Đối với hầu hết hồ sơ đặt chỗ, Quý khách có thể làm thủ tục lên máy bay thông qua trang web – thật dễ dàng, nhanh chóng và không mất phí.

Có một số ngoại lệ khi làm thủ tục lên máy bay qua trang web. Nếu những điều sau áp dụng cho hồ sơ đặt chỗ của quý khách, thì quý khách cần phải làm thủ tục tại sân bay:

  • Quý khách thực hiện chuyến bay cùng trẻ em
  • Quý khách thực hiện chuyến bay đi và đến Mỹ
  • Hồ sơ đặt chỗ của Quý khách được đặt dưới dạng khách đoàn của Jetstar
  • Quý khách cần hỗ trợ (ví dụ, xe lăn, thêm ghế ngồi, hỗ trợ khiếm thị hoặc trợ thính, phải sử dụng chó trợ giúp, trẻ em đi một mình)
  • Việc đặt chỗ của quý khách chưa được hoàn tất thanh toán

Quý khách đã sẵn sàng bay? Làm thủ tục trực tuyến, quý khách sẽ chỉ cần mã đặt chỗ trên hành trình và hộ chiếu nếu bay quốc tế. Có những cách khác nhau để nhận thẻ lên máy bay.

Làm thủ tục trực tuyến cho chuyến bay nội địa

Các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) tại Úc và New Zealand

Với các chuyến bay nội địa tại Úc và New Zealand, nếu quý khách đã mua chỗ ngồi, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở 28 ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Nếu quý khách chưa mua chỗ ngồi trên chuyến bay nội địa tại Úc hoặc New Zealand, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở hai ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Các chuyến bay của Jetstar Nhật Bản (GK) tại Nhật Bản

Với các chuyến bay nội địa tại Nhật Bản, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở hai ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Các chuyến bay của Jetstar Pacific (BL) tại Việt Nam

Với các chuyến bay nội địa tại Việt Nam, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở hai ngày trước chuyến bay và đóng một giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

 

Nếu không có hành lý ký gửi, quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến, lấy thẻ lên máy bay và đi thẳng đến cổng lên máy bay.

Nếu quý khách có hành lý ký gửi, xin hãy gửi hành lý của quý khách tại quầy gửi hành lý của Jetstar trước khi hết giờ làm thủ tục chuyến bay.

Chuyến bay nội địa từ một nhà ga quốc tế

Nếu quý khách bay trong nước từ một nhà ga quốc tế, quý khách sẽ cần đến quầy làm thủ tục để xuất trình giấy tờ nhận dạng và lấy thẻ lên máy bay trước khi hết giờ làm thủ tục chuyến bay. Vui lòng kiểm tra hành trình của quý khách để xem chuyến bay của quý khách sẽ khởi hành từ sân bay và nhà ga nào. Quý khách sẽ cần có mặt tại sân bay sớm hơn nếu chuyến bay của quý khách khởi hành từ một nhà ga quốc tế.

Hãy nhớ rằng, ngay cả khi đã làm thủ tục trực tuyến, quý khách cần gửi hành lý và đến cổng lên máy bay đúng giờ. Nếu không đến cổng lên máy bay đúng giờ, quý khách sẽ không thể lên chuyến bay của mình và quý khách có thể bị mất toàn bộ vé.

Xem: Đối với các chuyến bay nội địa, khi nào cần đến sân bay?

Làm thủ tục trực tuyến cho chuyến bay quốc tế

Làm thủ tục trực tuyến hiện không áp dụng cho các chuyến bay quốc tế đến hoặc đi từ Úc và New Zealand, trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK) từ Đài Bắc và Manila và các chuyến bay của Jetstar Pacific (BL). Đối với những chuyến bay này, quý vị sẽ phải làm thủ tục tại sân bay và xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận thẻ lên máy bay trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa.

Trên các chuyến bay quốc tế Tới Thẳng Cửa Lên Máy Bay (các chuyến bay quốc tế chọn lọc nội vùng châu Á của 3K và GK), nếu quý khách không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu thị thực hoặc nhập cảnh nào khác thì quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến và tới thẳng cửa lên máy bay.

Xem chuyến bay quốc tế Tới Thẳng Cửa Lên Máy Bay để biết các chi tiết và yêu cầu

Nếu chuyến bay quốc tế của quý khách chấp nhận làm thủ tục trực tuyến thì quý khách có thể làm thủ tục hai ngày trước khi chuyến bay khởi hành. 

Kể cả khi quý khách đã làm thủ tục trực tuyến, quý khách vẫn sẽ phải gửi hành lý và có mặt tại cổng lên máy bay đúng giờ. Nếu quý khách không làm thủ tục hoặc tới cổng lên máy bay khi đóng cửa thì quý khách sẽ không thể lên khoang hành khách và sẽ bị mất toàn bộ tiền vé. Xem: Khi nào cần tới sân bay để bay chuyến quốc tế?

*Không áp dụng cho các chuyến bay của Jetstar Japan (GK) đi từ Đài Bắc và Manila.