เมื่อคุณเดินทางไปกับเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เช็คอินออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสและทำให้คุณผ่านขั้นตอนของสนามบินได้เร็วขึ้น

การเช็คอินออนไลน์นั้นง่ายดาย รวดเร็ว และมีให้บริการสําหรับเที่ยวบินของ Jetstar เกือบทุกเที่ยวบิน โปรดดูข้อยกเว้นด้านล่าง

ในการเช็คอินออนไลน์ คุณจำเป็นต้องใช้หมายเลขอ้างอิงการจอง (ในแผนการเดินทางของคุณ) และรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณหากคุณเดินทางไปต่างประเทศ

การเช็คอินออนไลน์และสัมภาระ

คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้หากคุณมีสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระติดตัว: : เช็คอินออนไลน์ รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง และไปที่ประตูขึ้นเครื่อง

สัมภาระเช็คอิน: เช็คอินออนไลน์ รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง และอย่าลืมไปโหลดสัมภาระเช็คอินที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระด้วยตนเองของ Jetstar ก่อนที่จะปิดให้บริการ

สะดวกง่ายดาย! คุณสามารถใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องในมือถือได้กับเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดของ Jetstar Airways (JQ) และ Jetstar Japan (GK) สําหรับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง โปรดดูที่ ฉันจะรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของงฉันได้อย่างไร

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

เที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้าจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบินของคุณ และจะปิดให้บริการนี้ใน 40 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน

เที่ยวบินภายในญี่ปุ่นของ Jetstar Japan (GK)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้าจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบินของคุณ และจะปิดให้บริการนี้ใน 35 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน

เที่ยวบินภายในประเทศจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

หากคุณกำลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินภายในประเทศโดยมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ คุณจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อแสดงบัตรประจำตัวของคุณและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดให้บริการ โปรดตรวจสอบกำหนดการเดินทางของคุณเพื่อดูว่าเที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด คุณจะต้องไปถึงสนามบินตั้งแต่เนิ่น ๆ หากเที่ยวบินของคุณออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ดูที่: ต้องไปถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เพื่อความสะดวก การเช็คอินออนไลน์จะมีให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบิน

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบิน Jetstar Airways (JQ) ของคุณจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบินของคุณ และปิดให้บริการภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบิน Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) จะเปิดให้บริการล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบินของคุณ และปิดให้บริการภายในสองชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการของเที่ยวบิน

ถ้าการเช็คอินออนไลน์สามารถทำได้และคุณไม่มีสัมภาระที่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง หรือไม่มีข้อกำหนดเรื่องวีซ่าหรือการเข้าประเทศ คุณอาจจะสามารถตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องได้เลยเมื่อไปถึงสนามบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินที่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้และข้อกำหนดต่าง ๆ โปรดดูที่หน้า การไปที่ประตูขึ้นเครื่องโดยตรงของเที่ยวบินระหว่างประเทศ

หากไม่สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ คุณจะต้องเช็คอินที่สนามบินและแสดงบัตรประจำตัวของคุณ เพื่อรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนที่บริการเช็คอินจะปิดลง

ดูที่: ต้องไปถึงสนามบินเมื่อใดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ความพร้อมให้บริการเช็คอินออนไลน์ของ Jetstar Asia (3K)

ขณะนี้คุณสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์สําหรับเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) ดังต่อไปนี้

 • สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์, กัวลาลัมเปอร์ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - ปีนัง, ปีนัง – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - ภูเก็ต, ภูเก็ต – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - จาการ์ตา, จาการ์ตา – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - เดนปาซาร์, เดนปาซาร์ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - สุราบายา, สุราบายา – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - มะนิลา, มะนิลา – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - พนมเปญ, พนมเปญ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ – กระบี่, กระบี่ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ – คลาร์ก, คลาร์ก – สิงคโปร์
 • โอซาก้า – มะนิลา, มะนิลา – โอซาก้า
 • สิงคโปร์ – ไหโข่ว
 • สิงคโปร์ – อู๋ซี

ข้อยกเว้นในการเช็คอินออนไลน์

แต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีสำหรับการเช็คอินออนไลน์ด้วยเช่นกัน คุณจำเป็นต้องเช็คอิน ณ สนามบิน หากการจองเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้:

 • คุณกำลังเดินทางพร้อมกับทารก ยกเว้นกรณีที่คุณกำลังเดินทางพร้อมกับทารกที่สามารถนั่งบนตักของคุณได้โดยเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ของ Jetstar Airways (JQ) และเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ Jetstar Japan (GK)
 • คุณกำลังเดินทางไปยังหรือออกจากสหรัฐฯ
 • คุณทำการจองผ่านการจองเป็นกลุ่มของ Jetstar
 • คุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น เก้าอี้รถเข็น ที่นั่งพิเศษ หรือการเดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ)
 • คุณมีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือความบกพร่องทางสายตา (ยกเว้นในกรณีที่คุณเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น)
 • การจองของคุณมียอดค้างชำระ
 • คุณกําลังเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศที่ออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ