quý khách. Chúng tôi mong muốn cải thiện cách quý khách sử dụng Club Jetstar, trang web và thông tin tiếp thị bằng cách hiểu các ưu tiên, mối quan tâm và sở thích của quý khách.

Chúng tôi cũng có thể tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác mà chúng tôi tin rằng có thể có các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách sẽ quan tâm.

Điều hành chung của Club Jetstar

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi nắm giữ về quý khách để quản lý Club Jetstar. Các hoạt động này bao gồm:

 • đánh giá đơn đăng ký hội viên của quý khách
 • xác nhận quý khách đủ điều kiện tham gia và nhận các quyền lợi, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến Club Jetstar
 • điều tra bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ là gian lận.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi nắm giữ để cải thiện các dịch vụ và dịch vụ khách hàng của mình. Việc này có thể đạt được thông qua các hoạt động nghiên cứu, phân tích hành vi, lập kế hoạch và phát triển sản phẩm.

Hội viên đã đăng nhập có tư cách hội viên Club Jetstar hoặc Tài khoản của tôi sử dụng jetstar.com

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập này khi hội viên đăng nhập và sử dụng jetstar.com để theo dõi việc sử dụng và cải thiện thông tin và chức năng trên jetstar.com. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để hiểu được sở thích của quý khách và cung cấp cho quý khách thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của đối tác mà chúng tôi cho rằng quý khách có thể quan tâm.

Tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách cho các hãng hàng không đối tác và các đối tác chương trình phi hàng không cho các mục đích được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách cho:

 • nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho hội viên Club Jetstar
 • nhà cung cấp dịch vụ cho Club Jetstar.

Họ có thể sử dụng thông tin để hỗ trợ chúng tôi trong Club Jetstar. Các hoạt động này có thể bao gồm:

 • quản lý Club Jetstar nói chung
 • xác định việc hội đủ điều kiện của quý khách các sản phẩm và dịch vụ và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
 • điều hành các trung tâm dịch vụ và cuộc gọi của chúng tôi
 • cung cấp dịch vụ nghiên cứu và tiếp thị thị trường.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình điều tra bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi nghi ngờ là gian lận.

Cách thức chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt web trên máy tính của quý khách. Trang web này và các trang web liên kết (bao gồm cả những trang web mà quý khách tiếp cận bằng cách nhấp vào quảng cáo) có thể lưu trữ cookie trên trình duyệt web của quý khách.

Quý khách có thể truy cập xem trang lời khuyên của chúng tôi để xem quý khách đã bật cookie trong trình duyệt của mình chưa. Xem cách chúng tôi sử dụng cookie và bật hoặc tắt cookie trong trình duyệt của quý khách bằng cách truy cập Chính sách về cookie của chúng tôi

Cách chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin

Bảo mật trong công nghệ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách dưới dạng kết hợp các tập tin bản cứng và tập tin điện tử. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp hệ thống thông tin bên thứ ba có thể lưu trữ hoặc truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách.

Khi quý khách đặt chuyến bay hoặc truy cập thông tin về tư cách hội viên của mình cho các chương trình và câu lạc bộ của chúng tôi, một máy chủ an toàn sẽ được sử dụng. Lớp cổng bảo mật (SSL) mã hóa thông tin quý khách gửi qua trang web này.

Không có việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc trang web nào có thể được đảm bảo an toàn trước sự xâm nhập. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và theo quy trình để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo các yêu cầu pháp lý về bảo vệ dữ liệu và các tiêu chuẩn ngành.

Nếu chúng tôi đã cung cấp cho quý khách (hoặc quý khách đã chọn) một mật khẩu cho phép truy cập một số phần nhất định trên các trang web của chúng tôi, quý khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này và tuân thủ bất kỳ quy trình bảo mật nào khác được thông báo cho quý khách. Chúng tôi yêu cầu quý khách không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai khác.

Khi đặt chỗ với Jetstar, quý khách sẽ được cấp mã đặt chỗ. Mã đặt chỗ của quý khách đóng vai trò là mã định danh hành khách duy nhất và có thể được sử dụng để truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi khuyên quý khách không nên tiết lộ mã đặt chỗ của mình cho bất kỳ ai khác và quý khách không nên đăng ảnh thẻ lên máy bay hoặc vé trên mạng xã hội.

Tiết lộ thông tin xuyên quốc gia

Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách về Quyền riêng tư này, thông tin có thể được truy cập từ, chuyển giao cho và/hoặc lưu trữ bên ngoài quốc gia mà quý khách đang ở và bên ngoài nước Úc. Luật bảo vệ dữ liệu ở quốc gia đó có thể có tiêu chuẩn thấp hơn so với tiêu chuẩn ở quốc gia của quý khách. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân như được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Tham khảo phần về Luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu để biết thông tin về việc xuất dữ liệu cá nhân ra bên ngoài EEA.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ và phục vụ việc đặt chỗ thông qua chúng tôi

Là nhà cung cấp dịch vụ du lịch và đặt chỗ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý khách cho các quốc gia nơi quý khách đi du lịch hoặc gửi hàng hóa đến, hoặc nơi quý khách đã đặt các dịch vụ như thuê xe hoặc lưu trú. Các nơi này bao gồm cả các quốc gia mà quý khách quá cảnh và đi trên các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác. Ngoài ra, thông tin của quý khách có thể được tiết lộ cho các quốc gia nơi các nhà cung cấp dịch vụ quý khách đã đặt trước hoạt động hoặc đặt trụ sở của họ.

Chúng tôi cũng có tổng đài và các nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ hệ thống khác cho Jetstar tại Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản.

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên xử lý dữ liệu (bao gồm các nhà điều hành hệ thống phân phối du lịch và hệ thống đặt chỗ toàn cầu), nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và quản lý các sản phẩm tín dụng và tài chính của chúng tôi. Các quốc gia nơi các bên thứ ba này có trụ sở bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam và Philippines.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin về quý khách

Ở một số quốc gia, quý khách có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về quý khách. Nếu quý khách muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình do chúng tôi nắm giữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách quyền truy cập vào thông tin mà chúng tôi nắm giữ về quý khách, bao gồm để phục vụ mục đích chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin đó, trong một khoảng thời gian hợp lý (hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà luật pháp quy định cho trường hợp của quý khách). Nếu chúng tôi được phép giữ lại một số thông tin cá nhân của quý khách và chúng tôi chọn làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách khi trả lời yêu cầu của quý khách. Nếu chúng tôi từ chối cung cấp cho quý khách quyền truy cập hoặc sửa đổi thông tin, (ví dụ: nếu chúng tôi từ chối quyền truy cập vì việc cấp quyền truy cập sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác hoặc nếu việc truy cập đó sẽ dẫn đến vi phạm tính bảo mật) trong phạm vi yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách bằng văn bản lý do từ chối của chúng tôi và cách quý khách có thể khiếu nại về việc từ chối.

Nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu từ quý khách các khoản phí hợp lý để cung cấp cho quý khách quyền truy cập vào thông tin này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tính phí cho việc đưa ra yêu cầu hoặc chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của quý khách. Hội viên Club Jetstar và hội viên đã đăng nhập bằng Tài khoản của tôi là người dùng jetstar.com có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khiếu nại về quyền riêng tư và thông tin bổ sung

Nếu quý khách có lo ngại về quyền riêng tư của mình hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về cách thông tin cá nhân của quý khách được thu thập hoặc sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại của quý khách theo cách bảo mật. Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được khiếu nại để thảo luận về các mối lo ngại của quý khách và đề ra các lựa chọn về cách giải quyết chúng. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo khiếu nại của quý khách được giải quyết kịp thời và phù hợp.

Nếu không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, quý khách cũng có thể liên hệ với cơ quan chịu trách nhiệm quản lý luật về quyền riêng tư ở quốc gia của quý khách. Nếu quý khách đang ở Úc, quý khách có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc.

Luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu

Phần này được áp dụng nếu quý khách ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) trong quá trình tương tác với chúng tôi (trừ khi quý khách đang ở EEA chỉ vì mục đích đi lại) và đưa ra thông tin bổ sung mà chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho quý khách theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

Theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, việc sử dụng thông tin cá nhân phải dựa trên một số cơ sở pháp lý và chúng tôi phải đặt ra các cơ sở liên quan đến mỗi lần sử dụng. Các công ty chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân khi việc xử lý là được phép theo cơ sở pháp lý cụ thể được quy định trong luật pháp.

Trong bảng dưới đây, chúng tôi đã đưa ra các cơ sở liên quan áp dụng cho từng mục đích xử lý dữ liệu được đề cập trong Chính sách về Quyền riêng tư này. Quý khách có thể tìm thấy giải thích về từng cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân tại đây.

Mục đích xử lý dữ liệu

Căn cứ sử dụng

 Để cung cấp và quản lý các sản phẩm và dịch vụ du lịch của chúng tôi

- thực hiện hợp đồng

- các lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình và cung cấp dịch vụ cho quý khách)

Đối với Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm

- chấp thuận

Vì mục đích tiếp thị - lợi ích hợp pháp (để tiếp thị cho quý khách) và chấp thuận (có thể rút lại bất cứ lúc nào)
Để cung cấp hỗ trợ cho khách hàng

- thực hiện hợp đồng

- nghĩa vụ pháp lý

- các lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi trao đổi thư từ với quý khách liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi)

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và vì mục đích sức khỏe, an toàn và an ninh

- nghĩa vụ pháp lý

- khiếu nại pháp lý

- lợi ích hợp pháp (để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý, để thực hiện các bước thích hợp nhằm ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn của chúng tôi)

Đối với Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm

- khiếu nại pháp lý

- các lợi ích sống còn

- các lợi ích công cộng đáng kể

- các lợi ích công cộng trong lĩnh vực y tế công cộng

Để điều hành và tạo điều kiện cho quý khách tham gia vào các chương trình và câu lạc bộ của chúng tôi

- thực hiện hợp đồng

- các lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ phù hợp với quý khách)

Để tiến hành nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng và các nghiên cứu khác

- lợi ích hợp pháp (để đảm bảo rằng chúng tôi hiểu yêu cầu của khách hàng)

Để đảm bảo nội dung trang web phù hợp

- lợi ích hợp pháp (để cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách nội dung và dịch vụ trên trang web của chúng tôi)

Cơ sở pháp lý để sử dụng thông tin cá nhân

Các cơ sở pháp lý chính của việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách là:

 • Chấp thuận: khi quý khách đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của mình (quý khách sẽ được cung cấp một giấy chấp thuận liên quan đến việc sử dụng đó và có thể rút lại chấp thuận của mình).
 • Thực hiện hợp đồng: khi chúng tôi được yêu cầu thu thập và xử lý thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi đã đồng ý theo hợp đồng cung cấp cho quý khách, ví dụ như khi quý khách đã đặt chuyến bay với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của chúng tôi.
 • Nghĩa vụ pháp lý: khi chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.
 • Lợi ích quan trọng: khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của quý khách để bảo vệ lợi ích sống còn của quý khách hoặc một người khác, ví dụ khi quý khách cần hỗ trợ khẩn cấp.
 • Lợi ích công cộng: khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng.
 • Lợi ích hợp pháp: khi chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do chúng tôi sử dụng thông tin lớn hơn bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của quý khách.

Các cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng các loại thông tin cá nhân nhạy cảm là:

 • Chấp thuận: khi quý khách đã đồng ý một cách rõ ràng với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Quý khách có thể rút lại chấp thuận về việc cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình.
 • Lợi ích sống còn: khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của quý khách để bảo vệ lợi ích sống còn của quý khách hoặc một người khác mà quý khách hoặc người khác không có khả năng đưa ra chấp thuận về mặt thể chất hoặc pháp lý.
 • Khiếu nại pháp lý: khi chúng tôi cần thông tin cá nhân của quý khách để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại pháp lý nào.
 • Lợi ích công cộng đáng kể: khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của quý khách vì lợi ích quan trọng của công chúng được quy định trong luật pháp Liên minh Châu Âu hoặc luật của quốc gia thành viên mà quý khách đang sống.
 • Lợi ích công cộng trong lĩnh vực y tế công cộng: khi chúng tôi cần xử lý thông tin cá nhân của quý khách vì lý do lợi ích công cộng trong lĩnh vực y tế công cộng, ví dụ như bảo vệ chống lại các mối đe dọa nghiêm trọng liên biên giới đối với sức khỏe, được quy định trong luật pháp Liên minh Châu Âu hoặc luật pháp của quốc gia thành viên nơi quý khách đang sinh sống.

Tiết lộ thông tin bên ngoài EEA

Thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chuyển đến và truy cập ở các quốc gia bên ngoài EEA và chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ các thông tin cá nhân này. Một số quốc gia bên ngoài EEA đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt cung cấp các biện pháp bảo vệ tương đương về cơ bản với luật bảo vệ dữ liệu EEA và do đó không cần có biện pháp bảo vệ bổ sung nào để xuất thông tin cá nhân từ EEA đến các khu vực pháp lý này. Ở các quốc gia không có những phê duyệt này, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào được chuyển giao, ví dụ như các điều khoản mẫu hợp đồng được Ủy ban EU chấp thuận hoặc các quy tắc ràng buộc công ty được các yêu cầu pháp lý hiện hành cho phép.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khcáh muốn xem bản sao các biện pháp bảo vệ cụ thể được áp dụng cho việc xuất thông tin cá nhân của quý khách.

Thời gian lưu giữ

Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết cho (các) mục đích xử lý mà thông tin được thu thập và bất kỳ mục đích liên quan nào khác được phép. Ví dụ, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin chi tiết giao dịch và thư từ nhất định cho đến khi giới hạn thời gian yêu cầu bồi thường phát sinh từ giao dịch đã hết hạn, hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc lưu giữ dữ liệu đó. Khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu đó một cách an toàn hoặc ẩn danh dữ liệu (và chúng tôi có thể tiếp tục lưu giữ và sử dụng thông tin ẩn danh).

Tiếp thị

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của quý khách cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của quý khách cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Quý khách có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách không tham gia khi chúng tôi mời quý khách tham gia vào các hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Quý khách cũng có thể thực hiện quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc quản lý tùy chọn tiếp thị của quý khách trong mục “Hồ sơ của tôi” nếu hồ sơ của quý khách được đăng ký trên trang web của chúng tôi.

Các quyền bổ sung theo luật pháp của Liên minh Châu Âu

Ngoài các quyền được nêu trong Chính sách về Quyền riêng tư này, trong một số điều kiện nhất định, quý khách có thể có quyền yêu cầu chúng tôi:

 • cung cấp thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của quý khách;
 • xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi không còn cơ sở để xử lý nữa; và
 • hạn chế cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách trong khi chúng tôi xem xét một yêu cầu mà quý khách đã nêu ra.

Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định, quý khách có quyền:

 • rút lại sự chấp thuận, nếu việc xử lý dựa trên sự chấp thuận;
 • nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát;
 • phản đối bất kỳ việc xử lý thông tin cá nhân nào mà chúng tôi xử lý dựa trên cơ sở “lợi ích hợp pháp” hoặc “lợi ích công cộng”, trừ khi lý do của chúng tôi cho việc xử lý cơ bản lớn hơn lợi ích, quyền và tự do của quý khách; và
 • phản đối tiếp thị trực tiếp (bao gồm bất kỳ hồ sơ nào cho các mục đích đó) bất cứ lúc nào.

Quý khách có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Những quyền này phải tuân theo một số miễn trừ nhất định để bảo vệ lợi ích công cộng (ví dụ như phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm) và lợi ích của chúng tôi (ví dụ: duy trì đặc quyền pháp lý).

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quý khách cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Customer Care
Jetstar Airways Pty Ltd
GPO Box 4713
Melbourne, VIC 3001
Australia

Nếu câu hỏi của quý khách liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, quý khách có thể liên hệ với Đại diện Châu Âu của Jetstar theo địa chỉ PrivacyOfficer@qantas.com.au

Phiên bản ngày: Tháng 2 năm 2022