ซื้อน้ำหนักที่ท่านต้องการ

สัมภาระพกพา

  • ค่าโดยสารชั้น Starter รวมสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 2 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
  • คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องเพิ่มได้ 7 กก. รวมทั้งหมดเป็น 14 กก. และได้มากกว่า 2 รายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
  • ค่าโดยสารแบบ Flex Bundle และค่าโดยสารชั้นธุรกิจยังอนุญาตให้เพิ่มน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้อีก 14 กก. และมากกว่า 2 รายการ
  • น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ต่อกระเป๋าสัมภาระหนึ่งใบ
  • คุณสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ทั้งหมด 2 รายการ - 1 รายการหลักต้องใส่ในช่องเก็บของเหนือศีรษะได้พอดีและ 1 รายการขนาดเล็กต้องพอดีกับพื้นที่ใต้เบาะนั่งบริเวณด้านหน้า
  • เราจะตรวจสอบน้ำสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่สนามบิน

สัมภาระเช็คอิน

  • ท่านสามารถซื้อโควตาน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้ตั้งแต่ 15 กก. ถึง 40 กก.
  • จะถูกที่สุดถ้าท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบออนไลน์เวลาที่ท่านจองเที่ยวบิน.
  • ต้องเสียเงินมากกว่าถ้าซื้อออนไลน์ในภายหลัง และเสียมากขึ้นอีกถ้าซื้อที่สนามบิน.