Chính sách bảo mật cá nhân

Quy định bảo mật này giải thích những điều khoản chung Jetstar Airways và các thực thể có thương hiệu Jetstar khác* bảo vệ sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn như thế nào theo các nguyên tắc bảo mật quốc gia. Sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình giao dịch với chúng tôi.
Quy định bảo mật này cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ thông tin về bạn được cung cấp cho chúng tôi bởi người khác như một đại lý du lịch.
Quy định bảo mật này không áp dụng đối với hồ sơ nhân viên.

*Vào tháng 7 năm 2020, Jetstar Pacific sẽ thay đổi tên và đổi tên thương hiệu thành Pacific Airlines. Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020 Pacific Airlines sẽ vận hành hệ thống đặt chỗ và kênh bán hàng, và sẽ không còn là thực thể có thương hiệu Jetstar nữa.

Những thông tin nào chúng tôi thu thập?

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ phụ thuộc vào tình huống thu thập và vào loại dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết như tên, địa chỉ, chuyến bay và thông tin chi tiết chuyến đi khác, số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và thời hạn sử dụng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại,chi tiết thành viên chương trình khách hàng thân thiết và các vấn đề sức khỏe liên quan đến sắp xếp chuyến đi của bạn. Như chúng ta được pháp luật yêu cầu được sự đồng ý của bạn để thu thập "thông tin nhạy cảm", chúng ta sẽ cho rằng bạn đã đồng ý với việc thu thập tất cả các thông tin được cung cấp cho chúng tôi để sử dụng phù hợp với Tuyên bố này, trừ khi bạn nói với chúng tôi bằng cách khác.

Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn giao dịch với chúng tôi qua điện thoại, gửi cho chúng tôi (cho dù bằng thư, fax hoặc e-mail), hãy truy cập trang web của chúng hoặc khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Cũng như thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, có thể có trường hợp chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ một bên thứ ba.

Ví dụ như:

 • từ những người đặt vé du lịch hoặc vận chuyển hàng hóa thay cho bạn;
 • từ công ty bán hàng qua điện thoại bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ cho chúng tôi để chúng tôi có thể phát hành vé cho bạn và thực hiện sắp xếp chuyến đi cho bạn hoặc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với bạn;
 • từ các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người thu thập thông tin đại diện cho chúng tôi;
 • từ các công ty nghiên cứu thị trường ký hợp đồng với chúng tôi để có được thông tin để chúng tôi có thể cải thiện và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;và
 • từ các tổ chức khác phát hành Vận đơn hàng không thay mặt chúng tôi cho việc vận chuyển hàng hóa của bạn.

Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thường thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • để xử lý sắp xếp việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của bạn và các giao dịch khác;
 • để tạo điều kiện cho sự tham gia của bạn trong các chương trình khách hàng thân thiết của các tổ chức khác; và
 • để tiến hành các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường.

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang sử dụng dịch vụ. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi mô tả sơ lược người đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi và những lợi ích của họ là gì.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ví dụ, cho các nhà thầu của chúng tôi mà chúng tôi hợp đồng các dịch vụ nhất định, các hãng khác, các nhà cung cấp du lịch và dịch vụ vận tải hàng hóa, nhà cung cấp chương trình khách hàng thân thiết, công ty xử lý dữ liệu (bao gồm cả các nhà khai thác của hệ thống phân phối toàn cầu và cơ quan quyết toán) cho các mục đích mà thông tin được thu thập hoặc cho các mục đích liên quan, ví dụ, để hoàn thành một giao dịch thay cho bạn hoặc cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau và các chính phủ trên khắp thế giới vì mục đích an ninh, hải quan và các mục đích di trú.

Thông tin của bạn cũng sẽ được chia sẻ giữa các công ty liên quan trong tập đoàn Qantas khi cần thiết để thực hiện mục đích của chúng tôi (và các mục đích khác theo quy định trong chính sách này)
Chúng tôi tham gia với nhà thấu bên thứ ba để thực hiện dịch vụ cho mình, trong đó bao gồm nhà thầu xử lý thông tin cá nhân chúng tôi giữ.
Ví dụ như:

 • cung cấp e-mail và dịch vụ xử lý email;
 • cung cấp các dịch vụ chuyển tiền điện tử, xử lý tài khoản thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan;
 • hoạt động các trung tâm cuộc gọi;
 • hoạt động một số doanh thu du lịch và chức năng thực hiện của công ty;
 • thực hiện nghiên cứu thị trường
 • cung cấp dịch vụ ăn uống;
 • cung cấp xử lý dịch vụ mặt đất, chẳng hạn như kiểm tra tại các đại lý, xử lý hàng hóa và hỗ trợ đặc biệt; và
 • hỗ trợ có được thanh toán từ các chủ nợ.

Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ cấm các nhà thầu bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ cho mục đích cụ thể mà chúng tôi cung cấp.

Hệ thống đặt vé của Jetstar và các hệ thống đặt vé của các hãng hàng không nhất định có liên quan đến Jetstar được lưu trữ trong hệ thống máy tính tương tự và có các biện pháp an ninh tại chỗ cấm các hãng hàng không và các nhà thầu và đại lý truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Khác các điều trên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn trừ khi tiết lộ hoặc là cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, được ủy quyền hoặc theo yêu cầu của pháp luật, hợp lý cần thiết để thực thi luật pháp hoặc cần thiết để điều tra một hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp.

Thông tin bổ sung cho người xin việc

Nếu bạn nộp đơn hoặc đăng ký một vị trí với Jetstar, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên của bạn, CV và chi tiết liên lạc. Đôi khi chúng tôi tham gia cung cấp dịch vụ để trợ giúp chúng tôi trong quá trình tuyển dụng, bao gồm cả các cơ quan tuyển dụng, các tổ chức an ninh và điều hành trang web tuyển dụng. Trường hợp chúng tôi làm điều này chúng ta có thể trao đổi thông tin cá nhân của bạn với những người cung cấp dịch vụ, những người có thể cư ngụ ở ngoài nước Úc. Trong một số trường hợp những nhà cung cấp dịch vụ có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trực tiếp và giữ nó cho mục đích riêng của họ, do đó, bạn nên đảm bảo rằng bạn biết về chính sách riêng tư của họ. Chúng tôi cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người chứng nhận được bạn đề cử. Một số thông tin cá nhân chúng tôi yêu cầu trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi được yêu cầu phải thu thập theo pháp luật nơi làm việc và luật pháp về an ninh. Nếu chúng tôi không thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không có khả năng cân nhắc bạn đối với việc làm với Jetstar.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin chúng tôi có về bạn

Chúng tôi sẽ, theo yêu cầu, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin chúng tôi có về bạn, bao gồm cả cho mục đích sửa chữa hoặc cập nhật các thông tin đó, trừ khi có một ngoại lệ theo nguyên tắc bảo mật quốc gia.
Chúng tôi có thể thu hồi từ bạn chi phí hợp lý của chúng tôi về việc cung cấp cho bạn truy cập vào các thông tin này.
Yêu cầu của bạn để cung cấp quyền truy cập vào thông tin này sẽ được giải quyết trong một thời gian hợp lý.
Nếu chúng ta từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do từ chối và thông báo cho bạn về bất kỳ trường hợp ngoại lệ dựa thuận theo nguyên tắc bảo mật quốc gia.

Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác, đầy đủ và mới nhất bất cứ khi nào chúng tôi thu thập hoặc sử dụng nó.
Nếu các thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc hết hạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để sửa thông tin này, hoặc nếu cần thiết, thảo luận về hành động thay thế với bạn.

Chuyển giao thông tin ở nước ngoài

Chúng tôi có thể chuyển giao cho người ở nước ngoài bất kỳ thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Quy định bảo mật này, ví dụ:

 • đến văn phòng của chúng tôi ở nước ngoài;
 • để xử lý dữ liệu (bao gồm cả các nhà khai thác của hệ thống phân phối du lịch toàn cầu); và
 • các hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp du lịch và dịch vụ vận tải khác.

Trong hầu hết các trường hợp chuyển giao cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng thực hiện để đáp ứng với yêu cầu của bạn hoặc để thực hiện một hợp đồng với một bên thứ ba được kết luận trong lợi ích của bạn . Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ sự phản đối về việc chuyển giao này.

Chương trình khách hàng thường xuyên của Qantas và Câu lạc bộ Qantas

Chúng tôi đã được bổ nhiệm để quản lý và vận hành các dịch vụ đặt vé cho Qantas và Jetstar bất kỳ việc đặt vé Ghế thưởng (trên các chuyến bay Jetstar Airways và Jetstar Asia) thông qua các chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas. Thông tin bổ sung được thu thập bởi chúng tôi thông qua việc bạn đăng ký, và tham gia vào chương trình Khách hàng Thường xuyên Qantas và / hoặc thành viên của Qantas Club. Theo đó, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho Qantas cho những mục đích đó.

Thông tin về Khách hàng Thường xuyên của Qantas và thành viên Qantas Club và việc tham gia được sử dụng cho mục đích bổ sung mà các thành viên đồng ý là một phần của các điều khoản và điều kiện của thành viên. Thành viên và việc tham gia chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Qantas Club tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện chương trình có thể được xem trực tuyến tại qantas.com

Bạn có thể liên hệ trực tuyến qua Qantas qua qantas.com hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng thường xuyên 13 11 31

Giải quyết mối quan tâm của bạn

Nếu bạn muốn truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của bạn hoặc bạn có thắc mắc về cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập hoặc sử dụng xin vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc truy vấn đến địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn càng sớm càng tốt. Khiếu nại bảo mật về hành vi hoặc thực hành của chúng tôi có thể được điều tra bởi Cố vấn bảo mật là người có quyền đưa ra quyết định bao gồm một tuyên bố rằng người khiếu nại có quyền được bồi thường.

Jetstar Airways Pty Limited

GPO Hộp 4713, Melbourne, VIC 3001, Australia

Thay đổi bảo mật này

Chúng tôi có thể sửa đổi bảo mật này như là yêu cầu kinh doanh của chúng tôi hoặc những thay đổi của pháp luật. Bất kỳ thay đổi bảo mật này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để đảm bảo rằng bạn có thông báo bảo mật mới nhất của chúng tôi.Trong tuyên bố bảo mật này, "chúng tôi", và " Jetstar Airways "có nghĩa là Jetstar Airways Pty Ltd ABN 33 069 720 243"