Quý khách có thể sử dụng Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay để mua đồ ăn, đồ uống và hàng hóa trên khoang hành khách của toàn bộ các chuyến bay quốc tế và nội địa của Jetstar Airways (JQ).

Quý khách có thể dùng voucher trên chuyến bay để mua đồ ăn và đồ uống trên khoang hành khách các chuyến bay của Jetstar Asia (3K) và Jetstar Japan (GK). Trên các chuyến bay của Jetstar Asia (3K), quý khách cũng có thể dùng voucher trên chuyến bay để mua hàng miễn thuế và hàng hóa của Jetstar.

Quý khách có thể voucher dùng trên chuyến bay hoặc Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay khi quý khách đặt vé Starter hoặc sau khi quý khách đặt chỗ và trước khi bay tại Quản lý đặt chỗ.

Voucher dùng trên chuyến bay (hoặc Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay) có thể bao gồm trong gói ưu đãi Tiện lợi, Tối ưu hoặc Linh hoạt, xem Gói ưu đãi bao gồm: bữa chính, bữa phụ, voucher dùng trên chuyến bay và Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay.

Xin lưu ý: chỉ có thể mua trước voucher dùng trên chuyến bay và Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay, quý khách không thể mua chúng trên khoang hành khách và cũng không thể mua riêng. Nếu quý khách mua voucher dùng trên chuyến bay hoặc Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay thì nó sẽ được bao gồm trong thẻ lên máy bay.

Điều khoản và điều kiện voucher dùng trên chuyến bay.

Điều kiện và Điều khoản Giá tốt cho đồ ăn trên chuyến bay (chỉ áp dụng với Jetstar Airways (JQ))