Vui lòng đảm bảo quý khách có đủ thời gian để làm thủ tục, nhận thẻ lên máy bay trước khi đóng quầy làm thủ tục và kiểm tra an ninh. Xem các bảng (bên dưới ) để biết về thời gian.

Lưu ý rằng một số chuyến bay nội địa khởi hành từ nhà ga quốc tế vì vậy, vui lòng kiểm tra hành trình để xem chuyến bay của quý khách sẽ khởi hành từ sân bay và nhà ga nào.

Lưu ý, nếu quý khách không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ thì quý khách không thể lên chuyến bay và có thể mất toàn bộ tiền vé.

Các chuyến bay nội địa của Jetstar (JQ) và Jetstar Japan (GK)1 khởi
hành từ nhà ga nội địa

2 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
30 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
25 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay
15 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

1Vui lòng lưu ý: Với Jetstar Japan (GK), các chuyến bay vào sáng sớm khởi hành từ Sân bay Naha và Fukuoka, quầy làm thủ tục và gửi hành lý mở cửa lúc 6:00.


Các chuyến bay nội địa khởi hành từ nhà ga quốc tế

Nếu chuyến bay của quý khách khởi hành từ nhà ga quốc tế, quý khách sẽ cần phải tới sân bay sớm hơn (xem các bảng bên dưới) để biết về thời gian.

Xin lưu ý: Quý khách phải có thẻ lên máy bay trước khi đóng quầy làm thủ tục nếu không quý khách không thể lên chuyến bay của mình.

Các chuyến bay nội địa Jetstar (JQ) khởi hành từ các nhà ga quốc tế trên loại máy bay Boeing 787

3 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
60 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
40 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay
15 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

Các chuyến bay nội địa Jetstar (JQ) khởi hành từ các nhà ga quốc tế trên các loại máy bay A320 và A321

3 giờ trước khi khởi hành: mở quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
45 phút trước khi khởi hành: đóng quầy làm thủ tục và băng chuyền hành lý
40 phút trước khi khởi hành: có mặt tại cửa lên máy bay
15 phút trước khi khởi hành: đóng cửa lên máy bay

Chúng tôi khuyến nghị quý khách xem yêu cầu về giấy tờ tùy thân của quý khách trên chuyến bay và hạn mức hành lý xách tay đối với chất lỏng, son khí (aerosols), gel và bột trước khi quý khách tới sân bay.