ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

ทั้งนี้เที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินอาจมีการเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของท่านเดินทางออกจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด

เนื่องจากเวลาในการเช็คอินและออกเดินทางแตกต่างกัน ดังนั้นท่านควรตรวจสอบเวลาในการเดินทางของท่านให้ชัดเจน โดยพกเอกสารประจำตัวติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาในการเดินทางไปถึงสนามบิน

กรุณาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า เพื่อทำการเช็คอิน และผ่านด่านตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ถ้าหากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถรับเงินค่าตั๋วโดยสารนั้นๆ คืนได้

 1. ท่านสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?
 2. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
 3. การเช็คอินออนไลน์ – จะรับบัตรขึ้นเครื่องได้อย่างไร?
 4. บริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 5. การเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 6. ควรมาถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินในประเทศ
 7. การเช็คอินล่วงหน้าที่สนามบินสิงคโปร์
 8. ข้อแนะนำในการเดินทาง
 9. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆหรือไม่
 10. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 11. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
 12. หลักฐานประกอบการเดินทาง – เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 13. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
 14. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 15. การเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 16. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 17. สิ่งที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการขนถ่ายสัมภาระ