การคืนเงินค่าโดยสารและบริการเสริม

กรณีเช็คอินหรือขึ้นเครื่องไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

การเปลี่ยนเวลา/วันที่

 • อนุญาตเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารภายในกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่ระบุ ถ้าคุณได้ซื้อ FareCredit คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะถึงเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของคุณ และทำการจองใหม่
 • จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใด ๆ ถ้าคุณมีสิทธิ์เดินทางโดยเที่ยวบินอื่นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย กฎหมายในประเทศของคุณ หรือเงื่อนไขของการบริการขนส่ง

การเปลี่ยนต้นทาง/ปลายทาง

 • ไม่อนุญาต เว้นแต่ถ้าคุณได้ซื้อ FareCredit ซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกเที่ยวบินของคุณก่อนที่จะถึงเวลาเปิดให้เช็คอินที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของคุณ และทำการจองใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงต้นทาง/ปลายทางหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเดินทางหรือจุดหมายปลายทางในการจอง รวมถึงการเปลี่ยนวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่ส่งผลให้วันออกเดินทางล่าช้ากว่าวันเดินทางกลับ

การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

 • อนุญาตให้ทำได้เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างค่าโดยสารภายในกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถเปลี่ยนชื่อได้ถ้าเป็นผู้โดยสารรายบุคคลของการจองอันหนึ่ง แต่ต้องเปลี่ยนชื่อสำหรับทุกเที่ยวบินของผู้โดยสารรายดังกล่าว
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสำหรับการจองด้วยแต้มสะสมไมล์ Plus Pay ของแควนตัส การจองเที่ยวบินด้วยแต้มสะสมไมล์ของเจ็ทสตาร์หรือ JAL
 • สำหรับการจองราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกคลับเจ็ทสตาร์ โดยที่สมาชิกคลับเจ็ทสตาร์เป็นผู้โดยสารรายบุคคลที่จะเปลี่ยนชื่อ ผู้โดยสารรายอื่นของการจองดังกล่าว (ถ้ามี) จะไม่มีสิทธิ์รับค่าโดยสารอัตราเฉพาะสมาชิกของคลับเจ็ทสตาร์ได้อีก นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับการเปลี่ยนชื่อจากสมาชิกคลับเจ็ทสตาร์ และจะต้องเสียส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารอื่นทุกคนของการจองดังกล่าว

การเปลี่ยนกำหนดการและจุดติดต่อ

 • สามารถแก้ไขได้ก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินของกำหนดการทางเดิมเปิดเป็นอย่างน้อย โดยท่านสามารถตรวจสอบเวลาเช็คอินของเที่ยวบินได้ที่กำหนดการเดินทางของท่าน
 • สามารถเปลี่ยนเวลาและวันที่ได้ทาง Jetstar.com ในกรณีที่ตอนแรกได้ทำการจองผ่านเว็บ Jetstar.com หรือศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถดำเนินการผ่านทางศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในกรณีที่ตอนแรกท่านไม่ได้จองผ่านศูนย์บริการของเจ็ทสตาร์หรือเคาน์เตอร์ของเจ็ทสตาร์ที่สนามบิน ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • การคิดค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น ดูค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่เว็บ Jetstar.com - การวางแผนและการจองตั๋ว – ข้อมูลค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร

 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจะคิดในอัตราต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยวบิน อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และจะใช้อัตราปัจจุบัน ณ เวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลง ดูอัตราค่าธรรมเนียมในปัจจุบันได้ที่ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
 • ส่วนต่างค่าโดยสารจะคิดในอัตราต่อผู้โดยสาร ต่อเที่ยวบิน ค่าโดยสารอันใหม่ของท่านจะมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าค่าโดยสารที่ท่านจองทีแรก ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราค่าโดยสารที่ถูกกว่าได้ เราจะไม่คืนเงินให้ถ้ามีค่าโดยสารที่ราคาถูกกว่า
 • ส่วนต่างค่าโดยสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อนุญาตของการจองตั๋วราคาสมาชิกคลับเจ็ทสตาร์หมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าโดยสารอัตราสมาชิกคลับเจ็ทสตาร์หรือค่าโดยสารของแพ็คเกจที่จองทีแรก กับค่าโดยสารอัตราที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีอยู่หรืออัตราที่ไม่ใช่สมาชิกของแพ็คเกจ ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นอัตราที่อย่างต่ำเท่ากับราคาเดิม หรือถ้าไม่มีราคาเดิม ก็ให้ใช้ราคาถัดไปที่แพงกว่า ส่วนต่างค่าโดยสารนี้อาจมีมูลค่าสูงก็ได้
 • ส่วนต่างค่าโดยสารของการเปลี่ยนแปลงของการจองอื่นหมายถึงส่วนต่าง (ถ้ามี) ระหว่างค่าโดยสารหรือค่าโดยสารของแพ็คเกจที่จองทีแรก กับค่าโดยสารหรือค่าโดยสารของแพ็คเกจที่มีอยู่ ณ วันที่ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอย่างต่ำต้องเท่าเดิม หรือถ้าไม่มีราคาเดิม ก็ให้ใช้ราคาถัดไปที่แพงกว่า ส่วนต่างค่าโดยสารนี้อาจมีมูลค่าสูงก็ได้

การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสาร/แพ็คเกจที่อนุญาต

 • โดยต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารที่มี ณ เวลาทำการเปลี่ยนแปลง ท่านจะสามารถเปลี่ยนค่าโดยสารชั้น Starter ไปเป็นชั้น Starter, Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus, Starter พร้อมแพ็คเกจ Max, ชั้นธุรกิจ หรือชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจ Max ได้
 • สำหรับการจองชั้น Starter อัตราเฉพาะสมาชิกคลับเจ็ทสตาร์นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าโดยสารชั้น Starter, ชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus, ชั้น Starter พร้อมแพ็คเกจ Max, ชั้นธุรกิจ หรือชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจ Max อัตราไม่ใช่สมาชิกที่มีอยู่เท่านั้น

การจองใหม่

 • ท่านจะต้องจองจากเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ที่ให้บริการ ทางเจ็ทสตาร์ไม่รับจองตั๋วเครื่องบินแบบไม่ระบุวัน (Open Date)

สกุลเงิน

 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเรียกเก็บตามสกุลเงินในรายการจองเดิมของท่าน

การรับคะแนนสะสม Qantas Points และ Status Credits, ไมล์สะสม JAL Mileage และ Emirates Skywards Miles

 • ท่านจะไม่ได้แต้มแควนตัสและเครดิตสถานะสำหรับตั๋วชั้น Starter – ยกเว้นตั๋ว Starter ของเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการจองดังกล่าวจะได้แต้มแควนตัสในอัตรา Discount Economy อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้เครดิตสถานะสำหรับตั๋วชั้น Starter นอกจากนี้ เมื่อท่านเดินทางกับเที่ยวบินในประเทศนิวซีแลนด์ของเจ็ทสตาร์ที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของเจ็ทสตาร์ ท่านจะไม่ได้แต้มแควนตัสหรือเครดิตสถานะเว้นแต่ท่านจะซื้อแพ็คเกจ Starter Plus, Starter Max หรือ Business Max
 • ค่าโดยสารเริ่มต้นที่มีชุดรวม Flex จะไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม JAL Mileage หรือ Emirates Skywards Miles

รางวัลคลาสสิกอัพเกรดการสะสมไมล์ของแควนตัส

 • ผู้โดยสารชั้นเริ่มต้น (Starter Fare) ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลคลาสสิกอัพเกรดของการสะสมไมล์ของแควนตัส

การสะสมไมล์พลัสเพย์ – เที่ยวบินของเจ็ทสตาร์และ JAL Mileage - การจ่ายเงินเพิ่มเติม

 • ต้องจ่ายเงินจริงทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดการจอง ห้ามจ่ายด้วยแต้ม
 • ยอดเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มรายละเอียดนั้นจะคำนวณโดยใช้มูลค่าเงินเริ่มแรกของค่าโดยสาร (ตามที่ Jetstar กำหนด) และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสารของระเบียบค่าโดยสารฉบับนี้