Đối với phần lớn vé máy bay, quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến một cách dễ dàng, nhanh chóng và miễn phí.

Có một số ngoại lệ về làm thủ tục trực tuyến. Nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây, quý khách sẽ phải làm thủ tục tại sân bay:

  • Quý khách đi cùng trẻ sơ sinh – trừ khi nếu đi cùng một trẻ sơ sinh không sử dụng ghế ngồi riêng trên chuyến bay nội địa của Jetstar Airways (JQ) trong địa phận Úc hoặc New Zealand, hoặc chuyến bay nội địa của Jetstar Japan (GK) tại Nhật Bản
  • Quý khách đang bay đến hoặc đi từ Hoa Kỳ
  • Quý khách đặt vé theo vé đoàn của Jetstar
  • Quý khách cần sự trợ giúp đặc biệt (ví dụ như trợ giúp với xe lăn, thêm ghế ngồi hoặc cần chó dịch vụ)
  • Quý khách bị khiếm thính hoặc khiếm thị (trừ khi quý khách làm thủ tục các chuyến bay nội địa ở Úc, New Zealand và Nhật Bản)
  • Đặt chỗ của quý khách còn số dư

Làm thủ tục trực tuyến – quý khách sẽ chỉ cần mã đặt chỗ (trên hành trình) và thông tin chi tiết của hộ chiếu nếu quý khách bay quốc tế.

Làm thủ tục trực tuyến và hành lý trực tuyến

Nếu chưa có hành lý ký gửi, quý khách có thể làm thủ tục trực tuyến, lấy thẻ lên máy bay và đi thẳng đến cổng lên máy bay.

Nếu có hành lý ký gửi, quý khách vẫn có thể làm thủ tục trực tuyến - nhưng hành lý của quý khách phải ở quầy gửi hành lý của Jetstar trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa.

Và xin nhớ…

Ngay cả khi quý khách đã làm thủ tục trực tuyến, quý khách vui lòng đến sân bay thật sớm trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa. Quý khách cần có đủ thời gian để gửi hành lý (nếu có), lấy thẻ lên máy bay, kiểm tra an ninh và đến cổng lên máy bay vì cổng có thể ở vị trí xa.

Nếu không đến cổng lên máy bay đúng giờ, quý khách sẽ không thể lên chuyến bay của mình và quý khách có thể bị mất toàn bộ vé.

Làm thủ tục trực tuyến cho chuyến bay nội địa

Các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) tại Úc và New Zealand

Với các chuyến bay nội địa tại Úc và New Zealand, nếu quý khách đã mua chỗ ngồi, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở 28 ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Nếu quý khách chưa mua chỗ ngồi trên chuyến bay nội địa tại Úc hoặc New Zealand, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở hai ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Các chuyến bay của Jetstar Nhật Bản (GK) tại Nhật Bản

Với các chuyến bay nội địa tại Nhật Bản, dịch vụ làm thủ tục trực tuyến sẽ mở bảy ngày trước chuyến bay và đóng 35 phút trước khi chuyến bay khởi hành.

Các chuyến bay của Jetstar Pacific (BL) tại Việt Nam

Với các chuyến bay nội địa tại Việt Nam, làm thủ tục trực tuyến sẽ mở hai ngày trước chuyến bay và đóng một giờ trước khi chuyến bay khởi hành.

Chuyến bay nội địa từ một nhà ga quốc tế

Nếu quý khách bay trong nước từ một nhà ga quốc tế, quý khách sẽ cần đến quầy làm thủ tục để xuất trình giấy tờ nhận dạng và lấy thẻ lên máy bay trước khi hết giờ làm thủ tục chuyến bay. Vui lòng kiểm tra hành trình của quý khách để xem chuyến bay của quý khách sẽ khởi hành từ sân bay và nhà ga nào. Quý khách sẽ cần có mặt tại sân bay sớm hơn nếu chuyến bay của quý khách khởi hành từ một nhà ga quốc tế.

Xem: Khi nào cần đến sân bay với các chuyến bay nội địa?

Làm thủ tục trực tuyến cho các chuyến bay quốc tế

Để tạo thuận tiện cho quý khách, có dịch vụ làm thủ tục trực tuyến trên các chuyến bay quốc tế chọn lọc.

Dịch vụ làm thủ tục trực tuyến của các chuyến bay Jetstar Airways (JQ) mở 2 ngày trước chuyến bay của hành khách và đóng trước giờ khởi hành 2 giờ.

Làm thủ tục trực tuyến cho các chuyến bay Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK) sẽ được mở bảy ngày trước chuyến bay và được đóng hai giờ trước khi khởi hành.

Nếu chuyến bay của quý khách có dịch vụ làm thủ tục trực tuyến và quý khách không phải đáp ứng các quy định về hành lý, thị thực hoặc nhập cảnh thì sau khi đến sân bay, quý khách có thể đi thẳng ra cửa lên máy bay.

Để biết thông tin cụ thể về các chuyến bay có dịch vụ và các yêu cầu, vui lòng xem trang Đi thẳng ra cửa lên máy bay của các chuyến bay quốc tế.

Nếu chuyến bay của quý khách không có dịch vụ làm thủ tục trực tuyến, quý khách sẽ phải làm thủ tục chuyến bay tại sân bay và xuất trình giấy tờ tùy thân để nhận thẻ lên máy bay trước khi quầy làm thủ tục đóng cửa.

Xem: Khi nào cần đến sân bay với các chuyến bay quốc tế