ขึ้นอยู่กับชั้นของตั๋วหรือแพ็คเกจที่ท่านซื้อ – กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง แม้ว่าจะแถมโควตาสัมภาระแล้วก็ตาม ท่านยังสามารถซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มได้อีกถ้าท่านต้องการ

วิธีที่ประหยัดและรวดเร็วที่สุดในการซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินก็คือซื้อเวลาที่ท่านจองตั๋ว ถ้าท่านจองตั๋วเสร็จไปแล้ว ท่านก็สามารถซื้อโควตาสัมภาระเพิ่มได้ที่จัดการการจอง โควตาสัมภาระที่ซื้อเพิ่มหลังการจองเริ่มแรกจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงกว่า

บัตรโดยสาร Economy Starter

  • ไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน
  • คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตได้ 15 กก.*, 20 กก., 25 กก., 30 กก., 35 กก. หรือ 40 กก.

ตั๋วชั้น Economy Starter พร้อมแพ็คเกจ Plus:

  • แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน 20 กก. (สูงสุดไม่เกิน 10 กก.สำหรับเที่ยวบินในประเทศของ Jetstar Japan (GK))
  • ท่านสามารถซื้อเพิ่มได้อีกสูงสุด 20 กก. ถ้าท่านต้องการ (สูงสุดไม่เกิน 30 กก. สำหรับเที่ยวบินในประเทศของ Jetstar Japan (GK))

ตั๋วชั้น Economy Starter พร้อมแพ็คเกจ Max:

  • แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน 30 กก.
  • ท่านสามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด 10 กก. ถ้าท่านต้องการ

ตั๋วชั้น Economy Starter พร้อมแพ็คเกจ FlexiBiz*

  • ไม่แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน
  • คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตได้ 15 กก.*, 20 กก., 25 กก., 30 กก., 35 กก. หรือ 40 กก.

ตั๋วชั้นธุรกิจและชั้นธุรกิจพร้อมแพ็คเกจ Max:

  • แถมโควตาสัมภาระเช็คอิน 30 กก.
  • ท่านสามารถซื้อโควตาสัมภาระเช็คอินเพิ่มได้อีกสูงสุด 10 กก.

*น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กก. มีให้บริการสําหรับเที่ยวบินในประเทศของ Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK), น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กก. ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือเที่ยวบินในประเทศที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สิ่งของบางอย่างนั้นสามารถนำมาเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี ถ้าท่านเดินทางกับทารกหรือเด็กเล็ก ท่านสามารถนำ รถเข็นเด็ก เปลเด็กเคลื่อนที่ เก้าอี้สูง และเก้าอี้เด็ก (Car seat)ที่อนุญาต ท่านสามารถนำเก้าอี้รถเข็นมาได้ด้วยถ้าต้องการ (ตามขนาดและน้ำหนักที่กำหนด)

โควตาสัมภาระจะเป็นอัตราต่อผู้โดยสารที่มีที่นั่ง ต่อเที่ยวบิน โควตาสัมภาระของท่านจะเป็นน้ำหนักรวม ไม่ใช่จำนวนกระเป๋า ตราบใดที่กระเป๋าของท่านมีน้ำหนักรวมไม่เกินโควตา ท่านก็สามารถนำกระเป๋ามาเพิ่มอีกได้ โควตาสัมภาระเช็คอินสูงสุดต่อคนคือ 40 กก. และห้ามมีกระเป๋าใบใดหนักกว่า 32 กก.

กรุณาสังเกตว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขนาดและน้ำหนักสัมภาระเช็คอิน.

*จะซื้อแพ็คเกจ FlexiBiz ได้ก็ต่อเมื่อท่านมีแอคเคาท์ Business Hub ที่ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น หรือสิงคโปร์ (อังกฤษ)