วัตถุอันตรายหมายถึงสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือผู้โดยสารของเราได้

นโยบายของเรา

นโยบายสิ่งของอันตรายของเจ็ทสตาร์ต้องสอดคล้องกับระเบียบสิ่งของอันตรายของ IATA และระเบียบความปลอดภัยทางการบินพลเรือนของ CASA

ท่านสามารถนำสิ่งของอันตรายบางชนิดขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระพกพาหรือสัมภาระเช็คอินได้โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบเฉพาะที่กำหนดไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งของอันตรายของเจ็ทสตาร์

เรื่องสำคัญ: เมื่อเช็คอิน ท่านจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว หากท่านไม่เช็คอินสัมภาระของท่านเป็นสิ่งของอันตรายหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยทางการบินพลเรือน จะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

 • วัตถุระเบิด
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ
 • ก๊าซ
 • สารติดเชื้อ
 • แบตเตอรี่สำรอง
 • วัตถุแม่เหล็ก
 • สิ่งของอื่นเช่นแอสเบสตอส เครื่องยนต์
 • วัตถุออกซิไดซ์
 • ออกซิเจน
 • เปอร์ออกไซด์อินทรีย์
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • สารพิษ
 • สารกัดกร่อน

สิ่งของต้องห้าม

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่อไปนี้เข้าสู่เครื่องบินของเจ็ทสตาร์อย่างเด็ดขาด:

 • กระเป๋าเดินทางที่ใส่วัตถุอันตราย (เช่นแบตเตอรี่ลิเทียมหรือวัตถุทำดอกไม้ไฟ)
 • อุปกรณ์ทำให้ไร้ความสามารถที่ประกอบด้วยสารระคายเคืองหรือทำให้ไร้ความสามารถ (เช่นเมซหรือสเปรย์พริกไทย)
 • อาวุธช็อตไฟฟ้า (เช่นปืนช็อตไฟฟ้า)
 • บอร์ดสร้างสมดุลตัวเอง (โฮเวอร์บอร์ด)
 • ไฟแช็กเลเซอร์พลาสม่า
 • เครื่องซัมซุงกาแล็คซี่โน้ต 7
 • ห้ามเดินทางพร้อมกับกระเป๋าไฮเทค (Smart bags) ที่มีแบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ห้ามใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในบนเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Pacific (BL) ส่วนเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) กรุณาอ่านคำแนะนำสิ่งของอันตรายของแควนตัส

แบตเตอรี่ลิเทียม

แบตเตอรี่ลิเทียมมีไว้สำหรับให้พลังงานแก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จไฟได้ เช่นโทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาได้แก่เครื่อง CPAP และเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน

ข้อกำหนดของเรา

ถ้าท่านกำลังเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเทียม ต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ:

 • ห้ามมีแบตเตอรี่สำรองเกิน 20 อันต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และต้องมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับแบตเตอรี่อีกด้วย
 • แบตเตอรี่สำรองทั้งหมดจะต้องใส่ไว้ในสัมภาระพกพา
 • แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินใต้ท้องเครื่องนั้นจะต้องมีระบบป้องกันสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อป้องกันการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ
 • แบตเตอรี่ระหว่าง 101Wh ถึง 160Wh(เช่นในอุปกรณ์ทางการแพทย์) จะต้องได้รับอนุญาตจากทางสายการบิน ซึ่งท่านสามารถขออนุญาตได้โดยอีเมลไปที่ dg@qantas.com.au
 • แบตเตอรี่ที่สูงกว่า 160Wh ต้องขนส่งโดย Qantas Freight (ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่มีมอเตอร์ ดูด้านล่าง)

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่มีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า)

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่มีมอเตอร์ (เช่นเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า) นั้นท่านสามารถเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่องได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินล่วงหน้าก่อน การขออนุญาตนั้น ให้อีเมลไปที่ dg@qantas.com.au แล้วแจ้งชื่อเต็มของท่าน พร้อมยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของท่าน ประเภทแบตเตอรี่ แรงดันแบตเตอรี่ (V) และค่าแอมป์ชั่วโมง (Ah) ของแบตเตอรี่

จะคำนวณวัตต์ชั่วโมงอย่างไร?

คูณแรงดัน (V) กับแอมป์ชั่วโมง (Ah) ตัวอย่างเช่น 12V x 5Ah = 60Wh

ข้อจำกัดเที่ยวบินสำหรับ Macbook Pro

ห้ามไม่ให้นำแล็ปท็อป Macbook Pro ขนาด 15 นิ้วที่ผลิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินไปและกลับจากเวียดนาม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของเวียดนาม คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากมีประกาศเรียกคืนอุปกรณ์ดังกล่าวจาก Apple โดยในเที่ยวบินอื่น ๆ ทั้งหมด ผู้โดยสารต้องพกพาแล็ปท็อปรุ่นนี้ในฐานะสัมภาระติดตัวเท่านั้นและไม่อนุญาตให้เปิดเครื่องหรือชาร์จในระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ opens in new window.

ปืน กระสุน และอาวุธ

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพกพาปืน กระสุน และอาวุธ (ดูตารางด้านล่าง)

เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับปืน กระสุน และอาวุธ

Jetstar Airways (JQ) Jetstar Airways (JQ) อาจอนุญาตให้ท่านพกพาปืนและ/หรือกระสุนได้โดยเช็คอินเพื่อขนส่งใต้ท้องเครื่อง วัตถุที่ได้รับอนุญาตแล้วจะต้องมีการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบระดับประเทศและนานาชาติที่เกี่ยวข้องทุกข้อ

เมื่อเดินทางเข้า ออก หรือผ่านสิงคโปร์ ผู้โดยสารจะต้องขออนุญาตพกพาอาวุธปืนและ/หรือกระสุน

อาวุธอาจจะไม่ถูกตรวจสอบเมื่อถึงปลายทางสุดท้ายของท่าน
Jetstar Asia (3K) Firearms are not permitted
Jetstar Japan (GK) JJetstar Japan (GK) ไม่อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนหรือดาบ ตามข้อห้ามของกฎหมายการคควบคุมการครอบครองปืนและดาบ
Jetstar Pacific (BL)  Firearms are not permitted

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือวัตถุอันตราย