BỒI THƯỜNG ỨNG TRƯỚC KHÔNG HOÀN LẠI TRONG TRƯỜNG HỢP HỦY CHUYẾN, CHẬM KÉO DÀI

(Thực hiện theo Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không)

 

1. Áp dụng: Đối với các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam.

 

2. Chúng tôi được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hủy chuyến bay hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài vì một trong các lý do sau đây:

 

a. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.

 

b. Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay.

 

c. Chuyến bay không thể thực hiện hoặc bị chậm kéo dài theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

d. Do những vấn đề về y tế của hành khách (bị ốm nặng hoặc chết sau khi đã lên tàu bay).

 

e. Tàu bay theo lịch dự kiến để khai thác chuyến bay bị phá hoại hoặc đội tàu bay bị phá hoại.

 

f. Do xung đột vũ trang, mất ổn định chính trị, đình công làm ảnh hưởng đến chuyến bay.

 

g. Trong trường hợp kết cấu hạ tầng hàng không, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay không đảm bảo cho việc thực hiện chuyến bay.

 

h. Sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khai thác tàu bay, tính từ thời điểm người chỉ huy tàu bay ký tiếp nhận tàu bay sẵn sàng thực hiện chuyến bay cho đến khi kết thúc chuyến bay.

 

i. Hành khách được bố trí hành trình tới điểm đến theo kế hoạch bằng chuyến bay khác với thời gian đến không quá 04 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay đã được xác nhận chỗ.

 

j. Hành khách được bố trí tới điểm đến của hành trình với thời gian đến không quá 06 giờ so với thời gian đến dự kiến của chuyến bay nối chuyến trong trường hợp điểm đến theo kế hoạch của chuyến bay là điểm nối chuyến trong hành trình của hành khách.

 

k. Hành khách không có mặt làm thủ tục hàng không tại cảng hàng không hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận với Chúng tôi.

 

l. Hành khách tự nguyện từ bỏ xác nhận chỗ.

 

m. Chúng tôi chứng minh được một trong các trường hợp sau:

 

- Đã thông báo bằng lời nói, tin nhắn, thư điện tử cho hành khách về việc hủy chuyến bay, chuyến bay bị chậm kéo dài ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành dự kiến theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi; trường hợp thực hiện cuộc gọi bằng điện thoại, phải thực hiện cuộc gọi trong vòng 07h đến 22h với tần suất là 02 cuộc, cách nhau 20 phút nếu cuộc gọi đầu tiên không liên hệ được;

 

- Hành khách không đăng ký thông tin liên lạc theo quy định;

 

- Không liên hệ được với hành khách theo thông tin liên lạc đã đăng ký.

 

n.Các trường hợp bất khả kháng khác.

 

3. Hình thức bồi thường:

 

a. Tiền mặt

 

b. Chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các dịch vụ trung gian thanh toán phù hợp khác trong tường hợp khách yêu cầu

 

c. Vé miễn cước, chứng từ bồi hoàn để sử dụng tiếp dịch vụ của người vận chuyển hoặc các dịch vụ miễn phí khác trong trường hợp khách chấp thuận.

 

4. Địa điểm nhận bồi thường:

 

a. Tại Cảng hàng không nơi hủy chuyến bay hoặc nơi cất, hạ cánh.

 

b. Tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của người vận chuyển được người vận chuyển

chỉ định.

 

c. Vào tài khoản do hành khách cung cấp.

 

5. Thời hạn bồi thường: Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày chuyến bay bị hủy hoặc chậm kéo dài.

 

6. Mức bồi thường cho trường hợp hủy chuyến, chậm kéo dài:

 

Độ dài chặng bay Mức bồi thường
Nội địa
Dưới 500 km 200,000 VND
Từ 500 km đến dưới 1,000 km 300,000 VND
Từ 1,000 km trở lên 400,000 VND
Quốc tế xuất phát từ Việt Nam
Dưới 1,000 km 25 USD
Từ 1,000 km đến dưới 2,500 km 50 USD
Từ 2,500 km đến dưới 5,000 km 80 USD
Từ 5,000 km trở lên 150 USD