คลิกที่ลิงก์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีการจอง

เพียงเลือกจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการใน Jetstar.com ก่อนอื่น เราจะแสดงตัวเลือกเที่ยวบิน Jetstar ถ้ามี และคุณยังสามารถเรียกดูเที่ยวบิน Jetstar Connect ได้ ขั้นตอนการจองจะคล้ายกับการจองเที่ยวบินอัตราค่าโดยสารปกติของ Jetstar แต่คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

ติดต่อ Jetstar Connect

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเที่ยวบินใด ๆ ในการจองของคุณ โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินนั้น คุณสามารถติดต่อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ สายการบินแต่ละแห่งที่คุณติดต่อจะสอบถามหมายเลขอ้างอิงการจองที่ออกให้เมื่อคุณดำเนินการจอง ซึ่งแสดงไว้ในแผนการเดินทางที่ส่งถึงคุณทางอีเมลโดยสายการบินนั้น ๆ

ตัวเลือกเที่ยวบิน

สายการบิน Jetstar Connect มีตัวเลือกเที่ยวบินที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ เช่น ชุดรวม กระเป๋าสัมภาระ ที่นั่ง และบริการเสริม คุณสามารถเลือกตัวเลือกเที่ยวบินของคุณได้เมื่อทําการจอง หากต้องการแก้ไขรายละเอียดการจองของคุณในภายหลัง หรือเลือกที่นั่งเฉพาะหากคุณซื้อประเภทที่นั่งขณะทําการจอง คุณต้องติดต่อสายการบินแต่ละแห่งที่ดําเนินงานเที่ยวบินของคุณแยกจากกัน อีเมลยืนยันและแผนการเดินทางของคุณจะมีข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมด

ชุดรวม

เมื่อคุณเลือกเที่ยวบินของ Jetstar เป็นส่วนหนึ่งของการจอง Jetstar Connect คุณสามารถเลือกค่าโดยสารเริ่มต้น (Starter Fare) แบบมาตรฐานหรือชุดรวมเริ่มต้นพลัส (Starter Plus Bundle) ก็ได้ สายการบินอื่นอาจมีชุดรวมที่แตกต่างออกไป หรือไม่มีเลย คุณลักษณะของชุดรวมของคุณจะมีผลกับทุกเที่ยวบินในการจองของคุณ รวมถึงเที่ยวบินที่ดําเนินงานโดยสายการบินอื่น

สัมภาระ

ตัวเลือกสัมภาระจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน แต่การซื้อน้ำหนักสัมภาระเช็คอินใด ๆ จะมีผลกับทุกเที่ยวบินในการจองของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระของ Jetstar Connect โปรดดูที่ สัมภาระ

ที่นั่ง

เมื่อทําการจอง Jetstar Connect คุณจะสามารถซื้อและเลือกประเภทที่นั่งที่ต้องการได้เมื่อทําการจอง จากนั้น หากต้องการเลือกที่นั่งของคุณหลังจากทําการจองเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่ระบบจัดการการจองออนไลน์ของสายการบินแต่ละแห่งในการจองของคุณ

ในกรณีที่ที่นั่งที่คุณต้องการไม่ว่าง เพียงแค่ติดต่อสายการบินที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขอคืนเงินจากการซื้อที่นั่งของคุณ หากคุณได้ซื้อชุดรวมแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนของที่นั่งในชุดรวมของคุณ

โทรติดต่อ Jetstar
โทรติดต่อ Tigerair Taiwan
ติดต่อ IndiGo

บริการเสริม

คุณสามารถซื้ออาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มได้เมื่อทําการจอง หากคุณไม่ได้ทำการจองหลังกำหนดเวลาในการสั่งอาหารล่วงหน้าของสายการบิน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้ออาหารและขนมขบเคี้ยวเพิ่มเติมภายหลังการจองโดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสั่งซื้อบนเครื่องบิน

สําหรับเที่ยวบินของ Jetstar หากคุณทําการจองหลังกำหนดเวลาในการสั่งอาหารล่วงหน้า คุณสามารถซื้อบัตรกํานัลในเที่ยวบิน (หรืออาหารราคาพิเศษบนเครื่องบินสำหรับเที่ยวบิน JQ) เพื่อใช้บนเครื่องบินสําหรับซื้ออาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม

จัดการบริการเสริมบนเที่ยวบิน Jetstar ของคุณ

จัดการบริการเสริมบนเที่ยวบิน Tigerair Taiwan ของคุณ opens in new window

จัดการบริการเสริมบนเที่ยวบิน IndiGo ของคุณ

กำหนดเวลาในการสั่งอาหารล่วงหน้า

หากคุณจองบัตรโดยสารของคุณภายในกำหนดเวลาในการสั่งอาหารล่วงหน้าของสายการบิน คุณสามารถซื้ออาหารบนเครื่องได้

Jetstar: 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา (สามารถซื้อบัตรกํานัลในเที่ยวบินได้ทางออนไลน์หลังจากเลยกำหนดเวลาแล้ว และสามารถซื้อของว่างและเครื่องดื่มได้บนเครื่อง)

Tigerair Taiwan: 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

IndiGo: 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา

สัมภาระ

การจำกัดสัมภาระ

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินที่ดําเนินการแต่ละแห่งจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีผลบังคับใช้กับสัมภาระที่ติดตัว สัมภาระเช็คอิน และสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ ตัวเลือกสัมภาระเช็คอินที่คุณสั่งซื้อเมื่อทําการจองจะมีผลใช้กับทุกเที่ยวบินในการเดินทางของคุณ การจำกัดสัมภาระติดตัวจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สัมภาระติดตัว (ด้านล่าง)

คุณสามารถดูข้อจํากัดที่มีผลบังคับใช้กับแต่ละสายการบินในการจองของคุณโดยคลิกลิงก์ด้านล่าง

นโยบายสัมภาระของ Jetstar

นโยบายสัมภาระของ Tigerair Taiwan opens in new window

นโยบายสัมภาระของ IndiGo

สัมภาระสูญหายหรือเสียหาย

หากสัมภาระของคุณสูญหายหรือเสียหายในระหว่างเที่ยวบิน โปรดติดต่อสายการบินที่ดําเนินการเที่ยวบินก่อนหน้าทันทีที่คุณทราบเกี่ยวกับการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

ติดต่อ Jetstar
ติดต่อ Tigerair Taiwan
ติดต่อ IndiGo

การขนส่งสัมภาระ

หากคุณจะต้องต่อเครื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศ การจอง Jetstar Connect ของคุณจะรวมถึงการขนส่งสัมภาระ หากเที่ยวบินเชื่อมต่อของคุณเป็นเที่ยวบินในประเทศ คุณต้องเช็คอินสัมภาระของคุณอีกครั้ง โปรดเผื่อเวลาระหว่างเที่ยวบินให้เพียงพอเนื่องจากคุณต้องไปรับและโหลดสัมภาระ

สัมภาระติดตัว

Jetstar จํากัดจํานวนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7 กก. Tigerair Taiwan จํากัดจํานวนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 กก.

สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

หากคุณกําลังจะเดินทางพร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ คุณอาจต้องเช็คอินสัมภาระในลักษณะของสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษและชําระค่าบริการและค่าดำเนินการเพิ่มเติม สายการบินพันธมิตรของ Jetstar Connect แต่ละแห่งกําหนดสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษไว้แตกต่างกัน คลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อไปยังสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

Jetstar

Tigerair Taiwan opens in new window

IndiGo

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สําหรับเที่ยวบินแต่ละเที่ยวในการจอง Jetstar Connect กฎระเบียบค่าโดยสารและเงื่อนไขของการบริการขนส่งของสายการบินที่ดําเนินการจะมีผลบังคับใช้ สําหรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงกฎระเบียบค่าโดยสารและเงื่อนไขของการบริการขนส่งของแต่ละสายการบิน โปรดดูที่ หน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Jetstar Connect

กฎระเบียบค่าโดยสาร

สําหรับกฎระเบียบค่าโดยสารของแต่ละสายการบินที่ร่วมรายการ โปรดดูที่ หน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Jetstar Connect

การคืนเงิน

แต่ละสายการบินมีกฎระเบียบแตกต่างกันเกี่ยวกับการคืนเงิน หากต้องการดูกฎระเบียบเหล่านี้ โปรดดูกฎระเบียบค่าโดยสารและเงื่อนไขของการบริการขนส่งของสายการบินที่ดําเนินงาน ดูที่ หน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Jetstar Connect เพื่อทราบกฎระเบียบค่าโดยสารและเงื่อนไขของการบริการขนส่งของแต่ละสายการบิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่มีผลบังคับใช้กับการจอง Jetstar Connect จะขึ้นอยู่กับสายการบินที่ดำเนินการแต่ละเที่ยวบิน ดูรายละเอียดทั้งหมดได้จากข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าบริการของสายการบินที่เกี่ยวข้อง อาจมีค่าธรรมเนียมการชําระเงินสําหรับการจองบางรายการ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการชําระเงิน โปรดดูข้อมูลค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Jetstar Asia

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Jetstar Japan

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Tigerair Taiwan opens in new window

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ IndiGo

การจ่ายเงิน

ตัวเลือกการชําระเงิน

การจอง Jetstar Connect ยอมรับวิธีการชําระเงินดังต่อไปนี้

  • Visa (บัตรเดบิตและบัตรเครดิต)
  • Mastercard (บัตรเดบิตและบัตรเครดิต)
  • American Express

ต้องตรวจสอบยืนยันบัตรเครดิตสําหรับเที่ยวบินของ Indigo

หากเที่ยวบิน Indigo เป็นส่วนหนึ่งของการจอง Jetstar Connect ของคุณ เจ้าของบัตรเครดิตที่ใช้ในการชําระเงินสําหรับการจองจะต้องสามารถอนุมัติการใช้บัตรของตนได้ ซึ่งสามารถทําได้ก่อนที่คุณจะเดินทางโดยเครื่องบิน โดยติดต่อศูนย์บริการของ Indigo หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน Indigo อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับการชําระเงินทางโทรศัพท์หรืออีเมล ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อของคุณถูกต้อง นี่คือข้อกําหนดสําหรับเที่ยวบิน Indigo ทั้งหมด หากไม่สามารถตรวจสอบยืนยันบัตรเครดิตได้ คุณอาจถูกกันไม่ให้เช็คอินหรือขึ้นเครื่องได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Indigo

อาจมีค่าธรรมเนียมการชําระเงินสําหรับการจอง Jetstar Connect โดยขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินแต่ละเที่ยวในการจอง, จุดหมายปลายทาง และสกุลเงินที่ชําระ หากต้องการค้นหาว่าการจองของคุณมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินใด ๆ หรือไม่ โปรดดูที่ ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ด้านล่าง ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมดได้ที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงินต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบินที่ดำเนินการ โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ IndiGo

ค่าธรรมเนียมการจองและการบริการของ Jetstar

ไปที่หน้าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Jetstar เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ Tigerair Taiwan

Tigerair Taiwan ไม่คิดค่าธรรมเนียมการชําระเงินแยกต่างหาก ราคาที่แสดงในหน้า เลือกเที่ยวบิน เป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ในแผนการเดินทางของ Tigerair Taiwan ราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมจะแสดงแยกต่างหาก แต่ค่าโดยสารรวมทั้งสิ้นจะตรงกับค่าโดยสารที่เสนอราคาครั้งแรกในหน้าเลือกเที่ยวบิน

ข้อยกเว้น

สําหรับเที่ยวบิน Jetstar Connect ที่ซื้อจากเว็บไซต์ Singapore จะไม่มีค่าธรรมเนียมการจองและค่าบริการสําหรับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต

ยอดการชำระเงินจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณ

ยอดการชําระเงินสําหรับการจองผ่าน Jetstar Connect ของคุณจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารโดยแยกแต่ละรายการสําหรับสายการบินแต่ละแห่งในการจองของคุณ การชําระเงินของคุณอาจดําเนินการนอกประเทศที่คุณสั่งซื้อการจองของคุณ ธนาคารที่ออกบัตรของคุณอาจระบุว่าการชําระเงินนี้ของคุณเป็นธุรกรรมต่างประเทศและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

บัตรกำนัล

ไม่สามารถใช้บัตรกํานัล Jetstar เพื่อชําระค่าบัตรโดยสารในการจอง Jetstar Connect ได้

แผนการเดินทางของคุณ

เมื่อคุณทําการจองเสร็จสิ้น Jetstar Connect จะส่งอีเมลยืนยันไปถึงคุณ สายการบินแต่ละแห่งที่ดำเนินการการจองของคุณจะส่งแผนการเดินทางไปถึงคุณทางอีเมลในรูปแบบไฟล์แนบ PDF แผนการเดินทางของคุณจะรวมรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของคุณ รวมถึงเวลาของเที่ยวบิน สายการบินที่ดําเนินการ ข้อมูลสนามบินและอาคารผู้โดยสารสําหรับแต่ละเที่ยวบิน หมายเลขอ้างอิงการจองที่แยกต่างหากสําหรับแต่ละสายการบินที่ดําเนินการ และรายละเอียดการติดต่อแต่ละสายการบินที่ดําเนินการ หากคุณเปลี่ยนแปลงการจองในภายหลัง คุณจะได้รับแผนการเดินทางที่ปรับปรุงใหม่

สนามบินและอาคารผู้โดยสาร

สนามบินและอาคารผู้โดยสาร ตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณเพื่อทราบข้อมูลสนามบินและอาคารผู้โดยสาร รายละเอียดสนามบินและอาคารผู้โดยสารจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่สายการบินที่ดำเนินการแต่ละเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงการจอง Jetstar Connect

คุณสามารถค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณโดยดูที่กฎระเบียบค่าโดยสารของสายการบินแต่ละแห่งที่ให้บริการเที่ยวบินในการจองของคุณ ดูทีหน้าข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Jetstar Connect  สําหรับลิงก์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง Jetstar Connect ของคุณ โปรดติดต่อสายการบินแต่ละแห่งที่ดำเนินการเที่ยวบินที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงโดยแยกต่างหาก คุณสามารถติดต่อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ สายการบินแต่ละแห่งที่คุณติดต่อจะสอบถามหมายเลขอ้างอิงการจองที่ออกให้เมื่อคุณดำเนินการจอง ซึ่งแสดงไว้ในแผนการเดินทางที่ส่งถึงคุณทางอีเมลโดยสายการบินนั้น ๆ

การเช็คอินและการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

เมื่อคุณต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินอื่น เราจะดำเนินการเช็คอินสำหรับคุณในเที่ยวบินเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม Jetstar Connect จะไม่ดำเนินการเช็คอินสำหรับคุณในเที่ยวบินเชื่อมต่อ หากเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ หากคุณต่อเครื่องจากเที่ยวบินในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือในทางกลับกัน โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอสําหรับการเช็คอินระหว่างเที่ยวบิน

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

สายการบิน Jetstar Connect ไม่ยอมรับการจองสําหรับผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งไม่มีผู้ร่วมเดินทาง

สําหรับการจองอื่น ๆ โปรดดูที่นโยบายของสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินของคุณ:

Jetstar

Tigerair Taiwan opens in new window

IndiGo

การเดินทางในระหว่างตั้งครรภ์

แต่ละสายการบินมีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินอย่างปลอดภัยในขณะตั้งครรภ์ ติดต่อสายการบินที่ดำเนินการเที่ยวบินในการจองของคุณ เพื่อดูนโยบายของสายการบินดังกล่าว

Jetstar

Tigerair Taiwan opens in new window

IndiGo

การจองเป็นกลุ่ม

คุณสามารถจองสําหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่/เด็กได้ไม่เกิน 9 คน และผู้โดยสารที่เป็นทารกได้ไม่เกินสองคนในการจอง Jetstar Connect แต่ละครั้ง ทารก หมายถึง เด็กที่อายุต่ำกว่าสองปี

โปรแกรมความภักดี

คุณจะได้รับคะแนนสะสมจากเที่ยวบิน Jetstar Connect หากคุณซื้อชุดรวม Jetstar หรือ Tigerair Taiwan คุณจะได้รับคะแนนจากโปรแกรมความภักดีสําหรับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินดังกล่าว คุณจะได้รับคะแนนและเครดิตสถานะที่เกี่ยวข้องหลังจากสิ้นสุดเที่ยวบินแต่ละเที่ยว

  • ผู้โดยสาร Jetstar Connect ที่เดินทางโดยเที่ยวบินของ Jetstar จะสามารถสะสมคะแนนโดยเลือกโปรแกรมความภักดีที่เกี่ยวข้องเมื่อทําการจองชุดรวมเริ่มต้นพลัส
  • ผู้โดยสารของ Jetstar Connect ที่เดินทางโดยเที่ยวบิน Tigerair Taiwan สามารถสะสมคะแนน Tigerclub ที่ได้รับจากค่าโดยสารโดยป้อนข้อมูลสมาชิกและรายละเอียดเที่ยวบินที่นี่ opens in new windowเปิดในหน้าต่างใหม่ หลังจากการจอง

ข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมความภักดี

Club Jetstar

ไม่มีสิทธิประโยชน์และส่วนลดของ Club Jetstar สําหรับการจอง Jetstar Connect

ความล่าช้าและการยกเลิก

หากเที่ยวบิน Jetstar Connect ล่าช้าหรือถูกยกเลิก สายการบินที่ดําเนินการเที่ยวบินนั้นจะติดต่อกลับคุณตามรายละเอียดการติดต่อที่คุณได้แจ้งไว้เมื่อทําการจอง โปรดติดต่อสายการบินที่ดําเนินงาน หากคุณมีคําถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับเที่ยวบินที่ล่าช้าหรือถูกยกเลิก

Call Jetstar

Call Tigerair Taiwan opens in new window

Call IndiGo

ความช่วยเหลือพิเศษ

หากผู้โดยสารหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นในการจองนี้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หลังจากที่ทำการจองผ่านเว็บไซต์นี้แล้ว คุณต้องติดต่อสายการบินแต่ละแห่งในการจองของคุณโดยแยกต่างหากเพื่อขอความช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการ และเพื่อยืนยันว่าแต่ละเที่ยวบินเหล่านั้นสามารถให้บริการความช่วยเหลือพิเศษตามที่คุณต้องการได้หรือไม่

หากคุณไม่ได้ติดต่อสายการบินแต่ละแห่งเพื่อขอความช่วยเหลือพิเศษก่อนออกเดินทาง คุณอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ หรือคุณอาจไม่สามารถเดินทางโดยเที่ยวบินที่คุณจองบางเที่ยวบินได้

เที่ยวบินที่ดําเนินการโดย Jetstar: เมื่อร้องขอ Jetstar อาจให้ความช่วยเหลือพิเศษ (จํากัด) แก่ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือได้ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษที่ Jetstar มีให้แก่ลูกค้า

Jetstar มีบริการช่วยเหลือด้านเก้าอี้รถเข็นให้แก่ผู้โดยสารโดยจำกัดจำนวน ซึ่งสามารถนําขึ้นเครื่องได้ในบางเที่ยวบิน และการจำกัดจำนวนเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถนําขึ้นเครื่องได้ในบางเที่ยวบิน Jetstar กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้เดินทางอิสระ หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกําหนดเหล่านั้น ผู้โดยสารต้องเดินทางพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางหรือผู้ดูแลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ คุณต้อง ติดต่อเรา โดยเร็วที่สุดหลังจากทําการจองและแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เพื่อขอความช่วยเหลือจาก Jetstar และเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่า Jetstar สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณบนเที่ยวบิน Jetstar ที่คุณเลือกได้หรือไม่ หาก Jetstar ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณในเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง คุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินอื่นที่สามารถให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้ หรือปรึกษาหารือกับ Jetstar

สายการบินอื่น ๆ: Jetstar ไม่รับประกันว่าสายการบินอื่นจะสามารถให้ความช่วยเหลือพิเศษตามที่คุณร้องขอหรือต้องการได้ Jetstar จะไม่ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณไปยังสายการบินอื่นใดในการจองของคุณ

แต่ละสายการบิน รวมถึงแต่ละสายการบินในกลุ่ม Jetstar (รวมถึง Jetstar Airways (JQ) ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, Jetstar Asia Airways (3K) ของสิงคโปร์และ Jetstar Japan (GK) ของญี่ปุ่น) มีการจัดการที่แตกต่างกันในการให้ความช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้โดยสาร บางสายการบินอาจไม่มีบริการความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ และบางสายการบินอาจมีบริการที่จํากัด

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษของสายการบินใด คุณควรติดต่อสายการบินนั้น ๆ โดยตรง ก่อนที่จะทําการจองผ่านเว็บไซต์นี้ คุณอาจต้องการทําการจองกับแต่ละสายการบินโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินนั้น ๆ หรือทำการจองด้วยวิธีอื่น ๆ (เช่น โทรศัพท์)

บริการรับประกันราคา

บริการรับประกันราคาไม่สามารถใช้ได้กับการจอง Jetstar Connect

คำติชมและข้อร้องเรียน

หากต้องการแสดงความคิดเห็น ชมเชย และร้องเรียนเกี่ยวกับการจอง Jetstar Connect โปรดติดต่อสายการบินที่ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อร้องเรียนและคําชมสำหรับ Jetstar

รายละเอียดการติดต่อ Tigerair Taiwan เปิดในหน้าต่างใหม่ opens in new window

รายละเอียดการติดต่อ IndiGo