ซื้อน้ำหนักที่ท่านต้องการ

สัมภาระพกพา

  • ตั๋วชั้น Starter จะแถมโควตาน้ำหนักสัมภาระคือสัมภาระพกพาสองชิ้นที่หนักไม่เกิน 7 กก.
  • หากต้องการพกพาสัมภาระมากกว่านี้ กรุณาซื้อแพ็คเกจ FlexiBiz, ตั๋วชั้นธุรกิจ หรือน้ำหนัก +3 กก.
  • เราจะตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระพกพาที่สนามบิน.

สัมภาระเช็คอิน

  • ท่านสามารถซื้อโควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้ตั้งแต่ 15 กก. ถึง 40 กก.
  • จะถูกที่สุดถ้าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบออนไลน์เวลาที่ท่านจองเที่ยวบิน.
  • ต้องเสียเงินมากกว่าถ้าซื้อออนไลน์ในภายหลัง และเสียมากขึ้นอีกถ้าซื้อที่สนามบิน.