เมื่อท่านเลือกแพ็คเกจสตาร์ทเตอร์ (Starter fare) หรือ บิสสิเนส (Business Class fare) ท่านสามารถเลือกบริการเที่ยวบินได้ตามต้องการ โดยในแต่ละแพ็คเกจจะมีบริการให้เลือกแตกต่างกันไป ดังนัน้ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้เที่ยวบินที่ตรงกับความต้องการในการเดินทางของท่านอย่างแน่นอน บางบริการอาจมีเฉพาะในบางแพ็คเกจเท่านั้น ดังนั้นกรุณาดูเกณฑ์ค่าบริการด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกแพ็คเกจที่ใช่

บริการเสริม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การขอคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงต้นทางและปลายทางนั้น มีในเฉพาะบางแพ็คเกจเท่านั้น คลิกแพ็คเกจที่ท่านเลือกด้านล่างเพื่อดูเกณฑ์ค่าบริการของแต่ละแพ็คเกจ