หากต้องการจองที่นั่งสําหรับผู้โดยสาร 10 คนขึ้นไป รับสิทธิประโยชน์จากค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของเรา!

แผนการชําระเงินที่สะดวกสบาย

ชําระเงินมัดจําล่วงหน้า จากนั้นชำระยอดคงเหลือก้อนสุดท้ายในภายหลัง1 และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

หากยังไม่แน่ใจว่าใครจะเดินทางไปบ้าง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้โดยไม่จํากัดจำนวนครั้ง เพียงแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

กำหนดน้ำหนักสัมภาระรวมของทุกคน

แบ่งปันน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของคุณภายในกลุ่มผู้โดยสาร ซึ่งจะสะดวกมากหากคุณเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์กีฬา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม


สะดวกกับความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและบริการเสริมที่ดีเยี่ยม เช่น ที่นั่งติดกันในกลุ่มผู้เดินทาง น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน2 และน้ำหนักสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง 7 กก.

บริการสนับสนุนที่มีให้โดยเฉพาะ

วางใจในบริการสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจองของคุณที่มีให้โดยทีมงานของเรา

วางแผนการเดินทางครั้งสำคัญสําหรับกิจกรรมกลุ่มของโรงเรียน ทีมนักกีฬา งานแต่งงาน หรือการประชุมสัมมนา

รับใบเสนอราคาได้ที่นี่ ซึ่งจะส่งถึงคุณโดยเร็ว! คุณจะได้รับใบเสนอราคาภายในไม่กี่นาที3

โปรดทราบ:

  • การจองที่นั่งแบบหมู่คณะต้องประกอบด้วยผู้โดยสารอย่างน้อย 10 คนต่อหนึ่งเที่ยวบิน
  • เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 48 ชั่วโมง หากคุณต้องการจะทำการจองต่อ โปรดแจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมง และเราจะรีบดำเนินการให้คุณ
  • โดยเราจะส่งอีเมลที่มีรายละเอียดการจองทั้งหมดของคุณ รวมถึงรายละเอียดต่อไปนี้
    • สัมภาระเช็คอินและสัมภาระติดตัวของผู้โดยสารแต่ละท่าน
    • วันครบกำหนดชําระเงินมัดจําและยอดคงเหลือ
  • วิธีชําระเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ตั้งของคุณเมื่อคุณทําการจองที่นั่งแบบหมู่คณะ
  • หากคุณจองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดชําระเงินกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าว

Jetstar Connect
ไม่สามารถจองเป็นหมู่คณะในการจอง Jetstar Connect ได้

คำแนะนำในการจองที่นั่งแบบหมู่คณะที่สะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ
ผู้โดยสารแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์เช็คอินสัมภาระ2 และถือสัมภาระติดตัวได้อีก 7 กก. หากคุณเดินทางพร้อมกับสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ (เช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา) โดยทั่วไปจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งของขนาดใหญ่พิเศษ เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการอาหารบนเที่ยวบิน
คุณสามารถซื้ออาหารและของว่างบนเครื่องบินล่วงหน้า เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกรายการอาหารที่ตนต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติม

บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
หากคุณเป็นบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว คุณสามารถจองที่นั่งแบบหมู่คณะได้เช่นกัน ลงทะเบียนบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของคุณกับเรา จากนั้นคุณจะได้รับเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งจะทําให้การจองเที่ยวบินนั้นง่ายขึ้น

การเดินทางเป็นหมู่คณะที่มีสมาชิกจำนวนมากเป็นพิเศษ
หากคณะของคุณมีสมาชิกจำนวนมากซึ่งครอบครองที่นั่งบนเครื่องบินทั้งลำ คุณอาจใช้วิธีการ “ซื้อ” เที่ยวบินบางเที่ยวจากบริการเที่ยวบินตามตารางเวลาของเรา แล้วคุณจะแปลกใจว่าวิธีการนี้ง่ายเพียงใด ส่งอีเมลถึง charters@jetstar.com เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจองที่นั่งแบบหมู่คณะ
เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณอ่าน ข้อกําหนดและเงื่อนไขการจองที่นั่งแบบหมู่คณะ ของเราเพื่อทราบข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับวิธีการจองที่นั่งแบบหมู่คณะของ Jetstar

หากมีคำถาม

ในการขอใบเสนอราคาสำหรับการจองที่นั่งแบบหมู่คณะทุกครั้ง จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอจองที่นั่งแบบหมู่คณะ สําหรับคําถามทั่วไปเกี่ยวกับการจองที่นั่งแบบหมู่คณะ โปรดติดต่อฝ่ายขายแบบกลุ่มของ Jetstar ทางอีเมลที่ groups@jetstar.com

1 วันที่ชำระเงินมัดจำและยอดคงเหลือของคุณจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ตั้งของคุณเมื่อคุณทําการจอง โดยเราจะแจ้งรายละเอียดในอีเมลตอบกลับคําขอการจองของคุณ

2 น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ตั้งของคุณเมื่อคุณทําการจอง โดยเราจะแจ้งรายละเอียดในอีเมลตอบกลับคําขอการจองของคุณ

3 โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองที่นั่งแบบหมู่คณะ