คุณสามารถเช็คอินออนไลน์สำหรับการจองส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ทั้งง่าย รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีสำหรับการเช็คอินออนไลน์ด้วยเช่นกัน คุณจำเป็นต้องเช็คอิน ณ สนามบิน หากการจองเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้:

  • คุณกำลังเดินทางพร้อมกับเด็กทารก ยกเว้นเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของ Jetstar Airways (JQ)
  • คุณกำลังเดินทางไปยังหรือออกจากสหรัฐฯ
  • คุณทำการจองผ่านการจองเป็นกลุ่มของ Jetstar
  • คุณต้องการความช่วยเหลือเฉพาะ (เช่น ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับวีลแชร์ ที่นั่งพิเศษ ความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน หรือสุนัขบริการ)
  • การจองของคุณมียอดค้างชำระ

เช็คอินออนไลน์ – คุณจำเป็นต้องใช้หมายเลขอ้างอิงการจอง (ในแผนการเดินทาง) และรายละเอียดหนังสือเดินทางของคุณหากเป็นการเดินทางระหว่างประเทศ

การเช็คอินออนไลน์และสัมภาระ

หากคุณไม่มีสัมภาระเช็คอิน คุณจะสามารถเช็คอินได้ทางออนไลน์ รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง แล้วตรงไปที่ประตูขึ้นเครื่องได้เลย

หากคุณมีสัมภาระเช็คอิน คุณยังคงสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ แต่กระเป๋าของคุณจะต้องอยู่ที่จุดโหลดสัมภาระของ Jetstar ก่อนที่จะปิดให้เช็คอิน

และโปรดทราบว่า...

ถึงแม้ว่าคุณจะเช็คอินออนไลน์ไปแล้ว แต่โปรดแน่ใจว่าคุณได้มาถึงสนามบินก่อนเวลาปิดให้เช็คอินเป็นเวลานานพอสมควร คุณต้องกะเวลาให้เหลือมากพอที่จะโหลดสัมภาระ (ถ้ามี) รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัย และไปที่ประตูขึ้นเครื่องซึ่งอาจอยู่ห่างออกไป

หากคุณมาถึงประตูขึ้นเครื่องไม่ตรงเวลา คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้และอาจต้องเสียค่าโดยสารเต็มจำนวน

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

เที่ยวบินของ Jetstar Airways (JQ) ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หากคุณจองที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สามารถเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้าถึง 28 วันและปิดให้บริการ 35 นาทีก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง

หากคุณไม่ได้จองที่นั่งเที่ยวบินภายในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ การเช็คอินออนไลน์จะเปิดให้บริการล่วงหน้า 2 วันและปิด 35 นาทีก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง

เที่ยวบินภายในญี่ปุ่นของ Jetstar Japan (GK)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น การเช็คอินออนไลน์เปิดให้บริการล่วงหน้าเป็นเวลา 2 วันและปิด 35 นาทีก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง

เที่ยวบินภายในเวียดนามของ Jetstar Pacific (BL)

สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเวียดนาม การเช็คอินออนไลน์เปิดให้บริการล่วงหน้าเป็นเวลา 2 วันและปิด 1 ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง

เที่ยวบินภายในประเทศจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

หากคุณบินภายในประเทศจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ คุณจะต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อแสดงเอกสารประจำตัวและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนที่จะปิดทำการเช็คอิน โปรดตรวจสอบกำหนดการเดินทางของคุณเพื่อดูว่าเที่ยวบินของคุณจะออกเดินทางจากสนามบินและอาคารผู้โดยสารใด คุณจะต้องไปถึงสนามบินตั้งแต่เนิ่น ๆ หากเที่ยวบินของคุณออกเดินทางจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ดูที่: สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ต้องไปถึงสนามบินเมื่อใด

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

การเช็คอินออนไลน์ไม่เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังหรือจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับเที่ยวบิน Jetstar Japan (GK) จากไทเปและมะนิลาและ Jetstar Pacific (BL) สำหรับเที่ยวบินเหล่านี้คุณจะต้องเช็คอินที่สนามบินและแสดงเอกสารประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนที่จะปิดให้เช็คอิน

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบขึ้นเครื่องได้โดยตรงของเรา (เที่ยวบินระหว่างประเทศภายในเอเชียที่เลือกบางเที่ยวบินของ Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK)*) หากไม่มีข้อกำหนดด้านวีซ่าหรือข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ แล้ว คุณสามารถเช็คอินออนไลน์และเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องได้โดยตรง

ดูที่เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบขึ้นเครื่องได้โดยตรงสำหรับรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ

หากเที่ยวบินระหว่างประเทศของคุณสามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ ระบบจะเปิดให้ทำการเช็คอินได้สองวันก่อนวันที่เที่ยวบินคุณออกเดินทาง และระบบจะปิดให้ทำการเช็คอินสองชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

ดูที่: สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต้องไปถึงสนามบินเมื่อใด

* ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินของ Jetstar Japan (GK) ที่เดินทางมาจากไทเปและมะนิลา