Sự an toàn và thoải mái của tất cả hành khách của Jetstar là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, trong đó có những người có mức nhu cầu cụ thể. Để giúp chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi của quý khách, hãy yêu cầu mức hỗ trợ cụ thể mà quý khách cần khi đặt vé.

Chúng tôi có thể hỗ trợ hành khách:

  • có khả năng di chuyển suy giảm cần hỗ trợ xe lăn, hỗ trợ đi lại, và hỗ trợ khi ở trên và ngoài máy bay;
  • bị điếc hoặc khiếm thính;
  • bị mù hoặc khiếm thị;
  • những người đi cùng chó dịch vụ; và
  • những người đi cùng thiết bị hỗ trợ
  • những người cần có ôxy trong thời gian bay

Chúng tôi yêu cầu hành khách có thể di chuyển độc lập hoặc Hành khách đi cùng có thể trợ giúp quý khách. Tìm hiểu thêm về Yêu cầu đối với hành khách độc lập.

Nếu quý khách đi từ hoặc trong nội địa Úc, quý khách cũng có thể xem thông tin chi tiết về loại trợ giúp chúng tôi có thể cung cấp trong Kế hoạch Hỗ trợ hành khách khuyết tật.

Jetstar không có hệ thống, nhân viên hoặc tiện nghi hỗ trợ để cung cấp cùng mức hỗ trợ như các hãng hàng không có đầy đủ dịch vụ. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp loại hỗ trợ cụ thể mà quý khách cần trước khi quý khách thực hiện đặt vé.

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trong các liên kết ở trên chỉ áp dụng cho các chuyến bay do Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK) khai thác.

Danh sách kiểm hữu ích

Quý khách cần yêu cầu hỗ trợ trước khi bay cùng chúng tôi. Bằng cách đó chúng tôi có thể sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ mà quý khách cần.

Nếu quý khách đi từ hoặc trong nội địa Úc hoặc New Zealand, quý khách nên tải về và hoàn thành danh sách kiểm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi dưới đây và mang đi vào ngày quý khách bay. Danh sách này sẽ giúp quý khách lên kế hoạch cho chuyến đi và truyền đạt yêu cầu của quý khách cho nhân viên của chúng tôi tại sân bay và trên chuyến bay của quý khách.

Danh sách kiểm dành cho khách hàng dùng xe lăn, thiết bị hỗ trợ di chuyển hoặc có khả năng di chuyển suy giảm (PDF, 0,3 MB)

Danh sách kiểm dành cho khách hàng bị điếc, mù, người bị khiếm thính hoặc khiếm thị, hoặc những người đi cùng chó dịch vụ (PDF, 0,3 MB)

Quý khách có thắc mắc về mức hỗ trợ cụ thể?