ถ้าท่านเป็นสมาชิก Lotusmiles ท่านจะได้รับ Lotusmiles เมื่อเดินทางชั้น Economy Starter Plus และ Economy Starter Max กับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL)

กรุณาสังเกตว่า: ท่านจะไม่ได้รับ Lotusmiles เมื่อเดินทางกับเที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K), หรือ Jetstar Japan (GK)

เพิ่มไมล์เข้าบัญชี Lotusmiles ของท่าน

แค่แจ้งเลขสมาชิก Lotusmiles ของท่านเวลาจองตั๋ว แล้วท่านจะได้รับไมล์ Lotusmiles ภายใน 7 วันหลังการเดินทางของท่าน

ถ้าท่านลืมแจ้งเลขสมาชิก Lotusmiles เวลาจองตั๋ว ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อเพิ่มเลขสมาชิกได้ภายหลัง – แต่ต้องทำก่อนเครื่องบินออกนะ!

อัตราการรับ Lotusmiles กับเที่ยวบินของ Jetstar Pacific (BL) flights

ตั๋วของเจ็ทสตาร์ อัตราสะสม
Starter ไม่มีสิทธิ์
Starter Plus 75%
Starter FlexiBiz
ไม่มีสิทธิ์
Starter Max
110%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสะสมไมล์ Lotusmiles