ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินของท่านได้ที่ ข้อกำหนดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจองของท่าน

กรณีที่ท่านทำการจองผ่านเว็บไซต์เจ็ทสตาร์ หรือผ่านทางโทรศัพท์ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองได้ที่ จัดการการจอง โดยใช้หมายเลขการจองและอีเมลที่ระบุไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

กรณีที่ท่านทำการจองครั้งแรกผ่านบริษัททัวร์ กรุณาติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง

มันเป็นเรื่องง่าย ที่จะเพิ่ม อาหาร สัมภาระ ในเที่ยวบิน และความบันเทิง การจองของคุณ - เพียงแค่ไปที่ การจัดการ การจองห้องพัก.

หากท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองได้ ท่านจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินนั้นๆจะเปิดให้บริการ – โดยตรวจสอบเวลาดังกล่าวได้ที่กำหนดการเดินทางของท่าน หรือดูที่: ฉันจะต้องเดินทางไปยังสนามบินเมื่อไหร่