ซื้อได้เท่าที่คุณต้องการโดยไม่เกิน 40 กก.

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นของ Jetstar รวมน้ำหนักสัมภาระติดตัว 7 กก. หากคุณต้องการมากกว่านี้ คุณสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระติดตัวได้ 7 กก. หรือเพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้มากเท่าที่คุณต้องการ และสูงสุดไม่เกิน 40 กก.
เพิ่มน้ำหนักสัมภาระเช็คอินในการจองปัจจุบันการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระ: ฉันจะเพิ่มสัมภาระเช็คอินได้อย่างไรและเมื่อใด

คุณสามารถเพิ่มสัมภาระเช็คอินได้เมื่อทำการจอง หลังจากที่จองแล้ว หรือที่สนามบิน การเพิ่มเมื่อคุณจองจะประหยัดที่สุด หากคุณเปลี่ยนใจ คุณยังสามารถเพิ่มน้ำหนักสัมภาระในจัดการการจอง โดยจะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย การเพิ่มที่สนามบินเป็นตัวเลือกที่มีราคาสูงที่สุด


ราคา: สัมภาระเช็คอินมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายสำหรับราคาสัมภาระเช็คอินจะขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง โดยคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเมื่อคุณซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตทางออนไลน์ และมีค่าใช้จ่ายสูงสุดที่สนามบิน เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มสัมภาระเช็คอินในการจองของคุณก่อนเดินทางมาถึงสนามบิน เพิ่มสัมภาระเช็คอินในการจองในปัจจุบัน


ข้อจำกัด: มีค่าใช้จ่ายเท่าไร น้ำหนักเท่าไร ขนาดใหญ่แค่ไหน

ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินได้มากถึง 40 กก. น้ำหนักสัมภาระแต่ละรายการต้องไม่เกิน 32 กก. สัมภาระใด ๆ ที่มีขนาดยาวเกินหนึ่งเมตรในทิศทางใด ๆ จะถือว่าเป็นสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการนอกเหนือจากการซื้อน้ำหนักที่อนุญาต (ดูด้านล่าง) ดูข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับสัมภาระ


สัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษ: สัมภาระเช็คอินสามารถมีขนาดใหญ่ได้แค่ไหน

เดินทางพร้อมกับสิ่งของขนาดใหญ่ได้หรือไม่ จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับรายการที่ยาวกว่าหนึ่งเมตรในทิศทางใด ๆ ค่าธรรมเนียมการจัดการนี้ไม่รวมกับน้ำหนักสัมภาระที่คุณซื้อ เป็นไปตามข้อยกเว้น
เรียนรู้เกี่ยวกับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษ


ชุดรวมและสัมภาระเช็คอิน

ชุดรวมบางรายการของเราจะรวมสัมภาระเช็คอินไว้แล้ว ชุดรวม Starter Plus ของเรามีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินให้ 20 กก. (10 กก. สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น) ในขณะที่ชุดรวม Starter Max และชั้นธุรกิจของเรามีน้ำหนักสัมภาระเช็คอินให้ 30 กก. รายละเอียดทั้งหมด

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

อ่านนโยบายของเราเกี่ยวกับรายการต้องห้าม สินค้าอันตราย อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และของเหลว สเปรย์ เจล และผง เราแนะนำให้คุณอย่าบรรจุสิ่งของที่เปราะบาง สิ่งของมีค่า และยาไว้ในสัมภาระเช็คอิน

รายการเช็คอินฟรี: รถเข็นเด็กและรถเข็นคนพิการ

สามารถเดินทางพร้อมกับเด็กทารก เด็กโต หรือนั่งรถเข็นได้หรือไม่ บางรายการสามารถเช็คอินได้ฟรีและไม่นับรวมในน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต (มีข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนัก) รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเช็คอินรถเข็นเด็กและรถเข็นคนพิการ