• บัตรขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Pacific (BL) จะออกให้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน แม้ว่าท่านจะเช็คอินออนไลน์ไปแล้วก็ตาม
  • ถ้าท่านเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ หรือเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) บางเที่ยวที่เข้าและออกจากสิงคโปร์ ท่านอาจจะสามารถปริ๊นท์บัตรขึ้นเครื่องและป้ายสัมภาระได้จากเครื่องเช็คอินที่สนามบิน กรุณาดูที่: จะเช็คอินที่เครื่องเช็คอินได้ที่ไหน?
  • ถ้าท่านกำลังเดินทางกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ Jetstar Asia (รหัส 3K) บางเที่ยวภายในเอเชียและท่านได้รับสิทธิ์เที่ยวบินแบบตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องท่านก็สามารถปริ๊นท์บัตรขึ้นเครื่องของท่านได้จากที่บ้านและตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องได้เลยเมื่อท่านมาถึงสนามบิน
  • ท่านอาจจะสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องแบบมือถือได้กับเที่ยวบินในประเทศของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Japan (GK) และ Jetstar Pacific (BL) และเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) บางเที่ยวบินที่เข้าและออกจากสิงคโปร์ กรุณาดูที่: จะใช้บัตรขึ้นเครื่องแบบมือถือได้หรือไม่?
  • ถ้าท่านกำลังเดินทางในประเทศจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, ท่านต้องแวะไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อแสดงบัตรประจำตัและรับบัตรขึ้นเครื่องของท่าน กรุณาตรวจสอบจากใบรับเงิน (itinerary) ของท่านเพื่อดูว่าดูนามบินและอาคารใดที่เครื่องบินของท่านจะออกเดินทาง ท่านต้องเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า

กรุณาสังเกตว่า: ถ้าท่านจำเป็นต้องต้องรับบัตรขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบิน ท่านต้องรับบัตรขึ้นเครื่องก่อนเวลาปิดรับเช็คอิน

แล้วก็อย่าลืมว่า แม้ว่าท่านจะเช็คอินแบบออนไลน์แล้ว ท่านก็ยังต้องมาฝากสัมภาระของท่านและมาที่ประตูขึ้นเครื่องให้ทันเวลา ถ้าท่านไม่ได้เช็คอินหรือมาที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาปิด ท่านก็จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้และท่านก็อาจถูกริบค่าโดยสารทั้งหมด กรุณาดู: ต้องมาถึงสนามบินเวลาไหน?