ซื้อน้ำหนักที่ท่านต้องการ

สัมภาระติดตัว

  • ค่าโดยสารเริ่มต้นรวมน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาต 7 กก. สำหรับสัมภาระ 2 ชิ้น
  • คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระติดตัวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเป็น 14 กก. โดยขึ้นอยู่กับการมีให้บริการ
  • สัมภาระหลักของคุณควรสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้ และสัมภาระย่อยควรจะสามารถวางไว้ข้างใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาด
  • น้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตของคุณจะรวมทุกอย่างที่คุณนําติดตัวขึ้นเครื่อง สิ่งของ เช่น กระเป๋าถือและแล็ปท็อป เป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณ
  • หากน้ำหนักสัมภาระติดตัวของคุณเกินกว่าที่กำหนดไว้ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่สนามบิน

สัมภาระเช็คอิน

  • ซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้ถึง 40 กก.
  • ซื้อสัมภาระเช็คอินทางออนไลน์เมื่อคุณจองเที่ยวบินจะทำให้คุณได้ราคาถูกที่สุด
  • การซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมทางออนไลน์ในภายหลังจะทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และการซื้อน้ำหนักเพิ่มเติมที่สนามบินยิ่งทำให้คุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
  • ไม่สามารถใช้น้ำหนักสัมภาระเช็คอินเพื่อนำไปเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวที่อนุญาตของคุณได้