กรุณายืนยันว่าท่านมาถึงสนามบินโดยเผื่อเวลาไว้มากพอสำหรับการเช็คอิน รับบัตรขึ้นเครื่องของท่านก่อนเวลาปิดเช็คอิน และผ่านจุดตรวจ ดูกำหนดเวลาได้จากตาราง (ด้านล่าง)

กรุณาสังเกตว่าเที่ยวบินในประเทศบางเที่ยวจะออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบใบรับเงิน (itinerary) ของท่านเพื่อดูว่าเที่ยวบินของท่านจะออกเดินทางจากสนามบินและอาคาผู้โดยสารใด

จำไว้ว่า ถ้าท่านไม่มาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนกำหนดเวลาปิด ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินของท่านได้และท่านจะเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

เที่ยวบินในประเทศของ Jetstar (JQ) และ Jetstar Japan (GK)1
ที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารในประเทศ (ยกเว้นเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ Q300)

2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
25 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

1โปรดทราบ: สำหรับเที่ยวบินในเวลาเช้าตรู่ของ Jetstar Japan (GK) ที่ออกเดินทางจากสนามบินนาฮะไปยังสนามบินฟุกุโอกะ เคาน์เตอร์และจุดเช็คอินกระเป๋าสัมภาระจะเปิดให้บริการเวลา 6:00 น.

เที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ของ Jetstar (JQ) Q300

90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
25 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินในประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ถ้าเที่ยวบินของท่านออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านต้องมาที่สนามบินล่วงหน้า ดูกำหนดเวลา (จากตารางด้านล่าง)

กรุณาสังเกตว่า: ท่านต้องมีบัตรขึ้นเครื่องของท่านก่อนเวลาปิดเช็คอิน มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินในประเทศของ Jetstar (JQ) ที่ออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ให้บริการด้วยเครื่องโบอิ้ง 787

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินในประเทศของ Jetstar (JQ) ที่ออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ให้บริการด้วยเครื่อง A320 และ A321

3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง: เปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดรับเช็คอินและฝากสัมภาระ
40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: มาที่ประตูขึ้นเครื่อง
15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง: ปิดประตูขึ้นเครื่อง

เราแนะนำให้ท่านดูข้อกำหนดเรื่องเอกสารประจำตัวและข้อกำหนดสัมภาระพกพาเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ เจล และผงของเที่ยวบินก่อนท่านจะเดินทางมาที่สนามบิน