Nhóm hỗ trợ giao dịch riêng của Jetstar sẽ hỗ trợ các đối tác trong ngành du lịch với chất lượng cao. Mọi câu hỏi về hỗ trợ giao dịch đều được giải đáp qua chat trực tiếp, ngoài email. Đây là cách nhanh và dễ nhất để liên lạc với nhóm Hỗ trợ giao dịch. Trước khi bắt đầu chat trực tiếp, vui lòng chuẩn bị sẵn các/mã số đặt chỗ và bất kỳ tài liệu hỗ trợ có liên quan nào để tải lên. Nhóm này được đào tạo về các lĩnh vực:

 • Đăng ký đại lý
 • Tất toán BSP
 • Thù lao
 • Sử dụng Cổng đại lý
 • Đăng ký nhận báo cáo
 • Các kênh đặt chỗ
 • Khiếu nại/phản hồi của khách hàng
 • Có câu hỏi?

  All our live chat agents are busy or unavailable, please try again later or email your request to sales@jetstar.com

  Đặt khách đoàn
  Đối với đặt khách đoàn, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin chi tiết liên hệ trên trang Đặt khách đoàn.

  Đặt chỗ phi thương mại
  Đối với mọi yêu cầu liên quan tới phi thương mại, mời vào Liên hệ với chúng tôi.