ข้อกําหนดของรัฐบาล

ข้อกําหนดการเดินทางจะแตกต่างกันไปสําหรับจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันสั้น โปรดหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐบาลเสมอเพื่อดูข้อมูลล่าสุดก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ รวมถึงเที่ยวบินเชื่อมต่อและการแวะพักระหว่างทาง

โปรดตรวจสอบข้อกําหนดของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศและการเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง

ใบอนุญาตจากแพทย์

หากจุดหมายปลายทางของคุณต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่คุณไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ คุณอาจจะสามารถเดินทางได้โดยได้รับการยกเว้นการฉีดวัคซีนทางการแพทย์ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางนั้นอนุญาตให้มีข้อยกเว้น คุณจะต้องนําหนังสือระบุข้อยกเว้นทางการแพทย์ติดตัวมาด้วยเมื่อเดินทาง สําหรับจุดหมายปลายทางบางแห่ง คุณอาจต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ หากคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน

ตรวจสอบข้อกําหนดในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

รับคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการเดินทางโดยใช้เครื่องมือการค้นหาของเรา หากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อ โปรดอย่าลืมตรวจสอบจุดหมายปลายทางเหล่านี้ด้วย เนื่องจากอาจมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการต่อเครื่อง

ตรวจสอบข้อกําหนด

เราขอแนะนําให้ใช้เครื่องมือการค้นหาเพื่อให้ทราบภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้สําหรับการเดินทางของคุณ สําหรับข้อกําหนดที่เฉพาะเจาะจงและข้อมูลอัปเดตล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลเสมอ

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ในขณะนี้ไม่มีบริการเช็คอินออนไลน์สําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และคุณจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น คุณต้องนําเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาด้วย เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีน วีซ่าและประกันการเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดอื่น ๆ ในการเดินทางออกนอกประเทศและการเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ก่อนที่คุณจะเดินทางถึงสนามบิน เช่น การดาวน์โหลดแอปติดตามสัญญา ใบอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศ และการยื่นเอกสารคําชี้แจงด้านสุขภาพ โปรดเผื่อเวลาเพิ่มเติมสําหรับการเช็คอินที่สนามบินด้วย

Fly Well

โปรแกรม Fly Well ของเราออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย และช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้เกียรติทีมงานของเรา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสําหรับทุกคน

*แม้ว่าเราจะให้คําแนะนําบนเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อกําหนดการเดินทางจะกําหนดโดยรัฐบาลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องศึกษาและทําความเข้าใจข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับคุณในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ เราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากคุณไม่ได้ยื่นเอกสารที่จําเป็นตามข้อกำหนด