Jetstar ไม่มีบริการออกซิเจนระหว่างเดินทาง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเดินทางโดยพกพาถังออกซิเจนหรือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาของคุณเองได้ หากจําเป็น

เครื่องบินของ Jetstar ไม่มีปลั๊กไฟสําหรับเสียบอุปกรณ์ผลิตออกซิเจนหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ หากคุณต้องการใช้ออกซิเจนในระหว่างเที่ยวบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

หากคุณกำลังจะเดินทางพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจ เช่น CPAP หรือ BiPAP โปรดดูข้อมูลได้ที่หน้า อุปกรณ์ช่วยเหลือ ของเรา

สิ่งที่คุณต้องทราบ

สิ่งที่คุณสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องได้จะขึ้นอยู่กับเครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินและสายการบินของคุณ ในบางเที่ยวบิน คุณอาจนําเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาหรือถังออกซิเจนขึ้นเครื่องได้ คุณสามารถดูเครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินของคุณได้ในแผนการเดินทางของคุณ

เที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ถังออกซิเจน (พกพาในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น) เครื่องผลิตออกซิเจน
แอร์บัส A320/A321
โบอิ้ง 787
เที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ถังออกซิเจน (พกพาในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น) เครื่องผลิตออกซิเจน
แอร์บัส 320
เที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) Oถังออกซิเจน (พกพาในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้น)^ เครื่องผลิตออกซิเจน
แอร์บัส A320/A321

^หากต้องการใช้ถังออกซิเจนบนเครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) คุณต้องกรอก แบบฟอร์มข้อมูลถังออกซิเจน ซึ่งอยู่ติดกับ แบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์ และส่งแบบฟอร์มทางอีเมลถึง Jetstar Japan ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนออกเดินทาง

หากคุณต้องการยืนยันประเภทของเครื่องบินที่ให้บริการเที่ยวบินของคุณ หรือหากคุณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเที่ยวบิน เป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณจะต้อง ติดต่อเรา ก่อนเดินทาง

วัตถุอันตราย

การขนส่งออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมจะต้องเป็นไปตาม ข้อกําหนดว่าด้วยวัตถุอันตราย ของเรา

เครื่องผลิตออกซิเจนและถังออกซิเจนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อนุญาตบนเครื่องบินของ Jetstar ดูที่ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา หรือ ถังออกซิเจน ด้านล่าง

ใบอนุญาตจากแพทย์

หากคุณวางแผนที่จะใช้ออกซิเจนระหว่างเดินทางบนเครื่องบิน คุณจําเป็นต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์

เครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพา

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ) และเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) จะรับขนส่งเครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพาและอนุญาตให้ใช้บนเครื่องได้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก FAA opens in new window แล้ว

การขนส่งออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนแบบพกพา และอุปกรณ์การแพทย์พกพาที่ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเทียมนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตราย

ถังออกซิเจน

บนเที่ยวบินที่ดําเนินการโดย A320/321 Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) อนุญาตให้นำถังออกซิเจนของ BOC, Air Liquide, Supagas หรือ Coregas ไปได้เท่านั้น

ติดต่อผู้ขายในออสเตรเลียได้ที่เบอร์โทรศัพท์:

 • BOC 1800 050 999
 • Air Liquide 1300 360 202
 • Supagas 13 77 72
 • Coregas 1800 807 203 (จัดหาให้โดยโรงพยาบาลเท่านั้น)

ถังออกซิเจนขนาด ‘C’ เป็นขนาดใหญ่สุดที่ได้รับอนุญาตและถังออกซิเจนทั้งหมดที่พกพาต้องอยู่ในภาชนะบรรจุแบบแข็งหรือแบบอ่อน ผู้โดยสารอาจนําถังออกซิเจนมาได้หลายถังหากได้รับอนุญาต โดยอาจจัดเก็บถังออกซิเจนไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณหรือในที่เก็บของเหนือศีรษะ หากจําเป็นต้องใช้ที่นั่งพิเศษเพื่อขนส่งถังออกซิเจนเพิ่มเติมสําหรับการเดินทางของคุณ คุณจะต้องซื้อที่นั่งนี้

ความรับผิดชอบและเอกสาร

 • คุณต้องรับผิดชอบในการส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดไปยัง BOC, Air Liquide, Supagas หรือ Coregas โดยตรง
 • ท่านจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ไปยังผู้ขายอุปกรณ์ ในใบรับรองนี้จะต้องมีรายละเอียดของอัตราการไหลของออกซิเจนที่ท่านต้องการ นอกจากนี้ในใบรับรองจะต้องระบุว่าท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ออกซิเจนได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
 • ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์อื่นทั้งหมด (เช่นออกซิเจน วาล์วควบคุม หน้ากาก หรือสายสอดจมูก) มาเอง
 • ท่านหรือผู้ดูแลของท่านต้องรับผิดชอบเรื่องการควบคุมออกซิเจนบนเครื่อง
 • ท่านจะต้องพกพาอุปกรณ์ออกซิเจนสำหรับการเดินทางมาในกระเป๋าที่ทำไว้สำหรับการเดินทางและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
 • ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีออกซิเจนเพียงพอ (รวมทั้งถังสำรอง) สำหรับระยะเวลาการเดินทางของท่านและการเดินทางเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิดความล่าช้าด้วย (รวมทั้งการเปลี่ยนเส้นทางบิน)
 • ท่านต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม ข้อกําหนดของผู้เดินทางอิสระ ของเรา หรือเดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทางหรือผู้ดูแล
 • กรณีที่ท่านต้องเชื่อมต่อไปหรือมาจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริษัทอื่น ท่านจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายดังกล่าวเพื่อขออนุญาตการเดินทางด้วย