การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริมของเจ็ทสตาร์ ไม่รวมค่าโรงแรม กิจกรรม ประกันภัยและรถเช่า

 • ท่านสามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่อคนต่อการจองได้ หากเดินท่านเลือกจองไว้ในแพ็คเกจบิสสิเนสบวกบริการเสริมแม็กซ์
 • ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการคิดค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้นดูค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
 • โดยจะต้องแจ้งความประสงค์ขอเงินคืนภายในวันที่เป็นกำหนดออกเดินทาง
 • อย่างไรก็ตามท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้ในกรณีที่เพิ่งเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจบิสสิเนสบวกบริการเสริมแม็กซ์หลังจากที่ทำการจองไปแล้วหรือในกรณีที่แจ้งขอเงินคืนหลังวันที่เป็นกำหนดออกเดินทาง สำหรับบริการเสริมไม่รวมค่าโรงแรม กิจกรรม ประกันภัยและรถเช่า นั้นจะขอเงินคืนได้ต่อเมื่อแจ้งร่วมกับการขอเงินคืนในเที่ยวบินที่ร่วมรายการเท่านั้น สำหรับการจองโรงแรม กิจกรรมและรถเช่ากับเจ็ทสตาร์ ฮอลิเดย์ ดู ข้อตกลงและเงื่อนไขของฮอลิเดย์
 • เมื่อท่านยกเลิกการจองเที่ยวบินแบบ Points Plus Pay – Flights ภายใต้แพ็คเกจ Max แต้มแควนตัสส่วนที่คืนได้จะถูกส่งคืนไปยังแอคเคาท์ของสมาชิก และเงินส่วนที่คืนได้ก็จะถูกส่งคืนไปตามวิธีการจ่ายเงินเริ่มแรกที่ได้รับมา หลังจากหักค่าธรรมเนียมการคืนเงินแล้ว

กรณีเช็คอินหรือขึ้นเครื่องไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

 • การเปลี่ยนแปลงที่กำหนดหรือการคืนเงินจะทำได้ต่อเมื่อแจ้งความประสงค์ภายในวันที่เป็นกำหนดการเดินทางเดิม โดยจ่ายค่าธรรมเนียมหรือส่วนต่างค่าบริการให้เรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงเวลา/ วันที่

 • สามารถทำได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยจ่ายส่วนต่างค่าบริการ

การเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทาง

 • สามารถทำได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดโดยจ่ายส่วนต่างค่าบริการ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • เปลี่ยนได้ฟรีภายในเวลาที่กำหนด
 • การเปลี่ยนชื่อสามารถทำได้สำหรับผู้โดยสารรายบุคคลในรายการจอง ทั้งนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนในทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารรายนั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสำหรับ Qantas Frequent Flyer Points Plus Pay – การคืนเงินของเที่ยวบิน

การเปลี่ยนกำหนดการและจุดติดต่อ

 • จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงภายในวันที่เป็นกำหนดออกเดินทางเดิมของท่าน
 • โดยสามารถเปลี่ยนเวลาและวันที่ได้ทาง Jetstar.com ก่อนถึงเวลาปิดบริการเช็คอิน ในกรณีที่ตอนแรกได้ทำการจองผ่านเว็บ Jetstar.com หรือศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถดำเนินการผ่านทางศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีที่ตอนแรกคุณไม่ได้จองผ่านศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน
 • ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการคิดค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมการแก้ไขและส่วนต่างค่าบริการ

 • การเปลี่ยนแปลงรายการจองในแพ็คเกจบิสสิเนสแม็กซ์นั้นไม่มีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข
 • ส่วนต่างค่าบริการจะคิดในอัตราต่อคนต่อเที่ยวบิน
 • ค่าบริการใหม่ของท่านจะมีอัตราขั้นต่ำอยู่ที่ราคาจองเดิมหรืออาจมากกว่า โดยจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างค่าบริการใดๆ ในกรณีที่อัตราค่าบริการต่ำลง ส่วนต่างค่าบริการ คือ ส่วนต่าง ระหว่างราคาแพ็คเกจหรือราคาแพ็คเกจพร้อมบริการเสริมที่จองไว้เดิมและราคาแพ็คเกจหรือราคาแพ็คเกจพร้อมบริการเสริม ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ซึ่งอาจเท่าเดิมหรือถ้าแพ็คเกจเดิมไม่มีก็จะเป็นแพ็คเกจถัดไปที่สูงกว่า ส่วนต่างค่าบริการอาจสูงพอสมควร

การเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ/บริการเสริม

 • ท่านสามารถเปลี่ยนจากแพ็คเกจบิสสิเนสบวกบริการเสริมแม็กซ์เป็นแพ็คเกจบิสสิเนสบวกบริการเสริมแม็กซ์ โดยเสียส่วนต่างค่าบริการตามอัตราราคาในขณะนั้น
 • ตั๋วโดยสารชั้น Business พร้อมแพ็คเกจ Max ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชั้น Economy Starter, Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus Starter พร้อมแพ็คเกจ Flexibiz หรือ Starter พร้อมแพ็คเกจ Max หรือ Business ได้

การจองใหม่

 • ท่านจะต้องจองจากเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ให้บริการ ทางเจ็ทสตาร์ไม่รับจองตั๋วเครื่องบินแบบไม่ระบุวัน

สกุลเงิน

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเรียกเก็บตามสกุลเงินในรายการจองเดิมของท่าน

การรับไมล์สะสมและเครดิตสถานะ ไมล์ JAL Mileage Bank, ไมล์Emirates Skywards

 • แต้ม Qantas และเครดิตสถานะ
  • ผู้โดยสารตั๋วชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจ Max จะมีสิทธิ์ได้รับแต้มแควนตัสและเครดิตสถานะ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสะสมไมล์ของแควนตัส
  • ไมล์ Qantas และเครดิตสถานะ ที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับอัตรา Qantas Flexible Economy Rate
 • แต้มไมล์ JAL (JAL Mileage)
  • สามารถรับแต้มไมล์ JAL ได้เฉพาะเที่ยวบินของ Jetstar Japan เท่านั้น
  • ราคาค่าโดยสารชั้นธุรกิจที่มีชุดรวมสูงสุดไม่สามารถใช้ได้กับ Jetstar Japan (GK)
 • แต้มไมล์ Emirates Skyward
  • ผู้โดยสารที่เดินทางกับ Jetstar (เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น), Jetstar Asia, และ Jetstar Japan มีสิทธิ์เลือกรับแต้มไมล์ Skyward ในอัตรา Emirates Economy โดยจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ Emirates Skyward
  • สามารถรับแต้มไมล์ Emirates Skyward ได้เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ และเที่ยวบินของ Jetstar Pacific เท่านั้น

รางวัลคลาสสิกอัพเกรดการสะสมไมล์ของแควนตัส

 • ตั๋วชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจแม็กซ์ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลคลาสสิกอัพเกรด

การสะสมไมล์พลัสเพย์ – เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ - การจ่ายเงินเพิ่มเติม

 • ไม่สามารถใช้แต้มในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการต่างๆ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดนั้นจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินและสกุลเงินเริ่มแรกของค่าโดยสาร ตามที่ Jetstar กำหนด และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของระเบียบค่าโดยสารฉบับนี้