เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ตั๋วชั้น Starter ของเราแถมโควตาน้ำหนักสัมภาระพกพาสองชิ้นที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กก.. ผู้โดยสารส่วนมากจะเลือกซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะจ่ายน้อยกว่าเมื่อซื้อน้ำหนักเวลาจองเที่ยวบินออนไลน์ และท่านก็สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มในภายหลังได้อีกด้วยสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ไม่เกิน 2 ชิ้น

ของชิ้นหลัก

ต้องใส่บนช่องเก็บของเหนือหัวได้และมีขนาดไม่เกิน
56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก)

ของชิ้นเล็ก

ของอย่างเช่นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าโน้ตบุ๊กขนาดเล็ก ต้องใส่ไว้ใต้ที่นั่งได้

ต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มหรือ?

บางทีแค่ 7 กก. ก็ไม่พอ ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระพกพาได้เป็น 10 กก. เวลาที่ท่านจองเที่ยวบินหรือที่จัดการการจองได้โดยซื้อน้ำหนักเพิ่มอีก +3 กก. (ของมีจำนวนจำกัด) หรือแพ็คเกจ FlexiBiz หรือท่านจะซื้อสัมภาระเช็คอินก็ได้ตั้งแต่ 15 กก. ถึง 40 กก.

โควตาน้ำหนักพกพารวม

7 กก.  - โควตาน้ำหนักของตั๋วชั้น Starter ของเราจะประกอบด้วยของชิ้นหลักหนึ่งชิ้นและของชิ้นเล็กอีกหนึ่งชิ้น
10 กก. - เมื่อซื้อน้ำหนักเพิ่ม +3 กก.(ถ้ามี) หรือตั๋วชั้นFlexiBiz
14 กก. - โควตาน้ำหนักของตั๋วชั้นธุรกิจของเราประกอบด้วยของชิ้นหลักสองชิ้นและของชิ้นเล็กอีกหนึ่งชิ้น

การเก็บสัมภาระพกพาบนเครื่อง

เก็บของชิ้นหลักของท่านไว้ในช่องเก็บของเหนือหัว'

วางของชิ้นเล็กของท่านไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้า'

เรื่องควรรู้

รู้ขีดจำกัดของท่าน

เราจะสุ่มตรวจสัมภาระพกพาที่ประตูขึ้นเครื่อง ถ้าสัมภาระพกพาของท่านน้ำหนัก ขนาด หรือจำนวนชิ้นเกินที่กำหนด เราก็จะขนส่งสิ่งของของท่านไปยังห้องเก็บของของเครื่องบินและเก็บค่าสัมภาระส่วนเกินกับท่าน

ซื้อน้ำหนักเป็น 10 กก.

ซื้อน้ำหนักเพิ่ม +3 กก. เพื่อให้น้ำหนักสัมภาระพกพากลายเป็น 10 กก. หรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระพกพาในการจองที่มีอยู่แล้ว ของมีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน ไม่มีขายสำหรับเที่ยวบินที่เข้า ออก หรือเดินทางภายในเวียดนาม ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องขนาดและจำนวนชิ้น

สิ่งของที่มีข้อจำกัด

แบตลิเทียมสำรองจะต้องขนส่งเป็นสัมภาระพกพาเท่านั้น อ่านข้อจำกัดสัมภาระทั้งหมดได้ที่หน้าสิ่งของอันตราย, ของต้องห้ามและถ้าบินจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศข้อจำกัดเรื่องของเหลว สเปรย์ และเจล.

Important information