ข้อควรทราบ

 • เจ็ทสตาร์ไม่มีบริการเครื่องจ่ายออกซิเจนสำหรับการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร - ท่านต้องนำอุปกรณ์ออกซิเจนมาเองกรณีที่ท่านต้องการใช้งาน
 • สำหรับบางเที่ยวบิน ท่านสามารถนำเครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพาหรือถังออกซิเจนขึ้นเครื่องได้ โปรดดูข้อมูลและรายละเอียดด้านล่าง
  • Jetstar Airways (JQ) Airbus A320/A321 และ Q300 – อนุญาตให้นำเครื่องบีบอัดออกซิเจน หรือถังออกซิเจนขึ้นเครื่องได้
  • Jetstar Airways (JQ) Boeing 787 – อนุญาตให้นำเครื่องบีบอัดออกซิเจนขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำถังออกซิเจนขึ้นเครื่อง
  • Jetstar Asia (3K) Airbus A320 – อนุญาตให้นำเครื่องบีบอัดออกซิเจน หรือถังออกซิเจนขึ้นเครื่องได้
  • Jetstar Japan (GK) Airbus A320/A321 – อนุญาตให้นำเครื่องบีบอัดออกซิเจน หรือถังออกซิเจนขึ้นเครื่องได้

  เครื่องบีบอัดออกซิเจน (Oxygen concentrator) และถังออกซิเจนที่จะนำขึ้นเครื่องนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากสายการบินแล้วเท่านั้น กรุณาดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับเครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพา

 • ท่านต้องกรอกและส่ง แบบฟอร์มการอนุญาตทางการแพทย์ของเจ็ทสตาร์ ตามคำแนะนำที่ให้มา
 • หากคุณกําลังวางแผนที่จะใช้ถังออกซิเจนบนเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลถังออกซิเจน opens in new window ซึ่งอยู่ติดกับแบบฟอร์มใบอนุญาตจากแพทย์ และส่งอีเมลถึง Jetstar Japan ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนออกเดินทาง

ถ้าท่านจำเป็นต้องยืนยันประเภทเครื่องบินของเที่ยวบินของท่านหรือถ้าท่านต้องการเปลี่ยนรายละเอียดเที่ยวบินของท่าน เป็นเรื่องสำคัญมากที่ท่านต้องติดต่อเราก่อนท่านจะเดินทาง

เครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพา

เจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ส (JQ) และเจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K) จะรับขนส่งเครื่องบีบอัดออกซิเจนแบบพกพาและอนุญาตให้ใช้บนเครื่องได้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก FAA แล้ว

การขนส่งออกซิเจน เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนแบบพกพา และอุปกรณ์การแพทย์พกพาที่ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเทียมนั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตราย

ถังออกซิเจน

บนเที่ยวบินที่ดําเนินการโดย A320/321 Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Asia (3K) อนุญาตให้นำถังออกซิเจนของ BOC, Air Liquide, Supagas หรือ Coregas ไปได้เท่านั้น

ติดต่อผู้ขายในออสเตรเลียได้ที่เบอร์โทรศัพท์:

 • BOC 1800 050 999
 • Air Liquide 1300 360 202
 • Supagas 13 77 72
 • Coregas 1800 807 203 (จัดหาให้โดยโรงพยาบาลเท่านั้น)

ถังออกซิเจนขนาด ‘C’ เป็นขนาดใหญ่สุดที่ได้รับอนุญาตและถังออกซิเจนทั้งหมดที่พกพาต้องอยู่ในภาชนะบรรจุแบบแข็งหรือแบบอ่อน ผู้โดยสารอาจนําถังออกซิเจนมาได้หลายถังหากได้รับอนุญาต โดยอาจจัดเก็บถังออกซิเจนไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณหรือในที่เก็บของเหนือศีรษะ หากจําเป็นต้องใช้ที่นั่งพิเศษเพื่อขนส่งถังออกซิเจนเพิ่มเติมสําหรับการเดินทางของคุณ คุณจะต้องซื้อที่นั่งนี้

ความรับผิดชอบและเอกสาร

 • คุณต้องรับผิดชอบในการส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดไปยัง BOC, Air Liquide, Supagas หรือ Coregas โดยตรง
 • ท่านจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ไปยังผู้ขายอุปกรณ์ ในใบรับรองนี้จะต้องมีรายละเอียดของอัตราการไหลของออกซิเจนที่ท่านต้องการ นอกจากนี้ในใบรับรองจะต้องระบุว่าท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ออกซิเจนได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
 • ท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์อื่นทั้งหมด (เช่นออกซิเจน วาล์วควบคุม หน้ากาก หรือสายสอดจมูก) มาเอง
 • ท่านหรือผู้ดูแลของท่านต้องรับผิดชอบเรื่องการควบคุมออกซิเจนบนเครื่อง
 • ท่านจะต้องพกพาอุปกรณ์ออกซิเจนสำหรับการเดินทางมาในกระเป๋าที่ทำไว้สำหรับการเดินทางและได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
 • ท่านต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีออกซิเจนเพียงพอ (รวมทั้งถังสำรอง) สำหรับระยะเวลาการเดินทางของท่านและการเดินทางเชื่อมต่อ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิดความล่าช้าด้วย (รวมทั้งการเปลี่ยนเส้นทางบิน)
 • ท่านต้องแสดงแบบฟอร์มอนุญาตการเดินทางของเจ็ทสตาร์ ที่ได้รับอนุญาตแล้วในการเช็คอิน
 • ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนักเดินทางอิสระของเจ็ทสตาร์
 • กรณีที่ท่านต้องเชื่อมต่อไปหรือมาจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยบริษัทอื่น ท่านจะต้องติดต่อผู้ให้บริการรายดังกล่าวเพื่อขออนุญาตการเดินทางด้วย

เครื่องความดันทางเดินหายใจเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง (CPAP)

ประเภทของเครื่อง CPAP ที่อนุญาตให้ใช้บนเครื่องบินจะทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่

 • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่อง CPAP แบบใช้ไฟฟ้าบนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์
 • ท่านสามารถใช้เครื่อง CPAP แบบใช้แบตเตอรี่บนเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ได้ แต่ท่านต้องขออนุญาตทางการแพทย์ (Medical Clearance) ก่อน

ท่านสามารถนำเครื่อง CPAP แบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของท่านมาเป็นสัมภาระพกพาได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตทางการแพทย์ โดยที่ท่านจะต้องไม่ใช้งานบนเครื่องบิน และสอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักและเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องวัตถุอันตราย