เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

ตั๋วชั้น Starter ของเราแถมโควตาน้ำหนักสัมภาระพกพาสองชิ้นที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 7 กก.. ผู้โดยสารส่วนมากจะเลือกซื้อน้ำหนักเพิ่ม ท่านจะจ่ายน้อยกว่าเมื่อซื้อน้ำหนักเวลาจองเที่ยวบินออนไลน์ และท่านก็สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มในภายหลังได้อีกด้วยสามารถนำอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง?

สัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น

สัมภาระหลัก 1 ชิ้น + สัมภาระชิ้นเล็ก 1 ชิ้น = น้ำหนักรวม 7 กก.

ของชิ้นหลัก

ต้องใส่บนช่องเก็บของเหนือหัวได้และมีขนาดไม่เกิน
56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก)

ของชิ้นเล็ก

ของอย่างเช่นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าโน้ตบุ๊กขนาดเล็ก ต้องใส่ไว้ใต้ที่นั่งได้

ต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่มหรือ?

บางครั้ง 7 กก. ก็ไม่เพียงพอ คุณสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ถึง 14 กก. จำนวน 2 รายการ (สูงสุด 10 กก. สำหรับหนึ่งรายการ) เพียงแค่ซื้อน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพิ่ม +7 กก. เมื่อคุณจองหรือในเมนูจัดการการจอง (มีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน ไม่รวมเที่ยวบินเดินทางไปมีให้บริการสำหรับบางเส้นทางบินเท่านั้น) หรือค่าโดยสารแบบ Flex Bundle เมื่อคุณจอง หรือคุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้ตั้งแต่ 15 กก. ถึง 40 กก.

โควตาน้ำหนักพกพารวม

7 กก. - ค่าโดยสารชั้น Starter อนุญาตให้ถือสัมภาระหลักขึ้นเครื่องได้ 1 รายการและสัมภาระชิ้นเล็กอีก 1 รายการ
14 กก. – ซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่ม +7 กก. (มีจำนวนจำกัดต่อเที่ยวบิน ไม่รวมเที่ยวบินเดินทางไปมีให้บริการสำหรับบางเส้นทางบินเท่านั้น), ค่าโดยสารแบบ Flex Bundle หรือชั้นธุรกิจ จำกัดจำนวน 2 ชิ้นและน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ต่อชิ้น

การเก็บสัมภาระพกพาบนเครื่อง

เก็บของชิ้นหลักของท่านไว้ในช่องเก็บของเหนือหัว'

วางของชิ้นเล็กของท่านไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้า'

เรื่องควรรู้

รู้ขีดจำกัดของท่าน

เราจะสุ่มตรวจสัมภาระพกพาที่ประตูขึ้นเครื่อง ถ้าสัมภาระพกพาของท่านน้ำหนัก ขนาด หรือจำนวนชิ้นเกินที่กำหนด เราก็จะขนส่งสิ่งของของท่านไปยังห้องเก็บของของเครื่องบินและเก็บค่าสัมภาระส่วนเกินกับท่าน

เพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องที่ได้รับอนุญาตอีก 7 กก.

ซื้อน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพิ่ม +7 กก. เป็น 14 กก. สำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องจำนวน 2 รายการ คุณสามารถทำได้เมื่อจองหรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องในการจองเดิม มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน มีให้บริการสำหรับบางเส้นทางบินเท่านั้น ต้องไม่มีรายการที่มีน้ำหนักมากกว่า 10 กก. มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดและจำนวนรายการทั้งหมด

สิ่งของที่มีข้อจำกัด

แบตลิเทียมสำรองจะต้องขนส่งเป็นสัมภาระพกพาเท่านั้น อ่านข้อจำกัดสัมภาระทั้งหมดได้ที่หน้าสิ่งของอันตราย, ของต้องห้ามและถ้าบินจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศข้อจำกัดเรื่องของเหลว สเปรย์ และเจล.

Important information