อนุญาตให้นำสินค้าอันตรายบางอย่างขึ้นเครื่องบินได้โดยอยู่ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอินของคุณ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้ในหน้านี้ และคู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสายการบิน Qantas

ไม่ว่าคุณจะเช็คอินออนไลน์หรือเช็คอินที่สนามบิน คุณจะต้องยืนยันว่าคุณเข้าใจถึงข้อกำหนดเหล่านี้ การไม่แจ้งว่าสัมภาระของคุณมีสินค้าอันตราย หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนถือเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง

นโยบายสินค้าอันตรายของ Jetstar นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของ CASA

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งของใด ๆ ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ โปรดตรวจสอบที่คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสายการบิน Qantas

สิ่งของต้องห้าม

กฎระเบียบความปลอดภัยการบินพลเรือนห้ามมิให้ผู้โดยสารเดินทางโดยพกพาวัตถุที่เป็นอันตรายสูงสุด

 • สารฟอกขาว
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเตาอบ
 • กระป๋องแก๊ส
  บิวเทน
  แก๊สบิวเทน
  สำหรับเติม
  ขวดบรรจุแก๊ส
 • แบตเตอรี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์
 • ดอกไม้ไฟ
  พลุกระดาษ
 • เชื้อเพลิง/น้ำมันเบนซิน
  สีน้ำมัน
 • แก๊สกระป๋องที่มีปริมาตรเกิน 28 กรัม/50 มล.
 • น้ำยาลอกสี
  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
 • สเปรย์พริกไทย
  สเปรย์พริก
 • บาลานซ์บอร์ด
 • พลุ
  ดินปืน/ดินดำ
 • สเปรย์กันแมลง
 • อุปกรณ์จุดประกายไฟ
  ไฟแช็กหรือไม้ขีดไฟ

วัตถุตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เป็นสิ่งของที่พบได้ทั่วไป ซึ่งได้รับการจัดประเภทให้เป็นสินค้าอันตราย โดยห้ามไม่ให้ผู้โดยสารพกพาขึ้นเครื่องบิน


โปรดตรวจสอบกับพนักงานประจำสนามบินของ Jetstar

สินค้าอันตรายบางชนิดได้รับอนุญาตหากเป็นไปตามข้อกำหนดการขนส่ง

 • อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
 • กระเป๋าเป้กู้ภัยหิมะถล่ม
 • แบตเตอรี่
  (สำรอง)
  พาวเวอร์แบงก์
 • กระป๋องบรรจุแก๊ส CO2
 • น้ำแข็งแห้ง
 • เครื่องยนต์ (สันดาปภายใน)
 • เสื้อชูชีพ (สูบลมอัตโนมัติ)
 • อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่
 • เตาแก๊สปิกนิก
 • ออกซิเจน (เพื่อใช้ในทางการแพทย์)
 • อุปกรณ์ทำความร้อน
 • เครื่องมือช่าง

หากคุณต้องการจะเดินทางโดยพกพาสิ่งของใด ๆ ตามรายการที่ระบุข้างต้น โปรดดูคู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสายการบิน Qantas เพื่อทราบแนวทางการอนุญาตและรายละเอียดการจัดเก็บสิ่งของไว้ในกระเป๋าสัมภาระ

โปรดติดต่อพนักงานประจำสนามบินของ Jetstar หากคุณกำลังจะเดินทางพร้อมกับสิ่งของใด ๆ ตามรายการที่ระบุข้างต้น แม้ว่าคุณได้รับการอนุญาตแล้วตามแนวทางเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของสายการบิน Qantas.

สิ่งของต้องห้ามเพิ่มเติม

รายการสิ่งของต่อไปนี้ถือเป็นสิ่งของต้องห้ามโดยเด็ดขาดบนเครื่องบินของ Jetstar นั่นคือ:

 • กระเป๋าเดินทางที่ใส่วัตถุอันตราย (เช่นแบตเตอรี่ลิเทียมหรือวัตถุทำดอกไม้ไฟ)
 • อุปกรณ์ทำให้ไร้ความสามารถที่ประกอบด้วยสารระคายเคืองหรือทำให้ไร้ความสามารถ (เช่นเมซหรือสเปรย์พริกไทย)
 • อาวุธช็อตไฟฟ้า (เช่นปืนช็อตไฟฟ้า)
 • บอร์ดสร้างสมดุลตัวเอง (โฮเวอร์บอร์ด)
 • ไฟแช็กเลเซอร์พลาสม่า
 • ห้ามเดินทางพร้อมกับกระเป๋าไฮเทค (Smart bags) ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ห้ามใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K), และ Jetstar Japan (GK) ส่วนเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) กรุณาอ่านคำแนะนำสิ่งของอันตรายของแควนตัส

แบตเตอรี่ลิเทียม

แบตเตอรี่ลิเทียมมีไว้สำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จไฟได้ เช่นโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาได้แก่เครื่อง CPAP และเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน

ข้อกำหนดของเรา

ถ้าท่านกำลังเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม ต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ:

 • ห้ามมีแบตเตอรี่สำรองเกิน 20 อันต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และต้องมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับแบตเตอรี่อีกด้วย
 • แบตเตอรี่สำรองทั้งหมดจะต้องใส่ไว้ในสัมภาระพกพา
 • แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินใต้ท้องเครื่องนั้นจะต้องมีระบบป้องกันสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ
 • แบตเตอรี่ตั้งแต่ 101Wh ถึง 160Wh (เช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์) จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสายการบิน โปรดส่งอีเมลไปที่ dg@qantas.com.au เพื่อขออนุญาตพกพาสิ่งของดังกล่าว
 • แบตเตอรี่ที่สูงกว่า 160Wh ต้องขนส่งโดย Qantas Freight (ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่มีมอเตอร์ ดูด้านล่าง)

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่มีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า)

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่มีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า) นั้นท่านสามารถเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่องได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินล่วงหน้าก่อน การขออนุญาตนั้น ให้อีเมลไปที่ dg@qantas.com.au แล้วแจ้งชื่อเต็มของท่าน พร้อมยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของท่าน ประเภทแบตเตอรี่ แรงดันแบตเตอรี่ (V) และค่าแอมป์ชั่วโมง (Ah) ของแบตเตอรี่

จะคำนวณวัตต์ชั่วโมงอย่างไร?

คูณแรงดัน (V) กับแอมป์ชั่วโมง (Ah) ตัวอย่างเช่น 12V x 5Ah = 60Wh

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขอแนะนำให้ผู้โดยสารของ Qantas Group อ้างอิงข้อมูลบนเว็บไซต์ Product Safety opens in new window เพื่อดูรายการผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุอันตรายซึ่งถูกเรียกคืนเนื่องจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ

ผู้โดยสารที่วางแผนจะเดินทางพร้อมกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรตรวจสอบกับทางผู้ผลิตเริ่มแรก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและคําแนะนําในการเรียกคืน

ปืน กระสุน และอาวุธ

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพกพาปืน กระสุน และอาวุธ (ดูตารางด้านล่าง)

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับปืน กระสุน และอาวุธ

Jetstar Airways (JQ) Jetstar Airways (JQ) อาจอนุญาตให้ท่านพกพาปืนและ/หรือกระสุนได้โดยเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง วัตถุที่ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องมีการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องทุกข้อ

เมื่อเดินทางเข้า ออก หรือผ่านสิงคโปร์ ผู้โดยสารจะต้องขออนุญาตพกพาอาวุธปืนและ/หรือกระสุน

อาวุธอาจจะไม่ถูกตรวจสอบเมื่อถึงปลายทางสุดท้ายของท่าน
Jetstar Asia (3K) Firearms are not permitted
Jetstar Japan (GK) JJetstar Japan (GK) ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนหรือดาบ ตามข้อห้ามของกฎหมายการคควบคุมการครอบครองปืนและดาบ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือวัตถุอันตราย