ท่านจะต้องเดินทางมาให้ทันเวลาในการเดินทางไปกับเรา

เจ็ทสตาร์มุ่งมั่นในการให้บริการเดินทางโดยสารที่ตรงเวลา เพื่อให้ท่านเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆในเวลาที่ท่านต้องการ ดังนั้นผู้โดยสารทุกท่านจะต้องรักษาเวลาในการเดินทางด้วยเช่นกัน

เวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินเพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องจะขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของท่าน ท่านสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, ผ่านเครื่อง Kiosk ที่สนามบินหรือเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินได้ โดยจะขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเดินทางไปด้วย

โปรดทราบว่า เที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินจะออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ควรตรวจดูกําหนดการเดินทางของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่า คุณจะออกจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด หากเที่ยวบินของคุณออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องไปถึงสนามบินแต่เนิ่น ๆ

โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูกำหนดเวลาที่คุณควรไปถึงสนามบินสําหรับเที่ยวบินต่อไปนี้

กรณีที่ท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศท่านอาจจะต้องแสดงหลักฐานประจำตัวที่มีรูปถ่ายของท่าน แต่อย่างไรก็ตามกรณีที่ท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ท่านจำเป็นจะต้องแสดงหนังสือเดินทุกครั้ง โปรดดู: ฉันต้องใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารอย่างอื่นหรือไม่

กรุณาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า เพื่อทำการเช็คอิน และผ่านด่านตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ถ้าหากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถรับเงินค่าตั๋วโดยสารนั้นๆ คืนได้