JETSTAR AIRWAYS PTY LTD

ABN 33 069 720 243
Điều kiện Vận chuyển (Hành khách và Hành lý)

Tháng 4 năm 2022

1. ĐỊNH NGHĨA

Mã hãng hàng không là hai hoặc ba ký tự hoặc chữ sử dụng để xác định Hãng vận chuyển cụ thể.

Luật Người tiêu dùng Úc là Phụ lục 2 của Luật Cạnh tranh và người tiêu dùng 2010.

Đại lý được ủy quyền là đại lý bán vé hành khách được Jetstar chỉ định để thay mặt Jetstar bán các dịch vụ vận tải hành khách hàng không của Jetstar và các đại lý có tất cả các giấy phép theo yêu cầu.

Hành lý là những tài sản cá nhân của hành khách mà hành khách mang theo trong chuyến đi. Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của hành khách.

Hành lý miễn cước là số Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi (nếu có) đã bao gồm trong giá vé của Hành khách như nêu tại Mục 7.1 khi bay với các dịch vụ của Jetstar.

Thẻ hành lý là chứng từ đánh mã số hành lý được cấp cho Hành khách, tương ứng với thẻ gắn trên từng kiện Hành lý ký gửi để nhận biết Hành lý ký gửi.

Đặt chỗ là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến một hành trình mà một Hành khách sẽ thực hiện.

Mã đặt chỗ là mã được chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất, hiển thị trên Vé hoặc Xác nhận hành trình của Hành khách và dùng để nhận biết Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Hành lý xách tay là tất cả các Hành lý không phải là Hành lý ký gửi của Hành khách mà Hành khách mang theo lên máy bay.

Hãng vận chuyển có nghĩa là một hãng hàng không.

Hành lý ký gửi là phần Hành lý (nếu có) của Hành khách mà chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển bằng máy bay và xuất một Thẻ hành lý hoặc Xác nhận hành lý hoặc cả hai.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay là giới hạn thời gian mà Jetstar quy định, và đến thời điểm đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay và nhận thẻ lên máy bay.

Chuyến bay liên danh là chuyến bay mà Mã hãng hàng không trong số chuyến bay không phải là Mã hãng hàng không của Hãng vận chuyển khai thác máy bay.

Điều kiện vận chuyển là các điều kiện vận chuyển này và bao gồm cả các quy định về giá vé, nếu áp dụng.

Công ước là công ước được áp dụng trong số dưới đây:

 • Công ước về Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12/10/1929 tại Warsaw, sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28/09/1955,
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và bằng Nghị định thư bổ sung số 4 Montreal (1975),
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961),
 • Công ước Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28/05/1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal),
 • và bất kỳ nghị định thư, công ước và văn bản pháp luật nào cần áp dụng.

Thiệt hại bao gồm tử vong hoặc thương tật đối với thân thể hoặc thương tích cá nhân mà Hành khách phải chịu, và cũng bao gồm cả sự hư hại, mất mát một phần, mất trộm hoặc các thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh và liên quan đến việc vận chuyển trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Thiệt hại không bao gồm các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.

Ngày có nghĩa là cả một ngày dương lịch. Đối với việc thông báo, sẽ không tính ngày gửi thông báo.

Vận chuyển trong nước là việc vận chuyển mà điểm khởi hành và điểm đến đều nằm trong cùng một quốc gia và không có điểm dừng ngoài quốc gia đó.

Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi là các vấn đề về thời tiết, về kiểm soát không lưu, hành động của một bên thứ ba trong ngành, các vấn đề về an ninh hoặc bất kỳ trường hợp bất thường và không thể lường trước nào khác mà chúng tôi không thể kiểm soát và không thể tránh được hậu quả.

Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi là các sự cố kỹ thuật, sự cố ngừng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Jetstar, chậm đưa hành lý ra băng chuyền do các vấn đề về nguồn cung cấp, chậm trễ trong vệ sinh máy bay/đưa suất ăn lên máy bay, các vấn đề về phi hành đoàn/nhân viên hoặc bất kỳ tình huống nào khác mà chúng tôi có thể kiểm soát một cách hợp lý.

Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên là việc xuất vé để đổi lấy điểm thưởng cho khách hàng thường xuyên.

Vận chuyển quốc tế là việc vận chuyển giữa hai hoặc nhiều quốc gia trong đó cả các chuyến bay nội địa kết hợp với các chuyến bay quốc tế.

Xác nhận hành trình là một hoặc các chứng từ mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất cho Hành khách bay với một Đặt chỗ, trong đó có tên của Hành khách, thông tin về chuyến bay và các thông báo.

Jetstar, chúng tôi trong Điều kiện vận chuyển này có nghĩa là Jetstar Airways Pty Limited, ABN 33 069 720 243.

Hành khách là bất kỳ người nào có Đặt chỗ, được chuyên chở trên máy bay, trừ thành viên tổ bay.

Phí Dịch vụ Hành khách nghĩa là một khoản ước tính hợp lý các chi phí hàng không mà Jetstar thanh toán cho sân bay liên quan.

Phí An toàn và An ninh nghĩa là một khoản ước tính hợp lý các chi phí thanh toán cho các dịch vụ an ninh hàng không.

Thay đổi đáng kể là việc thay đổi thời gian khởi hành theo lịch của Hành khách từ 3 giờ trở lên.

Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) là đơn vị tiền tệ tổng hợp, sử dụng làm đơn vị tính toán trao đổi chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Để dễ hiểu, đơn vị tiền tệ này tương đương 1,93 AUD hoặc 2,02 NZD, song có sự dao động tùy theo tỷ giá.

Giá cước là giá vé, điều kiện giá vé, phụ thu hoặc Điều kiện vận chuyển mà chúng tôi đệ trình với các hệ thống phân phối của ngành hàng không, trong hệ thống đặt chỗ của chúng tôi hoặc trong một số trường hợp là với các cơ quan nhà nước.

là chứng từ do Jetstar hoặc Đại lý được ủy quyền xuất, trong đó bao gồm thông tin chi tiết của một Đặt chỗ, và bao gồm cả vé điện tử.

chúng tôi xem định nghĩa về Jetstar.

quý khách có nghĩa là Hành khách.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Áp dụng Điều kiện vận chuyển

Trừ khi được quy định tại các mục 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 2.10, Điều kiện vận chuyển này được áp dụng khi trên Đặt chỗ có chữ "Jetstar" hoặc Mã hãng hàng không của chúng tôi là "JQ", và trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến chuyến bay của Hành khách.

2.2 Vận chuyển với giá vé giảm hoặc miễn phí

Điều kiện vận chuyển này cũng áp dụng cho việc vận chuyển với giá vé giảm hoặc miễn phí (ngoại trừ các trường hợp mà mà chúng tôi đã thông báo với khách hàng khác đi) và vé Đổi điểm thưởng của Khách hàng thường xuyên.

2.3 Căn cứ cho việc vận chuyển

Việc vận chuyển một Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar đều dựa vào:

 • Đặt chỗ,
 • Điều kiện Vận chuyển này,
 • các luật áp dụng, trong đó có thể bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Hàng không dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) năm 1959 (Úc) và bất kỳ Công ước Quốc tế nào khác có thể áp dụng cho hành trình bay,
 • Giá cước hiện hành mà chúng tôi đã trình lên các cơ quan quản lý,
 • các chỉ dẫn cụ thể bằng văn bản hoặc bằng lời của nhân viên Jetstar cho Hành khách, và
 • điều kiện giá vé và các điều kiện hoặc quy định về Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên, nếu có thể áp dụng.

2.4 Sửa đổi các điều khoản không phù hợp

Nếu có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì sẽ được sưa đổi ở mức cần thiết để đảm bảo rằng nội dung đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi, nhưng nếu không thể sửa đổi được, nội dung đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều kiện vận chuyển và các điều kiện khác sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.5 Thay đổi và miễn trách nhiệm

Không nhân viên Jetstar hoặc bất kỳ người nào khác được phép thay đổi Điều kiện vận chuyển này. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến quyền miễn trách nhiệm đối với điều kiện giá vé hoặc khoản tiền phải trả nào của chúng tôi. Việc miễn trách nhiệm cho một trường hợp không cấu thành sự miễn trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào khác.

2.6 Các điều kiện ưu tiên áp dụng

Chúng tôi có thể phát hành một bản tóm tắt Điều kiện vận chuyển này để giúp Hành khách chú ý vào các vấn đề chính. Các điều khoản của Điều kiện vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ bản tóm tắt nào.,

Theo Mục 2.7, nếu có phần nào trong Điều điện vận chuyển này không nhất quán với các quy trình đặc biệt mà chúng tôi có thể có thì Điều điều kiện vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với phần không nhất quán đó.

2.7 Áp dụng luật

Điều kiện vận chuyển này không áp dụng nếu trái với luật pháp hiện hành áp dụng cho việc vận chuyển hành khách.

Đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp, chúng tôi có thể áp dụng một số bảo đảm theo luật định vì lợi ích của người tiêu dùng. Tính chất và việc áp dụng các bảo đảm này tùy thuộc vào quyền tài phán liên quan.

Ở Úc, các dịch vụ được đi kèm với các bảo đảm cho người tiêu dùng như sau:

 • bảo đảm sự chăm sóc và kỹ năng phù hợp;
 • bảo đảm phù hợp cho mục đích cụ thể; và
 • bảo đảm thời gian hợp lý cho việc cung cấp.

Nếu chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho Hành khách theo các bảo đảm cho người tiêu dùng này, Hành khách có quyền yêu cầu khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc. Thông tin thêm về Luật Người tiêu dùng Úc.

Không có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này loại trừ hoặc hạn chế áp dụng các luật dành cho người tiêu dùng nêu trên.

Đối với hàng hóa và dịch vụ dành cho mục đích kinh doanh và không phải với vai trò là người tiêu dùng:

  (a) bảo đảm cho người tiêu dùng, bao gồm cả theo Luật Người tiêu dùng Úc, một Luật về Giao dịch công bằng hoặc Luật Bảo đảm cho người tiêu dùng New Zealand năm 1993 (NZ), sẽ không được áp dụng nếu áp dụng Điều kiện vận chuyện này, với điều kiện là các điều khoản liên quan có thể được loại trừ theo luật pháp; và

  (b) nếu một đạo luật hoặc luật khác quy định một bảo đảm không thể loại trừ, trong phạm vi pháp luật cho phép, trách nhiệm của chúng tôi đối với việc vi phạm bảo đảm, sẽ bị giới hạn trong việc cung cấp lại hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc trả chi phí cho việc cung cấp lại số hàng hóa và dịch vụ đó, theo xác định của chúng tôi.

2.8 Hoạt động cho thuê chuyến

Nếu việc vận chuyển được Jetstar thực hiện theo một hợp đồng thuê chuyến thì Điều kiện vận chuyển này được áp dụng, trừ khi Hành khách được thông báo khác.

2.9 Thu xếp các dịch vụ đi lại khác

Nếu Jetstar vận chuyển Hành khách hoặc sắp xếp vận chuyển Hành khách bằng các cách thức khác không phải là máy bay, ví dụ như xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu thủy, hoặc sắp xếp chỗ ở hay thuê ô tô, thì chúng tôi chỉ thực hiện các sắp xếp đó với tư cách là một đại diện của Hành khách. Có thể có các điều kiện vận chuyển bổ sung hoặc khác áp dụng cho các dịch vụ đó. Nếu các dịch vụ đó bao gồm các giới hạn trách nhiệm thấp hơn so với các giới hạn trách nhiệm nêu trong Điều kiện vận chuyển này thì giới hạn trách nhiệm thấp hơn sẽ được áp dụng cho các dịch vụ không phải là hàng không đó.

Nếu chúng tôi thu xếp cho Hành khách đi trên một chuyến bay với một Mã hãng hàng không khác thì chúng tôi chỉ làm việc đó với vai trò là đại diện cho Hãng vận chuyển đó, và Điều kiện vận chuyển của Hãng vận chuyển đó sẽ được áp dụng.

2.10 Chuyến bay liên danh

Trên một số tuyến bay, Jetstar cung cấp các dịch vụ của mình cùng với các Hãng vận chuyển khác, đặt Mã hãng hàng không của Jetstar (JQ) trên các chuyến bay do Hãng vận chuyển khác khai thác theo các hợp đồng liên danh. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đặt chỗ với chúng tôi và có Vé cho một chuyến bay của Jetstar có ghi mã "JQ" là Mã hãng hàng không thì vẫn có thể bay bằng máy bay của một Hãng vận chuyển khác.

Đối với chuyến bay liên danh do một Hãng vận chuyển khác khai thác, Jetstar sẽ thông báo cho Hành khách tên hãng khai thác tàu bay trước khi Hành khách đặt chỗ.

Hành khách bay trên chuyến bay dõ Hãng vận chuyển khác khai thác có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hãng vận chuyển đó và có thể có sự khác biệt với các điều khoản và điều kiện của Jetstar, bao gồm các nội dung liên quan đến:

  (a) làm thủ tục chuyến bay quy định tại Điều 8;

  (b) từ chối và giới hạn vận chuyển quy định tại Điều 10;

  (c) giới hạn chấp nhận hành lý, hành lý miễn cước và phí hành lý quá cước quy định tại Điều 7; và

  (d) đối với các chuyến bay liên quan đến một sân bay của Hoa Kỳ, kế hoạch dự phòng chậm trễ trên đường băng của Hãng vận chuyển sẽ được áp dụng đối với mọi chậm trễ trên đường băng (tức là bất kỳ chậm trễ nào của máy bay khi ở trên mặt đất tại bất kỳ sân bay nào của Hoa Kỳ mà hành khách không được phép ra khỏi máy bay).

2.11 Chỉ thị của EC - Tour du lịch và kỳ nghỉ trọn gói (Vương Quốc Anh)

Mục 2.11 này chỉ áp dụng nếu Hành khách mua một giá vé để bay bằng các dịch vụ của chúng tôi như một phần trong một tour trọn gói và áp dụng Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu số 90/314/EEC về Tour du lịch và kỳ nghỉ trọn gói.

Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất một Vé mới cho người khách thay thế vào Vé của Hành khách nếu:

 • Hành khách muốn chuyển nhượng đặt chỗ theo quy định tại Mục 4.3 của Chỉ thị.
 • Hành khách chứng minh được cho chúng tôi hoặc Đại diện được ủy quyền của chúng tôi rằng mình đã đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 4.3 của Chỉ thị và có quyền chuyển nhượng vé.
 • Hành khách thông báo một cách hợp lý cho chúng tôi hoặc Đại diện được ủy quyền của chúng tôi về ý định chuyển nhượng vé trước ngày khởi hành chuyến bay,
 • Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người mà Hành khách muốn được xuất Vé mới,
 • Hành khách giao Vé của mình cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi, và
 • Hành khách thanh toán cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi một khoản phí quản trị hợp lý cho việc xuất Vé mới.

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1 Chuẩn bị cho chuyến bay

Hành khách chịu hoàn toàn trách nhiệm cho toàn bộ những sắp xếp cần thiết cho chuyến đi của mình và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định của nơi đến, ví dụ như:

 • tìm hiểu qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan về việc mình có cần mang hộ chiếu, visa hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc chứng minh về hành trình tiếp theo hay không;
 • chuẩn bị sẵn các giấy tờ đó;
 • tiêm chủng; và
 • tìm hiểu về các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn của mình tại điểm đến.

Nếu chúng tôi có hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin về bất cứ vấn đề nào của chuyến đi, Hành khách vẫn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề đó.

3.2 Điểm đến - Yêu cầu của Hành khách

Nếu đi du lịch nước ngoài, Hành khách nên tìm hiểu về các vấn đề và điều kiện tại điểm điểm đến trước khi bắt đầu chuyến đi. Chúng tôi không cung cấp thông tin về an toàn, tình hình hay các vấn đề khác của bất kỳ điểm đến nào. Hành khách có thể tìm thông tin du lịch từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ chính quyền địa phương, văn phòng lãnh sự quán tại địa phương và trang web của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Bộ Ngoại giao và Thương mại New ZealandBộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

3.3 Bảo hiểm du lịch

Vì việc du lịch có rất nhiều rủi ro, trong khi trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách có giới hạn, Hành khách nên chọn mua bảo hiểm du lịch để được bảo hiểm cho các vấn đề như:

 • thay đổi kế hoạch chuyến đi hoặc hủy chuyến đi,
 • chi phí y tế và bệnh viện,
 • thương tích và tử vong của cá nhân,
 • Hành lý hoặc các vật dụng khác bị chậm trễ, hư hỏng hoặc thất lạc, hoặc
 • lỡ nối chuyến bay và các chi phí bổ sung khác.

3.4 Sức khỏe

  (a) Quy định chung:

  Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách nếu chúng tôi, khi hành động một cách hợp lý, thấy rằng việc bay là không an toàn cho Hành khách. Trước khi tiến hành Đặt chỗ, nếu Hành khách mắc bệnh hoặc tình trạng sức khỏe có thể khiến ảnh hưởng đến an toàn của bản thân hoặc Hành khách khác khi bay thì phải báo cho chúng tôi biết.

  (b) Tình trạng y tế công hoặc y tế khẩn cấp

  Nếu bất kỳ chính phủ nào hoặc Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng y tế khẩn cấp, chúng tôi có thể:

  • hủy, chuyển hướng hoặc hoãn bất kỳ chuyến bay nào,
  • sàng lọc hành khách,
  • yêu cầu bằng chứng hợp lệ về tiêm vắc-xin hoặc tiêm ngừa (bao gồm đối với COVID-19) và/hoặc kết quả xét nghiệm âm tính (bao gồm đối với COVID-19),
  • yêu cầu xuất trình giấy tờ về sức khỏe,
  • giảm tải hoặc từ chối vận chuyển (các) hành khách và Hành lý của họ nếu họ không cung cấp giấy tờ y tế hợp lệ (bao gồm bằng chứng về tiêm vắc-xin ngừa COVID-19),
  • cách ly (các) hành khách trên máy bay và giới hạn các dịch vụ trên chuyến bay,
  • thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp như cảnh sát, cơ quan y tế hoặc cơ quan an ninh sân bay,
  • thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi xem là cần thiết để cung cấp một môi trường an toàn cho hành khách và nhân viên, nhà thầu và hành khách của Qantas Group.

  Quý khách có trách nhiệm tuân thủ mọi chính sách xuất nhập cảnh, yêu cầu giấy tờ về đi lại và y tế, các hạn chế hoặc điều kiện cách ly của chính phủ (bao gồm thời gian lưu trú) áp dụng cho chuyến đi của quý khách. Trong phạm vi pháp luật cho phép, quý khách đồng ý thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc tuân thủ các chính sách, hạn chế và điều kiện đó, và quý khách đồng ý thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu đối với bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà chúng tôi phải chịu thay mặt quý khách. Nếu chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn về bất kỳ khía cạnh nào nêu trên của chuyến đi, quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vấn đề đó.

  (c) Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)

  Một số nghiên cứu đã kết luận rằng việc ngồi bất động kéo dài có thể gây nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu hay DVT). Nếu cảm thấy mình có thể có nguy cơ mắc DVT hay vấn đề sức khỏe khác, Hành khách cần tư vấn bác sĩ trước khi bay.

  Hành khách có thể tìm hiểu các thông tin về các vấn đề sức khỏe trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ jetstar.com hoặc trong các tạp chí trên máy bay của chúng tôi.

  (d) Phụ nữ mang thai:

  Hành khách là phụ nữ mang thai cần lưu ý các vấn đề sau:

  Nếu bay từ khi mang thai tuần thứ 29 trở đi: bạn cần mang theo chứng nhận hoặc giấy của một bác sĩ hoặc hộ sinh có đăng ký hành nghề xác nhận rằng:

  • ngày dự sinh
  • đơn thai hay đa thai; và
  • không có biến chứng với thai kỳ của Hành khách

  Đối với chuyến bay dài 4 giờ trở lên:

  • Nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 36 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 32 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi)
  • cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

  Đối với chuyến bay dài dưới 4 giờ:

  • Nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 40 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 36 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi)
  • Cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

  Nếu Hành khách đang mang thai muốn bay trong vòng 7 ngày sau khi sinh thì phải có Chứng nhận sức khỏe. Trẻ sơ sinh không được phép bay trong vòng 48 giờ sau sinh và cần Chứng nhận sức khỏe mới được bay trong thời gian từ 3 đến 7 ngày sau khi sinh.

  Xin lưu ý:

  • Chúng tôi không đảm bảo việc đi lại là an toàn cho Hành khách đang mang thai ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Hành khách phải xin ý kiến tư vấn của bác sĩ của mình trước khi bay. Các khoảng thời gian quy định ở trên chỉ là yêu cầu tối thiểu của chúng tôi
  • Một số quốc gia có quy định giới hạn nhập cảnh đối với phụ nữ mang thai mang quốc tịch nước ngoài. Vui lòng kiểm tra thông tin từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan trước khi bay để biết rõ các quy định giới hạn bổ sung.

3.5 Bảo mật

Jetstar thu thập thông tin về hành khách (bao gồm thông tin sức khỏe khi cần thiết) để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hành khách, liên hệ với hành khách về và xử lý sắp xếp chuyến đi, tạo điều kiện cho hành khách tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi và các tổ chức khác, đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả hành khách khi đi cùng chúng tôi, tiến hành các hoạt động tiếp thị cho chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba và tiến hành nghiên cứu thị trường. Nếu quý khách không cung cấp thông tin thì chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Hành khách từ những người thực hiện hoặc cập nhật Đặt chỗ của Hành khách hoặc thay mặt Hành khách tương tác với chúng tôi, từ các cơ quan liên quan của chúng tôi và các tổ chức mang nhãn hiệu Jetstar khác, từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và từ các cơ quan di trú, hải quan, biên phòng và quản lý khác . Một số thông tin mà chúng tôi thu thập là do yêu cầu của Luật Hải quan 1901 (Cth). Nếu không được cung cấp thông tin thì chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Vì các lý do này, chúng tôi có thể cấp các thông tin cá nhân của Hành khách cho:

 • các công ty liên quan của chúng tôi, các hãng vận chuyển và tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ như các dịch vụ mặt đất, hoạt động trung tâm liên lạc, dịch vụ tiếp thị và nghiên cứu thị trường và các dịch vụ liên quan đến khiếu nại hoặc điều tra sự cố an ninh);
 • người sử dụng lao động của Hành khách nếu Hành khách đi công tác bằng vé máy bay do người sử dụng lao động mua. Thông tin được tiết lộ cho người sử dụng lao động của Hàng khách có thể bao gồm thông tin chi tiết về chuyến đi và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyến đi của Hành khách (ví dụ như các báo cáo sự cố); và
 • cho các bên khác để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính quyền để phục vụ các mục đích an ninh, sức khỏe cộng đồng, hải quan và di trú.

Các bên này có thể được đặt ở nước ngoài, kể cả ở Philippines, Singapore và bất kỳ quốc gia nào mà Hành khách đến hoặc bay qua với chúng tôi hoặc các hãng hàng không đối tác của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được đăng tải trên trang web jetstar.com và có nhiều thông tin hơn nội dung nêu tại đây, và có hướng dẫn cụ thể cho Hành khách cách truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Chính sách cũng hướng dẫn Hành khách quy trình khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư và cách thức giải quyết khiếu nại của chúng tôi. Hành khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Jetstar (Jetstar Customer Care) theo địa chỉ GPO Box 4713, Melbourne, VIC 3001, Australia.

4. ĐẶT CHỖ

4.1 Đặt chỗ khi nào?

Đặt chỗ cho một chuyến bay được thực hiện khi nó được ghi nhận là được chấp nhận và được Jetstar hoặc một Đại lý được ủy quyền xác nhận. Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất xác nhận bằng văn bản về Đặt chỗ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách phải chịu do đặt chỗ cho chuyến bay Jetstar qua bên khác không phải là Jetstar hoặc Đại lý được ủy quyền của Jetstar.

4.2 Thanh toán là điều kiện tiên quyết

Kể cả khi Hành khách đã có Đặt chỗ cho một chuyến bay nhưng Jetstar chưa nhận được tiền thanh toán thì Jetstar sẽ không vận chuyển Hành khách đó.

4.3 Xác nhận lại

Không cần xác nhận lại cho các chuyến bay của Jetstar. Tuy nhiên, Hành khách có thể cần xác nhận lại việc đặt chỗ trên chuyến bay của các hãng vận chuyển khác mà Hành khách có ý định đi. Hành khách cần kiểm tra các yêu cầu về xác nhận lại của các Hãng vận chuyển khác đó. Nếu họ có yêu cầu xác nhận lại nhưng Hành khách không thực hiện, Hãng vận chuyển có thể hủy đặt chỗ của Hành khách. Trừ khi Jetstar đã quy định khác, Jetstar không cung cấp các chuyến bay chuyển tiếp.

4.4 Một số Đặt chỗ có thể không thay đổi được

Jetstar cung cấp một chọn lựa với các loại giá vé và gói khác nhau theo các quy định về giá vé và gói khách nhau và giá khác nhau. Đặt chỗ của Hành khách tùy thuộc vào quy định áp dụng cho loại giá vé và gói mà Hành khách đã chọn. Các thông tin này có sẵn để Hành khách xem xét khi đặt chỗ. Các quy định về giá vé và gói bao gồm các thông tin về việc có thể thay đổi giá vé hay không và có được hoàn tiền giá vé hay không. Xin lưu ý các quy định về giá vé và gói, mà cụ thể là các khoản phí phải trả khi thay đổi hoặc các hạn chế có thể áp dụng.

Jetstar có thể tăng các khoản phí đó theo thời điểm. Nếu việc thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đặt chỗ hiện tại của Hành khách thì chúng tôi sẽ thông báo trước về thay đổi đó ít nhất là một tháng bằng cách cập nhật thông tin trên trang Jetstar.com trong mục Phí và Lệ phí.

4.5 Trợ giúp đặc biệt

Thông thường chúng tôi không cho phép một người bay mà không có một hành khách đi kèm, trừ khi người đó có thể tự đi lại một cách độc lập, tức là có thể đi lại một cách an toàn mà không cần trợ giúp, giám sát hoặc cả trợ giúp và giám sát. Chúng tôi không có các hệ thống, nhân viên hay cơ sở vật chất cần thiết để chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ và giám sát nêu trên. Trẻ em cần sự giám sát sẽ không được coi là có thể tự đi lại một cách độc lập vì chúng có thể gây gián đoạn hoặc nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nếu đi đi lại mà không có người đi kèm.

Tuy nhiên, chúng tôi có cung cấp các dịch vụ trợ giúp đặc biệt để phục vụ các Hành khách cần đi lại cùng chó dẫn đường hoặc Hành khách cần xe lăn (xem 5.3). Nếu quý khách cần sử dụng những dịch vụ đặc biệt này, vui lòng đặt dịch vụ thông qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jetstar. Chúng tôi không vận chuyển các động vật khác, trừ khi có quy định của pháp luật.

Khách hàng đi cùng Chó phục vụ cần tuân thủ Điều lệ vận chuyển Chó phục vụ của Jetstar.

Hành khách đi kèm nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự trợ giúp hoặc/và giảm sát phù hợp cần thiết cho người Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Xin lưu ý rằng nói chung, để đi kèm trẻ em, hành khách phải là người từ 15 tuổi trở lên.

4.6 Xếp chỗ

Jetstar sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu trước của Hành khách, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên máy bay. Chúng tôi có thể thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kì lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, nếu thấy cần thiết vì lí do an toàn, an ninh hoặc khai thác.

Nếu cần yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ:

 • Thanh toán cho Hành khách một khoản chi hoàn chênh lệch giá vé phù hợp (hoặc điểm dành cho khách hàng thường xuyên nếu áp dụng), hoặc
 • Cung cấp cho Hành khách một chuyến bay thay thế hợp lý với các dịch vụ của chúng tôi.

5. GIÁ VÉ

5.1 Giá vé bao gồm những gì?

Giá vé bao gồm (các) chuyến bay dành cho Hành khách và Hành lý miễn cước có thể áp dụng cho Hành khách:

 • từ sân bay tại điểm khởi hành nêu trong Đặt chỗ của Hành khách,
 • đến sân bay tại điểm đến nêu trong Đặt chỗ của Hành khách.

5.2 Giá vé không bao gồm những gì?

Giá vé của Hành khách khong bao gồm việc vận chuyển đường bộ từ một sân bay đến một sân bay khác hoặc giữa sân bay và các điểm khác. Giá vé của Hành khách không bao gồm suất ăn và đồ uống, trừ khi điều kiện giá vé quy định khác.

Jetstar không đảm bảo có thể chở Hành khách và Hành lý của Hành khách theo ngày giờ theo lịch của các chuyến bay đã chỉ định. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay bay về muộn. Thời gian chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi (xem các mục 9.1, 9.2 và 9.3).

5.3 Vận chuyển xe lăn và chó dẫn đường

Giá vé của Hành khách cũng bao gồm việc vận chuyển chó dẫn đường hoặc xe lăn, nếu Hành khách yêu cầu mang theo một xe lăn hoặc chó dẫn đường. Vui lòng thông báo cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Jetstar về yêu cầu của mình khi quý khách thực hiện Đặt chỗ. Chúng tôi có thể áp dụng các giới hạn.

5.4 Không hoàn tiền vé

Theo các mục 4.6, 9.1(c), 10.3 và bất kỳ luật áp dụng nào khác, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, đối với một số loại giá vé, chúng tôi sẽ không hoàn tiền hoặc chỉ hoàn tiền một phần. Vui lòng tham khảo các quy định giá vé áp dụng để biết thêm thông tin.

Ngay cả khi giá vé của quý khách thuộc loại không hoàn tiền, nhưng nếu quý khách không bay thì vẫn có thể yêu cầu chi hoàn các khoản thuế và phí nhất định, trừ phụ phí xăng dầu và bảo hiểm. Nếu có một khoản thuế hoặc phí mà Jetstar thu tính trên mỗi hành khách để nộp cho một sân bay hoặc cơ quan thuế, và chúng tôi không phải nộp khoản tiền đó vì Hành khách không bay thì chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đó cho Hành khách sau khi đã khấu trừ một khoản phí quản trị hợp lý (vui lòng xem phần Phí và lệ phí để biết các khoản phí hiện áp dụng). Nếu mức phí quản trị phát sinh một cách hợp lý vượt quá số tiền chi hoàn thì Hành khách sẽ không được hoàn tiền.

5.5 Thanh toán Đặt chỗ

Hành khách hoặc người đại diện cho Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ, có nghĩa là phải thanh toán cho:

 • giá vé áp dụng,
 • mọi khoản phụ phí, phí và lệ phí áp dụng khác, và
 • mọi khoản tiền áp dụng liên quan đến việc thay đổi Đặt chỗ của Hành khách, có thể bao gồm cả phí thay đổi và chênh lệch giá vé.

5.6 Đồng tiền thanh toán

Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ bằng đồng tiền do Jetstar quy định.

5.7 Thuế và phí

Giá đặt chỗ của quý khách có thể bao gồm khá nhiều các khoản phụ phí, phí và thuế, bao gồm Phí Dịch vụ Hành khách và/hoặc Phí An toàn và An ninh. Hành khách cũng có thể được yêu cầu trả trực tiếp cho các bên thứ ba các khoản thuế, phí và lệ phí bổ sung không được đánh dấu trong Xác nhận hành trình. Ví dụ, Hành khách có thể phải trả trực tiếp tiền phí khởi hành sân bay tại một sân bay quốc tế. Các khoản phí như vậy sẽ không được ghi trong Đặt chỗ của Hành khách.

Nếu một cơ quan nhà nước áp hoặc tăng một khoản thuế hoặc phí không thể tránh đối với việc vận chuyển Hành khách được tính cho mỗi hành khách trước khi bay, chúng tôi sẽ chuyển khoản chi phí đó cho Hành khách nếu pháp luật cho phép.

6. THAY ĐỔI

6.1 Không được chuyển nhượng vé

Hành khách không được tặng hoặc bán Đặt chỗ cho bất kỳ ai khác để sử dụng. Trừ khi pháp luật cho phép hoặc quy định trong điều kiện giá vé, Hành khách không được chuyển nhượng Đặt chỗ cho người khác. Nếu người khác dùng Đặt chỗ của quý khách để bay và chúng tôi phát hiện ra đó không phải là quý khách thì chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra rằng Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và kết quả là chúng tôi vận chuyển người đó hoặc chi hoàn vé cho người đó thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải thay Đặt chỗ khác hay hoàn tiền cho quý khách.

Quy định giá vé áp dụng có thể cho phép Hành khách thay đổi tên hành khách và tạo Đặt chỗ mới nếu Hành khách trả tiền chênh lệch giá vé và phí thay đổi.

6.2 Đặt chỗ và ngày bay

(a) Không có Đặt chỗ mở

Trừ khi điều kiện giá vé quy định khác, Hành khách không được giữ Đặt chỗ mở. Đặt chỗ của hành khách phải có chuyến bay cụ thể.

(b) Bay bằng vé Đổi điểm thưởng của Khách hàng thường xuyên

Đặt chỗ đổi bằng điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên phải theo quy định của chương trình khách hàng thường xuyên, trong đó có thể bao gồm thời hạn hiệu lực của đặt chỗ. Mọi thay đổi Đặt chỗ phải được thực hiện cho chuyến bay còn thời hạn hiệu lực, nếu có, theo các quy định đó.

6.3 Mã đặt chỗ

Quý khách phải giữ Mã đặt chỗ một cách an toàn để không ai có thể cố gắng sử dụng.

7. HÀNH LÝ

7.1 Hành lý miễn cước

YHành khách có thể mang một số lượng giới hạn Hành lý xách tay mà không phải trả thêm phí, với điều kiện số hành lý đó tuân thủ Điều kiện vận chuyển này. Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế ngồi thì không có Hành lý xách tay miễn cước.

Một số loại giá vé hoặc gói không bao gồm Hành lý ký gửi miễn cước. Vui lòng tham khảo điều kiện giá vé và gói áp dụng để biết thêm thông tin. Các thông tin này có sẵn để Hành khách xem xét khi đặt chỗ. Các quy định hành lý miễn cước và giới hạn hiện tại đối với Hành lý xách tayHành lý ký gửi được nêu trên trang web của chúng tôi và có thể thay đổi. Nếu một thay đổi về Hành lý xách tay miễn cước hoặc các giới hạn trong tầm kiểm soát của Jetstar đối với Hành lý xách tayHành lý ký gửi, sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay đã đặt chỗ của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất một tháng về sự thay đổi này bằng cách cập nhật phần Hành lý trên trang web của mình, hoặc bằng thông báo khách theo quy định của pháp luật.

Hành khách không bay không được chuyển nhượng Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi miễn cước không sử dụng chô Hành khách khác, kể cả hành khách cùng Hành trình.

7.2 Những vật dụng bị cấm mang lên máy bay

Chúng tôi sẽ không vận chuyển, và Hành khách không được cố gắng mang lên máy bay các vật dụng bị cấm sau:

 • các đồ vật bị cấm mang lên máy bay theo luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế,
 • vũ khí thuộc bất kỳ loại nào (trừ các loại nêu tại mục 7.3),
 • các đồ vật có thể gây nguy hiểm cho máy bay, hành khách hoặc tài sản trên máy bay, hoặc các đồ vật có thể trở nên nguy hiểm hoặc đang là nguy hiểm, như các đồ vật được nêu trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Quy định về Hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi có thể gửi thông tin bổ sung,
 • bất kỳ đồ vật nào khác mà chúng tôi xác định với Hành khách là vật dụng bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đồ vật mà chúng tôi xác định một cách hợp lý là không phù hợp cho việc vận chuyển vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước hay đặc tính của chúng, hoặc các đồ vật dễ vỡ hoặc dễ hỏng.
 • cặp hoặc rương đựng có chứa hàng hóa gây nguy hiểm như pin lithium,
 • động vật (trừ các động vật phục vụ được phép),
 • dụng cụ bắn pháo hoa, dụng cụ làm vô hiệu hóa như gậy, bình xịt hơi cay, v.v ... có chứa chất gây kích ứng hoặc làm mất tác dụng đều bị cấm.

Nếu phát hiện Hành khách mang theo vật dụng bị cấm, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng tôi cho là phù hợp và hợp lý trong các trường hợp, bao gồm cả việc vứt bỏ đồ vật bị cấm đó mà không cần thông báo cho Hành khách.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc Thiệt hại nào đối với vật dụng bị cấm nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã được coi là vật dụng bị cấm.

7.3 Vũ khí

Chúng tôi có thể đồng ý, nhưng không có nghĩa vụ, vận chuyển vũ khí và đạn dược phục vụ các mục đích săn bắn và thể thao được mang với danh nghĩa Hành lý ký gửi. Nếu chúng tôi đồng ý vận chuyển, các vật dụng này phải được đóng gói theo tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia và quốc tế. Chúng tôi có thể tùy ý rút lại việc chấp nhận vận chuyển. Hành khách muốn mang vũ khí và đạn dược phục vụ mục đích săn bắn và thể thao phải gửi yêu cầu trước ngày khởi hành chuyến bay theo lịch ít nhất là 2 ngày làm việc.

7.4 Các quy định giới hạn về hành lý ký gửi

Hành khách không được mang trong Hành lý ký gửi:

 • các đồ vật dễ vỡ, tinh xảo hoặc dễ hỏng,
 • máy tính,
 • các vật dụng có giá trị đặc biệt, ví dụ như tiền, nữ trang, kim loại quý, đồ bạc,
 • hợp đồng, chứng nhận cổ phần, chứng khoán hoặc các tài liệu giá trị khác,
 • máy ảnh,
 • thiết bị điện tử,
 • hàng hóa thương mại hoặc giấy tờ kinh doanh, hoặc
 • hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc thất lạc hoặc Thiệt hại hành lý của Hành khách chỉ ở mức giới hạn (vui lòng xem Mục 15, dưới đây). Nếu Hành khách mang các đồ vật trái với Điều kiện vận chuyển này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp phòng vệ có sẵn để chống lại mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ Thiệt hại, thất lạc hoặc hư hỏng của các đồ vật đó.

7.5 Các giới hạn đối với hành lý xách tay

Tất cả Hành ls xách tay phải tuân thủ tất cả các quy định giới hạn hiện hành về kích thước và trọng lượng. Hành khách không được mang trong Hành lý xách tay dao, vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt thuộc bất kỳ loại nào và dài bao nhiêu, bằng kim loại hay vật liệu khác. Các đồ vật này phải được gói trong Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách không được mang các đồ vật này trong Hành lý xách tay hoặc trên người. Nếu mang, đồ vật sẽ bị tịch thu và không được hoàn trả.

Hành khách phải khai báo tại khu vực soi chiếu hành lý nếu mang kim tiêm. Nếu có thể, Hành khách cần xuất trình giấy tờ để xác nhận tình trạng sức khỏe liên quan của mình. Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Vui lòng liên lạc với Jetstar nếu quý khách có câu hỏi.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các đồ vật mà chúng tôi từ chối vận chuyển với vai trò là Hành lý xách tay và các đồ vật không được vận chuyển với vai trò là Hành lý ký gửi.

7.6 Hành lý quá cước (tại sân bay)

Hành khách không được mang lên máy bay Hành lý xách tay quá mức miễn cước cho phép (xem Mục 7.1). Chúng tôi sẽ tính phí đối với tất cả các Hành lý ký gửi vượt quá trọng lượng Hành lý ký gửi cho phép. Vui lòng xem phần Hành lý ký gửi để biết mức cước hiện hành. Jetstar có thể không vận chuyển được số hành lý quá cước của Hành khách.

7.7 Quyền kiểm tra

Jetstar, chính quyền hoặc nhân viên sân bay có thể:

 • yêu cầu Hành khách cho kiểm tra và/hoặc soi chiếu quần áo hoặc thân thể,
 • yêu cầu Hành khách giao Hành lý để kiểm tra, và
 • kiểm tra Hành lý khi có mặt hoặc không có mặt Hành khách.

Theo kết quả kiểm tra và/hoặc soi chiếu, hoặc nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra thân thể hoặc Hành lý, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, và có thể giao lại Hành lý của Hành khách cho chính quyền hoặc nhân viên sân bay.

Trừ khi được áp dụng bởi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây Thiệt hại đến thân thể Hành khách, hoặc việc kiểm tra, soi chiếu hoặc soi bằng tia X-quang gây Thiệt hại cho hành lý của Hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi hành lý của Hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đó, trừ khi lỗi đó là do sơ suất của chúng tôi.

8. LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY

8.1 Thời hạn làm thủ tục chuyến bay

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay được áp dụng và có thể được thực hiện rất nghiêm ngặt. Để giúp chúng tôi khởi hành chuyến bay của Hành khách đúng giờ, Hành khách cần có mặt tại cửa lên máy bay đúng thời gian quy định. Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay. Căn cứ vào luật áp dụng, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, việc đến sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay này có thể khiến Hành khách mất toàn bộ tiền vé đã thanh toán. Máy bay sẽ không chờ quý khách nếu quý khách đến cửa lên máy bay muộn. Quý khách không thể làm thủ tục chuyến bay tại cửa lên máy bay. Vui lòng truy cập trang jetstar.com để biết các lựa chọn.

8.2 Tại quầy làm thủ tục

Tất cả Hành khách, kể cả trẻ em, đều phải xuất trình Mã đặt chỗ, giấy tờ tùy thân (xem Mục 3.1) và các giấy tờ chứng minh nhân thân có thể chấp nhận được cần thiết tại quầy làm thủ tục. Đối với trẻ sơ sinh không cần chỗ ngồi riêng thì có thể phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi (dưới 2 tuổi), ví dụ như giấy khai sinh. Nếu không xuất trình giấy tờ tùy thân và chứng minh nhân thân cần thiết tại quầy làm thủ tục, Hành khách có thể không được phép bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải có hộ chiếu hợp lệ và còn thời hạn hiệu lực theo yêu cầu.

Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Hành khách một thẻ lên máy bay và xác nhận Hành lý đối với Hành lý ký gửi. Hành khách cần giữ các giấy tờ này trong suốt chuyến bay.

8.3 Nếu Hành khách đến muộn

Nếu Hành khách đến quầy làm thủ tục hoặc cửa lên máy bay muộn (xem Mục 8.1) thì sẽ bị thu hồi Đặt chỗ và không được hoàn tiền vé, trừ khi có quy định khác trong điều kiện giá vé,hoặc Điều kiện vận chuyển này (bao gồm cả Mục 9.1(c)), hoặc theo thông báo của Jetstar, hoặc yêu cầu của Công ước hay luật, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc.

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về mọi thất lạc hoặc Thiệt hại mà Hành khách phải chịu do đến muộn.

9. LỊCH BAY, TRỄ CHUYẾN HOẶC HỦY CHUYẾN

9.1 Lịch bay

(a) Jetstar không đảm bảo có thể vận chuyển Hành khách và hành lý của Hành khách đúng theo ngày giờ chuyến bay theo lịch đã công bố. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay bay về muộn. Thời gian chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi.

(b) Trước khi chấp nhận Đặt chỗ của Hành khách, chúng tôi hoặc các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay của Hành khách và thông tin này được thể hiện trên tờ Xác nhận hành trình của Hành khách. Chúng tôi có thể cần thay đổi lịch khởi hành của chuyến bay sau khi đã xuất Xác nhận hành trình. Nếu Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi địa chỉ liên lạ, chúng tôi hoặc Đại lý sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách biết nếu có thay đổi. Trong mọi trường hợp, trước chuyến bay của mình, Hành khách nên kiểm tra để đảm bảo lịch bay của mình không thay đổi. Trừ khi được quy định bởi Công ước hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành khách có thể phải chịu nếu Hành khách không kiểm tra lịch trình.

(c) Nếu, sau khi Hành khách thanh toán cho Đặt chỗ mà chúng tôi thực hiện một Thay đổi đáng kể cho chuyến bay của Hành khách do Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

 • sắp xếp cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) với các dịch vụ của chúng tôi để đưa Hành khách tới điểm đến đã đặt và Hành khách không phải trả thêm phí.
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé.

Nếu thay đổi không phải là Thay đổi đáng kể nhưng chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi không thể đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay khác mà Hành khách sẵn sàng chấp nhận ,và thay đổi có nghĩa là Hành khách không thể sử dụng Đặt chỗ cho mục đích dự định của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé.

Hành khách cũng có thể có quyền đối với các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc.

Trừ khi được quy định trong Điều kiện vận chuyển này, một Công ước hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, ví dụ như Luật tiêu dùng Úc, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do thay đổi thời gian hoặc hủy chuyến.

(d) Ngừng tuyến bay

Nếu chúng tôi ngừng khai thác trên một tuyến và do đó phải hủy chuyến bay mà Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi sẽ:

 • cung cấp cho Hành khách một chỗ ngồi trên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) với các dịch vụ của chúng tôi cho một tuyến bay khác đến cùng điểm đến (nếu có) và khi chúng tôi sắp xếp một chặng chuyển tiếp, một chỗ ngồi trên chuyến bay nối chuyển tiếp theo
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé.

Hành khách cũng có thể có quyền đối với các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc.

9.2 Thay đổi do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Nếu chúng tôi có một Thay đổi đáng kể cho chuyến bay của Hành khách do Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cho dù Hành khách đã làm thủ tục chuyến bay hay chưa, chúng tôi sẽ:

 • có các nỗ lực hợp lý để đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo với các dịch vụ của chúng tôi và Hành khách không phải trả thêm phí
 • thay vào đó, nếu không thể đặt lại cho Hành khách các dịch vụ được Hành khách chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho Hành khách khoản tín dụng chuyến bay trong đó mục đích chuyến đi của Hành khách không có hiệu lực.

Hành khách cũng có thể có quyền đối với các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do trễ hoặc hủy chuyến, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc.

9.3 Không cung cấp chuyến bay chuyển tiếp

Trừ khi được Jetstar thông báo khác, Hành khách phải đến lấy Hành lý ký gửi sau mỗi chuyến bay. Trách nhiệm của Hành khách khi tiến hành Đặt chỗ là phải sắp xếp để có đủ thời gian giữa khoảng thời gian đến của chuyến bay đầu tiên và thời gian khởi hành của chuyến bay tiếp theo để lấy và kiểm tra lại Hành lý. Vui lòng truy cập trang jetstar.com để biết thêm thông tin.

10. TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN/TỪ CHỐI CHO LÊN MÁY BAY

10.1 Từ chối vận chuyển

Ngay cả khi Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra hoặc chúng tôicó cơ sở hợp lý để tin rằng sẽ xảy ra:

 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu quý khách có hành động đe dọa, lạm dụng, bạo lực, quấy rối, xúc phạm hoặc tấn công đối với nhân viên, nhà thầu hoặc khách hàng của Jetstar hoặc của Qantas Group,
 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu việc vận chuyển quý khách vi phạm pháp luật, quy định, sắc lệnh của chính phủ hoặc hướng dẫn nhập cảnh từ một quốc gia hoặc tiểu bang mà hành khách đang đi hoặc sẽ khởi hành, hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành khách sẽ không được phép nhập cảnh vào quốc gia hoặc tiểu bang mà hành khách đang đi,
 • nếu cơ quan chính phủ, tổ chức hoặc cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi không vận chuyển quý khách,
 • vì Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân hoặc Hành lý của mình,
 • nếu Hành khách không tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành hoặc Điều kiện vận chuyển này,
 • vì quý khách dường như không có tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm những giấy tờ cần thiết để nhập cảnh quốc gia hoặc tiểu bang mà quý khách sẽ đi,
 • nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay trong thời gian yêu cầu (8.1) hoặc không đến cửa lên máy bay đúng giờ,
 • vì quý khách không tuân thủ các hướng dẫn của Jetstar hoặc nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group liên quan đến an toàn hoặc an ninh,
 • vì Hành khách không tuân thủ các yêu cầu về y tế của chúng tôi (xem mục 3.4),
 • vì quý khách sẽ không hoặc không thể xuất trình giấy tờ về sức khỏe hoặc đi lại hợp lệ cho toàn bộ hành trình của mình (bao gồm, nếu được Jetstar yêu cầu, bằng chứng hợp lệ về tình trạng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và/hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính),
 • vì quý khách cần hỗ trợ đặc biệt và đã không đặt trước dịch vụ với chúng tôi (xem Mục 4.5),
 • nếu Hành khách say rượu hoặc đang bị tác động của rượu hoặc ma túy,
 • nếu Hành khách đang, hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách đang sở hữu ma túy bất hợp pháp,
 • nếu trạng thái tinh thần hoặc thể chất của Hành khách gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu Hành khách đã có những lời đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ đối với nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc có hành vi đe dọa khác,
 • nếu quý khách đã phạm tội hình sự khi ở sân bay, trong khi khởi hành, quá trình làm thủ tục chuyến bay hoặc lên máy bay hoặc trên máy bay,
 • nếu quý khách cố tình can thiệp khi một thành viên của Jetstar hoặc các nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group thực hiện nhiệm vụ của họ,
 • nếu Hành khách đã đặt sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay vào tình huống nguy hiểm,
 • nếu Hành khách không đi giày dép,
 • nếu quý khách cố ý làm hỏng tài sản của chúng tôi,
 • nếu Hành khách có hành vi đe dọa,
 • vì quý khách đã có hành vi không đúng đắn tại sân bay hoặc trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không tái diễn,
 • Do Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay mà Hành khách dự định tham gia;
 • Do việc Đặt chỗ của Hành khách:
  • Chưa thanh toán,
  • đã được chuyển nhượng,
  • đã được thực hiện trái pháp luật,
  • đã được thực hiện thông qua một bên không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi,
  • có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện,
  • là giả mạo hoặc vô hiệu.
 • Nếu chúng tôi tin rằng Hành khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép,
 • nếu quý khách từ chối đưa hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, hoặc bất kỳ giấy tờ nào cần thiết để nhập cảnh vào một tiểu bang hoặc quốc gia cho nhân viên của chúng tôi, hoặc cho phép chúng tôi sao chép giấy tờ đi lại của quý khách, hoặc quý khách đã tiêu hủy giấy tờ thông hành trong chuyến bay.

Trong bất kỳ tình huống nào nêu trong Mục 10.1này, chúng tôi có thể buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào với chúng tôi trong Xác nhận hành trình của Hành khách.

10.2 Thông báo từ chối vận chuyển Hành khách

Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu chúng tôi đã thông báo bằng văn bản rằng sẽ không vận chuyển Hành khách với các dịch vụ của chúng tôi. Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm chuyên chở và yêu cầu Hành khách không Đặt chỗ hay nhờ người khác đặt chỗ cho mình. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm chuyên chở có hiệu lực, chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển người đó.

10.3 Chuyến bay quá chỗ

Nếu Hành khách bị từ chối cho lên máy bay do chuyến bay mà Hành khách có Đặt chỗ đã bị quá chỗ, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để đưa Hành khách tới điểm đến trong khoảng thời gian thích hợp so với thời gian hạ cánh dự kiến của chuyến bay ban đầu mà Hành khách đặt chỗ. Nếu việc thu xếp đó không phù hợp với Hành khách và Hành khách quyết định không đi thì có thể yêu cầu hoàn vé. Nếu không thể thu xếp đưa Hành khách tới điểm đến theo lịch ban đầu trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp đền bù và chăm sóc theo quy định bởi luật hiện hành, ví dụ nhưi Luật Người tiêu dùng Úc (theo đó Hành khách có quyền được nhận các biện pháp khắc phục),hoặc theo chính sách của chúng tôi nếu luật không quy định. Mục 10.3 này sẽ không được áp dụng nếu Hành khách không tuân thủ quy định về Thời hạn làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay nêu tại Mục 8.1 hoặc chúng tôi thực hiện quyền từ chối vận chuyến Hành khách.

Nếu không thể thu xếp để Hành khách mang theo Hành lý xách tay, chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách cho chúng tôi đưa lên máy bay theo hình thưc Hành lý ký gửi. Trong trường hợp này, Hành khách sẽ không bị thu phí Hành lý ký gửi.

11. ỨNG XỬ TRÊN CHUYẾN BAY

11.1 Tuân thủ hướng dẫn

Để tối đa hóa sự thoải mái, an toàn và an ninh của Hành khách, khi ở trên máy bay, Hành khách phải tuân thủ các yêu cầu sau đây và tất cả các hướng khác của thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay Jetstar:

 • cất Hành lý xách tay dưới ghế ngồi trước mặt Hành khách hoặc trong ngăn để hành lý xách tay,
 • Cẩn thận khi mở ngăn để hành lý xách tay, vì Hành lý xách tay có thể di chuyển khi bay,
 • thắt chặt dây an toàn khi ngồi trên ghế,
 • giữ nguyên dây an toàn thắt chặt khi máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí,
 • ngồi yên trên ghế theo chỉ dẫn, đặc biệt là khi máy bay đang di chuyển trên đường băng,
 • không sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm, radio, đầu CD, trò chơi điện tử, sản phẩm laser hoặc thiết bị truyền phát, bộ đàm, đồ chơi điều khiển từ xa hoặc radio có thể gây nhiễu cho chuyến bay. Nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi có thể giữ lại thiết bị cho đến khi kết thúc chuyến bay. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy trợ tim.
 • bạn không hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử,
 • bạn không sử dụng hoặc sạc thuốc lá điện tử
 • nếu Hành khách uống rượu thì chỉ nên uống có chừng mực và chỉ uống rượu được phục vụ do Jetstar phục vụ trên chuyến bay. Hành khách không được phép sử dụng rượu mua trước chuyến bay trên máy bay,
 • sử dụng dây an toàn cho trẻ sơ sinh theo chỉ dẫn,
 • nếu được thành viên phi hành đoàn yêu cầu một cách hợp lý, Hành khách phải đưa hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác cho họ để được giữ an toàn cho đến khi kết thúc chuyến bay; và
 • không có các hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý.

11.2 Kiểm soát Hành khách

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì sự thoải mái, an toàn và an ninh cho tất cả Hành khách. Nếu cần, chúng tôi có thể hạn chế hoặc buộc Hành khách rời khỏi máy bay, ví dụ nếu như Hành khách:

 • có hành vi gây nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người hoặc tài sản nào trên máy bay,
 • cản trở hoặc không tuân thủ chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn,
 • có hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý,
 • cản trở thành viên phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay,
 • can thiệp vào máy bay hoặc thiết bị của máy bay.

Nếu bị buộc rời khỏi máy bay, Hành khách có thể bị Jetstar từ chối vận chuyển trong thời gian tiếp theo và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

11.3 Chi phí thay đổi hành trình bay do hành vi không thể chấp nhận

Nếu chúng tôi phải thay đổi hành trình bay đến một địa điểm ngoài lịch trình do Hành khách không tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Điều kiện vận chuyển này hoặc hành vi của Hành khách như nêu tại Mục 11.1, Hành khách sẽ phải trả cho chúng tôi các khoản chi phí hợp lý do việc thay đổi hành trình.

11.4 Cấm hút thuốc

Không được phép hút thuốc, hút thuốc lá điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử trên bất kỳ máy bay nào của Jetstar, tại các nhà ga sân bay Úc hoặc trên đường băng.

12. SAU CHUYẾN BAY

12.1 Hành khách nhận Hành lý ký gửi

Hành khách phải lấy Hành lý ký gửi ngay khi có sẵn để lấy.

12.2 Nếu Hành khách không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình

Nếu không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình, Hành khách cần đưa Thẻ hành lý cho chúng tôi. Chỉ người được cấp Thẻ hành lý mới có quyền lấy Hành lý đó.

12.3 Việc trả Hành lý ký gửi của chúng tôi

Nếu chúng tôi có Hành lý mà Hành khách tuyên bố là của mình nhưng không có Thẻ hành lý, chúng tôi sẽ chỉ trả Hành lý đó cho Hành khách nếu Hành khách:

 • xuất trình được chứng minh thỏa đáng về quyền sở hữu Hành lý đó,
 • có văn bản cam kết với chúng tôi rằng Hành kahcsh sẽ hoàn trả cho chúng tôi cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh do việc trả Hành lý đó, và
 • tuân thủ các chỉ dẫn hợp lý khác của chúng tôi.

12.4 Xử lý Hành lý của chúng tôi

Nếu Hành khách không lấy Hành lý ký gửi của mình và không nhận Hành lý trong vòng 28 ngày sau chuyến bay của mình, chúng tôi có thể bán hoặc vứt bỏ Hành lý đó mà không cần thông báo cho Hành khách và không phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu do việc Hành khách để lại bất kỳ đồ đạc nào trên máy bay khi rời khỏi máy bay (trừ khi mất mát do lỗi của chúng tôi) hoặc trong nhà ga hay phòng chờ của sân bay.

12.5 Nếu Hành khách lấy nhầm Hành lý

Nếu lấy nhầm Hành lý từ băng chuyền hành lý, Hành khách có trách nhiệm trả lại ngay Hành lý nhận nhầm đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phụ trách hành lý hoặc quản lý sân bay tại sân bay mà Hành khách lấy Hành lý.

13. TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀ MỨC PHẠT

13.1 Từ chối cho nhập cảnh

Nếu Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia và nếu một chính phủ hoặc cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu chúng tôi đưa Hành khách trở về nơi khởi hành hoặc đưa Hành khách đến một quốc gia khác:

 • Hành khách phải trả mọi chi phí giam giữ và chuyến bay chiều về hoặc giá vé khác,
 • tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể khấu trừ bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho Hành khách, bao gồm cả các chuyến bay đã đặt nhưng chưa sử dụng, vào tiền về chiều về hoặc giá vé khác (nếu chưa thanh toán) và
 • chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé khi đưa Hành khách đến nơi Hành khách bị từ chối nhập cảnh.

13.2 Bồi hoàn chi phí

Nếu chúng tôi được yêu cầu trả bất kỳ khoản tiền phạt nào vào bất kỳ lúc nào, hoặc chịu bất kỳ khoản chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại nào (sau đây được gọi chung là "tổn thất") vì lý do Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào hoặc do Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, lệnh hoặc yêu cầu nào, hoặc do hành vi, tình trạng sức khỏe hoặc y tế của Hành khách, Hành khách sẽ phải hoàn trả cho chúng tôi tất cả các tổn thất cộng với tất cả các chi phí pháp lý và các chi phí khác phát sinh hợp lý. Chúng tôi có thể tùy ý khấu trừ khoản hoàn vé mà chúng tôi nợ Hành khách cho các chuyến bay đã đặt nhưng không bay cho các khoản tiền bồi hoàn đó.

14. ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC VÀ LUẬT

Việc Vận chuyển quốc tế được điều chỉnh bởi một Công ước, nếu áp dụng hoặc theo luật hiện hành nếu không áp dụng Công ước. Trường hợp chuyến đi của Hành khách hoàn toàn ở Úc và không có khu vực quốc tế thì việc vận chuyển phải tuân theo các quy định của Luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) năm 1959 (Cth) sửa đổi (hoặc bất kỳ luật thay thế nào khác) hoặc trong trường hợp bay giữa các bang thì áp dụng luật Tiểu bang bổ sung và Luật Người tiêu dùng Úc. Trường hợp chuyến đi của Hành khách hoàn toàn ở nước ngoài thì sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia tương ứng áp dụng trong phạm vi khu vực đó.

Trách nhiệm của chúng tôi có thể giới hạn về tử vong, thương tích, Hành lý hoặc trễ chuyến theo Công ước hoặc luật áp dụng.

15. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI

15.1 Miễn trừ trách nhiệm

Ngoài các quy định trong Điều kiện vận chuyển này và trong phạm vi cho phép bởi bất kỳ luật hiện hành nào, ví dụ như Luật tiêu dùng Úc, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.

 

15.2 Sơ suất của Hành khách

Nếu có Thiệt hại xảy ra do hoặc có sự tham gia của Hành khách, trách nhiệm của chúng tôi sẽ được giảm trừ theo luật hiện hành áp dụng.

15.3 Điều kiện vận chuyển của chúng tôi

Các điều khoản trong Điều kiện vận chuyển quy định trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách. Trách nhiệm của các Hãng vận chuyển khác liên quan đến hành trình của Hành khách sẽ được xác định theo điều kiện vận chuyển của hãng đó.

15.4 Trách nhiệm của chúng tôi khi Hành khách tử vong, bị thương hoặc trễ chuyến

  (a) Úc

  • Nếu hành trình của Hành khách hoàn toàn trong lãnh thổ Úc và không có chặng quốc tế, việc vận chuyển sẽ được áp dụng theo các điều khoản của Luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) 1959 (Cth) và bản sửa đổi (hoặc bất kỳ văn bản luật nào thay thế) hoặc luật Tiểu bang bổ sung.
  • Trường hợp chuyến đi của bạn diễn ra trước ngày 1/10/2019, hoàn toàn ở Úc và không phải là Vận chuyển quốc tế, trách nhiệm của chúng tôi đối với thương tích hoặc tử vong chỉ giới hạn ở mức 725.000 AUD.
  • Trường hợp chuyến đi của bạn diễn ra vào hoặc sau ngày 1/10/2019, hoàn toàn ở Úc và không phải là Vận chuyển quốc tế, trách nhiệm của chúng tôi đối với thương tích hoặc tử vong chỉ giới hạn ở mức 925.000 AUD.

  (b) Vận chuyển quốc tế

  • Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019, là Vận chuyển Quốc tế và áp dụng Công ước Montreal:
   • Đối với mọi thiệt hại đền bù có thể phục hồi lên tới 113.100 SDR (khoảng 218.000 AUD) liên quan đến việc tử vong hoặc thương tích do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay, chúng tôi sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có thể có đối với Thiệt hại sẽ được giảm theo luật hiện hành nếu Hành khách có sự bất cẩn gây ra hoặc tham gia vào Thiệt hại.
   • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tiền đền bù về tử vong hoặc bị thương nếu tổng số tiền vượt quá giới hạn 113.100 SDR/Hành khách (khoảng 218.000 AUD/Hành khách) nếu chúng tôi chứng minh được:
    (i) Thiệt hại đó không phải do sự sơ suất hoặc sai lỗi của chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc
    (ii) Thiệt hại đó hoàn toàn là do sơ suất hoặc sai lỗi của một bên thứ ba
  • Nếu chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019, là Vận chuyển Quốc tế và áp dụng Công ước Montreal:
   • Đối với mọi thiệt hại đền bù có thể phục hồi lên tới 128.821 SDR (khoảng 248.000 AUD) liên quan đến việc tử vong hoặc thương tích do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay, chúng tôi sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, mọi trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi có thể có đối với Thiệt hại sẽ được giảm theo luật hiện hành nếu Hành khách có sự bất cẩn gây ra hoặc tham gia vào Thiệt hại.
   • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tiền đền bù về tử vong hoặc bị thương nếu tổng số tiền vượt quá giới hạn 128.821 SDR/Hành khách (khoảng 248.000 AUD/Hành khách) nếu chúng tôi chứng minh được:
    (i) Thiệt hại đó không phải do sự sơ suất hoặc sai lỗi của chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc
    (ii) Thiệt hại đó hoàn toàn là do sơ suất hoặc sai lỗi của một bên thứ ba
  • Trong trường hợp chậm trễ do hành khách, áp dụng Công ước Montreal và:
   • Chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các Thiệt hại có thể phục hồi, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết hợp lý để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó. Trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal giới hạn ở mức 4.694 SDR (khoảng 9.054 AUD); hoặc
   • Chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các Thiệt hại có thể phục hồi, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết hợp lý để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó. Trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal giới hạn ở mức 5.346 SDR (khoảng 10.312 AUD).
  • Trong trường hợp chậm trễ do hành khách nếu áp dụng Công ước Warsaw, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các Thiệt hại có thể phục hồi, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh rằng mình đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tránh Thiệt hại hoặc chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.
  • Nếu cả Công ước Warsaw và Montreal đều không áp dụng thì có thể áp dụng các giới hạn khác nhau.

  (c) New Zealand

  • Nếu hành trình của Hành khách hoàn toàn trong địa phận New Zealand và không có Vận chuyển Quốc tế:

   (i) trách nhiệm của chúng tôi đối với việc tử vong hoặc thương tích sẽ được loại trừ đối với bất kỳ Hành khách nào tại thời điểm xảy ra tai nạn liên quan đến thương tích cá nhân phát sinh từ vụ tai nạn theo Luật bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand),
   (ii) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo các điều khoản vận chuyển (xem Mục 2.3), hoặc theo luật chung, hoặc theo quy định của bất kỳ Luật nào của Quốc hội, quy định hoặc theo luật pháp địa phương đối với bất kỳ thương tích hoặc tử vong nào không được quy định trong Luật bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand) sẽ bị giới hạn ở mức không vượt quá 100.000 NZD (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý), cho dù có phải do trách nhiệm của chúng tôi gây ra hay không.
   (iii) trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu do chậm trễ trong việc vận chuyển Hành khách giới hạn ở mức Thiệt hại được chứng minh là Hành khách phải chịu do chậm trễ, hoặc số tiền gấp 10 lần số tiền được trả cho việc vận chuyển, tùy theo số tiền nào nhỏ hơn, theo Luật Hàng không dân dụng 1990(New Zealand).

  (d) Cộng đồng Châu Âu

  Nếu Vé của Hành khách được mua trong Cộng đồng Châu Âu và chuyến đi của Hành khách từ hoặc đến một điểm trong Cộng đồng Châu Âu:

  • chúng tôi sẽ không chậm trễ và trong bất kỳ trường hợp nào không quá 15 ngày sau khi xác định được danh tính của người được quyền nhận bồi thường, thực hiện các khoản thanh toán tạm ứng có thể được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu kinh tế ngay lập tức trên cơ sở tỷ lệ khó khăn phải chịu,
  • khoản thanh toán tạm ứng sẽ không thấp hơn mức tương đương 16.000 SDR (khoảng 30.865 AUD hoặc 19.364 EUR) cho mỗi Hành khách trong trường hợp Hành khách tử vong,
  • một khoản thanh toán tạm ứng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận trách nhiệm pháp lý và nó có thể được bù trừ vào bất kỳ khoản tiền nào sau đó được trả trên cơ sở trách nhiệm của chúng tôi.
  • Tiền tạm ứng là không hoàn trả, trừ khi:

  • chúng tôi chứng minh được rằng thiệt hại là do sự sơ suất hoặc có sự góp phần của của Hành khách hoặc người nhận thanh toán, hoặc
  • chúng tôi chứng minh được rằng người đã nhận thanh toán không có quyền được bồi thường.

  (e) Quy định chung

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc ốm đau, thương tích hay tàn tật, kể cả tử vong xảy ra do tình trạng cơ thể của Hành khách, hoặc làm nặng thêm tình trạng đó, ngoại trừ ở chừng mực nhất định được quy định bởi luật hiện hành đang áp dụng.

15.5 Trách nhiệm đối với thiệt hại về Hành lý

(a) Úc

 • Trường hợp chuyến đi của hành khách diễn ra trước ngày 1/10/2019, hoàn toàn ở Úc và không phải là Vận chuyển quốc tế, trách nhiệm của chúng tôi về mất mát hoặc Thiệt hại chỉ giới hạn ở mức 1.600 AUD cho mỗi Hành khách đối với Hành lý ký gửi và 160 AUD cho mỗi hành khách đối với Hành lý xách tay.
 • Trường hợp chuyến đi của hành khách diễn ra vào hoặc sau ngày 1/10/2019, hoàn toàn ở Úc và không phải là Vận chuyển quốc tế, trách nhiệm của chúng tôi về mất mát hoặc Thiệt hại chỉ giới hạn ở mức 3.000 AUD cho mỗi Hành khách đối với Hành lý ký gửi và 300 AUD cho mỗi hành khách đối với Hành lý xách tay.

(b) Vận chuyển quốc tế

 • Trách nhiệm của chúng tôi đối với Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi được giới hạn bởi Công ước, trừ khi Hành khách chứng minh được rằng Thiệt hại là do một hành động hoặc việc không thực hiện hành động với ý định gây ra thiệt hại hoặc thiếu thận trọng và với ý thức rằng thiệt hại có thể xảy ra.
 • Nếu Công ước Montreal được áp dụng và:
  • Chuyến đi của quý khách diễn ra trước ngày 28 tháng 12 năm 2019, giới hạn là 1.131 SDR (khoảng 2.181 AUD) cho cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, trừ khi Điều 22.5 của Công ước Montreal được áp dụng, trong trường hợp này không áp dụng giới hạn. Trong trường hợp Hành lý ký gửi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hành lý bị khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Hành lý xách tay nếu lỗi thuộc về chúng tôi; hoặc
  • Chuyến đi của quý khách diễn ra vào hoặc sau ngày 28 tháng 12 năm 2019, giới hạn là 1.288 SDR (khoảng 2.484 AUD) cho cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, trừ khi Điều 22.5 của Công ước Montreal được áp dụng, trong trường hợp này không áp dụng giới hạn. Trong trường hợp Hành lý ký gửi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hành lý bị khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Hành lý xách tay nếu lỗi thuộc về chúng tôi
 • Trong trường hợp áp dụng Công ước Warsaw, mức giới hạn là 250 franc (khoảng 32 AUD) cho mỗi kg Hành lý ký gửi bị ảnh hưởng và 5.000 franc (khoảng 640 AUD) cho Hành lý xách tay, trừ khi áp dụng Điều 25 của Công ước Warsaw, trong trường hợp này không áp dụng giới hạn.
 • Nếu cả Công ước Warsaw và Montreal đều không áp dụng thì có thể áp dụng các giới hạn khác nhau.

(c) New Zealand

 • Trường hợp chuyến đi của Hành khách hoàn toàn ở New Zealand và không phải là Vận chuyển quốc tế, trách nhiệm của chúng tôi đối với mất mát hoặc Thiệt hại được giới hạn ở mức 2.000 NZD cho mỗi kiện Hành lý ký gửi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc Thiệt hại nào đối với Hành lý xách tay, trừ khi mất mát hoặc Thiệt hại do sơ suất của chúng tôi, và trong trường hợp đó, mức bồi thường sẽ được giới hạn ở mức 2.000 NZD. Nếu sơ suất của Hành khách đã góp phần vào tổn thất hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách, chúng tôi có thể không chịu trách nhiệm toàn bộ hoặc một phần theo luật pháp hiện hành. Trách nhiệm của chúng tôi đối với Hành lý của Hành khách được điều chỉnh bởi Luật thương mại và Hợp đồng 2017 (Phần 5) (New Zealand), trừ khi được quy định khác trong Điều kiện Vận chuyển này.

(d) Quy định chung

 • Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Thiệt hại xảy ra trong quá trình Vận chuyển hàng không được đặt với Mã hãng hàng không của chúng tôi. Nếu chúng tôi kiểm tra Hành lý trên chuyến bay của một hãng vận chuyển khác, chúng tôi chỉ làm việc đó với tư cách là đại diện cho Hãng vận chuyển đó. Tuy nhiên, đối với Hành lý ký gửi, Hành khách cũng có thể có quyền yêu cầu bồi thường đối với Hãng vận chuyển đầu tiên hoặc cuối cùng.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào đối với Hành lý xách tay của Hành khách nếu nó xảy ra là do hoặc một phần do sơ suất của Hành khách.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của Hành khách gây ra. Hành khách chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.
 • Nếu trọng lượng của Hành lý ký gửi của Hành khách không được ghi lại trong Xác nhận Hành lý, chúng tôi sẽ cho rằng nó không nhiều hơn Hạn mức hành lý áp dụng cho hạng vận chuyển.

15.6 Trách nhiệm do vi phạm điều kiện hoặc bảo hành

Trong phạm vi cho phép của pháp luật, ví dụ như Luật tiêu dùng Úc, chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.

16. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CỦA HÀNH KHÁCH

16.1 Yêu cầu bồi thường về tử vong hoặc thương tích cá nhân

 • Nếu muốn yêu cầu chúng tôi bồi thường về thương tích cá nhân hoặc tử vong, Hành khách hoặc đại diện cá nhân của Hành khách nên thông báo cho chúng tôi bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.
 • Nếu hành trình của Hành khách hoàn toàn trong địa phận New Zealand: Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hành khách có bảo hiểm về thương tích cá nhân phát sinh từ vụ tai nạn theo Luật Bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand), Hành khách hoặc đại diện cá nhân của Hành khách cần gửi yêu cầu bồi thường theo cách thức quy định trong Luật Bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand).

16.2 Bồi thường về Hành lý

Nếu người có Xác nhận Hành lý nhận được Hành lý ký gửi mà không khiếu nại, đó sẽ là bằng chứng hợp lý cho thấy Hành lý ký gửi được giao trong tình trạng tốt, trừ khi được chứng minh khác đi.

Bất kỳ khiếu nại nào về việc mất hoặc hư hỏng đối với Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay đều phải được lập thành văn bản trong các khung thời gian như sau:

Vận chuyển nội địa:

 • 3 ngày trong trường hợp Thiệt hại, thất lạc hoặc hư hỏng một phần của một kiện Hành lý ký gửi, sau ngày nhận được phần còn lại của kiện Hành lý,
 • 21 ngày trong trường hợp thất lạc hoặc hư hỏng toàn bộ một kiện Hành lý ký gửi kể từ ngày Hành lý phải được đặt theo ý của Hành khách, và
 • 3 ngày trong trường hợp Thiệt hại hoặc thất lạc hay hư hỏng Hành lý xách tay.

Vận chuyển quốc tế

 • 7 ngày trong trường hợp Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi của Hành khách,
 • trong trường hợp chậm trễ, trong vòng 21 ngày kể từ khi Hành lý ký gửi đã sẵn sàng cho Hành khách.

Nếu bỏ lỡ các thời hạn này, Hành khách sẽ mất mọi quyền yêu cầu bồi thường.

Nếu Hành khách muốn yêu cầu chúng tôi bồi thường về việc thất lạc hoặc Thiệt hại về Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay, vui lòng xuất trình Hành lý tại sân bay đến.

16.3 Thiệt hại về quần áo

Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Thiệt hại đối với cho quần áo của Hành khách bị mòn hoặc đưa vào khoang máy bay phải được báo cáo ngay cho phi hành đoàn của chúng tôi.

16.4 Giới hạn về khiếu nại

Trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của Hành khách đã hết hạn trước đó như được quy định ở các mục khác của Điều kiện vận chuyển này, Hành khách sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu không tiến hành tố tụng tại tòa án trong vòng hai năm kể từ:

 • ngày Hành khách tới điểm đến,
 • ngày máy bay đã đến, hoặc
 • ngày mà việc vận chuyển Hành khách kết thúc.

Phương pháp tính thời hạn sẽ được xác định theo luật của tòa án nơi xét xử vụ án.

17. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ các luật hoặc quy định của chính phủ hoặc việc Hành khách không tuân thủ như vậy.
 • Điều kiện vận chuyển này (bao gồm mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý) được áp dụng và vì lợi ích của Đại lý ủy quyền, nhân viên và đại diện và đại lý của chúng tôi ở mức độ áp dụng cho chúng tôi.
 • Tổng số tiền mà Hành khách có thể được bồi thường từ chúng tôi, Đại lý ủy quyền, nhân viên, đại diện và đại lý của chúng tôi sẽ không được nhiều hơn tổng số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có.
 • Theo bất kỳ luật hiện hành nào, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, và ngoại trừ trường hợp Điều kiện vận chuyển này quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, được giới hạn ở các Thiệt hại bồi thường trực tiếp được chứng minh.
 • Không có điều khoản nào trong Điều kiện Vận chuyển này:
  • ngoại trừ trường hợp chúng tôi có tuyên bố khác, từ bỏ mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm mà chúng tôi có quyền theo bất kỳ luật nào có thể áp dụng, hoặc
  • từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào hiện có dành cho chúng tôi theo bất kỳ luật nào áp dụng, bao gồm bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội công cộng nào hoặc bất kỳ người nào phải trả tiền, hoặc người đã trả tiền, bồi thường về tử vong, thương tật hoặc thương tích khác của Hành khách.
 • Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bao gồm cả Luật tiêu dùng Úc, Jetstar miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.
 • Bất kể các bản dịch Điều kiện vận chuyển này sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Điều kiện vận chuyển vẫn sẽ được ưu tiên áp dụng.

18. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ HOẶC QUÁ CẢNH TẠI TRUNG QUỐC

Xem thông tin bổ sung về Quyền hành khách áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ hoặc quá cảnh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngoại trừ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Macao và Đài Loan).

19. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CHÚNG TÔI

Tên của chúng tôi có thể được viết tắt là "JQ" (Mã hãng hàng không của chúng tôi) trên Xác nhận hành trình. Địa chỉ của chúng tôi là Jetstar Airways Pty Limited, (ABN 33 069 720 243) GPO Box 4713, Melbourne VIC 3001, Australia.