ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

ทั้งนี้เที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินอาจมีการเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่านจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของท่านเดินทางออกจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด

เนื่องจากเวลาในการเช็คอินและออกเดินทางแตกต่างกัน ดังนั้นท่านควรตรวจสอบเวลาในการเดินทางของท่านให้ชัดเจน โดยพกเอกสารประจำตัวติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาในการเดินทางไปถึงสนามบิน

กรุณาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า เพื่อทำการเช็คอิน และผ่านด่านตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ถ้าหากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ และไม่สามารถรับเงินค่าตั๋วโดยสารนั้นๆ คืนได้

 1. ควรมาถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินในประเทศ
 2. การเดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 3. การเช็คอินล่วงหน้าที่สนามบินสิงคโปร์
 4. บริการตรงสู่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 5. ท่านสามารถใช้บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?
 6. ฉันสามารถเช็คอินผ่านเครื่อง kiosk ที่สนามบินได้ที่ไหนบ้าง
 7. การเช็คอินออนไลน์ – จะรับบัตรขึ้นเครื่องได้อย่างไร?
 8. หลักฐานประกอบการเดินทาง – เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 9. ฉันควรเดินทางไปสนามบินเมื่อไหร่
 10. ฉันต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆหรือไม่
 11. เที่ยวบินในประเทศที่เดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 12. ข้อแนะนำในการเดินทาง
 13. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 14. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 15. หลักฐานประกอบการเดินทาง - เที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม
 16. ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ไหม
 17. สิ่งที่ฉันควรรู้เกี่ยวกับการขนถ่ายสัมภาระ