ได้ คุณสามารถเลือกที่นั่งได้เมื่อทําการจอง เลือกที่นั่งติดทางเดินหรือติดหน้าต่าง หรือนั่งเป็นแถวกับเพื่อนและครอบครัว อาจมีค่าธรรมเนียมและการเลือกที่นั่งจะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง

ที่นั่งมาตรฐาน

ที่นั่งมาตรฐานเป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาที่สุดของเรา ที่นั่งใกล้กันในกลุ่ม ที่นั่งติดทางเดินเพื่อเพิ่มความสะดวก หรือที่นั่งติดหน้าต่างเพื่อชมวิว

ในบางเที่ยวบิน ที่นั่งมาตรฐานจะจัดกลุ่มตามโซน โดยเรียงตามตําแหน่งบนเครื่องบิน ราคาของที่นั่งมาตรฐานจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับโซน

หากคุณมีชุดรวม Starter Plus, ชุดรวม Flex หรือชุดรวม Max คุณสามารถเลือกที่นั่งมาตรฐานใดก็ได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของค่าโดยสารของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ คุณสามารถเลือกที่นั่งชั้นธุรกิจที่ว่างอยู่ได้

ที่นั่งแถวหน้า

ที่นั่งประเภทนี้มีราคาสูงกว่าที่นั่งมาตรฐานเล็กน้อย คุณสามารถซื้อที่นั่งแถวหน้าได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณขึ้นและลงจากเที่ยวบินได้ง่ายขึ้น

ที่นั่งแถวหน้าสามารถสั่งซื้อแยกต่างหากหรืออาจเลือกที่นั่งประเภทนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากคุณซื้อชุดรวม Flex หรือชุดรวม Max

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ที่นั่งพรีเมียมของเราช่วยให้คุณยืดขาได้อย่างสะดวก และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการเดินทางไกล คุณสามารถซื้อที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษแยกต่างหาก หรือเลือกที่นั่งประเภทนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดรวม Max

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะอยู่ในแถวทางออกของเครื่องบิน และคุณจะมีสิทธิ์เลือกที่นั่งในแถวทางออกได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของแถวที่นั่งติดทางออก

หากคุณจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ไปที่ จัดการการจอง เพื่อเลือกที่นั่ง

ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่

คุณต้องสามารถลดที่วางแขนทั้งสองข้างให้ต่ำลงและไม่ทําให้ที่นั่งข้าง ๆ ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าที่นั่งบนเครื่องบินมีความปลอดภัยและสะดวกสบายในระหว่างการเดินทาง โปรดติดต่อเราเพื่อซื้อที่นั่งพิเศษ หรือที่นั่งชั้นธุรกิจ ถ้ามี หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ขอซื้อที่นั่งเพิ่มเติมได้ไหม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขอที่นั่งแบบจ่ายเงิน

  • การระบุซื้อที่นั่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ หรือคืนเงินได้ เว้นแต่มีการเปลี่ยนชื่อโดยได้รับอนุญาตในขั้นตอนการจอง
  • ในกรณีของการหยุดให้บริการเที่ยวบิน หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบิน เจ็ทสตาร์จะพยายามจัดให้ท่านได้นั่งในที่ที่ระบุไว้ หรือที่นั่งที่เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามทางสายการบินไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีที่นั่งดังกล่าวว่างในเที่ยวบินใหม่ของท่าน โดยเราอาจต้องขอให้ท่านย้ายที่นั่งเพื่อเหตุผลในการปฏิบัติงาน
  • ในกรณีที่ท่านเลือกเปลี่ยนเที่ยวบินตามเกณฑ์ค่าบริการในแพ็กเกจของท่าน ท่านจะได้รับที่นั่งที่เทียบเท่าเดิม ถ้ามี ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้หากไม่มี ที่นั่งที่เทียบเท่ากันว่าง ทางเจ็ทสตาร์จะไม่รับผิดชอบคืนเงินส่วนที่จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างใด
  • กรณีที่ค่าธรรมเนียมในการระบุที่นั่งสูงกว่าเดิม ขณะที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่านผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าส่วนต่างใดๆ ที่ตามมาด้วย