น้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตคืออะไร

น้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทของค่าโดยสารที่ซื้อ ถ้าคุณมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น น้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตของคุณจะเท่ากับ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวม 7 กก.

สัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น

สัมภาระหลัก 1 ชิ้น + สัมภาระชิ้นเล็ก 1 ชิ้น = น้ำหนักรวม 7 กก.

ของชิ้นหลัก

ต้องใส่บนช่องเก็บของเหนือหัวได้และมีขนาดไม่เกิน
56 ซม. (สูง) x 36 ซม. (กว้าง) x 23 ซม. (ลึก)

ของชิ้นเล็ก

ของอย่างเช่นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าโน้ตบุ๊กขนาดเล็ก ต้องใส่ไว้ใต้ที่นั่งได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดกระเป๋า โปรดดูเพิ่มเติมว่า คุณสามารถนำสิ่งใดขึ้นเครื่องได้บ้าง

การเพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ

บางครั้ง 7 กก. ก็ไม่เพียงพอ

ด้วยน้ำหนัก 14 กก. คุณสามารถพกพากระเป๋าสัมภาระมาด้วยได้ 2 ชิ้น:

 • สัมภาระหลักหนึ่งชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.)
 • สัมภาระย่อยหนึ่งชิ้น
 • หากต้องการมีน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตจำนวน 14 กก. โปรดสั่งซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้*

 • น้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก. เมื่อคุณจองเที่ยวบินหรือในจัดการการจอง
 • ชุดรวม Flex เมื่อคุณจองเที่ยวบิน
 • ค่าโดยสารชั้นธุรกิจ
 • *สำหรับบางเที่ยวบินเท่านั้น ขึ้นอยู่กับการมีจำหน่าย

  หากยังไม่พอ ซื้อสัมภาระเช็คอิน

  เรื่องควรรู้

  หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่ประตูขึ้นเครื่อง

  ข้อจํากัดด้านน้ำหนักและสิ่งของของเราเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและความจุที่จํากัดของห้องโดยสารของเรา นอกจากนี้ น้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของกระบวนการขึ้นเครื่อง เพื่อให้คุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น

  เราตรวจสอบสัมภาระที่สนามบินและคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินหากน้ำหนักสัมภาระของคุณเกินกว่าที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สัมภาระของคุณอาจจําเป็นต้องถูกย้ายไปรอไว้ก่อนและทำการเช็คอิน

  ซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่ม 7 กก.

  พกพาได้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยโดยการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตเป็น 14 กก. คุณสามารถนําสัมภาระไปได้ 2 ชิ้น: สัมภาระหลักที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และสัมภาระย่อย 

  มีจํานวนจํากัด ดูที่ น้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่มเติม 7 กก.

  สิ่งของที่มีข้อจำกัด

  แบตลิเทียมสำรองจะต้องขนส่งเป็นสัมภาระพกพาเท่านั้น อ่านข้อจำกัดสัมภาระทั้งหมดได้ที่หน้าสิ่งของอันตราย, ของต้องห้ามและถ้าบินจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศข้อจำกัดเรื่องของเหลว สเปรย์ และเจล.

  Important information