ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2022

ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง! การเดินทางโดยเครื่องบินจะแตกต่างออกไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยและมีข้อมูลที่คุณต้องทราบล่วงหน้าก่อนที่คุณพร้อมที่จะบิน

ข้อกําหนดของรัฐบาล

ข้อกําหนดในการเดินทางออกนอกประเทศและเข้าประเทศจะแตกต่างกันไปในจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยแจ้งล่วงหน้าเพียงไม่นานนัก ข้อกําหนดดังกล่าว ได้แก่ การฉีดวัคซีน วีซ่า การตรวจหาโควิด-19 การกักกัน ข้อบังคับในการทำประกันสุขภาพ และอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบข้อกําหนดของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศและการเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่จะทำการจองและออกเดินทาง หากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อ อาจมีข้อกําหนดของรัฐบาลในเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง

ใบอนุญาตจากแพทย์

หากคุณมีข้อยกเว้นในเรื่องการฉีดวัคซีนทางการแพทย์ หรือใบอนุญาตจากแพทย์เกี่ยวกับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 โปรดตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางของคุณยอมรับเอกสารดังกล่าวหรือไม่ (รวมถึงจุดหมายปลายทางของเที่ยวบินเชื่อมต่อหรือการหยุดแวะพักระหว่างทาง) บางประเทศไม่รับข้อยกเว้นทางการแพทย์หรือใบอนุญาตจากแพทย์เกี่ยวกับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19

ตรวจสอบข้อกําหนดในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

รับคําแนะนําเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นสําหรับการเดินทางโดยใช้เครื่องมือการค้นหาของเรา หากคุณมีเที่ยวบินเชื่อมต่อ โปรดอย่าลืมตรวจสอบจุดหมายปลายทางเหล่านี้ด้วย เนื่องจากอาจมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการต่อเครื่อง หากมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันระหว่างจุดหมายปลายทางของคุณหรือของสายการบินอื่นในแผนการเดินทางของคุณ จะยึดตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุด

ตรวจสอบข้อกําหนด

เราขอแนะนําให้ใช้เครื่องมือการค้นหาเพื่อให้ทราบภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้สําหรับการเดินทางของคุณ สําหรับข้อกําหนดที่เฉพาะเจาะจงและข้อมูลอัปเดตล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลเสมอ

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ในขณะนี้ไม่มีบริการเช็คอินออนไลน์สําหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และคุณจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเท่านั้น คุณต้องนําเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาด้วย เช่น ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลักฐานการฉีดวัคซีน และใบอนุญาตการเดินทางเข้าประเทศ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการเดินทางออกนอกประเทศและเข้าประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ก่อนที่คุณจะเดินทางถึงสนามบิน เช่น การดาวน์โหลดแอปติดตามสัญญา การซื้อประกันภัยการเดินทาง และการยื่นเอกสารคําชี้แจงด้านสุขภาพ โปรดเผื่อเวลาเพิ่มเติมสําหรับการเช็คอินที่สนามบินด้วย

Fly Well

โปรแกรม Fly Well ของเราออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย และช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดอย่าลืมหน้ากากอนามัยของคุณ! เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้เกียรติทีมงานของเรา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสําหรับทุกคน

*แม้ว่าเราจะให้คําแนะนําบนเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อกําหนดการเดินทางจะกําหนดโดยรัฐบาลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว คุณต้องศึกษาและทําความเข้าใจข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับคุณในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ เราอาจไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้หากคุณไม่ได้ยื่นเอกสารที่จําเป็นตามข้อกำหนด