Loại phí
Nội địa Úc 
và Niu-Di-Lân
Nội địa 
Việt Nam
Nội vùng 
Châu Á khai thác bởi Jetstar Pacific
Nội vùng 
Châu Á khai thác bởi Jetstar Asia
Nội vùng 
Châu Á khai thác bởi Jetstar Nhật
Chuyến bay
quốc tế 
đường ngắn
Chuyến bay 
quốc tế 
đường dài
   

Phí hoàn vé

$50 AUD/NZD*

400.000VND /
$20USD*

900.000VND/
$50SGD*/ $40USD*

1.000.000VND/
50SGD*/ 40USD*

$4,150JPY

$50AUD/NZD*

$50AUD/NZD*

Phí thay đổi - (thực hiện qua trang Jetstar.com)

$50 AUD/NZD*

360.000VND /
$16.50USD*

1.000.000VND/
$50SGD*/ $40USD*

1.000.000VND/
$50SGD*/ 500,000IDR*

$4,150JPY

$50AUD/NZD*

$75AUD/NZD*

Phí thay đổi - (thực hiện thông qua Trung tâm đặt giữ chỗ, các Phòng vé Jetstar, các Tổng Đại lý của Jetstar hay qua Phòng vé Jetstar tại sân bay)

$80 AUD/NZD*

360.000VND /
$16.50USD*

1.400.000VND/
$70SGD/ $55USD*

70SGD/ 700,000IDR*

6,500JPY

$85AUD/NZD*

100AUD/NZD*

Phí đặt chỗ tại Trung tâm Phục vụ khách hàng^

$32 AUD/NZD*

55,000VND/
$2.50USD

110,000VND^^/
$5USD^^

$22SGD/ 120,000IDR

3,000JPY

$37AUD/NZD*

42AUD/NZD*

Phí đặt chỗ tại sân bay

$32 AUD/NZD*

40.000VND/ $2USD*

$22SGD/USD*

$22SGD/ 120,000IDR

3,000JPY

$37AUD/NZD*

42AUD/NZD*

Phí đặt chỗ tại Jetstar Travel Shop*

$32 AUD/NZD*

40.000VND/ $2USD*

$22SGD/USD*

$22SGD/ 120,000IDR

3,000JPY

$37AUD/NZD*

42AUD/NZD*

 

* Các loại phí phải được thanh toán với loại tiền tệ cùng loại với đồng tiền mà Quý khách đã thanh toán cho đặt chỗ ban đầu. Số tiền phải trả có thể khác nhau do tỷ giá

^^Phí đặt chỗ tại Trung tâm Phục vụ khách hàng cho các chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Singapore do Jetstar Pacific khai thác là 440.000VNĐ/22USD

Phí Đặt Chỗ Jetstar Travel Shop*: Khoản phí này áp dụng cho những đặt chỗ thực hiện tại các cửa hàng Jetstar Travel Shop của Jestar tại Jakarta, Surabaya, Medan, Guangzhou, Hangzhou và Haikou.


Các định nghĩa về chuyến bay

  • Các chuyến bay nội địa là các chuyến bay có điểm đi và điểm đến trong cùng một nước.
  • Các chuyến bay quốc tế đường ngắn là các chuyến bay được khai thác bởi máy bay A320 hoặc A321 hoặc B737.
  • Các chuyến bay quốc tế đường dài là các chuyến bay quốc tế được khai thác bằng máy bay Boeing 787**.

Những chuyến bay nội vùng Châu Á là những chuyến bay quốc tế không có điểm khởi hành hay điểm đến nằm trong nước Úc, và được khai thác bằng máy bay A320 hay A321 hoặc B737.

Đóng
loading