ท่านสามารถเลือกที่นั่งของท่านได้เวลาที่ท่านจองตั๋ว โดยสามารถจองที่นั่งติดทางเดินหรือริมหน้าต่าง หรือจะนั่งเป็นแถวกับเพื่อนหรือครอบครัวของท่านก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การเลือกที่นั่งของคุณ

ผู้โดยสารชั้น Economy Starter Plus และ Max และผู้โดยสารชั้น Business จะสามารถจองที่นั่งมาตรฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม แต่ขึ้นอยู่กับว่าที่นั่งดังกล่าวว่างหรือไม่

ในกรณีที่ท่านต้องการเลือกที่นั่งแถวหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางลงจากเครื่องจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเลือกที่นั่งประเภทนี้

หากท่านต้องการเลือกที่นั่งที่มีที่วางขามากเป็นพิเศษ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฉันสามารถจองที่นั่งที่มีที่วางขากว้างขึ้นได้หรือไม่

หากท่านทำการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว สามารถระบุซื้อที่นั่งเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการการจอง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขอที่นั่งแบบจ่ายเงิน

  • การระบุซื้อที่นั่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หรือคืนเงินได้ เว้นแต่มีการเปลี่ยนชื่อโดยได้รับอนุญาตในขั้นตอนการจอง
  • ในกรณีของการหยุดให้บริการเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบิน เจ็ทสตาร์จะพยายามจัดให้ท่านได้นั่งในที่ที่ระบุไว้ หรือที่นั่งที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามทางสายการบินไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีที่นั่งดังกล่าวว่างในเที่ยวบินใหม่ของท่าน โดยเราอาจต้องขอให้ท่านย้ายที่นั่งเพื่อเหตุผลในการปฏิบัติงาน
  • ในกรณีที่ท่านเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินตามเกณฑ์ค่าบริการในแพ็กเกจของท่าน ท่านจะได้รับที่นั่งที่เทียบเท่าเดิม ถ้ามี ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากไม่มี ที่นั่งที่เทียบเท่ากันว่าง ทางเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบคืนเงินส่วนที่จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใด
  • กรณีที่ค่าธรรมเนียมในการระบุที่นั่งสูงกว่าเดิม ขณะที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนต่างใดๆ ที่ตามมาด้วย