JETSTAR ASIA AIRWAYS PTE LTD
Điều lệ Vận chuyển chung
(Hành khách và Hành lý)

Tháng 3 năm 2024

1. ĐỊNH NGHĨA

chúng tôi, của chúng tôi xem định nghĩa về Jetstar Asia.

quý khách, của quý khách có nghĩa là Hành khách.

Mã hãng hàng không là hai ký tự hoặc ba chữ sử dụng để xác định Hãng vận chuyển cụ thể. Mã của Jetstar Asia là 3K hoặc JSA.

quý khách, của quý khách là đại lý bán vé hành khách được Jetstar Asia chỉ định để thay mặt Jetstar Asia bán các dịch vụ vận tải hành khách hàng không của Jetstar Asia và các đại lý có tất cả các giấy phép theo yêu cầu.

Hành lý là những tài sản cá nhân của hành khách mà hành khách mang theo trong chuyến đi. Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của hành khách.

Hành lý miễn cước là số Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi (nếu có) đã bao gồm trong giá vé của Hành khách như nêu tại Mục 6.1 khi bay với các dịch vụ của Jetstar Asia.

Thẻ hành lý là chứng từ đánh mã số hành lý được cấp cho Hành khách, tương ứng với thẻ gắn trên từng kiện Hành lý ký gửi để nhận biết Hành lý ký gửi.

Đặt vé là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến một hành trình mà một Hành khách sẽ thực hiện.

Mã đặt chỗ là mã được chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất, hiển thị trên Vé hoặc Xác nhận hành trình của Hành khách và dùng để nhận biết Đặt chỗ mà Hành khách đã thực hiện với chúng tôi.

Hành lý xách tay (đôi khi được gọi là hành lý xách tay) là tất cả các Hành lý không phải là Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách mang Hành lý xách tay theo người lên máy bay.

Hãng vận chuyển có nghĩa là một hãng hàng không.

Hành lý ký gửi là phần Hành lý (nếu có) của Hành khách mà chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển bằng máy bay và xuất một Thẻ hành lý hoặc Xác nhận hành lý hoặc cả hai.

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay là giới hạn thời gian mà Jetstar Asia quy định và đến thời điểm đó Hành khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay, bao gồm cả hoàn tất việc gửi Hành lý ký gửi, và nhận thẻ lên máy bay.

Chuyến bay liên danh là chuyến bay mà Mã hãng hàng không trong số chuyến bay không phải là Mã hãng hàng không của Hãng vận chuyển khai thác máy bay.

Điều lệ vận chuyển là các điều kiện này và bao gồm cả các quy định về giá vé áp dụng cho giá vé và loại gói dịch vụ đã mua.

Công ước là công ước được áp dụng trong số dưới đây:

 • Công ước về Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12/10/1929 tại Warsaw, sau đây được gọi là Công ước Warsaw),
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28/09/1955,
 • Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague và bằng Nghị định thư bổ sung số 4 Montreal (1975),
 • Công ước bổ sung Guadalajara (1961),
 • Công ước Thống nhất một số quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 28/05/1999 tại Montreal (sau đây được gọi là Công ước Montreal),
 • và bất kỳ nghị định thư, công ước và văn bản pháp luật nào cần áp dụng.

Thiệt hại bao gồm tử vong hoặc thương tật đối với thân thể hoặc thương tích cá nhân mà Hành khách phải chịu, và cũng bao gồm cả sự hư hại, mất mát một phần, mất trộm hoặc các thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh và liên quan đến việc vận chuyển trên các chuyến bay mà chúng tôi khai thác hoặc các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Thiệt hại không bao gồm các hao mòn thông thường của Hành lý như trầy xước, vết lõm hay vết cắt nhỏ.

Ngày có nghĩa là cả một ngày dương lịch. Đối với việc thông báo, sẽ không tính ngày gửi thông báo.

Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi là các vấn đề về thời tiết, về kiểm soát không lưu, hành động của một bên thứ ba trong ngành, các vấn đề về an ninh hoặc bất kỳ trường hợp bất thường và không thể lường trước nào khác mà chúng tôi không thể kiểm soát và không thể tránh được hậu quả.

Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi là các sự cố kỹ thuật, sự cố ngừng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Jetstar, chậm đưa hành lý ra băng chuyền do các vấn đề về nguồn cung cấp, chậm trễ trong vệ sinh máy bay/đưa suất ăn lên máy bay, các vấn đề về phi hành đoàn/nhân viên hoặc bất kỳ tình huống nào khác mà chúng tôi có thể kiểm soát một cách hợp lý.

Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên là việc Đặt chỗ đã xuất vé đổi lấy điểm dành cho khách hàng thường xuyên hoặc điểm thưởng khác.

Yêu cầu đối với hành khách độc lập là các yêu cầu của chúng tôi đối với hành khách độc lập và hành khách đi cùng đã được cung cấp trên trang jetstar.com.

Vận chuyển quốc tế là việc vận chuyển giữa hai hoặc nhiều quốc gia trong đó cả các chuyến bay nội địa kết hợp với các chuyến bay quốc tế.

Xác nhận Hành trình là một hoặc các chứng từ mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi xuất cho Hành khách bay với một Đặt vé, trong đó có tên của Hành khách, thông tin về chuyến bay và các thông tin khác.

Thông tin tiếp thị là các hình thức thông tin tiếp thị trực tiếp do Jetstar Asia hoặc các công ty liên quan của Jetstar Asia cung cấp tùy từng thời điểm, bao gồm dưới dạng thông báo điện tử thương mại (như định nghĩa của thuật ngữ đó trong Đạo luật Kiểm soát Nội dung rác năm 2007) và thông báo được chỉ định (như định nghĩa của thuật ngữ đó trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân năm 2012).

Các từ Jetstar, Jetstar Asia, chúng tôi, của chúng tôi được sử dụng trong Điều lệ vận chuyển này có nghĩa là Jetstar Asia Airways Pte Ltd (Đăng ký số 200403570D).

Hành khách là bất kỳ người nào có Đặt chỗ, được chuyên chở trên máy bay, trừ thành viên tổ bay.

Chính sách là các thủ tục, quy định và chính sách được chúng tôi áp dụng cho một số khía cạnh của quy trình vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, một số trong đó liên quan đến Yêu cầu đối với hành khách độc lập, hỗ trợ cụ thể được Jetstar Asia cung cấp cho Hành khách, sức khỏe của Hành khách và vận chuyển chó dịch vụ.

Thay đổi đáng kể là việc thay đổi thời gian khởi hành theo lịch của Hành khách từ 3 giờ trở lên.

Quyền rút vốn đặc biệt (hay SDR) là đơn vị tiền tệ tổng hợp, sử dụng làm đơn vị trao đổi chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Theo hướng dẫn sơ bộ, loại tiền này tương đương với khoảng 1,79 SGD nhưng sẽ dao động tùy theo tỷ giá hối đoái.

Giá cước là giá vé, quy định về giá vé, phụ thu hoặc Điều lệ vận chuyển mà trong một số trường hợp chúng tôi đệ trình với cơ quan nhà nước.

 là chứng từ do Jetstar hoặc Đại lý được ủy quyền xuất, trong đó bao gồm thông tin chi tiết của một Đặt vé, và bao gồm cả vé điện tử.

Chức năng Hủy đăng ký là tuyên bố về hiệu lực mà một người có thể sử dụng địa chỉ điện tử được nêu trong thông báo để gửi yêu cầu hủy đăng ký, theo quy định trong Đạo luật Kiểm soát Nội dung rác năm 2007.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Áp dụng Điều kiện vận chuyển

Nếu không được quy định tại các khoản 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 2.12 và 16.1, Điều lệ vận chuyển này sẽ được áp dụng khi trên Đặt chỗ có chữ "Jetstar Asia" hoặc Mã hãng hàng không là "JSA" hoặc "3K", và trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến chuyến bay của Hành khách.

Căn cứ của việc vận chuyển

Trong trường hợp áp dụng Điều lệ vận chuyển này, việc vận chuyển Hành khách cũng phải tuân theo:

 • luật pháp Singapore (có thể bao gồm Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng (Thương mại Công bằng) năm 2003 và Đạo luật Vận chuyển bằng Đường hàng không năm 1988), Luật Người tiêu dùng Úc và bất kỳ luật nào khác liên quan đến hành khách có thể được áp dụng cho các dịch vụ do chúng tôi cung cấp;
 • quy định về giá vé sẽ tùy thuộc vào loại Đặt chỗ và loại giá vé và gói đã chọn;
 • các quy định áp dụng cho Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên;
 • Đặt chỗ của chúng tôi;
 • Công ước và luật bổ sung của Tiểu bang và các điều luật khác áp dụng cho việc vận chuyển Hành khách;
 • bất kỳ chỉ dẫn chung hoặc Chính sách nào liên quan đến hoạt động của chúng tôi được công bố trên www.jetstar.com hoặc được thông báo cho Hành khách theo cách khác; và
 • bất kỳ chỉ dẫn cụ thể nào do nhân viên của chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đưa ra cho Hành khách.

2.3 Các luật khác ảnh hưởng đến hành khách

Có thể có luật và luật người tiêu dùng ảnh hưởng đến hành khách được áp dụng và có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ và trong trường hợp áp dụng luật vận chuyển quốc tế của các quốc gia khác.

2.4 Luật áp dụng, trường hợp không nhất quán và tính vô hiệu

Không có nội dung nào trong Điều lệ vận chuyển này loại trừ hoặc hạn chế áp dụng các luật có liên quan hoặc bất kỳ Công ước nào.

Điều lệ vận chuyển này không được áp dụng nếu không phù hợp với luật pháp hoặc Giá cước áp dụng cho việc vận chuyển hành khách.

Nếu có nội dung nào trong Điều kiện vận chuyển này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi thì sẽ được sưa đổi ở mức cần thiết để đảm bảo rằng nội dung đó trở nên hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi, nhưng nếu không thể sửa đổi được, nội dung đó sẽ bị loại bỏ khỏi Điều kiện vận chuyển và các điều kiện khác sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2.5 Không thể thay đổi

Không nhân viên Jetstar Asia nào hoặc bất kỳ người nào khác được phép thay đổi Điều lệ vận chuyển này. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến quyền miễn trách nhiệm đối với điều kiện giá vé hoặc khoản tiền phải trả nào của chúng tôi. Việc miễn trách nhiệm cho một trường hợp không cấu thành sự miễn trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào khác.

2.6 Các điều kiện ưu tiên áp dụng

Chúng tôi có thể phát hành một bản tóm tắt hoặc giải thích Điều lệ vận chuyển này để giúp Hành khách chú ý vào các điều lệ chính. Các điều khoản của Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ bản tóm tắt nào.

2.7 Điều lệ được ưu tiên áp dụng hơn Chính sách

Nếu một trong các Điều lệ vận chuyển không phù hợp với bất kỳ Chính sách nào của chúng tôi, thì Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.8 Vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá vé

Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển miễn phí và giảm giá vé, bao gồm cả trường hợp đặt chỗ đã được thực hiện toàn bộ hoặc một phần dưới hình thức Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên.

2.9 Hoạt động cho thuê chuyến

Nếu việc vận chuyển được Jetstar Asia thực hiện theo một hợp đồng thuê chuyến (thỏa thuận thuê) thì Điều lệ vận chuyển này được áp dụng, trừ khi chúng tôi thỏa thuận khác hoặc thông báo khác với Hành khách trước khi lên máy bay.

2.10 Dịch vụ bổ sung hoặc các hình thức vận chuyển khác

Nếu chúng tôi:

 • sắp xếp cho Hành khách với một bên thứ ba để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài vận chuyển bằng đường hàng không với Mã hãng hàng không 3K, hoặc
 • xuất Đặt chỗ/Vé hoặc phiếu ưu đãi liên quan đến việc vận chuyển hoặc các dịch vụ (ngoài vận chuyển bằng đường hàng không) do bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như đặt chỗ khách sạn hoặc thuê xe ô tô,

chúng tôi chỉ thực hiện với tư cách là đại lý của bên thứ ba. Điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com.

Nếu chúng tôi cũng sắp xếp vận chuyển không phải đường hàng không cho Hành khách, thì Điều lệ vận chuyển của chúng tôi không được áp dụng cho việc vận chuyển đó. Điều khoản và điều kiện của đơn vị điều hành sẽ được áp dụng. Quý khách nên kiểm tra kỹ những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện giao dịch mua. Thông tin chi tiết về bên thứ ba sẽ được cung cấp trên Jetstar.com.

2.11 Lỗi và sai sót

Đôi khi có sai sót xảy ra và giá vé có thể hiển thị không chính xác. Nếu có lỗi hoặc sai sót rõ ràng hợp lý trong giá vé và quý khách đang có Đặt chỗ, chúng tôi có quyền:

 • hủy Đặt chỗ;
 • hoàn tiền cho quý khách theo khoản 5.4 (Thay đổi và hoàn tiền);
 • cung cấp cho quý khách Đặt chỗ mới theo đúng giá vé tại thời điểm Đặt chỗ ban đầu; và
 • xuất vé cho quý khách với Đặt chỗ mới trong trường hợp quý khách chấp nhận đề nghị và thanh toán đúng giá vé.

2.12 Bay với Hãng hàng không khác

(a) Chuyến bay liên danh

Chúng tôi có các chuyến bay phối hợp với các Hãng hàng không khác được gọi là "Chuyến bay liên danh". Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đặt chỗ với chúng tôi và giữ Đặt chỗ cho một chuyến bay có Mã hãng hàng không là 3K thì vẫn có thể bay bằng máy bay của một hãng hàng không khác.

Nếu việc hợp tác đó áp dụng cho chuyến bay của Hành khách, chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về hãng hàng không khai thác chuyến bay ở thời điểm Hành khách thực hiện đặt chỗ.

Điều lệ vận chuyển của Hãng hàng không khai thác sẽ được áp dụng cho mọi phương diện hoạt động và thủ tục của chuyến bay như chấp nhận hành lý, làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay, từ chối và giới hạn vận chuyển, hành vi trên máy bay và lịch bay, trễ và hủy chuyến bay, và những điều này có thể khác với Điều lệ vận chuyển này. Quý khách cần xem các yêu cầu của Hãng hàng không khai thác đối với:

 • xác nhận lại và làm thủ tục chuyến bay;
 • loại hành lý sẽ được chấp nhận;
 • chi phí Hành lý miễn cước bổ sung;
 • chỉ mua Hành lý miễn cước bổ sung tại sân bay khởi hành cho chuyến bay đó và không mua trước;
 • thay đổi về lịch trình, trễ và hủy chuyến; và
 • từ chối vận chuyển và từ chối cho lên máy bay.

Hành lý miễn cước của Hành khách được xác định theo hành trình của Hành khách và mỗi Hãng hàng không tham gia vào hành trình đó, và sẽ được thông báo cho Hành khách trước khi hoàn thành Đặt chỗ.

(b) Chuyến bay liên tuyến

Chúng tôi có các chuyến bay phối hợp với các Hãng hàng không khác được gọi là "Chuyến bay liên tuyến".

Trong trường hợp có một chuyến bay Liên tuyến, điều này nghĩa là ngay cả khi Hành khách đã đặt chỗ với chúng tôi, Đặt chỗ do chúng tôi xuất cho Hành khách sẽ là cho một chuyến bay do Hãng hàng không khác khai thác bằng Mã hãng hàng không của Hãng hàng không đó

Nếu chúng tôi xuất Đặt chỗ liên tuyến cho Hành khách, chúng tôi chỉ thực hiện với tư cách là đại lý cho Hãng hàng không đó.

Điều lệ vận chuyển của Hãng hàng không khai thác sẽ được áp dụng cho chuyến bay đó và được đăng tải trên trang web của Hãng hàng không khai thác.

(c) Chuyến bay Liên danh hoặc Liên tuyến khởi hành từ Hoa Kỳ

Trong trường hợp các chuyến bay Liên danh hoặc Liên tuyến khởi hành từ một sân bay của Hoa Kỳ, kế hoạch dự phòng chậm trễ trên đường băng của Hãng hàng không khai thác sẽ được áp dụng đối với mọi chậm trễ trên đường băng (tức là sự chậm trễ của máy bay ở trên mặt đất tại bất kỳ sân bay nào của Hoa Kỳ trong khi hành khách không được phép ra khỏi máy bay).

3. QUY ĐỊNH CHUNG

3.1 Chuẩn bị cho chuyến bay

Hành khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện những sắp xếp cần thiết cho chuyến đi của mình và đảm bảo tuân thủ tất cả các luật và quy định của nơi đến, ví dụ như:

 • tìm hiểu qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan về việc mình có cần mang hộ chiếu, visa hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc chứng minh về hành trình tiếp theo hay không,
 • chuẩn bị sẵn các giấy tờ đó,
 • tiêm chủng, và
 • tìm hiểu về các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và an toàn của mình tại điểm đến.

Nếu chúng tôi có hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin về bất cứ vấn đề nào của chuyến đi, Hành khách vẫn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề đó.

3.2 Điểm đến - Yêu cầu của Hành khách

Nếu đi du lịch nước ngoài, Hành khách nên tìm hiểu về các vấn đề và điều kiện tại điểm đến trước khi bắt đầu chuyến đi. Chúng tôi không cung cấp thông tin về an toàn, tình hình hay các vấn đề khác của bất kỳ điểm đến nào. Hành khách có thể tìm thông tin du lịch từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ chính quyền địa phương, văn phòng lãnh sự quán tại địa phương và trang web của Bộ Ngoại giao Singapore, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

3.3 Bảo hiểm du lịch

Vì việc du lịch có rất nhiều rủi ro, trong khi trách nhiệm của chúng tôi với Hành khách có giới hạn và không bao gồm mọi tổn thất quý khách phải chịu khi có vấn đề xảy ra, cho nên Hành khách nên chọn mua bảo hiểm du lịch để được bảo hiểm cho các sự việc như:

 • thay đổi kế hoạch chuyến đi hoặc hủy chuyến đi,
 • chi phí y tế và bệnh viện,
 • thương tích và tử vong của cá nhân,
 • Hành lý hoặc các vật dụng khác bị chậm trễ, hư hỏng hoặc thất lạc, hoặc
 • lỡ nối chuyến bay và các chi phí bổ sung khác.

3.4 Sức khỏe

(a) Quy định chung

Du lịch hàng không có một số đặc điểm riêng mà Hành khách phải cân nhắc để đảm bảo an toàn khi bay.

Nếu có tình trạng bệnh lý, Hành khách cần tham khảo thông tin trên trang web của chúng tôi và nếu thích hợp, tham vấn với bác sĩ trước khi thực hiện đặt chỗ, trước khi làm thủ tục chuyến bay và trước khi lên Chuyến bay của Hành khách.

Quý khách có thể cần hoàn thành Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký của bác sĩ.

Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành khách nếu chúng tôi không thể đảm bảo rằng Hành khách sẽ được an toàn khi bay hoặc nếu việc vận chuyển Hành khách có thể khiến sự an toàn hoặc sức khỏe của Hành khách hoặc nhân viên gặp nguy hiểm hoặc gặp rủi ro, kể cả trường hợp Hành khách cung cấp Biểu mẫu giấy chứng nhận sức khỏe không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi.

(b) Tình trạng y tế công hoặc y tế khẩn cấp

Nếu bất kỳ chính phủ nào hoặc Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hoặc tình trạng y tế khẩn cấp, chúng tôi có thể:

 • hủy, chuyển hướng hoặc hoãn bất kỳ chuyến bay nào,
 • sàng lọc hành khách,
 • yêu cầu bằng chứng hợp lệ về tiêm vắc-xin hoặc tiêm ngừa (bao gồm đối với COVID-19) và/hoặc kết quả xét nghiệm âm tính (bao gồm đối với COVID-19),
 • yêu cầu xuất trình giấy tờ về sức khỏe,
 • giảm tải hoặc từ chối vận chuyển (các) hành khách và Hành lý của họ nếu họ không cung cấp giấy tờ y tế hợp lệ (bao gồm bằng chứng về tiêm vắc-xin ngừa COVID-19),
 • cách ly (các) hành khách trên máy bay và giới hạn các dịch vụ trên chuyến bay,
 • thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp như cảnh sát, cơ quan y tế hoặc cơ quan an ninh sân bay,
 • thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi xem là cần thiết để cung cấp một môi trường an toàn cho Hành khách, nhân viên và nhà thầu của Qantas Group.

Quý khách có trách nhiệm tuân thủ mọi chính sách xuất nhập cảnh, yêu cầu giấy tờ về đi lại và y tế, các hạn chế hoặc điều kiện cách ly của chính phủ (bao gồm thời gian lưu trú) áp dụng cho chuyến đi của quý khách. Trong phạm vi pháp luật cho phép, quý khách đồng ý thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc tuân thủ các chính sách, hạn chế và điều kiện đó, và quý khách đồng ý thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu đối với bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà chúng tôi phải chịu thay mặt quý khách. Nếu chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn về bất kỳ khía cạnh nào nêu trên của chuyến đi, quý khách vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vấn đề đó.

(c) Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT)

Một số nghiên cứu đã kết luận rằng việc ngồi bất động kéo dài có thể gây nguy cơ hình thành cục máu đông ở chân (huyết khối tĩnh mạch sâu hay DVT). Nếu cảm thấy mình có thể có nguy cơ mắc DVT hoặc vấn đề sức khỏe khác, Hành khách cần tư vấn bác sĩ trước khi bay.

Hành khách có thể tìm hiểu thông tin về các vấn đề sức khỏe trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ jetstar.comhoặc trong tạp chí trên máy bay của chúng tôi.

(d) Phụ nữ mang thai:

Hành khách là phụ nữ mang thai cần lưu ý các vấn đề sau:

Nếu bay trong thời kỳ mang thai sau tuần thứ 28: bạn cần mang theo chứng nhận hoặc giấy xác nhận của bác sĩ hoặc hộ sinh có đăng ký hành nghề, xác nhận rằng:

 • ngày dự sinh
 • đơn thai hay đa thai; và
 • không có biến chứng với thai kỳ của Hành khách

Đối với chuyến bay dài 4 giờ trở lên:

 • nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 36 của thai kỳ nếu mang đơn thai hoặc đến cuối tuần thứ 32 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi); và
 • cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

Đối với chuyến bay dài dưới 4 giờ:

 • Nếu không có biến chứng với thai kỳ, Hành khách có thể bay đến cuối tuần thứ 40 của thai kỳ nếu mang đơn thai, hoặc đến cuối tuần thứ 36 nếu mang đa thai (ví dụ: sinh đôi); và
 • cần có Chứng nhận sức khỏe nếu Hành khách đang có biến chứng với thai kỳ

Nếu Hành khách đang mang thai muốn bay trong vòng 7 ngày sau khi sinh thì phải có Chứng nhận sức khỏe. Trẻ sơ sinh không được phép bay trong vòng 48 giờ sau sinh và cần Chứng nhận sức khỏe mới được bay trong thời gian từ 3 đến 7 ngày sau khi sinh.

Xin lưu ý:

 • Chúng tôi không đảm bảo việc đi lại là an toàn cho Hành khách đang mang thai ở bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Hành khách phải xin ý kiến tư vấn của bác sĩ của mình trước khi bay. Các khoảng thời gian quy định ở trên chỉ là yêu cầu tối thiểu của chúng tôi;
 • Một số quốc gia có quy định giới hạn nhập cảnh đối với phụ nữ mang thai mang quốc tịch nước ngoài. Vui lòng kiểm tra thông tin từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán liên quan trước khi bay để biết rõ các quy định giới hạn bổ sung.

(e) Dị ứng cấp tính

Chúng tôi không thể cung cấp môi trường không dị ứng, bao gồm không có đậu phộng trên máy bay, bao gồm cả lý do là chúng tôi không thể ngăn các hành khách khác mang theo đậu phộng, đồ ăn nhẹ có đậu phộng và các chất gây dị ứng khác lên máy bay.

Phi hành đoàn của chúng tôi không được đào tạo về việc dùng adrenalin hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.

Hành khách có trách nhiệm đóng gói mọi vật tư y tế mà Hành khách sẽ cần đến trong hành trình của mình trong Hành lý xách tay.

3.5 Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về Hành khách (bao gồm thông tin y tế khi cần) để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Hành khách, liên hệ với Hành khách về và xử lý các sắp xếp cho chuyến đi của Hành khách, tạo điều kiện cho Hành khách tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi và các tổ chức khác, tiến hành các hoạt động tiếp thị cho sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của đối tác kinh doanh do chúng tôi lựa chọn và cho nghiên cứu thị trường, cho kiểm soát nhập cảnh và hải quan, an ninh, an toàn cũng như các mục đích hành chính và pháp lý. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của Hành khách từ chính Hành khách, những người thực hiện hoặc cập nhật Đặt chỗ của Hành khách hoặc người tương tác với chúng tôi thay mặt Hành khách, từ các cơ quan liên quan và các tổ chức mang thương hiệu Jetstar khác, từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và từ cơ quan quản lý nhập cảnh, hải quan, an ninh biên giới và các cơ quan quản lý khác.

Theo quy định của chính phủ hoặc luật pháp, Hành khách có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân cụ thể cho chúng tôi, bao gồm thông tin cho biết Hành khách có thể ra nước ngoài hoặc để chúng tôi có thể thông báo cho người thân trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu không được cung cấp thông tin cá nhân thì chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

Vì các mục đích nêu trên, Hành khách xác nhận rằng chúng tôi có thể lưu giữ thông tin cá nhân của Hành khách và tiết lộ thông tin cá nhân của Hành khách cho:

 • các công ty liên quan của chúng tôi, các Hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ du lịch và tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ như các dịch vụ mặt đất, hoạt động trung tâm liên lạc, dịch vụ tiếp thị và nghiên cứu thị trường, thu phí hoa hồng và các dịch vụ liên quan đến khiếu nại hoặc điều tra sự cố an ninh);
 • công ty của Hành khách nếu Hành khách đi công tác với Đặt chỗ do công ty của Hành khách mua, bao gồm Đặt chỗ được cung cấp thông qua thỏa thuận đi công tác cho doanh nghiệp của công ty đó với chúng tôi. Thông tin được tiết lộ cho công ty của Hành khách có thể bao gồm thông tin chi tiết về chuyến đi và bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyến đi của Hành khách (ví dụ như các báo cáo sự cố); và
 • các công ty thẻ tín dụng và thanh toán khác, các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính phủ trên toàn thế giới cho các mục đích an ninh, hải quan, khẩn cấp, sức khỏe cộng đồng và nhập cảnh.

Các bên này có thể được đặt ở nước ngoài, bao gồm bất kỳ quốc gia nào Hành khách đến hoặc bay qua với chúng tôi hoặc các hãng hàng không đối tác của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này có nhiều thông tin hơn nội dung nêu ở trên và có hướng dẫn cụ thể cho Hành khách cách truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình. Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi thư đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Jetstar Asia theo địa chỉ: Jetstar Asia Customer Service, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323, Singapore 918144.

3.6 Thông tin tiếp thị

Quý khách có thể hủy đăng ký nhận Thông tin tiếp thị (bao gồm ưu đãi chuyến bay), bằng cách nhấp vào hủy đăng ký trong email hoặc truy cập trang jetstar.com.

Tuy nhiên, có một số loại thông báo dịch vụ chúng tôi có trách nhiệm gửi cho quý khách và thông báo liên quan chúng tôi muốn gửi cho quý khách về đặt chỗ của quý khách để nâng cao dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Ví dụ về các thông báo này bao gồm thông tin liên quan đến chuyến bay của quý khách, thông tin về đặt chỗ quý khách đã thực hiện, sản phẩm quý khách đã mua và thông tin về dịch vụ bổ sung hoặc đi kèm cho chuyến bay của quý khách (chẳng hạn như chọn chỗ ngồi hoặc tùy chọn Hành lý). Khi quý khách đặt chỗ liên quan đến Điều lệ vận chuyển này, quý khách đồng ý để chúng tôi gửi cho quý khách những thông báo liên quan đến việc đặt chỗ đó.

Chúng tôi có thể chọn không đưa Chức năng Hủy đăng ký vào trong thư/tin nhắn gửi cho quý khách trong trường hợp:

(a) thư/tin nhắn đó liên quan đến, hoặc bổ trợ cho:

 • một sản phẩm hoặc dịch vụ đã được, hoặc đã được thỏa thuận, do chúng tôi hoặc một bên thứ ba cung ứng hoặc cung cấp cho quý khách (ví dụ: ưu đãi nâng cấp chuyến bay hoặc phiếu ưu đãi); hoặc
 • một sản phẩm, dịch vụ, quyền lợi hoặc thứ khác, bao gồm thông báo mà quý khách đã chọn nhận hoặc quý khách đã chọn tham gia (ví dụ: một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi),

trong từng trường hợp liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như chuyến bay, được cung cấp theo Điều lệ vận chuyển này; và

(b) mục đích chính của thư/tin nhắn không nhằm mời chào, quảng cáo hoặc quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ mới (ngoài hàng hóa hoặc dịch vụ được mô tả trong đoạn (a)) hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp tiềm năng của hàng hóa hoặc dịch vụ mới đó.

4. ĐẶT CHỖ

4.1 Đặt chỗ khi nào?

Đặt vé cho một chuyến bay được thực hiện khi được cho là được chấp nhận và được xác nhận bởi Jetstar Asia hoặc Đại lý được ủy quyền. Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ xuất xác nhận bằng văn bản về Đặt chỗ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách phải chịu do đặt chỗ cho chuyến bay Jetstar qua bên khác không phải là Jetstar hoặc Đại lý được ủy quyền của Jetstar.

4.2 Thanh toán là điều kiện tiên quyết

Nếu Hành khách có Đặt chỗ cho một chuyến bay và Jetstar Asia chưa nhận được thanh toán cho một khoản đã đáo hạn cho Đặt chỗ đó, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ vận chuyển Hành khách.

4.3 Các loại và gói giá vé

Khi quý khách thực hiện Đặt chỗ, quý khách chọn từ danh sách các loại và gói giá vé tuân theo các quy định về giá vé khác nhau và có giá khác nhau.

Thông tin về những loại thay đổi có thể thực hiện đối với Đặt chỗ và giá vé có được hoàn tiền hay không có trong quy định về giá vé, có tại thời điểm đặt chỗ. Phí và lệ phí có thể được áp dụng cho các thay đổi và hủy vé đủ điều kiện.

Quý khách cần xem kỹ quy định về giá véPhí và lệ phí hiện hành để biết các thay đổi về phí, lệ phí hoặc các hạn chế có thể áp dụng.

Nếu quý khách thực hiện thay đổi được phép đối với Đặt chỗ của mình, thì Phí thay đổi hoặc Phí hoàn tiền được đăng trên trang Phí và lệ phí tại thời điểm đặt chỗ sẽ được áp dụng. Phí và lệ phí có thể thay đổi. Nếu quý khách thực hiện các thay đổi khác, và Phí thay đổi đã được cập nhật, thì Phí thay đổi cập nhật đó sẽ được áp dụng. Chúng tôi sẽ thông báo về thông tin thay đổi trước ít nhất một tháng bằng cách cập nhật trên jetstar.com tại mục Phí và lệ phí.

Quý khách không phải trả phí khi được quyền hoàn tiền hoặc có chuyến bay thay thế theo luật hiện hành hoặc theo Điều lệ vận chuyển này.

4.4 Trợ giúp đặc biệt

(a) Yêu cầu đối với hành khách độc lập

Chúng tôi sẽ không cho phép một người bay mà không có một hành khách đi cùng, nếu người đó không thể tự đi lại một cách an toàn mà không cần hỗ trợ và/hoặc giám sát và không thể đáp ứng Yêu cầu đối với hành khách độc lập của chúng tôi có tại jetstar.com. Chúng tôi không có các hệ thống, nhân viên hay cơ sở vật chất cần thiết để chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ và giám sát nêu trên.

Nếu quý khách không đáp ứng Yêu cầu đối với hành khách độc lập, quý khách sẽ cần có một hành khách đi cùng khác để hỗ trợ quý khách. Hành khách đi cùng nghĩa là một Hành khách có trả tiền vé và là người mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là có thể đi lại một cách độc lập, có thể cung cấp và sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc/và giám sát phù hợp cần thiết cho Hành khách cụ thể mà họ đi cùng. Xin lưu ý rằng nói chung, để đi kèm trẻ em, hành khách đi cùng phù hợp phải là người từ 18 tuổi trở lên (ngoại trừ trường hợp cha/mẹ của trẻ dưới 18 tuổi).

Trên tất cả các chuyến bay của chúng tôi, trẻ sơ sinh dưới ba tháng tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng.

Trẻ em cần sự giám sát sẽ không được coi là có thể tự đi lại một cách độc lập vì chúng có thể gây gián đoạn hoặc nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác nếu đi đi lại mà không có người đi kèm.

(b) Xe lăn và chó dịch vụ

Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đặc biệt để phục vụ các Hành khách cần đi lại cùng chó dịch vụ hoặc Hành khách cần xe lăn (xem mục 5.3 Vận chuyển xe lăn và chó dịch vụ). Nếu quý khách cần sử dụng những dịch vụ đặc biệt này, vui lòng đặt dịch vụ thông qua Đặt chỗ Jetstar. Chúng tôi không vận chuyển các động vật khác, trừ khi có quy định của pháp luật.

Khách hàng đi cùng chó dịch vụ cần tuân thủ Điều lệ vận chuyển chó dịch vụ của Jetstar.

4.5 Suất ăn và đồ uống trên chuyến bay

Nếu Đặt chỗ quý khách đã chọn từ các loại và gói giá vé không bao gồm suất ăn, phiếu mua hàng trên chuyến bay hoặc gói ăn uống, quý khách có thể mua suất ăn hoặc đồ ăn nhẹ trong khi thực hiện Đặt chỗ, trước hoặc trong chuyến bay, tùy theo khả năng đáp ứng dịch vụ.

Thực đơn trên chuyến bay sẽ thay đổi tùy theo chiều dài đường bay, điểm đến và kích thước của máy bay và luôn tùy theo khả năng đáp ứng dịch vụ.

Trên chuyến bay của chúng tôi không chuẩn bị đồ ăn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ và quý khách sẽ cần phải tự mang theo.

Thực phẩm có thể chứa các loại hạt, sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không cung cấp môi trường không chứa hạt, các suất ăn và đồ ăn nhẹ mua trên máy bay cùng với thực phẩm được các hành khách khác mang lên máy bay có thể chứa các loại hạt.

4.6 Xếp chỗ

Quý khách có thể chọn hoặc mua chỗ ngồi theo lựa chọn của quý khách khi chọn từ các loại và gói giá vé hoặc mua riêng trong khi thực hiện Đặt chỗ, tại đó sẽ hiển thị các tùy chọn có sẵn. Quý khách cũng có thể chọn hoặc mua chọn chỗ ngồi thông qua Quản lý đặt chỗ.

Việc xếp chỗ tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi trống và điều kiện xếp chỗ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp theo chọn chỗ ngồi của quý khách, tuy nhiên Jetstar Asia không đảm bảo quý khách sẽ được xếp chỗ ngồi cụ thể bất kỳ. Vì lý do an toàn, an ninh hoặc vận hành, chúng tôi có thể thay đổi chỗ ngồi của Hành khách bất kì lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay.

Nếu chúng tôi chuyển chỗ ngồi của quý khách vì một lý do trong tầm kiểm soát của chúng tôi và không cung cấp chỗ ngồi tương đương, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ phí chọn chỗ ngồi theo yêu cầu.

4.7 Hạ hạng ghế

Nếu cần yêu cầu Hành khách hạ hạng ghế vì lý do nào đó, chúng tôi sẽ:

 • hoàn tiền cho Hành khách khoản chênh lệch giá vé tương ứng (hoặc tín dụng điểm dành cho khách hàng thường xuyên tương ứng trong trường hợp Hành khách bay bằng Đổi điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên, nếu áp dụng), hoặc
 • xếp chỗ cho Hành khách bằng hạng ghế được hiển thị trên Đặt chỗ của Hành khách trên một chuyến bay thay thế hợp lý với các dịch vụ của chúng tôi.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc điều luật nào.

Ngoài ra, trong trường hợp hạ hạng ghế, Hành khách cũng có các quyền theo luật hành khách hoặc người tiêu dùng trong khu vực pháp lý liên quan.

5. GIÁ VÉ

5.1 Giá vé bao gồm những gì?

Giá vé bao gồm (các) chuyến bay dành cho Hành khách và Hành lý miễn cước có thể áp dụng cho Hành khách:

 • từ sân bay tại điểm khởi hành nêu trong Đặt chỗ của Hành khách, và
 • đến sân bay tại điểm đến nêu trong Đặt chỗ của Hành khách.

5.2 Giá vé không bao gồm những gì?

Giá vé của Hành khách không bao gồm việc vận chuyển đường bộ từ sân bay này đến sân bay khác hoặc từ sân bay và điểm đến bất kỳ khác. Giá vé của Hành khách không bao gồm suất ăn và đồ uống, trừ khi điều kiện giá vé quy định khác (xem 4.5 Suất ăn và đồ uống trên chuyến bay).

5.3 Vận chuyển xe lăn và chó dịch vụ

Giá vé của Hành khách cũng bao gồm việc vận chuyển chó dịch vụ hoặc xe lăn, nếu Hành khách yêu cầu mang theo một xe lăn hoặc chó dịch vụ. Vui lòng thông báo cho Đặt chỗ Jetstar về các yêu cầu của mình khi Hành khách thực hiện Đặt chỗ. Chúng tôi có thể áp dụng các giới hạn.

Chúng tôi cũng cung cấp xe lăn và hỗ trợ đi lại cho các hành khách cần thiết. Phí sử dụng xe lăn sẽ được áp dụng đối với các yêu cầu sử dụng xe lăn (tùy theo sự sẵn có) đối với các chuyến bay quốc tế của chúng tôi (xem mục Phí và lệ phí). Có áp dụng các trường hợp ngoại lệ.

5.4 Thay đổi và hoàn tiền

Tùy theo loại giá vé của quý khách, nếu quý khách chọn thay đổi chuyến đi, quý khách có quyền:

 • thực hiện thay đổi về thời gian, ngày, điểm khởi hành, điểm đến và tên Hành khách trong Đặt chỗ của quý khách sau khi thanh toán phí thay đổi hiện hành và khoản chênh lệch giá vé trong thời hạn thay đổi được áp dụng theo quy định về giá vé của chúng tôi; hoặc
 • một phiếu ưu đãi tín dụng giá vé hoặc một phần phiếu ưu đãi tín dụng giá vé (hoặc đối với Hạng Thương gia Tối ưu, hoàn tiền theo hình thức thanh toán trừ đi phí hoàn tiền) nếu quý khách hủy Đặt chỗ trong thời hạn thay đổi được áp dụng.

Quý khách cũng có thể được hoàn tiền Đặt chỗ trong trường hợp:

 • Hạ hạng ghế (xem 4.7);
 • Các sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi (xem 8.1(c));
 • Chuyến bay của quý khách bị quá chỗ (xem 8.4).
 • Lỗi hoặc sai sót (xem 2.11); và
 • Tuyến bay bị gián đoạn (xem 8.1(d)).

Tùy thuộc vào những trường hợp này và các quyền của quý khách theo bất kỳ luật hiện hành nào, một số loại giá vé sẽ không được hoàn tiền hoặc chỉ được hoàn tiền một phần. Vui lòng tham khảo quy định về giá vé hiện hành được áp dụng tại thời điểm Đặt chỗ.

Ngay cả khi giá vé của quý khách thuộc loại không hoàn tiền, nhưng nếu quý khách không bay thì vẫn có thể yêu cầu chi hoàn các khoản thuế và phí nhất định, trừ phụ phí xăng dầu và bảo hiểm. Nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. Nếu có một khoản thuế hoặc phí mà Jetstar thu tính trên mỗi hành khách để nộp cho sân bay hoặc cơ quan thuế, và chúng tôi không phải nộp khoản tiền đó vì Hành khách không bay thì chúng tôi sẽ trả lại khoản tiền đó cho Hành khách sau khi đã khấu trừ một khoản phí quản trị hợp lý (vui lòng xem phần Phí và lệ phí để biết các khoản phí hiện áp dụng). Nếu mức phí quản trị phát sinh một cách hợp lý vượt quá số tiền chi hoàn thì Hành khách sẽ không được hoàn tiền.

5.5 Thanh toán Đặt chỗ

Hành khách hoặc người đại diện cho Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ, có nghĩa là phải thanh toán cho:

 • giá vé áp dụng, và
 • mọi khoản phụ phí, phí và lệ phí áp dụng khác, và
 • mọi khoản tiền áp dụng liên quan đến việc thay đổi Đặt vé của Hành khách, có thể bao gồm cả phí thay đổi và chênh lệch giá vé.

5.6 Đồng tiền thanh toán

Hành khách phải thanh toán Đặt chỗ bằng đồng tiền do Jetstar quy định.

5.7 Thuế và phí

Giá Đặt chỗ của Hành khách có thể bao gồm một các khoản phụ phí, thuế và phí ở mức đáng kể. Hành khách cũng có thể được yêu cầu trả trực tiếp cho các bên thứ ba các khoản thuế, phí và lệ phí bổ sung không được đánh dấu trong Xác nhận hành trình. Ví dụ, Hành khách có thể phải trả trực tiếp tiền phí khởi hành sân bay tại một sân bay quốc tế. Các khoản phí như vậy sẽ không được ghi trong Đặt chỗ của Hành khách.

Nếu một cơ quan nhà nước áp hoặc tăng một khoản thuế hoặc phí không thể tránh đối với việc vận chuyển Hành khách được tính cho mỗi hành khách trước khi bay, và đặc biệt là nếu do thay đổi đối với Đặt chỗ của Hành khách, chúng tôi sẽ chuyển chi phí đó cho Hành khách theo quy định của pháp luật.

5.8 Không được chuyển nhượng vé

Hành khách không được phép tặng hoặc bán Đặt chỗ cho người khác sử dụng. Trừ khi pháp luật cho phép hoặc quy định trong quy định giá vé hiện hành, nếu không, Hành khách không được chuyển nhượng Đặt chỗ cho người khác. Nếu người khác dùng Đặt chỗ của quý khách để bay và chúng tôi phát hiện ra đó không phải là quý khách thì chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra rằng Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và kết quả là chúng tôi vận chuyển người đó hoặc chi hoàn vé cho người đó thì chúng tôi không có nghĩa vụ phải thay Đặt chỗ khác hay hoàn tiền cho quý khách.

Quy định giá vé áp dụng có thể cho phép Hành khách thay đổi tên hành khách và tạo Đặt chỗ mới nếu Hành khách trả tiền chênh lệch giá vé và phí thay đổi.

5.9 Đặt chỗ và ngày bay

(a) Không có Đặt chỗ mở

Trừ khi điều kiện giá vé quy định khác, Hành khách không được giữ Đặt chỗ mở. Đặt chỗ của hành khách phải có chuyến bay cụ thể.

(b) Bay bằng vé Đổi điểm thưởng dành cho Khách hàng thường xuyên

Đặt chỗ đổi bằng điểm thưởng cho Khách hàng thường xuyên phải theo quy định của chương trình khách hàng thường xuyên, trong đó có thể bao gồm thời hạn hiệu lực của đặt chỗ. Mọi thay đổi Đặt chỗ phải được thực hiện cho chuyến bay còn thời hạn hiệu lực, nếu có, theo các quy định đó.

5.10 Mã đặt chỗ

Quý khách phải giữ Mã đặt chỗ một cách an toàn để không ai có thể cố gắng sử dụng.

6. THAY ĐỔI

6.1 Hành lý miễn cước

Tùy thuộc vào giới hạn kích thước của chúng tôi, đối với Hành lý xách tay, Hành khách được phép mang tối đa 7 kg trong 2 kiện hành lý đối với hầu hết các loại giá vé. Hành khách có thể chọn hoặc mua thêm Hành lý xách tay miễn cước khi chọn từ các loại và gói giá vé hoặc mua riêng trong khi thực hiện Đặt chỗ.

Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế ngồi thì không có Hành lý xách tay miễn cước.

Không phải tất cả Đặt chỗ đều cho phép Hành khách mang Hành lý ký gửi. Tùy theo loại giá vé và gói cũng như các giao dịch mua thêm do Hành khách thực hiện, Hành khách có thể được phép mang Hành lý ký gửi theo giới hạn về kích thước và trọng lượng.

Nếu Hành khách vượt quá giới hạn về kích thước hoặc trọng lượng, phí sẽ được áp dụng tại sân bay.

Hành khách không được chuyển nhượng Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi miễn cước cho Hành khách khác, kể cả Hành khách có cùng Hành trình.

Nếu không thể thu xếp để Hành khách mang theo Hành lý xách tay, chúng tôi có thể phải đưa hành lý đó lên máy bay theo hình thức Hành lý ký gửi. Trong những trường hợp này, Hành khách sẽ không bị tính phí đối với Hành lý ký gửi liên quan, miễn là Hành lý nằm trong giới hạn Hành lý xách tay của Hành khách.

Nếu thay đổi về Hành lý miễn cước hiện hành trong tầm kiểm soát của Jetstar ảnh hưởng đến chuyến bay Hành khách đã đặt chỗ, ví dụ: nếu chúng tôi thay đổi loại máy bay được lên lịch để khai thác chuyến bay của Hành khách do Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho Hành khách về thông tin thay đổi và ưu đãi, theo lựa chọn của Hành khách, hoàn tiền cho Hành lý miễn cước bị ảnh hưởng hoặc một phương án thay thế hợp lý khả thi, ví dụ: nếu Hành lý xách tay của Hành khách bị giảm đi, chúng tôi sẽ cung cấp Hành lý ký gửi bổ sung tương đương. Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo theo luật hiện hành.

6.2 Hành lý quá cước (tại sân bay)

Hành khách có thể phải chịu phí Hành lý quá cước tại sân bay nếu quý khách vượt mức Hành lý miễn cước.

Chúng tôi có thể theo dõi trọng lượng và kích thước Hành lý xách tayHành lý ký gửi của Hành khách tại sân bay và nếu Hành khách vượt mức Hành lý miễn cước:

 • chúng tôi có thể tính phí Hành lý quá cước tại sân bay theo mức phí áp dụng vào ngày bay của Hành khách;
 • đối với Hành lý xách tay vượt mức Hành lý miễn cước của Hành khách, hành lý này cũng có thể cần phải chuyển sang khoang máy bay và làm thủ tục ký gửi; và
 • trong một số trường hợp, do những hạn chế về vận hành, chúng tôi có thể không vận chuyển được Hành lý quá cước của Hành khách.

Phí Hành lý quá cước hiện tại của chúng tôi được tính tại sân bay được đăng tải tại đây.

6.3 Vật dụng bị cấm

Chúng tôi sẽ không vận chuyển, và Hành khách không được cố gắng mang lên máy bay các vật dụng bị cấm sau:

 • Các đồ vật bị cấm mang lên máy bay theo luật và quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế
 • vũ khí thuộc bất kỳ loại nào
 • các đồ vật có thể gây nguy hiểm cho máy bay, hành khách hoặc tài sản trên máy bay, hoặc các đồ vật có thể trở nên nguy hiểm hoặc đang gây nguy hiểm, như các đồ vật được nêu trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Quy định về Hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Nếu Hành khách yêu cầu, chúng tôi có thể gửi thông tin bổ sung.
 • các vật dụng khác mà chúng tôi xác định với Hành khách là vật dụng bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đồ vật mà chúng tôi xác định một cách hợp lý là không phù hợp cho việc vận chuyển vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước hay đặc tính của chúng, hoặc các đồ vật dễ vỡ hoặc dễ hỏng,
 • cặp hoặc rương đựng có chứa hàng hóa gây nguy hiểm như pin lithium,
 • động vật (trừ chó dịch vụ được phép), hoặc
 • dụng cụ bắn pháo hoa, dụng cụ làm vô hiệu hóa như gậy, bình xịt hơi cay, v.v. có chứa chất gây kích ứng hoặc làm mất tác dụng đều bị cấm.

Nếu phát hiện Hành khách mang theo vật dụng bị cấm, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mà chúng tôi cho là phù hợp và hợp lý trong các trường hợp, bao gồm cả việc vứt bỏ đồ vật bị cấm đó mà không cần thông báo cho Hành khách.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc Thiệt hại nào đối với vật dụng bị cấm nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã được coi là vật dụng bị cấm.

6.4 Vũ khí

Chúng tôi không cho phép mang súng đạn trong Hành lý xách tay hoặc Hành lý ký gửi.

6.5 Các quy định giới hạn về Hành lý ký gửi

Hành khách không được mang trong Hành lý ký gửi:

 • các đồ vật dễ vỡ, tinh xảo hoặc dễ hỏng,
 • máy tính,
 • các vật dụng có giá trị đặc biệt, ví dụ như tiền, nữ trang, kim loại quý, đồ bạc,
 • hợp đồng, chứng nhận cổ phần, chứng khoán hoặc các tài liệu giá trị khác,
 • máy ảnh,
 • thiết bị điện tử,
 • hàng hóa thương mại hoặc giấy tờ kinh doanh, hoặc
 • hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với việc thất lạc hoặc thiệt hại Hành lý của Hành khách chỉ ở mức giới hạn (vui lòng xem khoản 13 Trách nhiệm của chúng tôi và Công ước, luật pháp hiện hành, dưới đây). Nếu Hành khách mang các đồ vật trái với Điều lệ vận chuyển này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp phòng vệ có sẵn để chống lại mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ Thiệt hại, thất lạc hoặc hư hỏng của các đồ vật đó.

6.6 Các quy định giới hạn về Hành lý xách tay

Tất cả Hành lý xách tay phải tuân thủ tất cả các quy định giới hạn hiện hành về kích thước và trọng lượng. Hành khách không được mang trong Hành lý xách tay dao, vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt thuộc bất kỳ loại nào và độ dài bao nhiêu, bằng kim loại hay vật liệu khác, kim đan len hoặc dụng cụ thể thao. Các đồ vật này phải được gói trong Hành lý ký gửi của Hành khách. Hành khách không được mang các đồ vật này trong Hành lý xách tay hoặc trên người. Nếu mang, đồ vật sẽ bị tịch thu và không được hoàn trả.

Hành khách phải khai báo tại khu vực soi chiếu hành lý nếu mang kim tiêm. Nếu có thể, Hành khách cần xuất trình giấy tờ để xác nhận tình trạng sức khỏe của mình. Thuốc phải có nhãn in chuyên ngành, ghi rõ tên thuốc hoặc tên nhà sản xuất hoặc nhãn dược phẩm. Vui lòng liên lạc với Jetstar Asia nếu quý khách có câu hỏi.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các đồ vật mà chúng tôi từ chối vận chuyển với vai trò là Hành lý xách tay và các đồ vật không được vận chuyển với vai trò là Hành lý ký gửi.

6.7 Tìm kiếm

Jetstar Asia, viên chức chính phủ hoặc nhân viên sân bay có thể:

 • yêu cầu Hành khách cho kiểm tra và/hoặc soi chiếu quần áo hoặc thân thể,
 • yêu cầu Hành khách giao Hành lý để kiểm tra, và
 • kiểm tra Hành lý khi có mặt hoặc không có mặt Hành khách.

Theo kết quả kiểm tra và/hoặc soi chiếu, hoặc nếu Hành khách từ chối cho kiểm tra thân thể hoặc Hành lý, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách, và có thể giao lại Hành lý của Hành khách cho chính quyền hoặc nhân viên sân bay.

Trừ khi Công ước hoặc các văn bản pháp luật khác liên quan quy định, nếu việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây thiệt hại đến thân thể Hành khách, hoặc việc kiểm tra, soi chiếu hay soi bằng tia X-quang gây thiệt hại cho hành lý của Hành khách hoặc các vật dụng được đưa ra khỏi Hành lý của Hành khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó trừ khi lỗi đó là do sơ suất của chúng tôi.

7. LÀM THỦ TỤC CHUYẾN BAY

7.1 Trước khi làm thủ tục chuyến bay

Quý khách cần đảm bảo mang theo Mã đặt vé, hộ chiếu, thị thực theo yêu cầu, Hành lý, tất cả các giấy tờ du lịch cần thiết khác và tất cả những thứ khác mà Hành khách cần cho việc du lịch.

7.2 Tại quầy làm thủ tục

Tất cả Hành khách, kể cả trẻ em, đều phải xuất trình Mã đặt chỗ, giấy tờ thông hành cần thiết (xem mục 3.1) và các giấy tờ chứng minh nhân thân được chấp nhận tại quầy làm thủ tục. Đối với trẻ sơ sinh không cần chỗ ngồi riêng thì có thể phải xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi (dưới 2 tuổi), ví dụ như giấy khai sinh. Nếu không xuất trình giấy tờ thông hành và chứng minh nhân thân cần thiết tại quầy làm thủ tục, Hành khách sẽ không được phép bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ và còn thời hạn hiệu lực theo yêu cầu.

Tại quầy làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Hành khách một thẻ lên máy bay và xác nhận Hành lý đối với Hành lý ký gửi. Hành khách cần giữ các giấy tờ này trong suốt chuyến bay.

7.3 Thời hạn làm thủ tục chuyến bay

Thời hạn làm thủ tục chuyến bay được áp dụng và được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay sau Thời hạn làm thủ tục chuyến bay.

Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay tại cửa lên máy bay.

Nếu Hành khách không làm thủ tục chuyến bay trước Thời hạn làm thủ tục chuyến bay mà không phải do lỗi của chúng tôi hoặc Hành khách đến nơi nhưng không có Mã đặt chỗ hoặc Thẻ lên máy bay và đầy đủ giấy tờ thông hành cần thiết, Hành khách sẽ không được phép bay và Đặt chỗ của Hành khách có thể bị hủy.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc điều luật nào.

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về mọi thất lạc hoặc thiệt hại mà Hành khách phải chịu do đến muộn.

Vui lòng truy cập jetstar.com để xem các lựa chọn làm thủ tục chuyến bay.

7.4 Thời hạn lên máy bay

Để giúp chúng tôi khởi hành chuyến bay của Hành khách đúng giờ, Hành khách vui lòng có mặt tại cửa lên máy bay đúng thời gian quy định hoặc thời điểm lên máy bay để khởi hành chuyến bay.

Điều quan trọng là Hành khách phải có Mã đặt chỗ hoặc Thẻ lên máy bay và đầy đủ giấy tờ thông hành cần thiết để lên máy bay.

Nếu Hành khách đến cửa lên máy bay muộn mà không phải do lỗi của chúng tôi, Đặt chỗ của Hành khách có thể bị hủy và sẽ không được hoàn tiền, trừ khi có quy định khác trong quy định về giá vé hiện hành hoặc Điều lệ vận chuyển này (bao gồm cả khoản 8.1(c)) hoặc được Jetstar Asia thông báo.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của Hành khách theo bất kỳ Công ước hoặc điều luật nào.

Trừ khi có quy định khác trong Công ước hoặc các luật áp dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về mọi thất lạc hoặc thiệt hại mà Hành khách phải chịu do đến muộn.

8. LỊCH BAY, CHUYẾN BAY BỊ TRỄ, BỊ HỦY VÀ QUÁ CHỖ

8.1 Lịch bay

(a) Chúng tôi không đảm bảo có thể vận chuyển Hành khách và hành lý của Hành khách đúng theo ngày giờ chuyến bay theo lịch đã chỉ định. Lịch bay có thể thay đổi mà không thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời tiết xấu, hoãn kiểm soát không lưu, bãi công, gián đoạn kỹ thuật và máy bay bay về muộn. Thời gian chuyến bay không tạo thành một phần trong hợp đồng chuyên chở của quý khách với chúng tôi.

(b) Trước khi chấp nhận Đặt chỗ của Hành khách, chúng tôi hoặc các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách về thời gian khởi hành theo lịch của chuyến bay của Hành khách và thông tin này được thể hiện trên tờ Xác nhận hành trình của Hành khách. Chúng tôi có thể cần thay đổi lịch khởi hành của chuyến bay sau khi đã xuất Xác nhận hành trình. Nếu Hành khách cung cấp cho chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi thông tin liên hệ, chúng tôi hoặc Đại lý sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách biết nếu có thay đổi. Trong mọi trường hợp, trước chuyến bay của mình, Hành khách nên kiểm tra để đảm bảo lịch bay của mình không thay đổi. Theo các quyền mà Hành khách có thể có theo quy định của bất kỳ Công ước hoặc luật hiện hành nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về tổn thất mà Hành khách có thể phải chịu nếu Hành khách không kiểm tra lịch trình.

(c) Nếu, sau khi Hành khách thanh toán cho Đặt chỗ mà chúng tôi thực hiện một Thay đổi đáng kể cho chuyến bay của Hành khách do Sự kiện trong tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ:

 • sắp xếp cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) với các dịch vụ của chúng tôi để đưa Hành khách tới điểm đến đã đặt và Hành khách không phải trả thêm phí
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé.
 • Nếu thay đổi không phải là Thay đổi đáng kể nhưng chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi không thể đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay khác mà Hành khách sẵn sàng chấp nhận ,và thay đổi có nghĩa là Hành khách không thể sử dụng Đặt chỗ cho mục đích dự định của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé.

Hành khách cũng có quyền được đền bù theo luật hiện hành.

Trừ khi có quy định khác trong Điều lệ Vận chuyển này, trong một Công ước hoặc luật áp dụng nào khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do thay đổi thời gian hoặc hủy chuyến.

(d) Ngừng tuyến bay

Nếu chúng tôi ngừng khai thác trên một tuyến và do đó phải hủy chuyến bay mà Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi sẽ:

 • cung cấp cho Hành khách một chỗ ngồi trên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo (hoặc kết hợp các chuyến bay) với các dịch vụ của chúng tôi cho một tuyến bay khác đến cùng điểm đến (nếu có) và khi chúng tôi sắp xếp một chặng chuyển tiếp, một chỗ ngồi trên chuyến bay nối chuyến tiếp theo
 • nếu không, tùy theo ý của Hành khách, chúng tôi có thể hoàn lại tiền vé.

Hành khách cũng có quyền được đền bù theo luật hiện hành.

8.2 Thay đổi do Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Nếu chúng tôi có một Thay đổi đáng kể cho chuyến bay của Hành khách do Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cho dù Hành khách đã làm thủ tục chuyến bay hay chưa, chúng tôi sẽ:

 • có các nỗ lực hợp lý để đặt lại cho Hành khách lên chuyến bay còn chỗ trống tiếp theo với các dịch vụ của chúng tôi và Hành khách không phải trả thêm phí; hoặc
 • thay vào đó, nếu không thể đặt lại cho Hành khách các dịch vụ được Hành khách chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho Hành khách khoản tín dụng chuyến bay trong trường hợp mục đích chuyến đi của Hành khách không đạt được.

Hành khách cũng có quyền được đền bù theo luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào mà Hành khách có thể phải chịu do trễ hoặc hủy chuyến, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu.

8.3 Không cung cấp chuyến bay nối chuyến

Trừ khi được Jetstar thông báo khác, Hành khách phải đến lấy Hành lý ký gửi sau mỗi chuyến bay. Trách nhiệm của Hành khách khi tiến hành Đặt chỗ là phải sắp xếp để có đủ thời gian giữa khoảng thời gian đến của chuyến bay đầu tiên và thời gian khởi hành của chuyến bay tiếp theo để lấy và kiểm tra lại Hành lý. Vui lòng truy cập trang jetstar.com  để biết thêm thông tin.

8.4 Chuyến bay quá chỗ

Nếu quý khách bị từ chối lên máy bay do chuyến bay của chúng tôi bị quá chỗ trong khi quý khách có:

 • Đặt chỗ hợp lệ, và
 • quý khách đã đáp ứng Thời hạn làm thủ tục chuyến bay, và
 • tuân thủ mọi yêu cầu liên quan đối với chuyến đi theo quy định trong Điều lệ vận chuyển này,

chúng tôi sẽ

 • cung cấp cho quý khách chỗ ngồi trên chuyến bay còn chỗ tiếp theo với dịch vụ của chúng tôi; hoặc
 • hoàn tiền phần vé máy bay chưa sử dụng nếu quý khách chọn không bay trên chuyến bay tiếp theo;

và cung cấp cho quý khách sự chăm sóc và hỗ trợ theo quy định của các luật hiện hành và/hoặc Công ước (trong đó quý khách có các quyền được đền bù), hoặc theo chính sách của chúng tôi nếu không có luật được áp dụng. Bồi thường và chăm sóc quý khách nhận được sẽ tùy thuộc vào khu vực pháp lý nơi xảy ra việc bị từ chối lên máy bay.

9. TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN

9.1 Từ chối vận chuyển

Ngay cả khi Hành khách có Đặt chỗ, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra hoặc chúng tôicó cơ sở hợp lý để tin rằng sẽ xảy ra:

 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu quý khách có hành động đe dọa, lạm dụng, bạo lực, quấy rối, xúc phạm hoặc tấn công đối với nhân viên, nhà thầu hoặc khách hàng của Jetstar hoặc của Qantas Group,
 • nếu việc vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu việc vận chuyển quý khách vi phạm pháp luật, quy định, sắc lệnh của chính phủ hoặc hướng dẫn nhập cảnh từ một quốc gia hoặc tiểu bang mà hành khách đang đi hoặc sẽ khởi hành, hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành khách sẽ không được phép nhập cảnh vào quốc gia hoặc tiểu bang mà hành khách đang đi,
 • nếu cơ quan chính phủ, tổ chức hoặc cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi không vận chuyển quý khách,
 • nếu Hành khách không có giấy tờ du lịch hợp lệ, có thể tìm cách nhập cảnh vào một quốc gia mà Hành khách quá cảnh hoặc không có giấy tờ du lịch hợp lệ để vào quốc gia đó, hủy giấy tờ du lịch trong chuyến bay hoặc từ chối giao giấy tờ du lịch cho phi hành đoàn, làm trái với quy định, khi được yêu cầu,
 • vì Hành khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân hoặc Hành lý của mình,
 • vì quý khách dường như không có tất cả các giấy tờ cần thiết, bao gồm những giấy tờ cần thiết để nhập cảnh quốc gia hoặc tiểu bang mà quý khách sẽ đi,
 • nếu Hành khách không tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh hiện hành hoặc Điều kiện vận chuyển này,
 • nếu Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục chuyến bay trước Thời hạn làm thủ tục chuyến bay ( 8.2 ) hoặc không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ,
 • vì quý khách không tuân thủ các hướng dẫn của Jetstar hoặc nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group liên quan đến an toàn hoặc an ninh,
 • vì Hành khách không tuân thủ các yêu cầu về y tế của chúng tôi (xem mục 3.4 ),
 • vì quý khách sẽ không hoặc không thể xuất trình giấy tờ về sức khỏe hoặc đi lại hợp lệ cho toàn bộ hành trình của mình (bao gồm, nếu được Jetstar yêu cầu, bằng chứng hợp lệ về tình trạng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và/hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính),
 • vì Hành khách cần hỗ trợ đặc biệt và không đăng ký trước với chúng tôi (xem Mục 4.55.7 ),
 • nếu Hành khách say rượu hoặc đang bị tác động của rượu hoặc ma túy,
 • nếu Hành khách đang, hoặc có cơ sở hợp lý để tin rằng Hành khách đang sở hữu ma túy bất hợp pháp,
 • nếu trạng thái tinh thần hoặc thể chất của Hành khách gây nguy hiểm hoặc rủi ro cho Hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay,
 • nếu Hành khách đã có những lời đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ đối với nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc có hành vi đe dọa khác,
 • nếu quý khách đã phạm tội hình sự khi ở sân bay, trong khi khởi hành, quá trình làm thủ tục chuyến bay hoặc lên máy bay hoặc trên máy bay,
 • nếu quý khách cố tình can thiệp khi một thành viên của Jetstar hoặc các nhân viên hoặc nhà thầu khác của Qantas Group thực hiện nhiệm vụ của họ,
 • nếu Hành khách đã đặt sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người nào trên máy bay vào tình huống nguy hiểm,
 • nếu Hành khách không đi giày dép,
 • nếu quý khách cố ý làm hỏng tài sản của chúng tôi,
 • nếu Hành khách có hành vi đe dọa,
 • vì quý khách đã có hành vi không đúng đắn tại sân bay hoặc trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không tái diễn,
 • Do Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay mà Hành khách dự định tham gia;
 • do Đặt chỗ của Hành khách:
  • chưa thanh toán,
  • đã được chuyển nhượng (trừ khi theo các quy định giá vé hiện hành),
  • có được theo cách bất hợp pháp hoặc vi phạm điều khoản và điều kiện hiện hành của Jetstar,
  • đã được thực hiện thông qua một bên không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi,
  • có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện,
  • là giả mạo hoặc vô hiệu.
 • nếu chúng tôi tin rằng Hành khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Hành khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép, hoặc
 • nếu quý khách từ chối đưa hoặc xuất trình giấy tờ thông hành, hoặc bất kỳ giấy tờ nào cần thiết để nhập cảnh vào một tiểu bang hoặc quốc gia cho nhân viên của chúng tôi, hoặc cho phép chúng tôi sao chép giấy tờ thông hành của quý khách, hoặc quý khách đã tiêu hủy giấy tờ thông hành trong chuyến bay.

Trong bất kỳ tình huống nào nêu trong khoản 9.1 này, chúng tôi có thể buộc Hành khách rời khỏi chuyến bay ngay cả khi Hành khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào với chúng tôi trong Xác nhận hành trình của Hành khách.

9.2 Thông báo từ chối vận chuyển Hành khách

Chúng tôi có quyền từ chối chuyên chở Hành khách và Hành lý của Hành khách nếu chúng tôi đã thông báo bằng văn bản rằng sẽ không vận chuyển Hành khách với các dịch vụ của chúng tôi. Thông báo sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm chuyên chở và yêu cầu Hành khách không Đặt chỗ hay nhờ người khác đặt chỗ cho mình. Nếu Hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm chuyên chở có hiệu lực, chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển người đó.

10. ỨNG XỬ TRÊN CHUYẾN BAY

10.1 Tuân thủ hướng dẫn

Để tối đa hóa sự thoải mái, an toàn và an ninh của Hành khách, khi ở trên máy bay Hành khách phải tuân thủ các yêu cầu sau đây và tất cả các hướng dẫn khác của thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của Jetstar Asia:

 • cất Hành lý xách tay dưới ghế ngồi trước mặt Hành khách hoặc trong ngăn để hành lý xách tay,
 • Cẩn thận khi mở ngăn để hành lý xách tay, vì Hành lý xách tay có thể di chuyển khi bay,
 • thắt chặt dây an toàn khi ngồi trên ghế,
 • giữ nguyên dây an toàn thắt chặt khi máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí,
 • ngồi yên trên ghế theo chỉ dẫn, đặc biệt là khi máy bay đang di chuyển trên đường băng,
 • không sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm, radio, đầu CD, trò chơi điện tử, sản phẩm laser hoặc thiết bị truyền phát, bộ đàm, đồ chơi điều khiển từ xa hoặc radio có thể gây nhiễu cho chuyến bay. Nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này, chúng tôi có thể giữ lại thiết bị cho đến khi kết thúc chuyến bay. Hành khách được phép sử dụng máy trợ thính và máy trợ tim.
 • bạn không hút thuốc hoặc thuốc lá điện tử,
 • bạn không sử dụng hoặc sạc thuốc lá điện tử
 • nếu Hành khách uống rượu thì chỉ nên uống có chừng mực và chỉ uống rượu do dịch vụ quầy bar Jetstar Asia phục vụ trên chuyến bay. Hành khách không được phép sử dụng rượu mua trước chuyến bay trên máy bay,
 • sử dụng dây an toàn cho trẻ sơ sinh theo chỉ dẫn,
 • nếu được thành viên phi hành đoàn yêu cầu một cách hợp lý, Hành khách phải đưa hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác cho họ để được giữ an toàn cho đến khi kết thúc chuyến bay; và
 • không có các hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý.

10.2 Kiểm soát Hành khách

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để duy trì sự thoải mái, an toàn và an ninh cho tất cả Hành khách. Nếu cần, chúng tôi có thể hạn chế hoặc buộc Hành khách rời khỏi máy bay, ví dụ nếu như Hành khách:

 • có hành vi gây nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay hoặc bất kỳ người hoặc tài sản nào trên máy bay,
 • cản trở hoặc không tuân thủ chỉ dẫn của thành viên phi hành đoàn,
 • có hành vi khiến Hành khách khác có thể phản đối một cách hợp lý,
 • cản trở thành viên phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay,
 • can thiệp vào máy bay hoặc thiết bị của máy bay,

Nếu bị buộc rời khỏi máy bay, Hành khách có thể bị Jetstar Asia từ chối vận chuyển trong thời gian tiếp theo và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

10.3 Chi phí thay đổi hành trình bay do hành vi không thể chấp nhận

Nếu chúng tôi phải thay đổi hành trình bay đến một địa điểm ngoài lịch trình do Hành khách không tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Điều lệ Vận chuyển này hoặc hành vi của Hành khách như nêu tại Mục 11.1, Hành khách sẽ phải trả cho chúng tôi các khoản chi phí hợp lý do việc thay đổi hành trình.

10.4 Cấm hút thuốc

Không được phép hút thuốc, hút thuốc lá điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử trên bất kỳ máy bay nào của Jetstar Asia, tại nhà ga sân bay Singapore hoặc trên đường băng.

11. SAU CHUYẾN BAY

11.1 Hành khách nhận Hành lý ký gửi

Hành khách phải lấy Hành lý ký gửi ngay khi có sẵn để lấy.

11.2 Nếu Hành khách không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình

Nếu không tìm thấy Hành lý ký gửi của mình, Hành khách cần đưa Thẻ hành lý cho chúng tôi. Chỉ người được cấp Thẻ hành lý mới có quyền lấy Hành lý đó.

11.3 Việc trả Hành lý ký gửi của chúng tôi

Nếu chúng tôi có Hành lý ký gửi mà Hành khách tuyên bố là của mình nhưng không có Thẻ hành lý, chúng tôi sẽ chỉ trả Hành lý ký gửi đó cho Hành khách nếu Hành khách:

 • xuất trình được chứng minh thỏa đáng về quyền sở hữu Hành lý đó,
 • có văn bản cam kết với chúng tôi rằng Hành kahcsh sẽ hoàn trả cho chúng tôi cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh do việc trả Hành lý đó, và
 • tuân thủ các chỉ dẫn hợp lý khác mà chúng tôi đưa ra với Hành khách.

11.4 Xử lý Hành lý của chúng tôi

Nếu Hành khách không lấy Hành lý ký gửi của mình và không nhận Hành lý trong vòng 28 ngày sau chuyến bay của mình, chúng tôi có thể bán hoặc vứt bỏ Hành lý đó mà không cần thông báo cho Hành khách và không phải chịu trách nhiệm.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Hành khách có thể phải chịu do việc Hành khách để quên đồ đạc trên máy bay khi rời khỏi máy bay (trừ khi mất mát do lỗi của chúng tôi) hoặc trong nhà ga hay phòng chờ của sân bay.

11.5 Nếu Hành khách lấy nhầm Hành lý

Nếu lấy nhầm Hành lý từ băng chuyền hành lý, Hành khách có trách nhiệm trả lại ngay Hành lý nhận nhầm đó bằng chi phí của mình cho nhân viên phụ trách hành lý hoặc quản lý sân bay tại sân bay mà Hành khách lấy Hành lý.

11.6 Kiểm tra hải quan

Nếu được yêu cầu, Hành khách phải để Hải quan hoặc các viên chức Chính phủ khác kiểm tra Hành lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Hành khách về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu trong quá trình kiểm tra đó hay việc Hành khách không tuân thủ yêu cầu này.

12. TỪ CHỐI CHO NHẬP CẢNH VÀ MỨC PHẠT

12.1 Từ chối cho nhập cảnh

Nếu Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia và nếu một chính phủ hoặc cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu chúng tôi đưa Hành khách trở về nơi khởi hành hoặc đưa Hành khách đến một quốc gia khác:

 • Hành khách phải trả mọi chi phí giam giữ và chuyến bay chiều về hoặc giá vé khác,
 • tùy theo quyết định của mình, chúng tôi có thể khấu trừ bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho Hành khách, bao gồm cả các chuyến bay đã đặt nhưng chưa sử dụng, vào tiền về chiều về hoặc giá vé khác (nếu chưa thanh toán) và
 • chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé khi đưa Hành khách đến nơi Hành khách bị từ chối nhập cảnh.

12.2 Bồi hoàn chi phí

Nếu chúng tôi được yêu cầu trả bất kỳ khoản tiền phạt nào vào bất kỳ lúc nào, hoặc chịu bất kỳ khoản chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại nào (sau đây được gọi chung là "tổn thất") vì lý do Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào hoặc do Hành khách không tuân thủ bất kỳ luật pháp, quy định, lệnh hoặc yêu cầu nào, hoặc do hành vi, tình trạng sức khỏe hoặc y tế của Hành khách, Hành khách sẽ phải hoàn trả cho chúng tôi tất cả các tổn thất cộng với tất cả các chi phí pháp lý và các chi phí khác phát sinh hợp lý. Chúng tôi có thể tùy ý khấu trừ khoản hoàn vé mà chúng tôi nợ Hành khách cho các chuyến bay đã đặt nhưng không bay cho các khoản tiền bồi hoàn đó.

13. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VÀ CÔNG ƯỚC, LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH

Với tư cách là một Hãng hàng không, trách nhiệm của chúng tôi là tuân thủ nhiều luật khác nhau tùy theo hoàn cảnh, bao gồm tính chất của thiệt hại và tổn thất được yêu cầu bồi thường. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn nhưng Hành khách cần yêu cầu tư vấn chuyên môn trong trường hợp Hành khách cho rằng mình sẽ yêu cầu bồi thường do bất kỳ thương tích, tổn thất hoặc thiệt hại nào. Giới hạn trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định phải được xem xét và thay đổi định kỳ và Hành khách có quyền hưởng bất kỳ giới hạn cao hơn nào áp dụng tại thời điểm vận chuyển.

13.1 Vận chuyển quốc tế

(a) Quy định chung

Trong trường hợp Đặt chỗ của Hành khách là bay giữa nhiều quốc gia là các bên trong Công ước Montreal hoặc một phiên bản của Công ước Warsaw trước đó, Công ước hiện hành sẽ điều chỉnh trách nhiệm của Hãng hàng không đối với trường hợp tử vong, thương tích thân thể, chậm trễ và khiếu nại về Hành lý trong quá trình vận chuyển quốc tế, bao gồm các chặng trong một quốc gia. Công ước hiện hành:

 • quy định trách nhiệm pháp lý và tạo lập các quyền hành động trong các trường hợp xác định trong quá trình vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không;
 • giới hạn tính chất của thiệt hại và trong một số trường hợp là giới hạn số tiền bồi thường;
 • đặt ra các điều kiện liên quan đến thông báo về thiệt hại và thời gian khởi kiện; và
 • chỉ định nơi đệ trình vụ kiện và có thể loại trừ khiếu nại theo các luật khác.

(b) Công ước Montreal

Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý phải được sửa đổi định kỳ và hiện tại, Công ước Montreal được áp dụng cho hầu hết hoạt động vận chuyển quốc tế cung cấp:

 • Hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm nghiêm ngặt về khoản bồi thường thiệt hại lên đến 128.821 SDR (khoảng 230.406 SGD) đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích thân thể do tai nạn trên máy bay hoặc khi bắt đầu lên hoặc rời khỏi máy bay.
 • Hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại vượt quá số tiền này, trừ khi Hãng hàng không có thể chứng minh rằng:
  • thiệt hại đó không phải do sơ suất hoặc sai sót hoặc thiếu sót khác của Hãng hàng không, nhân viên hoặc đại lý của hãng; hoặc
  • thiệt hại đó hoàn toàn là do sơ suất hoặc hoặc sai sót hoặc thiếu sót khác của một bên thứ ba.
 • Khoản bồi thường thiệt hại đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích thân thể có thể được giảm hoặc thậm chí miễn trừ nếu Hãng hàng không chứng minh rằng thiệt hại đó là do sơ suất hoặc hành động sai trái hoặc thiếu sót khác của người yêu cầu bồi thường.
 • Trong trường hợp chậm trễ, Hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm với Hành khách trừ khi hãng chứng minh được rằng các biện pháp hợp lý đã được thực hiện để hạn chế thiệt hại hoặc không thể thực hiện các biện pháp đó nhưng trách nhiệm pháp lý được giới hạn ở mức 5.346 SDR (khoảng 9.600 SGD) trừ trường hợp thiệt hại do hành vi cố ý hoặc sơ suất của Hãng hàng không.
 • Trong trường hợp khiếu nại về Hành lý, Hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc hoặc thiệt hại đối với:
  • Hành lý ký gửi trừ khi thiệt hại do khiếm khuyết, chất lượng hoặc thiếu sót vốn có; và
  • Hành lý xách tay và vật dụng cá nhân nếu thiệt hại là do lỗi của Hãng hàng không.
 • Cả hai trường hợp đều có giới hạn trách nhiệm pháp lý là 1.288 SDR (khoảng 2.304 SGD) đối với Hành lý trừ khi thiệt hại là do hành vi cố ý hoặc khinh suất của Hãng hàng không.
 • Mọi khiếu nại về thiệt hại hoặc chậm trễ đối với Hành lý đều phải được lập thành văn bản gửi cho Hãng hàng không trong các khung thời gian như sau:
  • trong trường hợp Hành lý của Hành khách bị thiệt hại, ngay khi Hành khách phát hiện ra thiệt hại sau khi nhận được Hành lý và chậm nhất là trong vòng 7 Ngày; và
  • trong trường hợp chậm trễ, trong vòng 21 ngày kể từ khi Hành lý đến tay Hành khách.
 • Mọi tố tụng pháp lý đều phải được đệ trình trong vòng hai năm.

(c) Công ước Warsaw

Trong trường hợp không chắc chắn rằng việc vận chuyển Hành khách quốc tế phải tuân theo Công ước Warsaw hoặc Công ước Warsaw sửa đổi hay không, các quy định tương tự như các quy định liên quan đến Công ước Montreal sẽ được ưu tiên áp dụng, nhưng trong trường hợp có giới hạn trách nhiệm tài chính, các giới hạn đó sẽ khác nhau và Hành khách cần xin tư vấn về mức độ trách nhiệm có thể áp dụng tại thời điểm thất lạc hoặc thiệt hại.

14. QUY ĐỊNH CHUNG

 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ các luật hoặc quy định của chính phủ hoặc việc Hành khách không tuân thủ như vậy.
 • Điều kiện vận chuyển này (bao gồm mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý) được áp dụng và vì lợi ích của Đại lý ủy quyền, nhân viên và đại diện và đại lý của chúng tôi ở mức độ áp dụng cho chúng tôi.
 • Bất kỳ sự cố nào liên quan đến Thiệt hại đối với cho quần áo của Hành khách bị mòn hoặc đưa vào khoang máy bay phải được báo cáo ngay cho phi hành đoàn của chúng tôi.
 • Tổng số tiền mà Hành khách có thể được bồi thường từ chúng tôi, Đại lý ủy quyền, nhân viên, đại diện và đại lý của chúng tôi sẽ không được nhiều hơn tổng số tiền trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, nếu có.
 • Tùy theo bất kỳ luật áp dụng nào khác, trừ trường hợp Điều lệ vận chuyển này quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, được giới hạn ở các Thiệt hại bồi thường trực tiếp được chứng minh.
 • Không có điều khoản nào trong Điều kiện Vận chuyển này:
  • ngoại trừ trường hợp chúng tôi có tuyên bố khác, từ bỏ mọi miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm mà chúng tôi có quyền theo bất kỳ luật nào có thể áp dụng, hoặc
  • từ bỏ bất kỳ biện pháp bảo vệ nào hiện có dành cho chúng tôi theo bất kỳ luật nào áp dụng, bao gồm bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội công cộng nào hoặc bất kỳ người nào phải trả tiền, hoặc người đã trả tiền, bồi thường về tử vong, thương tật hoặc thương tích khác của Hành khách.
 • Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Jetstar miễn trừ mọi trách nhiệm đối với mọi chi phí, tổn thất hoặc Thiệt hại có thể phát sinh theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc vận chuyển.
 • Bất kể các bản dịch Điều kiện vận chuyển này sang ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Điều kiện vận chuyển vẫn sẽ được ưu tiên áp dụng.

15. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ HOẶC QUÁ CẢNH TẠI TRUNG QUỐC

Xem thông tin bổ sung về Quyền hành khách áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ hoặc quá cảnh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ngoại trừ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Macao và Đài Loan).

16. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC CHUYẾN BAY KHỞI HÀNH TỪ, ĐẾN HOẶC QUÁ CẢNH TẠI ÚC

16.1 Bảo đảm và cam đoan cho người tiêu dùng Úc

Một số bảo đảm và cam đoan theo luật định được áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Hành khách với tư cách là người tiêu dùng. Tính chất và việc áp dụng các bảo đảm hoặc cam đoan này tùy thuộc vào từng trường hợp.

Ở Úc, các bảo đảm cho người tiêu dùng sau đây có thể được áp dụng cho các dịch vụ:

 • bảo đảm sự chăm sóc và kỹ năng phù hợp;
 • bảo đảm phù hợp cho mục đích cụ thể; và
 • bảo đảm thời gian hợp lý cho việc cung cấp.

Trong trường hợp dịch vụ không được cung cấp cho người tiêu dùng theo một bảo đảm cho người tiêu dùng, Hành khách có quyền yêu cầu khắc phục theo Luật Người tiêu dùng Úc. Thông tin thêm về Luật Người tiêu dùng Úc.

Không có nội dung nào trong Điều lệ vận chuyển này loại trừ hoặc hạn chế áp dụng các luật dành cho người tiêu dùng nêu trên. Điều lệ vận chuyển này sẽ được điều chỉnh trong phạm vi cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật nào, bao gồm cả luật người tiêu dùng.

Trong trường hợp dịch vụ do chúng tôi cung cấp không phải loại dịch vụ thường được mua cho mục đích sử dụng hoặc tiêu dùng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, trách nhiệm của chúng tôi được giới hạn ở việc cung cấp lại dịch vụ hoặc thanh toán chi phí để mua lại dịch vụ.

17. OUR NAME AND ADDRESS

Our name may be abbreviated to JSA or 3K on the Itinerary Receipt. Our address is Jetstar Asia Airways Pte Ltd, Singapore Changi Airport T1, PO Box 323 Singapore 918144.