ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร Jetstar ทุกท่านคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเรา รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เพื่อช่วยให้เราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางของคุณ หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณทำการจอง

เราสามารถช่วยเหลือผู้โดยสาร ดังนี้

  • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือในเรื่องรถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน และความช่วยเหลือในการขึ้นและลงจากเครื่องบิน
  • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการได้ยินหรือสูญเสียการได้ยิน
  • ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือสูญเสียการมองเห็น
  • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขบริการ และ
  • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ
  • ผู้ที่ต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนระหว่างเดินทาง

เรากำหนดให้ผู้โดยสารต้องสามารถเดินทางโดยลำพังหรือเดินทางร่วมกับผู้ร่วมเดินทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้ ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยลำพัง

หากคุณเดินทางออกจากหรือภายในประเทศออสเตรเลีย คุณยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของความช่วยเหลือที่เราจัดหาให้แก่ผู้โดยสาร โดยดูได้ที่แผนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสำหรับผู้พิการ

Jetstar ไม่มีระบบ พนักงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารในระดับเดียวกันกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าเราสามารถจะให้ความช่วยเหลือพิเศษตามที่คุณต้องการได้ ก่อนที่คุณจะทำการจอง

เดินทางด้วยการจอง Jetstar Connect หรือไม่ รายละเอียดความช่วยเหลือพิเศษอาจแตกต่างกัน
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษใน Jetstar Connect

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ระบุในลิงก์ข้างต้นจะมีผลใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Jetstar Airways (JQ), Jetstar Asia (3K) และ Jetstar Japan (GK) เท่านั้น

รายการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์

คุณจำเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือที่ต้องการเมื่อคุณจะเดินทางไปกับเรา การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตามที่คุณต้องการ

หากคุณกำลังจะเดินทางออกจากหรือภายในประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ จะเป็นประโยชน์มากหากคุณดาวน์โหลดและตรวจดูตามรายการตรวจสอบเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่ด้านล่างและนำติดตัวไปด้วยในวันเดินทาง วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางและแจ้งความต้องการของคุณแก่เจ้าหน้าที่ของเราที่สนามบินและเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินของเที่ยวบินของคุณ

รายการตรวจสอบด้านการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่นั่งเก้าอี้รถเข็น หรือต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ หรือผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่ (PDF, 0.3MB)

รายการตรวจสอบด้านการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่พิการหรือมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้ที่เดินทางพร้อมกับสุนัขบริการ (PDF, 0.3MB)

หากมีคำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือพิเศษ