Hãng hàng không Jetstar chúng tôi rất hoan nghênh hành khách là trẻ em, song chúng tôi không cung cấp dịch vụ dành cho trẻ em đi một mình. Để được bay một mình, hành khách là trẻ em phải đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan nêu dưới đây và các yêu cầu dành cho hành khách đi một mình của chúng tôi.

Hành khách là trẻ em đi một mình trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K)

Tất cả các hành khách trên 12 tuổi nhưng dưới 18 tuổi khi bay một mình trên chuyến bay của Jetstar Asia (3K) hoặc chuyến bay nối chuyến đến chuyến bay của Jetstar Asia (3K) đều phải:

  • Có tờ khai theo mẫu được phụ huynh hoặc người giám hộ tải, in, điền thông tin và ký tên để cho phép trẻ được đi một mình; và
  • Được phụ huynh hoặc người giám hộ đưa đến quầy làm thủ tục chuyến bay tại sân bay, phụ huynh hoặc người giám hộ xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và tờ khai đã ký cho nhân viên của Jetstar.

Tải xuống biểu mẫu khai báo hành khách nhỏ tuổi (bằng tiếng Anh, PDF 0,1 MB) opens in new window

Để biết chi tiết đầy đủ về quy trình và tất cả các yêu cầu, vui lòng xem phần Hành khách trẻ em trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K).

Các yêu cầu về hành khách đi cùng đối với trẻ em trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) cũng có sự thay đổi. Vui lòng xem mục Hành khách độc lập và hành khách đi cùng.

Hành khách là trẻ em đi một mình trên các chuyến bay nối chuyến đến chuyến bay của Jetstar Asia (3K)

Tất cả các hành khách là trẻ em từ 12 tuổi trở lên nhưng dưới 18 tuổi đi trên chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) hoặc Jetstar Japan (GK) nối với một chuyến bay của Jetstar Asia (3K) cũng phải tuân thủ quy trình này từ sân bay khởi hành.

Nếu có hai hành khách trở lên ở độ tuổi 12 đến dưới 18 tuổi đi cùng nhau trên một chuyến bay của 3K, mỗi hành khách đều phải làm thủ tục riêng theo quy định nêu trên.

Hành khách là trẻ em đi một mình trên các chuyến bay của Jetstar Airways (JQ)

Trẻ em được coi là có thể bay một mình nếu đang học hoặc đã đăng ký học trung học cơ sở và:

  • có thể xuất trình giấy tờ chứng minh tại quầy làm thủ tục là mình hiện đang học hoặc đã đăng ký trung học cơ sở; và
  • có thể đáp ứng các yêu cầu đối với hành khách đi một mình.

Các yêu cầu về giấy tờ tùy thân và bằng chứng về tuổi của Jetstar Airways (JQ) đối với hành khách là trẻ em đi một mình

Đối với trẻ em từ 12 tuổi trở lên, giấy tờ chứng minh tuổi có thể được chấp nhận như chứng minh về việc đang học hoặc đã đăng ký học trung học cơ sở, vì tại Úc và New Zealand, người từ 12 tuổi trở lên thường được yêu cầu đăng ký học trung học cơ sở.

Vì vậy, bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào dưới đây đều có thể được sử dụng để xác thực việc đang học hoặc đăng ký học phổ thông cơ sở và phải được trẻ đi một mình xuất trình tại quầy làm thủ tục:

  • Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh, (chứng minh hành khách là người 12 tuổi trở lên);
  • Thẻ học sinh do một trường trung học cơ sở cấp (có thể từ năm trước và có thể đã hết hạn); hoặc
  • Thư của trường trung học cơ sở được viết bằng giấy có in tiêu đề tên trường ghi rõ năm và xác nhận việc đang học hoặc đã đăng ký học tại trường (bao gồm cả việc đăng ký học tại trường trung học cơ sở cho năm học tới sau khi tốt nghiệp tiểu học).

Xin nhớ rằng, hành khách là trẻ em phải có thể mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ trong suốt chuyến bay.

Trẻ em chưa đủ 12 tuổi, chưa đăng ký hoặc chưa học trung học cơ sở sẽ được coi là không thể đi một mình và phải đi cùng một hành khách đi cùng thích hợp.

Để đặt chỗ cho một hành khách là trẻ em dưới 12 tuổi đã đăng ký học trung học và có thể đáp ứng các yêu cầu về giấy tờ tùy thân, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

Tất cả hành khách là trẻ em đi một mình trên chuyến bay của Jetstar Airways (JQ) nối chuyến với chuyến bay của Jetstar Asia (3K) hoặc Jetstar Japan (GK), phải đủ 12 tuổi mới được phép bay và có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu bổ sung nào.

Làm thủ tục chuyến bay cho các chuyến bay quốc tế của Jetstar Airways (JQ)

Hành khách là trẻ em đi một mình trên các chuyến bay quốc tế của JQ cần đáp ứng tất cả các yêu cầu trên, có hộ chiếu còn hiệu lực và có phụ huynh hoặc người giám hộ có mặt cùng trẻ trong suốt thời gian làm thủ tục chuyến bay.

Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ không có mặt khi làm thủ tục chuyến bay và nhân viên của chúng tôi không có lý do để tin rằng hành khách là trẻ em đó được phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép đi một mình, trẻ đó có thể bị từ chối làm thủ tục chuyến bay cho tới khi có thể xác nhận được việc cho phép đi một mình.

Hành khách là trẻ em đi một mình trên các chuyến bay của Jetstar Japan (GK)

Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản do Jetstar Japan (GK) khai thác, hành khách từ 2 đến 11 tuổi sẽ không được bay trừ khi đi cùng một hành khách đi cùng thích hợp từ 12 tuổi trở lên. Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) phải đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ, hoặc một hành khách đi cùng ít nhất là 15 tuổi.

Hành khách 12 tuổi trở lên có thể đi một mình (phải đáp ứng các yêu cầu đối với hành khách đi một mình).

Đối với các chuyến bay quốc tế do Jetstar Japan (GK) khai thác, hành khách dưới 12 tuổi sẽ không được bay trừ khi đi cùng một hành khách đi cùng thích hợp từ 15 tuổi trở lên. Hành khách 12 tuổi trở lên có thể đi một mình (phải đáp ứng các yêu cầu đối với hành khách đi một mình).

Xem phần Hành khách đi một mình và hành khách đi cùng để biết thêm chi tiết.

Trẻ em đi một mình đến Việt Nam

Người có hộ chiếu Việt Nam

Trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, hành khách dưới 12 tuổi có hộ chiếu Việt Nam phải có một hành khách đi cùng thích hợp.

Người không có hộ chiếu Việt Nam

Trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, hành khách dưới 14 tuổi không có hộ chiếu Việt Nam phải có người đi kèm là cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Giấy tờ tùy thân chứng minh tuổi được chấp nhận cho Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK)

Các giấy tờ tùy thân được chấp nhận sử dụng cho việc xác minh tuổi của trẻ đi một mình là:

  • Hộ chiếu; HOẶC
  • Giấy khai sinh.

Lưu ý quan trọng đối với phụ huynh và người giám hộ của hành khách là trẻ em

Ngay cả khi một hành khách là trẻ em đáp ứng tất cả các yêu cầu trên thì trước khi đặt vé, phụ huynh hoặc người giám hộ vẫn phải đánh giá xem liệu trẻ đó có đủ độc lập để tự đi một mình trên một chuyến bay Jetstar hay không. Jetstar không thể cung cấp dịch vụ giám sát hoặc trợ giúp, vì chúng tôi không có các hệ thống, nhân viên hoặc phương tiện để làm việc đó. Vì vậy, nếu một phụ huynh hoặc người giám hộ cảm thấy trẻ cần được giám sát thì không nên dặt vé cho trẻ đi một mình mà nên có người lớn đi cùng.

Xem phần Hành khách độc lập và hành khách đi cùng để biết thêm chi tiết.