ตั้งแต่ 15 กก. ถึง 40 กก.
ซื้อเฉพาะที่คุณต้องการ

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นของ Jetstar รวมน้ำหนักสัมภาระติดตัว 7 กก. หากคุณต้องการมากกว่านี้ สามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวได้ 3 กก. หรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้มากตามที่คุณต้องการระหว่าง 15 กก. และ 40 กก.
เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินในการจองปัจจุบันการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ: ฉันจะเพิ่มสัมภาระเช็คอินได้อย่างไรและเมื่อใด

คุณสามารถเพิ่มสัมภาระเช็คอินได้เมื่อทำการจอง หลังจากที่จองแล้ว หรือที่สนามบิน การเพิ่มเมื่อคุณจองจะประหยัดที่สุด หากคุณเปลี่ยนใจ คุณยังสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระในจัดการการจอง โดยจะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย การเพิ่มที่สนามบินเป็นตัวเลือกที่มีราคาสูงที่สุด


ราคา: สัมภาระเช็คอินมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายสำหรับราคาสัมภาระเช็คอินจะขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง โดยคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเมื่อคุณซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตทางออนไลน์ และมีค่าใช้จ่ายสูงสุดที่สนามบิน เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มสัมภาระเช็คอินในการจองของคุณก่อนเดินทางมาถึงสนามบิน เพิ่มสัมภาระเช็คอินในการจองในปัจจุบัน


ข้อจำกัด: มีค่าใช้จ่ายเท่าไร น้ำหนักเท่าไร ขนาดใหญ่แค่ไหน

ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้มากถึง 40 กก. น้ำหนักสัมภาระแต่ละรายการต้องไม่เกิน 32 กก. สัมภาระใด ๆ ที่มีขนาดยาวเกินหนึ่งเมตรในทิศทางใด ๆ จะถือว่าเป็นสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการนอกเหนือจากการซื้อน้ำหนักที่อนุญาต (ดูด้านล่าง) ดูข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระ


สัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษ: สัมภาระเช็คอินสามารถมีขนาดใหญ่ได้แค่ไหน

เดินทางพร้อมกับสิ่งของขนาดใหญ่ได้หรือไม่ จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับรายการที่ยาวกว่าหนึ่งเมตรในทิศทางใด ๆ ค่าธรรมเนียมการจัดการนี้ไม่รวมกับน้ำหนักสัมภาระที่คุณซื้อ เป็นไปตามข้อยกเว้น
เรียนรู้เกี่ยวกับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษ


ชุดรวมและสัมภาระเช็คอิน

ชุดรวมบางรายการของเราจะรวมสัมภาระเช็คอินไว้แล้ว ชุดรวม Starter Plus ของเรามีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินให้ 20 กก. (10 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น) ในขณะที่ชุดรวม Starter Max และชั้นธุรกิจของเรามีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินให้ 30 กก. รายละเอ���ยดทั้งหมด

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

อ่านนโยบายของเราเกี่ยวกับรายการต้องห้าม สินค้าอันตราย อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และของเหลว สเปรย์ เจล และผง เราแนะนำให้คุณอย่าบรรจุสิ่งของที่เปราะบาง สิ่งของมีค่า และยาไว้ในสัมภาระเช็คอิน

รายการเช็คอินฟรี: รถเข็นเด็กและรถเข็นคนพิการ

สามารถเดินทางพร้อมกับเด็กทารก เด็กโต หรือนั่งรถเข็นได้หรือไม่ บางรายการสามารถเช็คอินได้ฟรีและไม่นับรวมในน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต (มีข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนัก) รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเช็คอินรถเข็นเด็กและรถเข็นคนพิการ