JETSTAR AIRWAYS PTY LTD

ABN 33 069 720 243
Điều kiện Vận chuyển (Hành khách và Hành lý)

Tháng 1 năm 2024

1. ĐỊNH NGHĨA

chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi xem định nghĩa về Jetstar.

quý khách, của quý khách, chính quý khách có nghĩa là Hành khách.

Mã hãng hàng không là hai hoặc ba ký tự hoặc chữ được sử dụng để xác định Hãng vận chuyển cụ thể.

Luật Người tiêu dùng Úc là Phụ lục 2 của Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (Khối thịnh vượng chung).

Đại lý được ủy quyền là đại lý bán vé hành khách được Jetstar ủy quyền để thay mặt Jetstar bán các dịch vụ vận tải hành khách hàng không của Jetstar, và các đại lý có tất cả các giấy phép theo yêu cầu.

Hành lý là những tài sản cá nhân của Hành khách mà Hành khách mang theo trong chuyến đi. Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách.

Hành lý miễn cước là số Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi (nếu có) đã bao gồm trong giá vé của Hành khách như nêu tại Mục 6.1 khi bay với dịch vụ vận chuyển hàng không của Jetstar.

Thẻ hành lý là chứng từ đánh mã số hành lý được cấp cho Hành khách, tương ứng với thẻ gắn trên từng kiện Hành lý ký gửi để nhận biết Hành lý ký gửi.

Đặt chỗ là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến một hành trình mà một Hành khách sẽ thực hiện.

Mã đặt chỗ là mã được chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất, hiển thị trên Vé hoặc Xác nhận hành trình của Hành khách và dùng để nhận biết Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Hành lý xách tay (đôi khi còn được gọi là hành lý không ký gửi) là bất kỳ Hành lý nào không phải là Hành lý ký gửi của Hành khách mà Hành khách mang theo lên máy bay.

Hãng vận chuyển có nghĩa là một hãng hàng không.

Hành lý ký gửi là phần Hành lý (nếu có) của Hành khách mà chúng tôi nhận bảo quản để vận chuyển trong khoang của máy bay và xuất một Thẻ hành lý hoặc Xác nhận hành lý hoặc cả hai.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay là giới hạn thời gian mà Jetstar quy định, mà trong thời hạn đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay, bao gồm hoàn tất việc gửi bất kỳ Hành lý ký gửi nào, và nhận thẻ lên máy bay.

Chuyến bay liên danh là chuyến bay mà Mã hãng hàng không trong số chuyến bay không phải là Mã hãng hàng không của Hãng vận chuyển khai thác máy bay.

Điều kiện vận chuyển là các điều kiện vận chuyển này và bao gồm cả các quy định về giá vé áp dụng cho loại giá vé và gói được mua.

Công ước là công ước được áp dụng trong số dưới đây:

 • Công ước về Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12/10/1929 tại Warsaw, (sau đây được gọi là Công ước Warsaw);
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28/09/1955;
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và bằng Nghị định thư bổ sung số 4 Montreal (1975);
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961);
 • Công ước Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28/05/1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal); hoặc
 • bất kỳ nghị định thư hoặc công ước và văn bản pháp luật nào được áp dụng.

Thiệt hại bao gồm tử vong, thương tật đối với thân thể hoặc thương tích cá nhân mà Hành khách phải chịu, và cũng bao gồm cả sự mất mát, mất mát một phần, mất trộm hoặc các thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vận chuyển trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Thiệt hại không bao gồm các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.

Ngày có nghĩa là cả một ngày dương lịch trọn vẹn. Đối với việc thông báo, sẽ không tính ngày gửi thông báo.

Vận chuyển trong nước là việc vận chuyển mà điểm khởi hành và điểm đến đều nằm trong cùng một quốc gia và không có điểm dừng ngoài quốc gia đó.

Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi là các vấn đề về thời tiết, về kiểm soát không lưu, hành động tranh chấp lao động do một bên thứ ba thực hiện, các vấn đề về an ninh hoặc bất kỳ tình huống bất thường và không thể lường trước nào khác mà chúng tôi không thể kiểm soát và không thể tránh được hậu quả.

Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi là các sự cố kỹ thuật, sự cố ngừng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Jetstar, chậm đưa hành lý ra băng chuyền do các vấn đề về nguồn lực, chậm trễ trong vệ sinh máy bay/đưa suất ăn lên máy bay, các vấn đề về phi hành đoàn/nhân viên hoặc bất kỳ tình huống nào khác mà xét một cách hợp lý thì chúng tôi có thể kiểm soát được.

Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên là việc Đặt chỗ bằng phương thức đổi điểm thưởng cho khách hàng thường xuyên hoặc điểm thưởng khác.

Yêu cầu đối với hành khách độc lập có nghĩa là các yêu cầu của chúng tôi đối với hành khách độc lập và hành khách có người đi cùng được quy định trên jetstar.com. 

Vận chuyển quốc tế là việc vận chuyển giữa hai hoặc nhiều quốc gia bao gồm cả các chuyến bay nội địa trong các quốc gia đó mà có kết hợp với bất kỳ chuyến bay quốc tế nào.

Xác nhận hành trình là một hoặc nhiều chứng từ mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất cho Hành khách bay với một Đặt chỗ, trong đó có tên của Hành khách, thông tin về chuyến bay và các thông báo.

Nội dung tiếp thị có nghĩa là bất kỳ nội dung tiếp thị trực tiếp nào có thể được cung cấp bởi Jetstar hoặc các công ty liên quan của Jetstar tùy từng thời điểm, bao gồm dưới dạng tin nhắn điện tử thương mại (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Đạo luật Thư rác 2003 (Khối thịnh vượng chung)), cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Đạo luật Danh sách Không nhận Cuộc gọi 2006 (Khối thịnh vượng chung)) và tiếp thị trực tiếp (như thuật ngữ đó được sử dụng trong Đạo luật Quyền riêng tư 1988 (Khối thịnh vượng chung)).

Jetstar, chúng tôi, của chúng tôi cho các mục đích của Điều kiện vận chuyển này có nghĩa là Jetstar Airways Pty Limited, ABN 33 069 720 243.

Luật Người tiêu dùng New Zealand có nghĩa là Đạo luật Bảo đảm cho Người tiêu dùng 1993 (New Zealand) và Đạo luật Thương mại Công bằng 1986 (New Zealand).

Hành khách là bất kỳ người nào có Đặt chỗ, mà sẽ hoặc đang được vận chuyển trên máy bay, trừ thành viên phi hành đoàn.

Phí Dịch vụ Hành khách nghĩa là một khoản ước tính hợp lý các phí hàng không mà Jetstar thanh toán cho sân bay liên quan.

Chính sách có nghĩa là các quy trình, quy tắc và chính sách mà chúng tôi áp dụng cho một số khía cạnh nhất định của việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, một số nội dung trong đó liên quan đến Yêu cầu đối với hành khách độc lập, hỗ trợ cụ thể mà Jetstar cung cấp cho Hành khách, sức khỏe của Hành khách và việc vận chuyển chó dẫn đường.

Phí An toàn và An ninh nghĩa là một khoản ước tính hợp lý các phí thanh toán cho các dịch vụ an ninh hàng không.

Thay đổi đáng kể là việc thay đổi thời gian khởi hành theo lịch của Hành khách từ 3 giờ trở lên.

Quyền rút vốn đặc biệt (hoặc SDR) là đơn vị tiền tệ tổng hợp, là đơn vị tính toán trao đổi chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Để dễ hiểu, đơn vị tiền tệ này tương đương 2,05 AUD hoặc 2,22 NZD, song có sự dao động tùy theo tỷ giá.

Giá cước là giá vé, các quy định về giá vé, phụ thu hoặc Điều kiện vận chuyển mà trong một số trường hợp chúng tôi đệ trình với các cơ quan nhà nước.

 là chứng từ do Jetstar hoặc Đại lý được ủy quyền xuất, trong đó bao gồm thông tin chi tiết của một Đặt chỗ, và bao gồm cả vé điện tử

Chức năng hủy đăng ký có nghĩa là một tuyên bố với hiệu lực là một người có thể sử dụng địa chỉ điện tử được nêu trong tin nhắn để gửi tin nhắn hủy đăng ký, như được mô tả trong Đạo luật Thư rác 2003 (Khối thịnh vượng chung).

2. KHI NÀO THÌ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG

2.1 Áp dụng Điều kiện vận chuyển

Trừ khi được quy định tại các mục 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11 và 2.13, Điều kiện vận chuyển này được áp dụng bất cứ khi nào trên Đặt chỗ có chữ "Jetstar" hoặc Mã hãng hàng không của chúng tôi là "JQ", và trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến chuyến bay của Hành khách.

2.2 Căn cứ cho việc vận chuyển

Trong trường hợp áp dụng Điều kiện vận chuyển này, việc vận chuyển hành khách cũng phải tuân theo:

 • Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand và bất kỳ luật nào khác liên quan đến hành khách mà có thể áp dụng cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • các quy định về giá vé mà sẽ phụ thuộc vào loại Đặt chỗ và loại giá vé và gói đã được chọn;
 • các quy tắc áp dụng cho việc Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên;
 • Đặt chỗ của chúng tôi;
 • Công ước, Đạo luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) 1959 (Khối thịnh vượng chung) và luật bổ sung của Bang, Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand) và bất kỳ luật nào khác áp dụng cho việc vận chuyển Hành khách;
 • bất kỳ hướng dẫn chung hoặc Chính sách nào liên quan đến hoạt động của chúng tôi được công bố trên www.jetstar.com hoặc được thông báo cho Hành khách bằng cách khác; và
 • bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào được cung cấp cho Hành khách bởi nhân viên của chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi.

2.3 Bảo đảm và cam đoan dành cho người tiêu dùng tại Úc và New Zealand

Một số bảo đảm và cam đoan theo luật định áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp cho Hành khách trong tư cách là người tiêu dùng. Tính chất và việc áp dụng các bảo đảm hoặc cam đoan này tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Tại Úc và New Zealand, các bảo đảm dành cho người tiêu dùng sau đây có thể áp dụng cho các dịch vụ:

 • bảo đảm về sự cẩn trọng và kỹ năng phù hợp;
 • bảo đảm về sự phù hợp cho mục đích cụ thể; và
 • bảo đảm về thời gian hợp lý cho việc cung cấp.

Trong trường hợp các dịch vụ không được cung cấp theo bảo đảm dành cho người tiêu dùng, thì Hành khách có thể có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc và/hoặc Luật Người tiêu dùng New Zealand. Thông tin thêm về Luật Người tiêu dùng Úc.

Không có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này loại trừ hoặc hạn chế áp dụng các luật dành cho người tiêu dùng nêu trên. Điều kiện vận chuyển này sẽ được diễn giải trong chừng mực cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật nào bao gồm cả luật tiêu dùng.

Trong trường hợp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp không phải là loại thường được mua để sử dụng hoặc tiêu dùng cho cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, thì trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn trong việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí cung cấp lại dịch vụ.

2.4 Các luật khác ảnh hưởng đến hành khách

Có thể có các luật về người tiêu dùng và luật ảnh hưởng đến hành khách được áp dụng và có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ, và trong trường hợp luật vận chuyển quốc tế của các quốc gia khác.

2.5 Luật được ưu tiên áp dụng, không thống nhất và vô hiệu

Không có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này loại trừ hoặc hạn chế việc áp dụng các luật liên quan, bao gồm Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand, Đạo luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) 1959 (Khối thịnh vượng chung), Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand) hoặc bất kỳ Công ước nào.  

Điều kiện vận chuyển này không áp dụng trong trường hợp không thống nhất với bất kỳ luật hoặc Giá cước nào áp dụng cho việc vận chuyển Hành khách.

Nếu có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì nội dung đó sẽ được diễn giải trong chừng mực cần thiết để đảm bảo rằng nội dung đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi, nhưng nếu việc đó không khả thi, thì nội dung đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều kiện vận chuyển và các điều kiện khác sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.6 Không thể thay đổi

Không nhân viên Jetstar hoặc bất kỳ người nào khác được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi được từ bỏ bất kỳ quy định về giá vé hoặc khoản tiền phải trả nào. Việc từ bỏ cho một trường hợp không cấu thành sự sự bỏ cho bất kỳ trường hợp nào khác.

2.7 Các điều kiện ưu tiên áp dụng

Chúng tôi có thể phát hành một bản tóm tắt hoặc giải thích Điều kiện vận chuyển này để giúp Hành khách chú ý vào các điều kiện chính. Các điều khoản của Điều kiện vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ bản tóm tắt nào.

2.8 Các điều kiện được ưu tiên áp dụng so với Chính sách

Nếu có phần nào trong Điều điện vận chuyển này không nhất quán với bất kỳ Chính sách nào của chúng tôi thì Điều kiện vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.9 Vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá

Điều kiện vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển miễn phí và giảm giá, bao gồm cả trường hợp đặt chỗ đã được thực hiện toàn bộ hoặc một phần dưới dạng Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên.

(New Zealand)2.10 Hoạt động cho thuê chuyến

Nếu việc vận chuyển được Jetstar thực hiện theo một hợp đồng thuê chuyến (thỏa thuận cho thuê) thì Điều kiện vận chuyển này được áp dụng, trừ khi chúng tôi thỏa thuận hoặc thông báo khác đi cho Hành khách trước khi lên máy bay.

2.11 Các dịch vụ bổ sung hoặc các hình thức vận chuyển khác

Nếu chúng tôi:

 • sắp xếp cho Hành khách với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài vận chuyển bằng đường hàng không theo Mã hãng hàng không JQ, hoặc
 • xuất Đặt chỗ/Vé hoặc phiếu mua (voucher) liên quan đến vận chuyển hoặc dịch vụ (mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không) do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hoặc thuê xe,

thì chúng tôi thực hiện những việc đó chỉ với vai trò là đại lý của bên thứ ba. Các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba sẽ được áp dụng và Hành khách nên kiểm tra kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi mua. Thông tin chi tiết về bên thứ ba được cung cấp trên jetstar.com.

Nếu chúng tôi cũng thu xếp việc vận chuyển không phải theo đường hàng không cho Hành khách, thì Điều kiện vận chuyển của chúng tôi không áp dụng cho việc vận chuyển đó. Các điều khoản và điều kiện của bên khai thác sẽ được áp dụng và Hành khách nên kiểm tra kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi mua. Thông tin chi tiết về bên thứ ba được cung cấp trên jetstar.com.

2.12 Sai sót và nhầm lẫn

Đôi khi sẽ có nhầm lẫn và giá vé không chính xác có thể được hiển thị. Nếu có sai sót hoặc nhầm lẫn về giá vé mà xét một cách hợp lý là rõ ràng và Hành khách đã Đặt chỗ, thì chúng tôi có thể:

 • hủy Đặt chỗ;
 • hoàn tiền cho Hành khách theo mục 5.4 (Thay đổi và hoàn tiền);
 • đề nghị cung cấp cho Hành khách Đặt chỗ mới theo giá vé đúng tại thời điểm Đặt chỗ ban đầu; và
 • trong trường hợp Hành khách chấp nhận đề nghị và thanh toán đúng giá vé được xuất cho Hành khách theo Đặt chỗ mới.

2.13 Bay với các hãng hàng không khác

(a) Chuyến bay liên danh

Chúng tôi có các thỏa thuận với các Hãng vận chuyển khác được gọi là 'Chuyến bay liên danh'. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ với chúng tôi và có Đặt chỗ cho chuyến bay có Mã hãng hàng không JQ, thì Hành khách vẫn có thể sẽ bay trên máy bay do Hãng vận chuyển khác khai thác.

Nếu các thỏa thuận nêu trên áp dụng cho chuyến bay của Hành khách, thì chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về Hãng vận chuyển khai thác máy bay tại thời điểm Hành khách đặt chỗ.  

Điều kiện vận chuyển của Hãng vận chuyển khai thác sẽ áp dụng cho tất cả các khía cạnh khai thác và thủ tục của chuyến bay chẳng hạn như, chấp nhận hành lý, làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay, từ chối và hạn chế vận chuyển, hành vi trên máy bay, lịch trình, chậm trễ và hủy chuyến, và những nội dung này có thể khác với Điều kiện vận chuyển này. Hành khách nên kiểm tra các quy định của Hãng vận chuyển khai thác đối với:

 • việc xác nhận lại và làm thủ tục chuyến bay;
 • các loại hành lý sẽ được chấp nhận;
 • chi phí mua thêm Hành lý miễn cước
 • chỉ mua thêm Hành lý miễn cước tại sân bay khởi hành của chuyến bay đó và không được mua trước;
 • thay đổi lịch trình, chậm trễ và hủy chuyến; và
 • từ chối vận chuyển và từ chối cho lên máy bay.

Hành lý miễn cước của Hành khách được xác định theo hành trình của Hành khách và từng Hãng vận chuyển liên quan đến hành trình của Hành khách, và sẽ được tiết lộ cho Hành khách trước khi hoàn tất Đặt chỗ.

(b) Chuyến bay liên tuyến

Chúng tôi có các thỏa thuận với các Hãng vận chuyển khác được gọi là 'Chuyến bay liên tuyến'.

Trong trường hợp có Chuyến bay liên tuyến, điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ với chúng tôi, thì Đặt chỗ mà chúng tôi xuất cho Hành khách sẽ áp dụng cho chuyến bay do Hãng vận chuyển khác khai thác và sử dụng Mã hãng hàng không của Hãng vận chuyển đó

Nếu chúng tôi xuất Đặt chỗ Chuyến bay liên tuyến cho Hành khách, thì chúng tôi chỉ thực hiện điều đó với tư cách là đại lý cho Hãng vận chuyển đó.

Điều kiện vận chuyển của Hãng vận chuyển khai thác sẽ áp dụng cho chuyến bay đó và được cung cấp trên trang web của Hãng vận chuyển khai thác.

(c) Chuyến bay liên danh hoặc Chuyến bay liên tuyến khởi hành từ Hoa Kỳ

Trường hợp Chuyến bay liên danh hoặc Chuyến bay liên tuyến khởi hành từ một sân bay tại Hoa Kỳ, kế hoạch dự phòng chậm trễ trên đường băng của Hãng vận chuyển khai thác sẽ được áp dụng đối với mọi chậm trễ trên đường băng (tức là bất kỳ chậm trễ nào của máy bay khi ở trên mặt đất tại bất kỳ sân bay nào của Hoa Kỳ mà hành khách không được phép ra khỏi máy bay).

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1 Chuẩn bị cho chuyến bay

Hành khách tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ những sắp xếp cần thiết cho chuyến đi của mình và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật, quy định và lệnh của nơi đến, ví dụ như:

 • tìm hiểu qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan về việc mình có cần mang hộ chiếu, thị thực (visa) hoặc giấy tờ tùy thân thông hành khác, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc chứng minh về hành trình tiếp theo hay không;
 • >chuẩn bị sẵn các giấy tờ đó;
 • tiêm chủng; và
 • tìm hiểu về các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn của mình tại điểm đến.

Nếu chúng tôi có hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin về bất cứ vấn đề nào của chuyến đi, thì Hành khách vẫn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề đó.

3.2 Điểm đến - Hành khách tìm hiểu thông tin

Nếu đi du lịch nước ngoài, Hành khách nên tìm hiểu về bất kỳ vấn đề và điều kiện nào tại (các) điểm đến trước khi bắt đầu chuyến đi. Chúng tôi không đưa ra cam đoan nào về sự an toàn, tình hình hay các vấn đề khác mà có thể tồn tại ở bất kỳ điểm đến nào. Hành khách có thể tìm thông tin du lịch từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ chính quyền địa phương, văn phòng lãnh sự quán tại địa phương và trang web của Bộ Ngoại giao và Thương mại ÚcBộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ opens in new window.

3.3 Bảo hiểm du lịch

Vì việc du lịch có rất nhiều rủi ro, trong khi trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách có giới hạn và có thể không bao gồm tất cả các tổn thất Hành khách phải chịu nếu có sự cố xảy ra, Hành khách nên chọn mua bảo hiểm du lịch để được bảo hiểm cho các vấn đề như:

 • thay đổi kế hoạch chuyến đi hoặc hủy chuyến đi;
 • chi phí y tế và bệnh viện;
 • thương tích và tử vong của cá nhân;
 • Hành lý hoặc các vật dụng khác bị chậm trễ, hư hỏng hoặc thất lạc; hoặc
 • lỡ nối chuyến bay và các chi phí bổ sung khác.

3.4 Sức khỏe của Hành khách

(a) Quy định chung:

Vận chuyển bằng đường hàng không có một số đặc điểm riêng mà Hành khách phải xem xét để bảo đảm an toàn khi bay.

Nếu Hành khách có tình trạng bệnh lý nào đó thì Hành khách nên tham khảo trang web của chúng tôi và nếu thích hợp thì tham khảo ý kiến bác sĩ của Hành khách trước khi đặt chỗ, trước khi làm thủ tục chuyến bay và trước khi lên Chuyến bay.

Hành khách có thể cần phải điền vào Mẫu Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện Du lịch của chúng tôi có chữ ký của bác sĩ.

Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách nếu chúng tôi thấy rằng việc bay là không an toàn cho Hành khách hoặc nếu việc vận chuyển Hành khách sẽ gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho sức khỏe hoặc an toàn của các Hành khách hoặc nhân viên, bao gồm nếu Hành khách cung cấp Mẫu Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện Du lịch mà chúng tôi xét thấy không thỏa đáng.

(b) Sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng y tế khẩn cấp

Nếu bất kỳ chính phủ nào hoặc Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng y tế khẩn cấp, chúng tôi có thể:

 • hủy, chuyển hướng hoặc hoãn bất kỳ chuyến bay nào;
 • sàng lọc Hành khách;
 • yêu cầu bằng chứng hợp lệ về tiêm vắc-xin hoặc tiêm ngừa (bao gồm đối với COVID-19) và/hoặc kết quả xét nghiệm âm tính (bao gồm đối với COVID-19);
 • yêu cầu xuất trình giấy tờ về sức khỏe;
 • yêu cầu rời khỏi máy bay hoặc từ chối vận chuyển (các) Hành khách và Hành lý của họ nếu họ không cung cấp giấy tờ y tế hợp lệ (bao gồm bằng chứng về tiêm vắc-xin ngừa COVID-19);
 • cách ly (các) Hành khách trên máy bay và giới hạn các dịch vụ trên chuyến bay;
 • thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp như cảnh sát, cơ quan y tế hoặc cơ quan an ninh sân bay; hoặc
 • thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi xem là cần thiết để cung cấp một môi trường an toàn cho Hành khách, nhân viên và nhà thầu của Qantas Group.

Quý khách có trách nhiệm tuân thủ mọi chính sách xuất nhập cảnh, yêu cầu giấy tờ về đi lại và y tế, các hạn chế hoặc điều kiện cách ly của chính phủ (bao gồm thời gian lưu trú) áp dụng cho chuyến đi của quý khách. Trong phạm vi pháp luật cho phép, quý khách đồng ý thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc tuân thủ các chính sách, hạn chế và điều kiện đó, và quý khách đồng ý thanh toán cho chúng tôi khi được yêu cầu đối với bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà chúng tôi phải chịu thay mặt quý khách. Nếu chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn về bất kỳ khía cạnh nào nêu trên của chuyến đi, thì quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vấn đề đó.

(c) Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)

Một số nghiên cứu đã kết luận rằng việc ngồi bất động kéo dài có thể gây nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu hay DVT). Nếu cảm thấy mình có thể có nguy cơ mắc DVT hay vấn đề sức khỏe khác, Hành khách cần tham vấn với bác sĩ trước khi bay.

Hành khách có thể tìm hiểu các thông tin về các vấn đề sức khỏe tại địa chỉ jetstar.com hoặc trong các tạp chí trên máy bay của chúng tôi.

(d) Phụ nữ mang thai:

Hành khách là phụ nữ mang thai cần lưu ý các vấn đề sau:

Nếu bay từ khi mang thai tuần thứ 29 trở đi: Hành khách cần mang theo chứng nhận hoặc giấy của một bác sĩ hoặc hộ sinh có đăng ký hành nghề xác nhận:>

 • ngày dự sinh;
 • đơn thai hay đa thai; và
 • rằng không có biến chứng với thai kỳ của Hành khách.

Đối với chuyến bay dài 4 giờ trở lên:

 • nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 36 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 32 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi); và
 • cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

Đối với chuyến bay dài dưới 4 giờ:

 • nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 40 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 36 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi); và
 • cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

Nếu Hành khách đang mang thai muốn bay trong vòng 7 Ngày sau khi sinh thì phải có Chứng nhận sức khỏe. Trẻ sơ sinh không được phép bay trong vòng 48 giờ sau sinh và cần Chứng nhận sức khỏe mới được bay trong thời gian từ 3 đến 7 Ngày sau khi sinh.

Xin lưu ý:

 • Chúng tôi không cam đoan việc đi lại là an toàn cho Hành khách tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào trong thai kỳ của Hành khách. Hành khách phải xin ý kiến tư vấn của bác sĩ của mình trước khi bay. Các khoảng thời gian quy định ở trên chỉ là yêu cầu tối thiểu của chúng tôi
 • Một số quốc gia có quy định giới hạn nhập cảnh đối với phụ nữ mang thai mang quốc tịch nước ngoài. Vui lòng kiểm tra thông tin từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan trước khi bay để biết rõ các quy định giới hạn bổ sung.

(e) Dị ứng cấp tính

Chúng tôi không thể cung cấp một môi trường không gây dị ứng, bao gồm cả môi trường không đậu phộng, trên máy bay của chúng tôi, bao gồm cả vì lý do là chúng tôi không thể ngăn các hành khách khác mang đậu phộng, đồ ăn vặt làm từ đậu phộng và các chất gây dị ứng khác, lên máy bay.

Phi hành đoàn của chúng tôi không được đào tạo để cho sử dụng adrenalin hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.

Hành khách có trách nhiệm đóng gói bất kỳ vật tư y tế nào cần thiết cho hành trình trong Hành lý xách tay của mình.

3.5 Quyền riêng tư

Chúng tôi thu thập thông tin về Hành khách (bao gồm thông tin sức khỏe khi cần thiết) để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Hành khách, liên hệ với Hành khách về và xử lý sắp xếp chuyến đi, tạo điều kiện cho Hành khách tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi và các tổ chức khác, tiến hành các hoạt động tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác kinh doanh chọn lọc của chúng tôi và để phục vụ nghiên cứu thị trường, và cho các mục đích kiểm soát xuất nhập cảnh và hải quan, an ninh, an toàn, hành chính và pháp lý.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Hành khách từ Hành khách, những người thực hiện hoặc cập nhật Đặt chỗ của Hành khách hoặc thay mặt Hành khách tương tác với chúng tôi, từ các pháp nhân liên quan của chúng tôi và các tổ chức mang nhãn hiệu Jetstar khác, từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và từ các cơ quan xuất nhập cảnh, hải quan, biên phòng và quản lý khác.

Luật pháp và các quy định của chính phủ có thể yêu cầu Hành khách cung cấp thông tin cá nhân cụ thể cho chúng tôi, bao gồm thông tin để cho phép Hành khách đi đến các quốc gia khác hoặc cho phép chúng tôi thông báo cho các thành viên gia đình trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu thông tin cá nhân không được cung cấp, thì chúng tôi có thể không cung cấp được dịch vụ được yêu cầu.

Để phục vụ các mục đích nêu trên, Hành khách xác nhận rằng chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của Hành khách và chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân của Hành khách cho:

 • các công ty liên quan của chúng tôi, các Hãng vận chuyển khác, bên cung cấp dịch vụ du lịch và các tổ chức cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ như các dịch vụ mặt đất và các dịch vụ liên quan du lịch khác, tổng đài, dịch vụ tiếp thị và nghiên cứu thị trường, thu tiền hoa hồng, và các dịch vụ liên quan đến khiếu nại hoặc điều tra sự cố an ninh);
 • người sử dụng lao động của Hành khách nếu Hành khách đi công tác theo Đặt chỗ do người sử dụng lao động của Hành khách mua, bao gồm cả Đặt chỗ được cung cấp thông qua hợp đồng đi lại doanh nghiệp của người sử dụng lao động của Hành khách với chúng tôi. Thông tin được tiết lộ cho người sử dụng lao động của Hàng khách có thể bao gồm thông tin chi tiết về chuyến đi và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyến đi của Hành khách (ví dụ như các báo cáo sự cố); và
 • các công ty thẻ tín dụng và thẻ thanh toán khác, các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính quyền khác nhau trên khắp thế giới để phục vụ các mục đích an ninh, khẩn cấp, sức khỏe cộng đồng, hải quan và xuất nhập cảnh.

Các bên này có thể được đặt ở nước ngoài, kể cả bất kỳ quốc gia nào mà Hành khách đến hoặc bay qua với chúng tôi hoặc các hãng hàng không đối tác của chúng tôi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách về quyền riêng tư có nhiều thông tin hơn nội dung nêu tại đây, và có hướng dẫn cụ thể cho Hành khách cách truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Hành khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Jetstar (Jetstar Customer Care) theo địa chỉ GPO Box 4713, Melbourne, VIC 3001, Australia.

3.6 Nội dung tiếp thị

Hành khách có thể hủy đăng ký nhận Nội dung tiếp thị (bao gồm cả ưu đãi chuyến bay), bằng cách nhấp vào hủy đăng ký trong email hoặc bằng cách truy cập jetstar.com.

Tuy nhiên, có một số tin nhắn dịch vụ mà chúng tôi phải có thể được gửi cho Hành khách, và các tin nhắn liên quan mà chúng tôi muốn gửi cho Hành khách về đặt chỗ của Hành khách để nâng cao dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các tin nhắn đó bao gồm, ví dụ, thông tin liên quan đến chuyến bay của Hành khách, thông tin về các đặt chỗ Hành khách đã thực hiện, các sản phẩm mà Hành khách đã mua và thông tin về các nội dung được bao gồm trong hoặc bổ sung vào chuyến bay của Hành khách (chẳng hạn như lựa chọn chỗ ngồi hoặc tùy chọn Hành lý). Khi Hành khách giữ chỗ liên quan đến Điều kiện vận chuyển này, Hành khách đồng ý cho chúng tôi gửi cho Hành khách những tin nhắn nêu trên liên quan đến giữ chỗ đó.

Chúng tôi có thể chọn không đưa Chức năng hủy đăng ký vào nội dung trao đổi với Hành khách khi:

(a) nội dung trao đổi liên quan đến, hoặc phụ trợ cho:

 • một sản phẩm hoặc dịch vụ đã, hoặc đã được thỏa thuận là sẽ, được chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp hoặc cung ứng cho Hành khách (ví dụ: đề nghị nâng hạng chuyến bay hoặc đề nghị phiếu mua (voucher)); hoặc
 • một sản phẩm, dịch vụ, lợi ích hoặc yếu tố khác, bao gồm một tin nhắn, mà Hành khách đã lựa chọn nhận, hoặc Hành khách đã chọn tham gia vào, (ví dụ: một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi),

trong mỗi trường hợp liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như chuyến bay, được cung cấp theo Điều kiện vận chuyển này; và

(b) mục đích chính của nội dung trao đổi không phải là đề nghị cung cấp, quảng cáo hoặc quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ mới (mà không phải là bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mô tả trong đoạn (a)) hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng của hàng hóa hoặc dịch vụ mới đó.

4. ĐẶT CHỖ

4.1 Khi nào thì Đặt chỗ được thực hiện?

Đặt chỗ cho một chuyến bay được thực hiện khi nó được ghi nhận là được chấp nhận và được chúng tôi hoặc một Đại lý được ủy quyền xác nhận.

Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất xác nhận bằng văn bản về Đặt chỗ của Hành khách.

Nếu Hành khách thu xếp chuyến bay thông qua bất kỳ bên nào khác ngoài Jetstar và do hành động hoặc sơ sót của bên thứ ba đó mà Hành khách phải chịu tổn thất, thì chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất đó, còn phụ thuộc vào bất kỳ quyền nào mà Hành khách có thể có theo Luật Người tiêu dùng Úc và Luật Người tiêu dùng New Zealand.

4.2 Thanh toán là điều kiện tiên quyết

Nếu Hành khách đã có Đặt chỗ cho một chuyến bay và Jetstar chưa nhận được khoản thanh toán cho số tiền phải trả cho Đặt chỗ đó, thì chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ vận chuyển Hành khách.

4.3 Loại giá vé và gói

Khi thực hiện Đặt chỗ, Hành khách chọn từ các loại giá vé và gói khác nhau tuân theo các quy định về giá vé khác nhau và có mức giá khác nhau.

Hành khách có thể có được thông tin về những loại thay đổi nào có thể được thực hiện đối với Đặt chỗ và liệu vé có được hoàn tiền hay không từ các quy định về giá vé, được cung cấp tại thời điểm đặt chỗPhí và Lệ phí có thể áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện thay đổi và hủy Đặt chỗ.

Hành khách nên kiểm tra cẩn thận các quy định về giá vé và Phí và Lệ phí hiện hành và để biết các khoản phí, lệ phí hoặc các hạn chế đối với việc thay đổi mà có thể được áp dụng.

Nếu Hành khách thực hiện việc thay đổi được cho phép đối với Đặt chỗ của mình, thì Phí Thay đổi hoặc Phí Hoàn tiền được liệt kê trên trang Phí và Lệ phí tại thời điểm đặt chỗ sẽ được áp dụng. Phí và lệ phí có thể thay đổi và nếu Hành khách thực hiện thay đổi thêm, và nếu Phí thay đổi đã được cập nhật, thì Phí thay đổi cập nhật sẽ được áp dụng. Jetstar sẽ thông báo trước ít nhất một tháng về sự thay đổi bằng cách cập nhật jetstar.com tại trang Phí và Lệ phí.

Không có khoản phí nào được áp dụng khi Hành khách được hoàn tiền hoặc bay trên chuyến bay thay thế theo Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand hoặc luật áp dụng khác hoặc theo Điều kiện vận chuyển này.

4.4 Trợ giúp đặc biệt

(a) Yêu cầu đối với hành khách độc lập

Chúng tôi không cho phép một người bay mà không có một hành khách đi kèm, trừ khi người đó có thể tự đi lại một cách an toàn mà không cần trợ giúp, giám sát hoặc cả trợ giúp và giám sát và có thể đáp ứng Yêu cầu đối với hành khách độc lập của chúng tôi tại jetstar.com. Chúng tôi không có các hệ thống, nhân viên hay cơ sở vật chất cần thiết để đảm nhận trách nhiệm về việc hỗ trợ và giám sát nêu trên.

Nếu Hành khách không đáp ứng các Yêu cầu đối với hành khách độc lập của chúng tôi, thì Hành khách sẽ cần phải đi cùng một hành khách đi kèm, là người có thể hỗ trợ Hành khách. Hành khách đi kèm nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, và có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự trợ giúp hoặc/và giám sát phù hợp cần thiết cho Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Xin lưu ý rằng nói chung, để đi kèm trẻ em, hành khách phải là người từ 15 tuổi trở lên.

Trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi, trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng.

Trẻ em cần sự giám sát sẽ không được coi là có thể tự đi lại một cách độc lập vì chúng có thể gây gián đoạn hoặc nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nếu đi lại mà không có người đi kèm. Hành khách đăng ký học trung học cơ sở hoặc từ 12 tuổi trở lên có thể đi một mình, tùy thuộc vào việc đáp ứng các Yêu cầu đối với hành khách độc lập của chúng tôi. Nếu không, trẻ em cần giám sát sẽ không được coi là có thể đi lại độc lập.

Một hành khách đi kèm có thể đi cùng tối đa bốn trẻ em trên một chuyến bay của Jetstar. Bốn trẻ em này có thể bao gồm tối đa hai trẻ sơ sinh, nhưng một trong hai trẻ sơ sinh phải được đặt chỗ như một trẻ em với chỗ ngồi riêng.

(b) Chó dẫn đường và xe lăn

Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ trợ giúp đặc biệt để phục vụ các Hành khách cần đi lại cùng chó dẫn đường hoặc Hành khách cần xe lăn (xem mục 5.3 Vận chuyển xe lăn và chó dẫn đường). Nếu quý khách cần sử dụng những dịch vụ đặc biệt này, vui lòng đặt dịch vụ thông qua Trung tâm Đặt chỗ của Jetstar. Chúng tôi không vận chuyển các động vật khác, trừ khi có quy định của pháp luật.

Khách hàng đi cùng chó dẫn đường cần tuân thủ Điều lệ vận chuyển Chó dẫn đường của Jetstar.

4.5 Bữa ăn và đồ uống giải khát trên chuyến bay

Nếu Đặt chỗ mà Hành khách đã chọn từ các loại giá vé và gói không bao gồm bữa ăn, phiếu mua (voucher) trên chuyến bay hoặc ưu đãi bữa ăn, thì Hành khách có thể mua bữa ăn hoặc đồ ăn vặt khi Đặt chỗ, trước hoặc trong chuyến bay, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Thực đơn trên chuyến bay sẽ khác nhau tùy thuộc vào chiều dài chuyến bay, điểm đến và kích thước của máy bay và luôn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Chúng tôi không vận chuyển bất kỳ thức ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ nào trên các chuyến bay của chúng tôi và Hành khách sẽ cần mang theo thức ăn của riêng mình.

Thức ăn có thể chứa các loại hạt, chế phẩm từ sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không cung cấp môi trường không có hạt, các bữa ăn và đồ ăn vặt mua trên máy bay cùng với thực phẩm mà hành khách khác mang lên máy bay có thể chứa các loại hạt.

4.6 Xếp chỗ

Hành khách có thể có cơ hội chọn hoặc mua chỗ ngồi theo ý mình khi chọn từ các loại giá vé và gói hoặc chọn riêng khi Đặt chỗ, mà sẽ thể hiện các tùy chọn có sẵn. Hành khách cũng có thể có cơ hội chọn hoặc mua chỗ ngồi thông qua trang Quản lý Đặt chỗ.

Việc xếp chỗ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và các điều kiện về chỗ ngồi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ ngồi theo lựa chọn của Hành khách, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo rằng Hành khách sẽ được xếp bất kỳ vị trí chỗ ngồi cụ thể nào trên máy bay. Vì lý do an toàn, an ninh hoặc khai thác, chúng tôi có thể thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kì lúc nào, ngay cả sau khi Hành khách đã lên máy bay.

Nếu chúng tôi di chuyển chỗ ngồi của Hành khách vì một lý do trong tầm kiểm soát của chúng tôi và không cung cấp chỗ ngồi tương đương, thì chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ phí lựa chọn chỗ ngồi khi có yêu cầu.

4.7 Hạ hạng

Nếu chúng tôi cần yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế vì bất kỳ lý do nào, thì chúng tôi sẽ:

 • Thanh toán cho Hành khách một khoản hoàn tiền chênh lệch giá vé phù hợp (hoặc cộng số điểm phù hợp dành cho khách hàng thường xuyên trong trường hợp Hành khách bay theo chương trình Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên, nếu áp dụng), hoặc
 • Sắp xếp cho Hành khách theo cùng hạng bay thể hiện trên Đặt chỗ của Hành khách trong một chuyến bay thay thế hợp lý do chúng tôi khai thác.

Quy định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc luật nào, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand.

Ngoài ra, trong trường hợp hạ hạng, Hành khách cũng có thể có các quyền theo pháp luật về hành khách hoặc người tiêu dùng tại lãnh thổ tài phán liên quan.

5. GIÁ VÉ

5.1 Giá vé bao gồm những gì?

Giá vé bao gồm (các) chuyến bay dành cho Hành khách và Hành lý miễn cước được áp dụng cho Hành khách:

 • từ sân bay tại điểm khởi hành nêu trong Đặt chỗ của Hành khách; và
 • đến sân bay tại điểm đến nêu trong Đặt chỗ của Hành khách.

5.2 Giá vé không bao gồm những gì?

Giá vé của Hành khách không bao gồm việc vận chuyển đường bộ từ một sân bay đến một sân bay khác hoặc giữa sân bay và các địa điểm khác. Giá vé của Hành khách không bao gồm suất ăn và đồ uống, trừ khi các quy định về giá vé áp dụng có quy định khác (xem mục 4.5 Bữa ăn và đồ uống giải khát trên chuyến bay).

5.3 Vận chuyển xe lăn và chó dẫn đường

Giá vé của Hành khách cũng bao gồm việc vận chuyển chó dẫn đường hoặc xe lăn, nếu Hành khách yêu cầu mang theo một xe lăn hoặc chó dẫn đường. Vui lòng thông báo cho Trung tâm Đặt chỗ của Jetstar về yêu cầu của mình khi Hành khách thực hiện Đặt chỗ. Chúng tôi có thể áp dụng các giới hạn.

5.4 Thay đổi và hoàn tiền

Tùy thuộc vào loại giá vé, nếu Hành khách chọn thay đổi chuyến đi, Hành khách có thể được quyền:

 • thay đổi thời gian, ngày, điểm khởi hành, điểm đến và tên Hành khách trong Đặt chỗ của Hành khách khi thanh toán bất kỳ khoản phí thay đổi nào được áp dụng và chênh lệch giá vé trong thời hạn thay đổi áp dụng theo các quy định về giá vé của chúng tôi; hoặc
 • hưởng phiếu giá trị vé chưa sử dụng (fare credit voucher) hoặc phiếu một phần giá trị vé chưa sử dụng (partial fare credit voucher) (hoặc đối với Hạng Thương gia Max, hoàn tiền theo hình thức thanh toán trừ đi phí hoàn tiền) nếu Hành khách hủy Đặt chỗ trong thời hạn thay đổi áp dụng.

Hành khách cũng có thể được hoàn tiền Đặt chỗ trong trường hợp:

 • Hạ hạng (xem mục 4.7);
 • Các sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi (xem mục 8.1(c));
 • Chuyến bay của Hành khách bị quá chỗ (xem mục 10.3).
 • Sai sót hoặc nhầm lẫn (xem mục 2.12); và
 • Tuyến bay bị ngừng khai thác (xem mục 8.1(d)).

Còn phụ thuộc vào các tình huống này và bất kỳ quyền nào mà Hành khách có thể có theo bất kỳ luật áp dụng nào khác, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc hoặc Luật Người tiêu dùng New Zealand, đối với một số loại giá vé, chúng tôi sẽ không hoàn tiền hoặc chỉ hoàn tiền một phần. Vui lòng tham khảo các quy định về giá vé áp dụng được cung cấp tại thời điểm Đặt chỗ.

Ngay cả khi giá vé của quý khách thuộc loại không hoàn tiền, nhưng nếu quý khách không bay thì vẫn có thể yêu cầu hoàn tiền đối với các khoản thuế hoặc phí nhất định, trừ phụ phí xăng dầu và bảo hiểm. Nếu Hành khách muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Nếu có một khoản thuế hoặc phí mà Jetstar thu tính trên mỗi hành khách để nộp cho một sân bay hoặc cơ quan thuế, và chúng tôi không phải nộp khoản tiền đó vì Hành khách không bay thì chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đó cho Hành khách sau khi đã khấu trừ một khoản phí quản trị hợp lý (vui lòng xem phần Phí và lệ phí để biết các khoản phí hiện áp dụng). Nếu mức phí quản trị phát sinh một cách hợp lý vượt quá số tiền chi hoàn thì Hành khách sẽ không được hoàn tiền.

5.5 Thanh toán Đặt chỗ

Hành khách hoặc người đại diện cho Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ, có nghĩa là phải thanh toán cho:

 • giá vé áp dụng;
 • mọi khoản phụ phí, phí và lệ phí áp dụng khác; và
 • mọi khoản tiền áp dụng liên quan đến việc thay đổi Đặt chỗ của Hành khách, mà có thể bao gồm cả phí thay đổi và chênh lệch giá vé.

5.6 Đồng tiền thanh toán

Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ bằng đồng tiền do Jetstar quy định.

5.7 Thuế và phí

Giá Đặt chỗ của quý khách có thể bao gồm khá nhiều các khoản phụ phí, phí và thuế, bao gồm Phí Dịch vụ Hành khách và/hoặc Phí An toàn và An ninh. Hành khách cũng có thể được yêu cầu nộp trực tiếp cho các bên thứ ba các khoản thuế, phí và lệ phí bổ sung không được đánh dấu trong Xác nhận hành trình. Ví dụ, Hành khách có thể phải trả trực tiếp tiền phí khởi hành sân bay tại một sân bay quốc tế. Các khoản phí như vậy sẽ không được ghi trong Đặt chỗ của Hành khách.

Nếu một cơ quan nhà nước áp tính hoặc tăng một khoản thuế hoặc phí không thể tránh đối với việc vận chuyển Hành khách được tính cho mỗi hành khách trước khi bay, và đặc biệt nếu do hệ quả của việc thay đổi Đặt chỗ của Hành khách, thì chúng tôi sẽ chuyển trách nhiệm thanh toán khoản chi phí đó cho Hành khách, tùy thuộc vào quy định của bất kỳ luật nào.

5.8 Không được chuyển nhượng vé

Hành khách không được phép tặng hoặc bán Đặt chỗ cho bất kỳ ai khác để sử dụng. Trừ khi trong phạm vi được pháp luật cho phép hoặc được quy định trong các quy định về giá vé được áp dụng, Hành khách không được chuyển nhượng Đặt chỗ cho người khác.

Nếu người khác dùng Đặt chỗ của quý khách để bay và chúng tôi phát hiện ra đó không phải là Hành khách thì chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra rằng Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và kết quả là chúng tôi vận chuyển người đó hoặc hoàn tiền cho người đó thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải thay Đặt chỗ khác hay hoàn tiền cho Hành khách.

Các quy định về giá vé được áp dụng có thể cho phép Hành khách thay đổi tên hành khách và tạo Đặt chỗ mới nếu Hành khách trả tiền chênh lệch giá vé và phí thay đổi.

5.9 Đặt chỗ và ngày bay

(a) Không có Đặt chỗ mở

Trừ khi các quy định về giá vé có quy định khác, Hành khách không được giữ Đặt chỗ mở. Đặt chỗ của hành khách phải có chuyến bay cụ thể.

(b) Bay bằng vé Đổi điểm thưởng của Khách hàng thường xuyên

Đặt chỗ đổi bằng điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên phải theo quy định của chương trình khách hàng thường xuyên, trong đó có thể bao gồm thời hạn hiệu lực của đặt chỗ. Mọi thay đổi Đặt chỗ phải được thực hiện cho chuyến bay còn thời hạn hiệu lực, nếu có, được nêu trong các quy định đó.

5.10 Mã đặt chỗ

Hành khách phải giữ Mã đặt chỗ một cách an toàn để không ai có thể cố gắng sử dụng.

6. HÀNH LÝ

6.1 Hành lý miễn cước

Tùy thuộc vào giới hạn về kích thước của chúng tôi, đối với Hành lý xách tay, Hành khách được phép vận chuyển tối đa 7kg trong 2 kiện hành lý cho hầu hết các loại giá vé. Hành khách có thể có cơ hội chọn hoặc mua thêm hạn mức Hành lý xách tay khi chọn từ các loại giá vé và gói hoặc chọn riêng trong khi Đặt chỗ.

Trẻ sơ sinh không chiếm chỗ ngồi sẽ không được miễn cước Hành lý xách tay.

Không phải tất cả các Đặt chỗ đều cho phép Hành khách mang theo Hành lý ký gửi. Tùy thuộc vào các loại giá vé và gói và bất kỳ tùy chọn nào khác mà Hành khách mua thêm, Hành khách có thể được phép mang theo Hành lý ký gửi phụ thuộc vào giới hạn về kích thước và trọng lượng.

Nếu Hành khách vượt quá giới hạn về kích thước hoặc trọng lượng thì sẽ bị tính phí tại sân bay.

Hành khách không thể chuyển nhượng hạn mức miễn cước Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi cho bất kỳ (các) Hành khách nào khác, bao gồm (các) Hành khách trong cùng Hành trình.

Nếu chúng tôi không thể xếp chỗ cho Hành lý xách tay của Hành khách, thì chúng tôi có thể phải xếp Hành lý đó trong khoang máy bay dưới dạng Hành lý ký gửi. Trong những trường hợp này, Hành khách sẽ không bị tính phí cho Hành lý ký gửi liên quan, với điều kiện là Hành lý nằm trong giới hạn Hành lý xách tay của Hành khách.

Nếu có sự thay đổi về mức Hành lý miễn cước áp dụng trong tầm kiểm soát của Jetstar ảnh hưởng đến chuyến bay đã đặt chỗ của Hành khách, ví dụ như nếu chúng tôi thay đổi loại máy bay dự kiến khai thác chuyến bay của Hành khách do một Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho Hành khách về sự thay đổi và đề nghị, theo lựa chọn của Hành khách, hoàn tiền cho Hành lý miễn cước bị ảnh hưởng hoặc một phương án thay thế hợp lý có sẵn, ví dụ: nếu hạn mức Hành lý xách tay của Hành khách bị giảm, chúng tôi sẽ cung cấp hạn mức bổ sung tương đương cho Hành lý ký gửi. Quy định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào Hành khách có thể có theo Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand hoặc luật áp dụng khác.

6.2 Hành lý quá cước (tại sân bay)

Hành khách có thể bị tính phí Hành lý quá cước tại sân bay nếu vượt quá hạn mức Hành lý miễn cước.

Chúng tôi có thể theo dõi trọng lượng và kích thước Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi của Hành khách tại sân bay và nếu Hành khách vượt quá hạn mức Hành lý miễn cước:

 • thì chúng tôi có thể tính phí Hành lý quá cước tại sân bay theo mức giá áp dụng vào ngày bay của Hành khách;
 • đối với Hành lý xách tay vượt quá hạn mức Hành lý miễn cước của Hành khách, hành lý này cũng có thể cần được chuyển sang khoang máy bay và ký gửi; và
 • trong một số trường hợp, do giới hạn về khai thác, có khả năng là chúng tôi không thể vận chuyển Hành lý quá cước của Hành khách.

Phí Hành lý quá cước hiện tại của chúng tôi tính tại sân bay được quy định tại đây.

6.3 Những vật dụng bị cấm mang lên máy bay

Chúng tôi sẽ không vận chuyển, và Hành khách không được cố gắng mang lên máy bay các vật dụng bị cấm sau:

 • các đồ vật bị cấm mang lên bất kỳ máy bay nào theo bất kỳ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế;
 • vũ khí thuộc bất kỳ loại nào (trừ các loại nêu tại mục 6.4);
 • các đồ vật có thể gây nguy hiểm cho máy bay hoặc con người hoặc tài sản trên máy bay, hoặc các đồ vật có thể trở nên nguy hiểm hoặc hiện đang nguy hiểm, như các đồ vật được nêu trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Quy định về Hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi có thể gửi thông tin bổ sung;
 • bất kỳ đồ vật nào khác mà chúng tôi xác định với Hành khách là đồ vật bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đồ vật mà chúng tôi xác định một cách hợp lý là không phù hợp cho việc vận chuyển vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước, hình dáng hay đặc tính của chúng, hoặc các đồ vật dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
 • cặp hoặc rương đựng có chứa hàng hóa gây nguy hiểm như pin lithium;
 • động vật (trừ chó dẫn đường được phép); hoặc
 • dụng cụ bắn pháo hoa, dụng cụ làm vô hiệu hóa [khả năng hành động] như bình xịt tự vệ thương hiệu Mace, bình xịt hơi cay, v.v ... có chứa chất gây kích ứng hoặc làm mất khả năng hành động đều bị cấm.

Nếu phát hiện Hành khách mang theo đồ vật bị cấm, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng tôi cho là phù hợp và hợp lý trong các tình huống liên quan, bao gồm cả việc vứt bỏ đồ vật bị cấm đó mà không cần thông báo cho Hành khách.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc Thiệt hại nào đối với đồ vật bị cấm nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã được coi là đồ vật bị cấm.

6.4 Vũ khí

Chúng tôi có thể đồng ý, nhưng không có nghĩa vụ, vận chuyển vũ khí và đạn dược phục vụ các mục đích săn bắn và thể thao dưới dạng Hành lý ký gửi. Nếu chúng tôi đồng ý vận chuyển, các vật dụng này phải được đóng gói theo tất cả các luật và quy định hiện hành của quốc gia và quốc tế. Chúng tôi có thể tùy ý từ chối chấp nhận vận chuyển. Hành khách muốn mang vũ khí và đạn dược phục vụ mục đích săn bắn và thể thao phải gửi yêu cầu trước ngày khởi hành chuyến bay theo lịch ít nhất là 2 ngày làm việc.

6.5 Các quy định giới hạn về Hành lý ký gửi

Hành khách không được mang trong Hành lý ký gửi:

 • các đồ vật dễ vỡ, tinh xảo hoặc dễ hỏng;
 • máy tính;
 • các vật dụng có giá trị đặc biệt, ví dụ như tiền, nữ trang, kim loại quý, đồ bạc
 • giấy tờ có thể chuyển nhượng, cổ phiếu, chứng khoán hoặc các tài liệu giá trị khác;
 • máy ảnh;
 • thiết bị điện tử;
 • hàng hóa thương mại hoặc giấy tờ kinh doanh; hoặc
 • hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân thông hành khác.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc thất lạc hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách chỉ ở mức giới hạn (vui lòng xem mục 13 Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và Công ước và luật áp dụng, dưới đây). Nếu Hành khách mang các đồ vật trái với Điều kiện vận chuyển này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp phòng vệ có sẵn để chống lại mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ Thiệt hại, thất lạc hoặc hư hỏng nào của các đồ vật đó.

6.6 Các giới hạn đối với Hành lý xách tay

Tất cả Hành lý xách tay phải tuân thủ tất cả các quy định giới hạn hiện hành về kích thước và trọng lượng. Hành khách không được mang trong Hành lý xách tay dao, vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt thuộc bất kỳ loại nào và dài bao nhiêu, bằng kim loại hay vật liệu khác. Các đồ vật này phải được đóng gói trong Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách không được mang các đồ vật này trong Hành lý xách tay hoặc trên người. Nếu mang, đồ vật sẽ bị tịch thu và không được hoàn trả.

Hành khách phải khai báo tại khu vực soi chiếu hành lý nếu mang kim tiêm. Nếu có thể, Hành khách cần xuất trình giấy tờ hoặc chứng từ để xác nhận tình trạng bệnh lý liên quan của mình. Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Vui lòng liên lạc với Jetstar nếu quý khách có thắc mắc.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các đồ vật mà chúng tôi từ chối vận chuyển dưới dạng Hành lý xách tay và các đồ vật không được vận chuyển dưới dạng Hành lý ký gửi.

6.7 Quyền kiểm tra

Jetstar, chính quyền hoặc nhân viên sân bay có thể:

 • yêu cầu Hành khách cho kiểm tra và/hoặc soi chiếu quần áo và thân thể,
 • yêu cầu Hành khách giao Hành lý để kiểm tra hoặc lục soát, và
 • kiểm tra hoặc lục soát Hành lý khi có mặt hoặc không có mặt Hành khách.

Theo kết quả kiểm tra và/hoặc soi chiếu, hoặc nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra thân thể hoặc Hành lý, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, và có thể giao lại Hành lý của Hành khách cho chính quyền hoặc nhân viên sân bay.

Trừ khi được quy định khác đi bởi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây Thiệt hại đến Hành khách, hoặc việc kiểm tra, soi chiếu hoặc soi bằng tia X-quang gây Thiệt hại cho Hành lý của Hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi hành lý của Hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đó, trừ khi Thiệt hại đó gây ra là do sơ suất của chúng tôi.

7. LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY

7.1 Tại quầy làm thủ tục chuyến bay

Tất cả Hành khách, kể cả trẻ em, đều phải xuất trình:

 • Mã Đặt chỗ;
 • và bất kỳ giấy tờ tùy thân thông hành cần thiết nào (xem mục 3.1);
 • các giấy tờ chứng minh nhân thân có thể chấp nhận được tại quầy làm thủ tục;
 • đối với trẻ sơ sinh không cần chỗ ngồi riêng thì có thể phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi (dưới 2 tuổi), ví dụ như giấy khai sinh.

Nếu không xuất trình giấy tờ tùy thân thông hành và chứng minh nhân thân cần thiết tại quầy làm thủ tục, Hành khách có thể không được phép bay.

Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải cung cấp hộ chiếu hợp lệ và còn thời hạn hiệu lực theo yêu cầu.

Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Hành khách một thẻ lên máy bay và xác nhận Hành lý đối với Hành lý ký gửi. Hành khách cần giữ các giấy tờ này trong suốt chuyến bay.

7.2 Thời hạn làm thủ tục chuyến bay

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay được áp dụng và có thể được thực thi rất nghiêm ngặt.

Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay.

Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay tại cửa lên máy bay.

Nếu không phải do lỗi của chúng tôi mà Hành khách không làm được thủ tục chuyến bay trước Thời hạn làm thủ tục chuyến bay hoặc Hành khách đến mà không có Mã đặt chỗ hoặc Thẻ lên máy bay và tất cả các giấy tờ tùy thân thông hành cần thiết, thì Hành khách có thể không được phép bay và Đặt chỗ của Hành khách có thể bị hủy.

Quy định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc luật nào, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc bất kỳ luật áp dụng nào, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand), chúng tôi không chịu trách nhiệm với Hành khách về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Hành khách có thể phải chịu do đến muộn.

Vui lòng truy cập jetstar.com để biết các tùy chọn làm thủ tục chuyến bay của Hành khách.

7.3 Thời hạn lên máy bay

Để giúp chúng tôi thực hiện chuyến bay của Hành khách đúng giờ, vui lòng bảo đảm Hành khách có mặt tại cổng lên máy bay vào thời gian quy định hoặc khi bắt đầu quá trình lên máy bay cho chuyến bay của Hành khách.

Hành khách cần phải có Mã đặt chỗ hoặc Thẻ lên máy bay và tất cả các giấy tờ tùy thân thông hành cần thiết để lên chuyến bay.

Nếu Hành khách đến cửa lên máy bay muộn mà không phải do lỗi của chúng tôi thì Đặt chỗ của Quý khách có thể bị hủy và không được hoàn tiền vé, trừ khi có quy định khác trong các quy định về giá vé được áp dụng, hoặc Điều kiện vận chuyển này (bao gồm cả mục 8.1(c)), hoặc theo thông báo khác của Jetstar.

Quy định này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc luật nào, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand), chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về bất kỳ tổn thất hoặc Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu do đến muộn.

8. LỊCH BAY, TRỄ CHUYẾN, HỦY CHUYẾN VÀ CHUYẾN BAY QUÁ CHỖ

8.1 Lịch bay

(a) Chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách đúng theo ngày giờ chuyến bay theo lịch đã công bố. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, chậm trễ về kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay bay về muộn. Thời gian của chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi.

(b) Trước khi chấp nhận Đặt chỗ của Hành khách, chúng tôi hoặc các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay của Hành khách và thông tin này được thể hiện trên tờ Xác nhận hành trình của Hành khách. Chúng tôi có thể cần thay đổi lịch khởi hành của chuyến bay sau khi đã xuất Xác nhận hành trình. Nếu Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi thông tin liên lạc, thì chúng tôi hoặc Đại lý sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách biết nếu có thay đổi. Trong mọi trường hợp, trước chuyến bay của mình, Hành khách nên kiểm tra để đảm bảo lịch bay của mình không thay đổi. Còn phụ thuộc vào bất kỳ quyền nào mà Hành khách có thể có theo bất kỳ Công ước hoặc bất kỳ luật áp dụng nào, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào mà Hành khách có thể phải chịu nếu Hành khách không kiểm tra lịch trình.

(c) Nếu, sau khi Hành khách thanh toán cho Đặt chỗ mà chúng tôi thực hiện một Thay đổi đáng kể đối với chuyến bay của Hành khách do Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

 • sắp xếp cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) mà chúng tôi khai thác để đưa Hành khách tới điểm đến đã đặt và Hành khách không phải trả thêm phí; hoặc
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé áp dụng.

Nếu thay đổi không phải là Thay đổi đáng kể nhưng chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi không thể đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay khác mà Hành khách sẵn sàng chấp nhận, và thay đổi có nghĩa là Hành khách không thể sử dụng Đặt chỗ cho mục đích dự định của mình, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé áp dụng.

Hành khách cũng có thể có quyền được hưởng các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

Trừ khi được quy định trong Điều kiện vận chuyển này, một Công ước hoặc bất kỳ luật áp dụng nào, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách có thể phải chịu do thay đổi thời gian hoặc hủy chuyến.

(d) Ngừng tuyến bay

Nếu chúng tôi ngừng khai thác trên một tuyến và do đó phải hủy chuyến bay mà Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi sẽ:

 • cung cấp cho Hành khách một chỗ ngồi trên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) mà chúng tôi khai thác cho một tuyến bay khác đến cùng điểm đến (nếu có) và trong trường hợp chúng tôi sắp xếp một chặng nối chuyến tiếp theo, một chỗ ngồi trên chuyến bay nối chuyến tiếp theo; hoặc
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé áp dụng.

Hành khách cũng có thể có quyền được hưởng các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

8.2 Thay đổi do sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Nếu chúng tôi có một Thay đổi đáng kể cho chuyến bay của Hành khách do Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cho dù Hành khách đã làm thủ tục chuyến bay hay chưa, chúng tôi sẽ:

 • có các nỗ lực hợp lý để đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo mà chúng tôi khai thác và Hành khách không phải trả thêm phí; hoặc
 • thay vào đó, nếu không thể đặt lại cho Hành khách các dịch vụ được Hành khách chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho Hành khách khoản tín dụng chuyến bay trong trường hợp mục đích chuyến đi của Hành khách không thể đạt được.

Hành khách cũng có thể có quyền được hưởng các biện pháp khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà Hành khách có thể phải chịu do trễ hoặc hủy chuyến, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand và/hoặc Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand).

8.3 Không cung cấp chuyến bay nối chuyến

Trừ khi được Jetstar thông báo khác đi, Hành khách phải đến lấy Hành lý ký gửi sau mỗi chuyến bay. Trách nhiệm của Hành khách khi tiến hành Đặt chỗ là phải sắp xếp để có đủ thời gian giữa khoảng thời gian đến của chuyến bay đầu tiên và thời gian khởi hành của chuyến bay tiếp theo để lấy và kiểm tra lại Hành lý. Vui lòng truy cập trang jetstar.com để biết thêm thông tin.

8.4 Chuyến bay quá chỗ

Nếu Hành khách bị từ chối lên máy bay do chuyến bay của chúng tôi quá chỗ mà Hành khách có:

 • >Đặt chỗ hợp lệ, và
 • Hành khách đã đáp ứng Thời hạn làm thủ tục chuyến bay của chúng tôi, và
 • tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến chuyến bay được quy định trong Điều kiện vận chuyển này,

thì chúng tôi sẽ

 • cung cấp cho Hành khách một chỗ ngồi trên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo mà chúng tôi khai thác; hoặc
 • hoàn lại phần vé máy bay chưa sử dụng của Hành khách nếu Hành khách chọn không bay trên chuyến bay tiếp theo;

và cung cấp cho Hành khách sự chăm sóc và hỗ trợ theo quy định của bất kỳ luật áp dụng nào, chẳng hạn như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand, Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand) và/hoặc Công ước (theo đó Hành khách có thể có quyền được hưởng các biện pháp khắc phục), hoặc theo chính sách của chúng tôi nếu không có luật áp dụng. Khoản bồi thường và sự chăm sóc mà quý vị nhận được sẽ phụ thuộc vào lãnh thổ tài phán nơi xảy ra việc không được lên máy bay.

9. TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN

9.1 Từ chối vận chuyển

Ngay cả khi Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng sẽ xảy ra:

 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể gây nguy hiểm hoặc rủi ro đến sự an toàn của máy bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trên máy bay;
 • nếu Hành khách có hành động đe dọa, lạm dụng, bạo lực, quấy rối, xúc phạm hoặc thái độ hung hăng đối với nhân viên, nhà thầu hoặc khách hàng của Jetstar hoặc của Qantas Group;
 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên máy bay;
 • nếu việc vận chuyển Hành khách vi phạm pháp luật, quy định, sắc lệnh của chính phủ hoặc hướng dẫn nhập cảnh từ một quốc gia hoặc tiểu bang mà Hành khách đang đi đến hoặc sẽ khởi hành, hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng Hành khách sẽ không được phép nhập cảnh vào quốc gia hoặc tiểu bang mà hành khách đang đi đến;
 • nếu cơ quan chính phủ, tổ chức hoặc cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi không vận chuyển Hành khách;
 • vì Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân hoặc Hành lý của mình
 • vì Hành khách dường như không có tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm những giấy tờ cần thiết để nhập cảnh quốc gia hoặc tiểu bang mà Hành khách sẽ đi đến;
 • nếu Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc lệnh áp dụng nào hoặc Điều kiện vận chuyển này;
 • nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay trong thời gian yêu cầu (xem mục 8.1) hoặc không đến cửa lên máy bay đúng giờ;
 • vì Hành khách không tuân thủ các hướng dẫn của nhân viên hoặc nhà thầu của Jetstar hoặc nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group liên quan đến an toàn hoặc an ninh;
 • vì Hành khách không tuân thủ các yêu cầu về y tế của chúng tôi (xem mục 3.4);
 • vì Hành khách sẽ không hoặc không thể xuất trình giấy tờ về sức khỏe hoặc đi lại hợp lệ cho toàn bộ hành trình của mình (bao gồm, nếu được Jetstar yêu cầu, bằng chứng hợp lệ về tình trạng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và/hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính);
 • vì Hành khách cần hỗ trợ đặc biệt và đã không có sự thu xếp trước với chúng tôi (xem mục 4.5);
 • nếu Hành khách say rượu hoặc đang bị tác động của rượu hoặc ma túy;
 • nếu Hành khách đang, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách đang sở hữu ma túy bất hợp pháp;
 • nếu trạng thái tinh thần hoặc thể chất của Hành khách gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay;
 • nếu Hành khách đã có những lời đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ đối với nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc có hành vi đe dọa khác;
 • nếu Hành khách đã phạm tội hình sự khi ở sân bay, trong khi khởi hành, quá trình làm thủ tục chuyến bay hoặc lên máy bay hoặc trên máy bay;
 • nếu Hành khách cố tình can thiệp khi một thành viên của Jetstar hoặc các nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group thực hiện nhiệm vụ của họ;
 • nếu Hành khách đã đặt sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay vào tình huống nguy hiểm;
 • nếu Hành khách không đi giày dép;
 • nếu Hành khách cố ý làm hỏng tài sản của chúng tôi;
 • nếu Hành khách có hành vi đe dọa;
 • vì Hành khách đã có hành vi không đúng đắn tại sân bay hoặc trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không tái diễn;
 • vì Hành khách không chứng minh được mình là người được nêu cụ thể trong Đặt chỗ cho chuyến bay mà Hành khách dự định tham gia;
 • vì việc Đặt chỗ của Hành khách:
 • chưa được thanh toán;
 • đã được chuyển nhượng;
 • đã có được một cách trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng của Jetstar;
 • đã có được từ một bên không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi;
 • có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện; hoặc
 • là giả mạo hoặc vô hiệu;
 • nếu chúng tôi tin rằng Hành khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép; hoặc
 • nếu Hành khách từ chối đưa hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân thông hành, hoặc bất kỳ giấy tờ nào cần thiết để nhập cảnh vào một tiểu bang hoặc quốc gia cho nhân viên của chúng tôi, hoặc [từ chối] cho phép chúng tôi sao chép giấy tờ tùy thân thông hành của Hành khách, hoặc Hành khách đã tiêu hủy giấy tờ tùy thân thông hành trong chuyến bay.

Trong bất kỳ tình huống nào nêu trong mục 9.1 này, chúng tôi có thể buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay ngay cả sau khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào với chúng tôi trong Xác nhận hành trình của Hành khách.

9.2 Thông báo từ chối vận chuyển Hành khách

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu chúng tôi đã thông báo bằng văn bản rằng sẽ không vận chuyển Hành khách trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác. Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về khoảng thời gian từ chối vận chuyển và yêu cầu Hành khách không Đặt chỗ hay nhờ người khác đặt chỗ cho mình. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong khoảng thời gian thông báo có hiệu lực, thì chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách.

10. ỨNG XỬ TRÊN CHUYẾN BAY

10.1 Tuân thủ hướng dẫn

Để tối đa hóa sự thoải mái, an toàn và an ninh của Hành khách, khi ở trên máy bay, Hành khách phải tuân thủ các yêu cầu sau đây và tất cả các hướng dẫn khác của thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay Jetstar:

 • cất Hành lý xách tay dưới ghế ngồi trước mặt Hành khách hoặc trong ngăn để hành lý xách tay;
 • cẩn thận khi mở ngăn để hành lý xách tay, vì Hành lý xách tay có thể di chuyển khi bay;
 • thắt chặt dây an toàn khi ngồi trên ghế;
 • ngồi yên và thắt chặt dây an toàn khi máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí;
 • ngồi yên trên ghế theo chỉ dẫn, đặc biệt là khi máy bay đang di chuyển trên đường băng;
 • không sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm, radio, đầu CD, trò chơi điện tử, sản phẩm laser hoặc thiết bị truyền phát, bộ đàm, đồ chơi điều khiển từ xa hoặc điều khiển bằng sóng radio có thể gây nhiễu cho chuyến bay. Nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi có thể giữ lại thiết bị cho đến khi kết thúc chuyến bay. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy trợ tim;
 • không hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử;
 • không sử dụng hoặc sạc thuốc lá điện tử;
 • nếu Hành khách uống rượu thì chỉ nên uống có chừng mực và chỉ uống rượu do Jetstar phục vụ trên chuyến bay. Hành khách không được phép sử dụng rượu mua trước chuyến bay trên máy bay;
 • sử dụng dây an toàn cho trẻ sơ sinh theo chỉ dẫn;
 • nếu được thành viên phi hành đoàn yêu cầu một cách hợp lý, Hành khách phải đưa hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân thông hành khác cho họ để được giữ an toàn cho đến khi kết thúc chuyến bay; và
 • không có các hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý.

10.2 Kiểm soát Hành khách

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để duy trì sự thoải mái, an toàn và an ninh cho tất cả Hành khách. Nếu cần, chúng tôi có thể hạn chế hoặc buộc Hành khách rời khỏi máy bay, ví dụ nếu như Hành khách:

 • có hành vi gây nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người hoặc tài sản nào trên máy bay;
 • cản trở hoặc không tuân thủ chỉ dẫn của bất kỳ thành viên phi hành đoàn nào;
 • có hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý;
 • cản trở thành viên phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay; hoặc
 • quấy nhiễu hoặc can thiệp vào máy bay hoặc thiết bị của máy bay;

Nếu bị buộc rời khỏi máy bay, Hành khách có thể bị Jetstar từ chối vận chuyển trong tương lại và có thể bị truy tố do những hành vi vi phạm trên máy bay.

10.3 Chi phí thay đổi hành trình bay do hành vi không thể chấp nhận

Nếu chúng tôi phải thay đổi hành trình bay đến một địa điểm ngoài lịch trình do Hành khách không tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Điều kiện vận chuyển này hoặc hành vi của Hành khách như nêu tại mục 10.1, thì Hành khách sẽ phải trả cho chúng tôi các khoản chi phí hợp lý do việc thay đổi hành trình.

10.4 Cấm hút thuốc

Không được phép hút thuốc, hút thuốc lá điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử trên bất kỳ máy bay nào của Jetstar, tại các nhà ga sân bay Úc hoặc trên đường băng.

11. SAU CHUYẾN BAY

11.1 Hành khách nhận Hành lý ký gửi

Hành khách phải lấy Hành lý ký gửi ngay khi có sẵn để lấy.

11.2 Nếu Hành khách không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình

Nếu không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình, Hành khách cần đưa Thẻ hành lý cho chúng tôi. Chỉ người được cấp Thẻ hành lý mới có quyền lấy Hành lý đó.

11.3 Việc trả Hành lý ký gửi bởi chúng tôi

Nếu chúng tôi có Hành lý ký gửi mà Hành khách tuyên bố là của mình nhưng không có Thẻ hành lý, thì chúng tôi sẽ chỉ trả Hành lý ký gửi đó cho Hành khách nếu Hành khách:

 • xuất trình được bằng chứng thỏa đáng về quyền sở hữu Hành lý đó;
 • có văn bản cam kết với chúng tôi rằng Hành khách sẽ hoàn trả cho chúng tôi cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh do việc trả Hành lý đó; và
 • tuân thủ các chỉ dẫn hợp lý khác mà chúng tôi đưa ra cho Hành khách.

11.4 Xử lý Hành lý bởi chúng tôi

Nếu Hành khách không lấy Hành lý ký gửi của mình và không nhận Hành lý trong vòng 28 ngày sau chuyến bay của mình, chúng tôi có thể bán hoặc vứt bỏ Hành lý đó mà không cần thông báo cho Hành khách và không phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu do việc Hành khách để lại bất kỳ đồ đạc nào trên máy bay khi rời khỏi máy bay (trừ khi tổn thất do lỗi của chúng tôi) hoặc trong nhà ga hay phòng chờ của sân bay.

11.5 Nếu Hành khách lấy nhầm Hành lý

Nếu lấy nhầm Hành lý từ băng chuyền hành lý, Hành khách có trách nhiệm trả lại ngay Hành lý nhận nhầm đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phụ trách hành lý hoặc quản lý sân bay tại sân bay mà Hành khách lấy Hành lý.

12. TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀ MỨC PHẠT

12.1 Từ chối cho nhập cảnh

Nếu Hành khách bị từ chối cho nhập cảnh vào một quốc gia và nếu một chính phủ hoặc cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu chúng tôi đưa Hành khách trở về nơi khởi hành hoặc đưa Hành khách đến một quốc gia khác thì:

 • Hành khách phải trả mọi chi phí giam giữ và chuyến bay chiều về hoặc giá vé khác;
 • tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể bù trừ bất kỳ khoản hoàn tiền nào còn nợ Hành khách, bao gồm cả các chuyến bay đã đặt nhưng chưa sử dụng, vào tiền vé chiều về hoặc giá vé khác (nếu chưa thanh toán); và
 • chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé để đưa Hành khách đến nơi Hành khách bị từ chối nhập cảnh.

12.2 Bồi hoàn chi phí

Nếu chúng tôi được yêu cầu nộp bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt nào vào bất kỳ lúc nào, hoặc chịu bất kỳ khoản chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc thiệt hại nào (sau đây được gọi chung là "tổn thất") vì lý do Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào, hoặc do Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, lệnh hoặc yêu cầu nào, hoặc do hành vi, tình trạng sức khỏe hoặc y tế của Hành khách, thì Hành khách sẽ phải bồi hoàn cho chúng tôi tất cả các tổn thất cộng với tất cả các chi phí pháp lý và các chi phí khác phát sinh hợp lý. Chúng tôi có thể theo tùy ý của mình bù trừ bất kỳ khoản hoàn tiền nào mà chúng tôi nợ Hành khách cho các chuyến bay đã đặt nhưng không bay vào các khoản tiền nêu trên.

13. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÔNG ƯỚC VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi với tư cách là Hãng vận chuyển còn phụ thuộc vào một số luật khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh, bao gồm cả việc vận chuyển hàng không nội địa hay quốc tế, và bản chất của thiệt hại và tổn thất được yêu cầu bồi thường. Sau đây là một phác thảo ngắn gọn nhưng Hành khách nên tìm kiếm tư vấn chuyên môn trong trường hợp Hành khách tin rằng Hành khách có thể có yêu cầu bồi thường do bất kỳ thương tích, tổn thất hoặc thiệt hại nào. Các hạn mức trách nhiệm do pháp luật quy định có thể được xem xét và thay đổi định kỳ và Hành khách có thể được hưởng bất kỳ hạn mức cao hơn nào được áp dụng tại thời điểm vận chuyển.

13.1 Vận chuyển quốc tế

(a) Quy định chung

Trong trường hợp Đặt chỗ của Hành khách là cho chuyến bay giữa các quốc gia thành viên của Công ước Montreal hoặc một phiên bản trước đó của Công ước Warsaw, thì Công ước áp dụng sẽ điều chỉnh trách nhiệm pháp lý của Hãng vận chuyển đối với trường hợp tử vong, thương tích trên cơ thể, chậm trễ và yêu cầu bồi thường Hành lý trong quá trình vận chuyển quốc tế bao gồm các chặng bay trong phạm vi một quốc gia. Công ước áp dụng:

 • áp đặt trách nhiệm pháp lý và xác lập quyền khởi kiện trong các trường hợp được xác định trong quá trình vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không;  
 • giới hạn tính chất của thiệt hại và, trong một số trường hợp, số tiền có thể được thu hồi;
 • áp đặt các điều kiện liên quan đến thông báo thiệt hại và thời gian tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý; và
 • chỉ định nơi có thể tiến hành tố tụng và có thể loại trừ các yêu cầu bồi thường theo các luật khác.

(b) Công ước Montreal

Các hạn mức trách nhiệm có thể được sửa đổi định kỳ và hiện tại Công ước Montreal áp dụng cho hầu hết các hoạt động vận chuyển quốc tế quy định:

 • >Hãng vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt đối với các thiệt hại lên tới 128.821 SDR (khoảng 264.000 AUD) đối với trường hợp tử vong, thương tích trên cơ thể do tai nạn trên máy bay hoặc khi lên hoặc xuống máy bay.
 • Hãng vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại vượt quá số tiền này trừ khi Hãng vận chuyển có thể chứng minh rằng:
 • thiệt hại không phải do sơ suất hoặc hành động sai trái hoặc thiếu sót khác của Hãng vận chuyển, nhân viên hoặc đại lý của Hãng vận chuyển; hoặc
 • thiệt hại hoàn toàn do sơ suất hoặc hành động sai trái hoặc thiếu sót khác của bên thứ ba.
 • Khoản bồi thường thiệt hại cho trường hợp tử vong, thương tích trên cơ thể có thể được giảm hoặc thậm chí được miễn trừ nếu Hãng vận chuyển chứng minh được rằng thiệt hại đó có nguyên nhân hoặc một phần nguyên nhân là do sơ suất hoặc hành động sai trái hoặc thiếu sót khác của người yêu cầu bồi thường.
 • Trong trường hợp chậm trễ, Hãng vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm với Hành khách trừ khi chứng minh được rằng các biện pháp hợp lý đã được thực hiện để tránh thiệt hại hoặc không thể thực hiện các biện pháp đó, nhưng mặt khác trách nhiệm pháp lý được giới hạn ở mức 5.346 SDR (khoảng 11.000 AUD), trừ trường hợp thiệt hại là do hành vi cố ý hoặc cẩu thả của Hãng vận chuyển.
 • Trong trường hợp Hành lý, Hãng vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc hoặc thiệt hại đối với:
 • Hành lý ký gửi trừ khi thiệt hại là do khiếm khuyết, chất lượng hoặc thiếu sót cố hữu; và
 • Hành lý xách tay và các vật dụng cá nhân nếu thiệt hại xảy ra do lỗi của Hãng vận chuyển.
 • Trong cả hai trường hợp, hạn mức trách nhiệm là 1.288 SDR (khoảng 2.640 AUD) đối với Hành lý, trừ khi thiệt hại do hành vi cố ý hoặc cẩu thả của Hãng vận chuyển.
 • Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào về hư hại hoặc chậm trễ đối với Hành lý phải được lập thành văn bản và gửi cho Hãng vận chuyển trong các khung thời gian sau đây:
 • trong trường hợp Hành lý của Hành khách bị hư hại, ngay khi Hành khách phát hiện ra hư hại sau khi Hành khách đã nhận Hành lý, và chậm nhất là trong vòng 7 Ngày; và
 • trong trường hợp chậm trễ, trong vòng 21 ngày kể từ khi Hành lý đã được dành sẵn sàng cho Hành khách.
 • Bất kỳ thủ tục pháp lý nào cũng phải được tiến hành trong vòng hai năm.

(c) Công ước Warsaw

Trong trường hợp hi hữu là việc vận chuyển quốc tế của Hành khách chịu sự điều chỉnh của Công ước Warsaw hoặc Công ước Warsaw sửa đổi, thì các quy định tương tự như các quy định liên quan đến Công ước Montreal sẽ được ưu tiên áp dụng nhưng nếu có hạn mức tài chính đối với trách nhiệm pháp l ý thì các hạn mức đó sẽ khác và Hành khách nên tìm kiếm ý kiến tư vấn về hạn mức trách nhiệm có thể áp dụng tại thời điểm phát sinh tổn thất hoặc thiệt hại.

Việc vận chuyển quốc tế không áp dụng Công ước nào sẽ chịu sự điều chỉnh của cùng pháp luật áp dụng cho vận chuyển nội địa trong phạm vi lãnh thổ Úc (xem mục 13.2).

13.2 Vận chuyển trong lãnh thổ Úc

Trong trường hợp Đặt chỗ của Hành khách áp dụng cho chuyến bay hoàn toàn trong lãnh thổ Úc, thì Đạo luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm pháp lý của Hãng vận chuyển) 1959 (Khối thịnh vượng chung) (và luật bổ sung của tiểu bang) quy định về trách nhiệm của Hãng vận chuyển và:

 • áp đặt trách nhiệm pháp lý và xác lập quyền khởi kiện trong các trường hợp xác định;
 • giới hạn tính chất của thiệt hại và số tiền có thể được thu hồi; và
 • áp đặt các điều kiện liên quan đến thông báo thiệt hại và thời gian tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý.

Theo Đạo luật Hàng không Dân dụng (Trách nhiệm của Hãng vận chuyển) 1959 (Khối thịnh vượng chung) (và luật bổ sung của tiểu bang):

 • Hãng vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt lên tới 925.000 AUD đối với thiệt hại phải chịu do tử vong, thương tích trên cơ thể do tai nạn trên máy bay hoặc khi lên hoặc xuống máy bay;
 • Khoản bồi thường thiệt hại có thể thu hồi có thể bị giảm do phần sơ suất của Hành khách;
 • Trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp hư hỏng hoặc tổn thất hoặc thiệt hại được giới hạn cho mỗi Hành khách ở mức:
 • 3.000 AUD cho Hành lý ký gửi; và
 • 300 AUD cho Hành lý xách tay;
 • Yêu cầu bồi thường Hành lý phải được lập thành văn bản và gửi cho Hãng vận chuyển trong các khung thời gian sau đây:
 • 3 Ngày trong trường hợp Hành lý ký gửi bị thiệt hại hoặc trong trường hợp tổn thất hoặc hư hỏng chỉ một phần của một kiện Hành lý ký gửi, kể từ ngày nhận Hành lý hoặc phần còn lại của Hành lý;
 • 21 Ngày trong trường hợp tổn thất hoặc hư hỏng toàn bộ một kiện Hành lý ký gửi kể từ ngày Hành lý lẽ ra phải được đến tay Hành khách; và
 • 3 Ngày trong trường hợp Hành lý xách tay bị thiệt hại hoặc tổn thất hoặc hư hỏng sau khi vận chuyển Hành khách.

13.3 Vận chuyển trong lãnh thổ New Zealand

Trong trường hợp Đặt chỗ của Hành khách áp dụng cho chuyến bay hoàn toàn trong lãnh thổ New Zealand thì:

 • s của Hãng vận chuyển đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích sẽ được loại trừ đối với bất kỳ Hành khách nào tại thời điểm xảy ra tai nạn có bảo hiểm cho thương tích cá nhân phát sinh từ vụ tai nạn theo Luật bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand);
 • bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo các điều khoản vận chuyển (xem mục 2.3), hoặc theo thông luật, hoặc theo quy định của bất kỳ Đạo luật nào của Quốc hội, quy định hoặc quy định của chính quyền địa phươngi đối với bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào không được quy định trong Luật bồi thường tai nạn 2001 (New Zealand) sẽ được giới hạn ở mức không vượt quá 100.000 NZD (bao gồm tất cả các chi phí pháp lý), cho dù trách nhiệm đó có phải do sự bất cẩn của Hãng vận chuyển hay không.
 • Hãng vận chuyển chịu trách nhiệm với hành khách về việc chậm trễ theo Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand) với số tiền thấp hơn giữa:
 • số tiền thiệt hại được chứng minh là phải chịu do sự chậm trễ; hoặc 
 • một khoản tiền gấp 10 lần số tiền đã trả cho việc vận chuyển, 
 • trừ khi Hãng vận chuyển chứng minh được một trong các trường hợp ngoại lệ theo luật định, bao gồm sự chậm trễ do:

(i) điều kiện khí tượng; hoặc

(ii) tuân thủ các chỉ thị, khuyến cáo, hoặc thông tin do dịch vụ kiểm soát không lưu cung cấp; hoặc

(ii) tuân theo mệnh lệnh hoặc chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hợp pháp; hoặc

(iv) sự kiện bất khả kháng; hoặc

(v) một hành động cần thiết được thực hiện nhằm mục đích cứu hoặc nỗ lực cứu người.

 • Hành khách cũng có thể có các quyền theo Luật Người tiêu dùng New Zealand.
 • Trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại đối với Hành lý được giới hạn ở mức 2.000 NZD cho mỗi kiện Hành lý theo Đạo luật Luật Hợp đồng và Thương mại 2017 (Phần 5) (New Zealand), trừ khi chứng minh được rằng thiệt hại là do hãng hàng không cố ý gây ra hoặc một ngoại lệ theo luật định khác được áp dụng.
 • Hãng vận chuyển sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Hành lý xách tay nếu tổn thất hoặc thiệt hại là do sơ suất hoặc hành động cố ý của chúng tôi.
 • Trừ khi áp dụng ngoại lệ theo luật định, bất kỳ yêu cầu bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại đối với Hành lý phải được lặp thành văn bản và gửi cho chúng tôi trong các khung thời gian sau đây:
 • trong trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất hoặc hư hỏng một kiện Hành lý ký gửi, trong vòng 30 Ngày kể từ ngày Hành khách lấy Hành lý ký gửi hoặc đã xuống máy bay cùng với Hành lý xách tay; hoặc
 • trường hợp chậm trễ, trong vòng 30 Ngày kể từ ngày Hành lý ký gửi của Hành khách lẽ ra phải sẵn sàng để lấy hoặc Hành khách đã xuống máy bay cùng với Hành lý xách tay.

14. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào của chính phủ hoặc việc Hành khách không tuân thủ luật hoặc quy định đó.
 • Điều kiện vận chuyển này (bao gồm bất kỳ miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào) được áp dụng cho và vì lợi ích của Đại lý được ủy quyền, nhân viên và đại diện và đại lý của chúng tôi ở cùng mức độ áp dụng cho chúng tôi.
 • Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Thiệt hại đối với việc quần áo của Hành khách mặc hoặc đưa vào khoang máy bay phải được báo cáo ngay cho phi hành đoàn của chúng tôi.
 • Tổng số tiền mà Hành khách có thể được bồi thường từ chúng tôi, Đại lý được ủy quyền, nhân viên, đại diện và đại lý của chúng tôi sẽ không được nhiều hơn tổng số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có.
 • Còn phụ thuộc vào bất kỳ luật áp dụng nào, ví dụ như Luật Người tiêu dùng Úc, Luật Người tiêu dùng New Zealand, Đạo luật Hàng không Dân dụng 1990 (New Zealand) và ngoại trừ trường hợp Điều kiện vận chuyển này quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, được giới hạn ở các thiệt hại bồi thường trực tiếp được chứng minh.
 • Không có điều khoản nào trong Điều kiện vận chuyển này:
 • ngoại trừ trường hợp chúng tôi có tuyên bố khác, từ bỏ bất kỳ miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm nào mà chúng tôi được hưởng theo bất kỳ luật nào có thể áp dụng, hoặc
 • từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào hiện có dành cho chúng tôi theo bất kỳ luật nào áp dụng, bao gồm chống lại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội công cộng nào hoặc bất kỳ người nào có trách nhiệm phải trả tiền, hoặc người đã trả tiền, bồi thường cho trường hợp tử vong, thương tật hoặc thương tích khác của Hành khách.
 • Bất kể các bản dịch Điều kiện vận chuyển này sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Điều kiện vận chuyển vẫn sẽ được ưu tiên áp dụng.

15. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ HOẶC QUÁ CẢNH TẠI TRUNG QUỐC

Xem thông tin bổ sung về Quyền hành khách áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ hoặc quá cảnh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (không bao gồm Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Macao và Đài Loan).

16. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CHÚNG TÔI

Tên của chúng tôi có thể được viết tắt là "JQ" (Mã hãng hàng không của chúng tôi) trên Xác nhận hành trình. Địa chỉ của chúng tôi là Jetstar Airways Pty Limited, (ABN 33 069 720 243) GPO Box 4713, Melbourne VIC 3001, Australia.